Het geweld van de bange | KenFM.de

het-geweld-van-de-bange-|-kenfm.de

22-05-20 03:00:00,

Het geweld van door Rüdiger Lenz.

„Iemand die niet eens weet dat er iets te weten en te begrijpen valt, is ervan overtuigd dat de grenzen van zijn kennis en begrip bij uitstek de grenzen van kennis en begrip zijn en daarom kunnen anderen niet meer weten of begrijpen dan hij“(1).

Rainer Mausfeld, emeritus hoogleraar algemene psychologie aan de Universiteit van Kiel.

De essentie van geweld: leef je al of overleef je nog?

Ik veroordeel alle vormen van geweld. Ik weet uit mijn professionele ervaring en onderzoek als onderzoeker naar geweld en vrede dat de mensheid zonder enige vorm van geweld zou kunnen. Waarom het niet wil of vaak niet kan, heb ik voldoende beschreven in mijn boeken. Politiek geweld is de taal van het vertoog, van degenen die weigeren erover te praten, van ideologie-totalitairen en vooral van de extremisten van een soort supernarratieve.

De meeste levensbeschouwingen komen voort uit een vervangende actie. In engere zin zijn het overlevingsstrategieën die om het eigen trauma heen draaien, omdat deze strategieën de innerlijke pijn op de buitenwereld kunnen projecteren en dus niet meer als eigen levenspijn gevoeld kunnen worden en als zodanig door het eigen ik herkend en opgelost moeten worden. Dit soort projecties zijn daarom vaak gericht op mensen die anders denken of overtuigd zijn van een ander levensplan, een andere levensbeschouwing. De politiek is ook een traumaverwerkingsstrategie die het mogelijk maakt om de proliferatie van trauma onderpand te voorkomen. Als je dit niet kunt geloven, moeten onze leidende politici er eens goed naar kijken en kijken naar enkele van de superrijken.

Deze mensen weten vaak niets van hun innerlijke pijnlijke omstandigheden en hebben deze onderdrukt, maar het is juist deze onderdrukking die opvattingen, houdingen en hun eigen gedrag verandert in vervangende bevrediging. In de psychologie worden deze overlevingsstrategieën maladaptieve strategieën genoemd in tegenstelling tot copingstrategieën. Overlevingsstrategieën zijn geen overlevingsstrategieën, maar overlevingsstrategieën om met allerlei soorten levensproblemen om te gaan. Copingstrategieën zijn geen concepten die het probleem vermijden, maar echte oplossingen die gericht zijn op het probleem en die mensen in staat stellen hun copingvaardigheden te laten groeien. Als iemand dergelijke oplossingsstrategieën herkent, zal hij geen geweld als oplossing gebruiken.

 » Lees verder

In Colombia is het geweld niet in quarantaine | Uitpers

in-colombia-is-het-geweld-niet-in-quarantaine-|-uitpers

06-05-20 02:50:00,

Volgens mensenrechtenorganisaties zijn sinds 25 maart, de datum waarop het hele land in lockdown ging omwille van de corona-dreiging, al meer dan 21 sociale leiders vermoord. Rurale gemeenschappen en grassroots-organisaties zeiden van bij het begin dat de COVID-19 maatregelen, net zoals de pandemie zelf, hen nog kwetsbaarder zouden maken dan ze al waren.

Al op 18 maart stuurden 120 rurale gemeenschappen en organisaties brieven naar de verschillende gewapende groepen in het land -waaronder de nationale strijdkrachten, guerrilla’s en paramilitairen- waarin ze opriepen tot een onmiddellijk staakt-het-vuren en een humanitair akkoord. Deze brieven werden opgesteld nog voor VN-secretaris-generaal António Guterres opgeroepen had tot een mondiaal staakt-het-vuren. Sommige lokale gemeenschappen zijn de brieven rechtstreeks gaan afgeven aan leden van paramilitaire organisaties die actief zijn in hun territoria. Van alle Colombiaanse gewapende groepen kondigde alleen de ‘Ejército de Liberación Nacional’ (ELN) een unilateraal staakt-het-vuren voor de maand april af als een reactie op COVID-19. Op 24 april richtten opnieuw honderden vertegenwoordigers van rurale gemeenschappen zich tevergeefs rechtstreeks tot president Duque met een oproep tot een algemeen staakt-het-vuren en een humanitair akkoord. Helaas werd ook het staakt-het-vuren van het ELN eind april opgeheven wegens een gebrek aan bereidheid van de regering om een dialoog aan te gaan met de guerrilla-groep.

Colombia is de meest gevaarlijke plaats op aarde om een sociale leider te zijn.

Voor wie de recente geschiedenis van het land een beetje kent, was het niet moeilijk om te voorspellen dat de pandemie en de quarantaine-maatregelen zouden leiden tot meer geweld in Colombia. In de afgelopen maanden was er al een toename van aanvallen en dreigingen tegen sociale leiders – een stijging die niet werd gestuit door de pandemie, integendeel. Volgens de NGO Indepaz werden er dit jaar op 24 april al 84 sociale leiders en 24 ex-strijders van de FARC-EP vermoord. Sinds de ondertekening van het Vredesakkoord tussen de Colombiaanse regering en de belangrijkste guerrillabeweging FARC-EP (2016) werden al 400 sociale leiders vermoord. Dit trieste cijfer maakt van Colombia de meest gevaarlijke plaats op aarde om een sociale leider te zijn. Velen zeggen dat dit de echte pandemie is waar Colombia onder lijdt. De reactie van de overheid op deze ernstige situatie bestaat vooral uit ontkenning. Een paar maanden geleden stelde de Colombiaanse minister van Binnenlandse Zaken, Alicia Arango, nog dat er “meer mensen sterven bij gsm-diefstallen dan van een mensenrechtenverdediger te zijn”.

 » Lees verder

Geweld loont – The Rights Forum

geweld-loont-–-the-rights-forum

24-10-19 06:05:00,

Olijvenpluk

Olijvenoogst buitenposten Kolonistengeweld Israël-lobby

Olijvenpluk / Geweld loont

Gemaskerde Israëlische kolonisten vielen Palestijnse boeren aan tijdens de olijvenpluk. Het Israëlische leger verklaarde daarop hun olijfgaarden tot gesloten militaire zone. De kolonisten hebben hun zin.

Israëlische kolonisten vallen bij Burin Palestijnse boeren aan tijdens de olijvenoogst. [c] Abu Pessoptimist / Shehab News 

Dinsdag publiceerden we een artikel over het geweld van Israëlische kolonisten tegen Palestijnse boeren. Dat geweld vindt het hele jaar door plaats, maar neemt in hevigheid en omvang toe tijdens de jaarlijkse olijvenoogst, die onlangs is begonnen. Meer dan honderdduizend Palestijnse families op de bezette Westelijke Jordaanoever zijn geheel afhankelijk van de olijvenproductie, talloze andere families gedeeltelijk.

Religieuze extremisten

Bij een aanval van kolonisten uit Yitzhar op boeren in Burin werd afgelopen week een tachtigjarige rabbi in elkaar geslagen en raakten vier Amerikaanse en Europese vrijwilligers gewond, onder wie deze man. [c] Rabbis for Human Rights

We beschreven hoe gemaskerde kolonisten – veelal religieuze extremisten die het koloniseren van de Westoever als een bijbelse plicht zien – Palestijnse boeren met stenen, knuppels en metalen staven te lijf gaan en hun olijfgaarden in brand steken. Daarbij vallen regelmatig gewonden. Ook Israëlische, Europese en Amerikaanse vrijwilligers die de boeren bij de oogst helpen blijven niet gespaard. Afgelopen week sloegen inwoners van de illegale Israëlische kolonie (‘nederzetting’) Yitzhar zelfs een tachtigjarige rabbi van de organisatie Rabbis for Human Rights in elkaar. De man liep een hoofdwond en een gebroken arm op.

Doel van de kolonisten is de boeren van hun land te verjagen en dat vervolgens over te nemen. Daarbij krijgen zij hulp van het Israëlische leger en de politie. Hoewel beide volgens internationaal recht verantwoordelijk zijn voor de bescherming van de Palestijnse bevolking, laten zij de kolonisten vrijwel zonder uitzondering begaan en nemen zij geregeld actief deel aan het geweld tegen de boeren. Afgezien van enkele mensenrechtenorganisaties en een handvol journalisten kraait er in Israël geen haan naar het lugubere kolonistengeweld.

‘Joodse terreur’ tegen leger

Dat is anders als de kolonisten zich niet tegen Palestijnen, maar tegen het Israëlische leger keren.

 » Lees verder

Aanhoudend geweld sedert WOII | Uitpers

aanhoudend-geweld-sedert-woii-uitpers

09-02-19 02:23:00,

(Wikimedia.commons)

De militaire conflicten van het Westen worden ons steeds uitgelegd als een strijd om onze waarden te verdedigen. Maar het systeem van Westerse dominantie is gebaseerd op het gebruik militaire macht. Van 1945 tot op heden werden 20 tot 30 miljoen mensen gedood door militair optreden van de Verenigde Staten of door conflicten die Washington heeft gevoed.

Dit gaat ‘m niet om een analyse, zelfs geen opinie, het is een feit. De Westerse vrije wereld, met de VS op kop, is verantwoordelijk voor 20 tot 30 miljoen doden in de ganse wereld sedert 1945. Ongeveer het dubbel aantal doden van de eerste Wereldoorlog, waarvan men in 2018 de honderdste verjaardag in Parijs met een ‘vredesforum’ celebreerde. Geen enkele VS-president is erin geslaagd om het ritme van deze oorlogsmachine te stoppen.

In het recentste strategiedocument van 2018 – National Defense Strategy of the United States of America – komt duidelijk tot uiting dat na de Tweede Wereldoorlog, de VS en bondgenoten hun ‘vrije internationale orde’ hebben ingesteld. Deze orde wordt vandaag ondermijnd door Rusland en China, die de principes en de regels van de internationale betrekkingen anders zien. Dat is voor het Westen een ware ommekeer van de historische realiteit van de laatste decennia.

Professor Michel Chossudovsky, directeur van het Center for Research on Globbalisation, herinnert eraan dat deze twee landen die vandaag als vijanden bestempeld worden, die bondgenoten waren tijdens de Tweede Wereldoorlog die voor de nederlaag van de fascistische nazi’s en het Japanse imperialisme de hoogste prijs aan mensenlevens hebben betaald: ongeveer 26 miljoen Sovjetburgers, 20 miljoen Chinezen, in vergelijking met iets meer dan 400.000 Amerikanen.

Bij al deze doden van na WOII moeten we nog de gewonden tellen, dikwijls voor het leven verminkt, alsook de vernieling van hun leef infrastructuur. Sommige experten berekenen dat voor ieder dodelijk slachtoffer in een oorlog er tien andere gewond werden. Dat betekent dat het aantal gewonden veroorzaakt door Amerikaanse en C° oorlogen honderden miljoenen bedragen. Dan werd er nog geen rekening gehouden met de zovele slachtoffers van het structurele geweld van het geldende systeem: hongersnood, epidemieën, geforceerde migratie, slavernij, uitbuiting, milieuschade. Grondstoffen waren dikwijls in de inzet om de militaire kosten van hun optreden te recupereren, ze waren vooral het objectief zelf van de Westerse imperiale orde.

 » Lees verder

Israëlisch geweld tegen Palestijnse bevolking piekte in 2018 – The Rights Forum

israelisch-geweld-tegen-palestijnse-bevolking-piekte-in-2018-8211-the-rights-forum

10-01-19 10:39:00,

Nieuws

Kille cijfers

administratieve detentie shoot-to-kill Razzia Mars van Terugkeer Oost-Jeruzalem Kolonisering Gaza gedode Palestijnen Westoever

Kille cijfers / Israëlisch geweld tegen Palestijnse bevolking piekte in 2018

De Israëlische bezetting van Palestina leidde afgelopen jaar tot een escalatie van geweld tegen de Palestijnse bevolking. De wereld kijkt toe.

Rouwende familieleden bij een vierjarig Palestijns jongetje dat op 12 december jl. in Gaza door Israëlische militairen werd gedood.Ashraf Amra / APA images 

‘Wanneer grijpt de wereld in?’ Die vraag wordt al jaren gesteld met betrekking tot het zogenoemde Israëlisch-Palestijnse conflict, en nu opnieuw. Afgelopen jaar liet een escalatie van Israëlisch geweld tegen de Palestijnse bevolking zien.

Doden en gewonden

In 2018 (periode tot 26 december) werden in de bezette Palestijnse gebieden door Israëlische troepen 295 Palestijnen gedood, onder wie 57 kinderen. Daarnaast raakten 29 duizend Palestijnen gewond, onder wie zevenduizend kinderen.

Het aantal doden is het hoogste sinds de 51 dagen durende Israëlische aanval op Gaza in de zomer van 2014. Het aantal gewonden is het hoogste sinds de Verenigde Naties dat sinds 2005 documenteert, en komt neer op een gemiddelde van tachtig gewonden per dag, onder wie 19 kinderen.

De meeste doden en gewonden vielen in Gaza, als gevolg van het Israëlische geweld tegen deelnemers aan de Grote Mars van Terugkeer. Onder die noemer protesteren de Palestijnen tegen de elf jaar durende Israëlische blokkade van de Gazastrook, en voor het erkende recht van terugkeer van Palestijnse vluchtelingen naar de woonplaatsen waaruit hun families door Israël werden verdreven. Alleen al op 14 mei werden bij dat protest circa zestig ongewapende Palestijnse burgers door Israëlische scherpschutters doodgeschoten.

In 2018 werden als gevolg van Palestijns geweld 14 Israëli’s gedood, onder wie zeven burgers, en raakten er 137 gewond. In 2017 waren 15 Israëlische doden te betreuren.

Ontvoerd en gevangen

In de eerste elf maanden van 2018 werden circa 2700 Palestijnse burgers door Israëlische troepen ontvoerd,

 » Lees verder

Palestijns geweld tegen Israëls kolonisten: verzet of terreur? – The Rights Forum

palestijns-geweld-tegen-israels-kolonisten-verzet-of-terreur-8211-the-rights-forum

20-12-18 03:57:00,

Opinie

Bradley Burston aanslag Zionisme Kolonisering Westoever

Martijn de Rooi / Palestijns geweld tegen Israëls kolonisten: verzet of terreur?

Zolang de Palestijnse bevolking op de Westoever en in Oost-Jeruzalem niet wordt beschermd tegen Israëlische kolonisten en militair geweld, zullen aanslagen op kolonisten blijven plaatsvinden. Verontwaardiging daarover helpt niet.

Een Palestijnse boer bekijkt de door Israëlische kolonisten afgehakte takken van zijn olijfbomen. Volgens de VN hakten kolonisten in de eerste tien maanden van dit jaar meer dan zevenduizend olijfbomen van Palestijnen om. Daarnaast hakten zij duizenden wijnranken om. Niemand beschermt de Palestijnen tegen de kolonistenterreur.Iyad Dadad / B’Tselem 

Verzet of terreur? Die discussie laaide afgelopen week weer op. Aanleiding was de aanslag van een Palestijn op Israëlische kolonisten op de bezette Westelijke Jordaanoever. Vanuit een rijdende auto schoot hij even buiten de Israëlische kolonie Ofra zeven kolonisten neer. Het leidde met name in Israëlische en Amerikaanse media tot ophef. Opnieuw bleek hoe zinloos en in zekere zin misplaatst de verontwaardiging over zulke aanslagen is.

‘Ze vragen erom’

In de krant Haaretz wond de Israëlische columnist Bradley Burston zich op over Amerikanen die op Twitter schreven dat Palestijnen alle recht hebben geweld te gebruiken tegen Israëli’s die zich meester maken van hun land. En die zelf geweld gebruiken tegen iedereen die hun illegale onderneming in de weg staat, onder bescherming van een bezettingsleger. ‘Dan vraag je erom’, stelden de Amerikanen.

Burston, overigens een verklaard tegenstander van de kolonisering, ergert zich er kapot aan. Hoe illegaal de ‘nederzettingen’ ook zijn, stelt hij, het legitimeert nog niet het gebruik van geweld tegen hun bewoners. Hij wijst op een tweet met die boodschap van oud-directeur Kenneth Roth van Human Rights Watch.

Ja, geeft hij toe, een deel van de kolonisten is zwaar bewapend en een deel van hen gebruikt geweld tegen Palestijnen. Maar er zijn ook kolonisten die zich inzetten voor vrede, en er zijn kinderen onder hen die er helemaal niet om hebben gevraagd in een nederzetting geboren te worden.

 » Lees verder

Het onverholen geweld van de arbeidshervormingen in de Balkan: een interview met Aleksandar Matković

het-onverholen-geweld-van-de-arbeidshervormingen-in-de-balkan-een-interview-met-aleksandar-matkovic

13-12-18 12:02:00,

Dit interview tussen Petar Protić en Aleksandar Matković verscheen oorspronkelijk in het Servo-Kroatisch bij Al Jazeera Balkans en betreft de recente golf arbeidswetten die simultaan in verschillende landen in de Balkan toegepast werden. Allen volgen ze een gelijkaardig stramien: de rechten van werklieden worden verzwakt, die van werkgevers worden versterkt, precair werk wordt genormaliseerd en patrons eisen unilateraal de arbeidsritmes die hen het best uitkomen. Deze arbeidshervormingen vormen één van de hoofdthema’s van het interview.

Protić: Het Chinese bedrijf Hesteel Serbia, dat de Smederovo-smederijen beheert, verzocht niet zo lang geleden de Servische overheid haar arbeidswetgeving aan te passen. Het management gelooft namelijk over het recht te beschikken de werkers te belasten met extra plichten. Tegelijkertijd komt de staat tussen, zoals in het geval van de staking bij Fiat, niet door de wanpraktijken van het bedrijf aan te pakken, dat nochtans openlijk de wet schond, maar door met de mishandelde arbeiders in dialoog te gaan. Deze twee voorstellingen, die de ronde gedaan hebben doorheen de media, suggereren dat het grootkapitaal ongehinderd de scepter over Servië zwaait. Dit heeft onmiddellijke betrekking op de werkers.

Matković: Fiat en Hesteel zijn twee kanten van eenzelfde investeringspolitiek. Als je de rode draad zoekt die de stakingen van de laatste tijd verbindt komt je terecht bij het feit dat ze allen plaatsvonden in firma’s van buitenlandse eigenaars. Geox, Yura, Goša, Gorenje Valjevo en vele anderen zijn het levende bewijs van de mislukking van de overheidspolitiek, die afhankelijk is van buitenlandse investeerders. De Servische economische filosofie staat volledig in het teken van haar ongereguleerde arbeidsmarkt, hoewel de structuur van haar werkloosheid een voldoende instroom van arbeidsprofielen garandeert om aan de huidige vraag te beantwoorden. In plaats van te investeren in lokale infrastructuur wordt de redding van de zieke Servische economie hoofdzakelijk gesitueerd in de chaos van de buitenlandse investeringen.

De begroting kreunt onder de enorme subsidies die aan buitenlandse investeerders uitbetaald worden, terwijl de werkers in het gareel gehouden worden via onverholen geweld. Van Hesteel dat eist dat hun werkers vierentwintig op vierentwintig paraat staan, gelogeerd in barakken (wat ook de oorspronkelijke impuls achter de wijziging van de arbeidswetgeving was), tot de catastrofale situatie in Goša en het fiasco bij Fiat Chrysler in Kragujevac – er is letterlijk geen enkele fabriek in buitenlandse handen die zich aan de wet houdt.

 » Lees verder

Geel en geweld | Uitpers

geel-en-geweld-uitpers

04-12-18 11:43:00,

Geweldtaferelen bij de protesten van gele hesjes in Frankrijk en België waren voor de Franse president Emmanuel Macron en co een buitenkans om daar het accent op te leggen. Enkele media hielpen daarbij, ze hadden het over “oorlogstaferelen”. Gebroken ruiten en omvergegooide verkeersborden doen wel opschrikken, maar dit is Jemen niet.

Relschoppers

Scènes van geweld doen een zaak meestal geen goed. De tegenstand profiteert er natuurlijk van om een beweging te discrediteren, om het te hebben over “relschoppers”. Vandaar dat het altijd oppassen is met vormen van spectaculair geweld – althans spectaculair in beeld gebracht. Wie heeft belang bij dat spektakel?

Frankrijk heeft een traditie van provocaties, van speciale diensten verbonden aan de staat of een partij, die bij manifestaties van de oppositie geweld aanwakkeren, of zelf uitlokken. Dat discrediteert de actie en verantwoordt harde repressie.  In de gaullistische hoogdagen, de jaren 1960 en 1970, was er onder meer de SAC (Service d’Action Civique), een parallelle politie ten dienste van de regeerders. Die SAC kon rekenen op de discrete bescherming van Charles Pasqua, jarenlang minister van Binnenlandse Zaken.

Benalla

De zaak Benalla die deze zomer Macron overviel, toonde aan dat de president zich wel omringt met “adviseurs” die geweld niet schuwen. Alexander Benalla was de “Monsieur Sécuriuté” op het Elysée. Tot op videobeelden bleek hoe hij op Eén Mei aan het knuppelen was geslagen. Trouwens, op de betogingen van 1 mei in Parijs waren de vakbondsleiders geschrokken dat zoveel deelnemers met de ‘black blocs’ opstapten,  met onder meer de slogan “Paris, debout, soulève toi” – Parijs, sta op, kom in opstand. De black blocs zijn militanten die duidelijk afstand willen nemen van de volgens hen te lakse leiders.

Er zijn geen concrete aanwijzingen dat er bij het geweld op de Champs-Elysées provocateurs aan het werk waren. Er zijn niet echt aanstokers nodig, de woede bij veel gele hesjes is vanzelf zo groot, dat ze makkelijk ontploft. In feite zijn Macron en zijn regering die aansporen tot geweld. De woede is vooral groot door een sterk gevoel van onmacht, er wordt toch niet naar ons geluisterd. De kern van Macrons boodschap was: ik blijf bij mijn beleid, ik geef niets toe. Tot hij vandaag noodgedwongen de aangekondigde taksverhoging op brandstof toch introk. Nu kan woede plaats maken voor opluchting.

 » Lees verder

Economie en geweld

Economie en geweld

08-07-18 06:22:00,

Vandaag (de datum was 15 juni, GI) publiceren we een uitgebreid artikel van Mark Akkerman en Greetje Witte-Rang over de vele relaties tussen economie en geweld. De publicatie vind je hiernaast als PDF. Hieronder lees je een samenvatting van het artikel.

(Door Mark Akkerman, Stop Wapenhandel en  Greetje Witte-Rang, Kerk en Vrede, bron: website De Grote Transitie)

Economie en geweld hebben veel met elkaar te maken: de manier waarop het economisch leven is ingericht kan tot geweld leiden en geweld (de voorbereiding en de effecten ervan) heeft vergaande gevolgen voor het economisch leven. Het Platform DSE publiceerde daarover, in samenwerking met vredesorganisaties o.a. de brochure Vredeseconomie en de preventie van geweld uit 2012. Inmiddels is het hoog tijd voor een update. Deze is mede geschreven uit bevreemding over het gegeven dat er zo weinig verzet bestaat tegen de verhoging van de defensie-uitgaven in Nederland (zie Defensienota 2018) en de ronduit gebrekkige onderbouwing daarvan en besluit daarom met een kritische beschouwing daarover.

De vele relaties tussen economie en geweld

De relatie tussen economie en geweld (en gewapende conflicten) blijkt een cirkel: ontwikkelingen op het terrein van de economie leiden tot conflicten die kunnen leiden tot gewelddadige confrontaties die veranderingen in de economie tot stand brengen, die vervolgens weer aanleiding kunnen zijn voor nieuwe conflicten. Hierbij spelen ongelijkheid en armoede, klimaatverandering en toegang tot grondstoffen een belangrijke rol.

Oorlogen, maar ook de voorbereiding daarvan door de productie van geweldsmiddelen en –diensten, verslinden op een verbijsterende schaal de menskracht, het vernuft, de energie, het geld, de grondstoffen die voor het leefbaar maken van de wereld nodig zijn. Dit wordt gelegitimeerd met een verwijzing naar de behoefte aan veiligheid, een begrip dat overigens de laatste jaren steeds breder wordt getrokken. Ieder maatschappelijk en economisch probleem wordt momenteel geïnterpreteerd als een bedreiging van onze veiligheid. De Defensienota 2018 noemt daarbij in één adem: terrorisme, cyberaanvallen, migratie, drugssmokkel, natuurrampen en de oorlogen en conflicten in het Midden-Oosten en Afrika.

Militaire productie levert in de traditionele rekenwijze een positieve bijdrage aan het BBP, vanwege de nauwe verstrengeling van militaire en economische belangen. Een gecorrigeerd BBP (een soort ‘oorlog/vredesvoetafdruk’) zou nodig zijn om duidelijk te maken hoezeer wapenproductie, oorlogsvoorbereiding en –voering en andere gewapende conflicten schadelijk zijn voor een duurzame en solidaire economie.

 » Lees verder

VN veroordeelt Israëls geweld in Gaza en wil bescherming voor Palestijnen – The Rights Forum

VN veroordeelt Israëls geweld in Gaza en wil bescherming voor Palestijnen – The Rights Forum

14-06-18 09:53:00,

Nieuws

Resolutie

Resolutie Danny Danon Algemene Vergadering Nikki Haley Veiligheidsraad EU Mars van Terugkeer Gaza nieuwsanalyse

Tijd voor een rechtvaardig Israël-Palestina beleid

Help ons dat te realiseren

Steun ons

Resolutie / VN veroordeelt Israëls geweld in Gaza en wil bescherming voor Palestijnen

Met overweldigende meerderheid veroordeelde de Algemene Vergadering van de VN het ‘buitensporige Israëlische geweld’ in Gaza, en drong ze aan op bescherming van de Palestijnse bevolking. Opnieuw stonden Israël en de VS vrijwel geïsoleerd tegenover een blok van kritische landen.

Tijdens een van de ‘Mars van Terugkeer’-demonstraties in Gaza vluchten betogers voor traangas en kogels.Ma’an News Agency 

Waar Den Haag onoverkomelijke moeite mee heeft, was gisteravond voor 120 landen geen probleem. In de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (VN) spraken ze hun steun uit voor een resolutie waarin van Israël wordt geëist dat het een eind maakt aan ‘het gebruik van excessief, buitenproportioneel en willekeurig geweld van Israëlische militairen tegen Palestijnse burgers’. En wel in heel bezet Palestina, ‘inclusief Oost-Jeruzalem, en in het bijzonder in de Gazastrook’. De resolutie kreeg acht stemmen tegen. Nederland behoorde tot de 45 landen die zich van stemming onthielden.

Bescherming Palestijnse burgers

In de tekst wordt verder aangedrongen op stappen die de ongehinderde aanvoer van medische en humanitaire hulp aan Gaza moeten garanderen en tot verlichting en beëindiging van de blokkade van Gaza leiden. Daarnaast wordt opgeroepen tot het ‘overwegen’ van maatregelen ter bescherming van de Palestijnse burgerbevolking. In dit verband verzoekt de Algemene Vergadering secretaris-generaal António Guterres van de VN binnen zestig dagen voorstellen te doen ter bescherming van ‘de Palestijnse burgerbevolking onder Israëlische bezetting’, alsmede aanbevelingen voor een ‘internationaal beschermingsmechanisme’.

In de resolutie wordt voorts het afschieten van raketten vanuit Gaza op burgerdoelen in Israël ‘betreurd’, en aangedrongen op respect voor het internationaal recht en maximale terughoudendheid van alle betrokken partijen.

 » Lees verder

Israëlisch geweld in Gaza is zelfverdediging tegen terroristen, zegt Hooggerechtshof – The Rights Forum

Israëlisch geweld in Gaza is zelfverdediging tegen terroristen, zegt Hooggerechtshof – The Rights Forum

28-05-18 01:35:00,

Nieuws

Carte blanche

Mensenrechtenraad Adalah Nikki Haley Al Mezan Stef Blok Tweede Kamer Veiligheidsraad hamas Mars van Terugkeer Gaza gedode Palestijnen nieuwsanalyse

ABP: stop met investeren in Israëls kolonisering

Teken de petitie

Teken nu!

Carte blanche / Israëlisch geweld in Gaza is zelfverdediging tegen terroristen, zegt Hooggerechtshof

Het Israëlische leger hoeft niet beheerster te werk te gaan in Gaza, stelt het Israëlische Hooggerechtshof. Het tegen demonstranten gebruikte geweld is ‘gerechtvaardigde zelfverdediging’. In wat alles wegheeft van een politiek oordeel kiest het hof de zijde van de regering-Netanyahu: het is allemaal de schuld van Hamas.

Rouw in Gaza om een van de 125 Palestijnen die door Israëlische militairen zijn gedood tijdens de Mars van Terugkeer-demonstraties.PK On Web 

Wie nog een hoge pet op had van de onafhankelijkheid van Israëls hoogste rechtscollege zal zich donderdagavond achter de oren hebben gekrabd. In antwoord op de oproep van zes mensenrechtenorganisaties om het gebruik van scherpe munitie tegen geweldloze Palestijnse demonstranten te verbieden, kwam het Hooggerechtshof tot een oordeel dat door premier Netanyahu zou kunnen zijn ingefluisterd.

Volgens het hof gebruikt het Israëlische leger in Gaza alleen ter zelfverdediging en in uiterste noodzaak geweld, en verkeert Israël er in staat van oorlog met een gevaarlijke vijand die onder het mom van demonstraties terroristische aanvallen in Israël wil uitvoeren. Het materiaal van de zes organisaties dat onweerlegbaar aantoont dat Israëlische scherpschutters dood en verderf hebben gezaaid liet het hof onaangeroerd.

Dood van een arts

De organisaties dienden in april twee petities bij het hof in: één afkomstig van Adalah en Al-Mezan, de ander van de Association for Civil Rights in Israel (ACRI), Yesh Din, Gisha en HaMoked. Beide riepen op tot een verbod op het inzetten van scherpschutters en scherpe munitie tegen demonstranten die geen directe,

 » Lees verder