Wat is GEZOND VERSTAND? – Wakker Mens

19-11-20 01:55:00,

Dit bericht hebben we overgenomen van het blog
Maatschappelijke Driegeleding

 

blankZonder een ingewikkelde wetenschapsfilosofische discussie aan te gaan om duidelijk te maken wat dit precies betekent, beperken we ons voor het gemak maar tot het verschijnen van een twee wekelijks tijdschrift met deze naam, onder leiding van hoofdredacteur emeritus prof. dr. Karel Van Wolferen.

Het tweede nummer is woensdag 28 oktober 2020 verschenen en is verkrijgbaar bij Ako en Bruna boekhandels. Na het eerste nummer ontstond er veel ophef waarbij zelfs Tweede Kamerleden zoals Kees Verhoeven van D66 en Lisa Westerveld van Groen Links hun ergernis uitspraken over het feit dat dit omstreden “complot“-tijdschrift zomaar daar verkrijgbaar was, open en bloot voor het grote publiek. Dit blad “Gezond Verstand” geeft voeding aan complottheorieën, zoals de mening dat de Covid- pandemie uitgerold is op basis van frauduleuze modellen. Ook de overtuiging dat het Covid19-virus een door mensen geconstrueerd virus is en zelf niet in de natuur voorkomt maar doelbewust ingezet wordt als biologisch wapen.  Minister Ollogren (D66) bleef gelukkig iets nuchterder en wilde het blad niet verbieden in Bruna-winkels, maar “de winkelier moest er wel op letten waar het blad moest liggen: eerder bij de Fabeltjeskrant dan bij medische literatuur“. Een rare uitspraak die dan ook veel kritiek opleverde van vooral Martin Bosma (PVV) die zich beklaagde over deze vorm van censuur.

blankPremier Rutte die eerder nog publiekelijk liet weten zich te scharen achter Geert Wilders als het gaat om vrije meningsuiting waaronder ook spotprenten vallen en zelfs ook als die van politici afkomstig zijn. De oproep van president Erdogan van Turkije om Wilders daarvoor te berechten zal dan ook geen weerklank vinden.

Na de aankondiging van het tweede nummer van Gezond Verstand ben ik vandaag naar de plaatselijke Bruna gegaan om het aan te schaffen. De eerste keer rond het middaguur kreeg ik te horen dat de dozen en kratten met tijdschriften nog niet uitgepakt waren en pas later zou gebeuren. Dat kan natuurlijk gebeuren. De tweede keer stond ik zeker een kwartier achter de metersbrede rijen met diverse tijdschriften maar zag het tijdschrift met deze titel niet liggen. Toen ik bij de balie informeerde zei de medewerker dat ze het voor mij zou pakken en draaide zich om en haalde het blad uit een laag bij de grond geplaatst kastje.

 » Lees verder

Gezond verstand is ongewenst – Wakker Mens

31-10-20 09:01:00,

Het nieuwe tijdschrift Gezond Verstand blijkt op de goede weg te zijn! De enorme tegenwind die opkomt, treffender is het om van storm te spreken, laat zien dat de gevestigde orde, politiek en media, zich bedreigt voelen.

Terecht, immers, een tijdschrift van papier en inkt kan men niet zomaar digitaal afknijpen. Het blijft nog even spannend óf en hoe lang bedrijven die nodig zijn om deze krant mogelijk te maken, de openbare hetze willen en kunnen stand houden.

De enorme ophef die is ontstaan en de grote media aandacht die het jonge tweewekelijkse blad krijgt, laat zien dat Karel van Wolferen met zijn initiatief een juist antwoord geeft op en een alternatief biedt voor de eenzijdige eenheidsbrij waarmee de burgers gewoonlijk bedient worden.

Ministers, Kamerleden, ja zelfs leden van het OMT moeten er iets van vinden en voelen zich genoodzaakt met groot geschut losse flodders te lanceren. Losse flodders? Nou ja, het maakt wel aardig stemming en dat heeft de gevestigde orde ook nodig.

Het media concern Talpa (SBS6, Veronica enz. maar ook het ANP bijvoorbeeld!) gooit over de ontstane commotie zelfs een democratisch ogend sausje. Het onderzoekspanel van Talpa, Hart van Nederland, komt tot de uitkomst Meerderheid Nederlanders wil tijdschriften met complottheorieën uit de winkels. Niet alleen is het de vraag wie deze meerderheid van Nederlanders is, maar vooral, wanneer je nepnieuws wilt bannen (dat zou ik ook wel willen) rijst de vraag wie bepaald wat nepnieuws is? Dit dilemma is niet op te lossen, ook niet door een overheidsinstantie. Beter gezegd, JUIST NIET door een overheidsorgaan want de overheid is toch per definitie de grootste verspreider van nepnieuws.

Klachten bij de STER over Gezond Verstand Screenshot De Bataafsche Courant

Het blijkt dat er klachten zijn binnen gekomen bij de Stichting Ether Reclame, die de reclame verzorgt bij de Nederlands omroep.

Het blijkt ook dat er blijkbaar veel mensen zijn die het eigenlijk allemaal niet begrijpen. Want het is toch grappig, deze reclameblokken zijn er toch voor om juist desinformatie een plek te geven? Of denkt u echt dat het nieuwe wasmiddel nog witter wast dan wit en de nieuwe formule een doorbraak betekent voor oma’s was-techniek? Reclame is per definitie nepnieuws en daarmee misleiding.

 » Lees verder

Geen Gezond Verstand bij Parlementsleden D66 en GL – De Lange Mars Plus

29-10-20 06:53:00, Beeld 123rf – Onderdrukking

Het incident waarbij twee Kamerleden het blad Gezond Verstand willen verbieden staat niet op zich. De vrije mening ligt in toenemende mate al maanden onder vuur. De onderdrukking van de andere mening over bijvoorbeeld de mondkapjes en de 1,5 meter maatschappij wordt met de dag meer voelbaar en in de praktijk steeds meer zichtbaar. Het is aan de wakkere mensen, die desondanks tegen de stroom durven in te varen, om het hoofd fier boven water te houden. Maar hoe doe je dat in een omgeving die steeds vijandiger is en wordt aangevoerd door politici en massa media?

Conformisme

Professor Michaéla Schippers, hoogleraar gedrag en prestatiemanagement Rotterdam School of Management, wijst op framing door de overheid. Ze zegt:”De coronacrisis wordt geframed als een oorlog tegen een onzichtbare vijand.” Ze bedoelt met framing, de informatie op een bepaalde manier weergeven. Je kunt bijvoorbeeld nadruk leggen op het aantal doden, of op het aantal overlevenden. “…de overheid legt de nadruk op bepaalde aspecten zoals mortaliteit en de noodzaak om elkaar te helpen.”
Dit proces van framing zorgt dat mensen gehoorzaam worden.

Tegelijkertijd betekent dit ook dat de maatschappij verdeeld wordt in gehoorzamen en ongehoorzamen. Deze laatste groep vormt de minderheid en ondervindt steeds meer groepsdruk om zich aan te passen aan de zogenaamde gangbare mening, die de massa media en politici breed uitdragen. De mensen die niet meedoen met de grote groep is ‘onverantwoordelijk’ en ‘schuldig aan het strenger worden van de coronamaatregelen’.

De gehoorzamen reageren meestal niet met rationele argumenten op de non-conformisten, maar emotioneel. Ze spelen op de persoon, die zij (onbewust) zien als een bedreiging (van hun geloof in de overheid).

Steen door de ruit

Het meest recente voorbeeld van intolerantie is de aanval op de hoofdredacteur van het nieuwe blad Gezond Verstand Karel van Wolferen, die een baksteen door zijn ruit kreeg.

GroenLinks (Lisa Westerveld) en D66 (Kees Verhoeven) vinden dat het tijdschrift desinformatie verspreidt. Dat mogen ze natuurlijk vinden, maar daar blijft het niet bij. Ze willen ook dat dit blad niet meer verkocht wordt.

Eerst complottheorieën ongevraagd in je brievenbus.

 » Lees verder

De Gezond Verstand Krant

27-10-20 01:53:00,

Nederlanders willen in meerderheid censuur. Dat blijkt uit een onderzoek van Hart van Nederland.

Het tijdschrift Gezond Verstand blijft de gemoederen bezig houden. Volgens deskundigen en politici is het blad stemmingmakend en verspreidt het desinformatie over onder andere corona. Hoort zoiets wel in de schappen te liggen bij Bruna, AKO en Primera?

Gezond Verstand, dat de coronacrisis “een kunstmatige pandemie gefabriceerd met frauduleuze modellen” noemt, wordt er onder andere van beschuldigd complottheorieën te verspreiden. Het tijdschrift is als huis-aan-huisblad gratis door zo’n 850.000 brievenbussen geduwd.

Viroloog en OMT-lid Marion Koopmans noemde het eerste nummer “brievenbusvervuiling” en riep het ministerie van Volksgezondheid op het blad onder de loep te nemen.

https://www.hartvannederland.nl/nieuws/2020/hart-van-nederland-panel-tijdschriften-met-complottheorieen/

Tja, de professor dierenarts krijgt er behoorlijk van langs in de Gezond Verstand Krant van Nederland. Het komt er in feite op neer, dat mevrouw de boel geflest heeft met haar “verhandeling” over het nieuw ontdekte SARS-CoV-2 virus. Het gaat zoals het altijd gaat met deze tak van wetenschap: een selffulfilling prophecy. Het aantonen van een “virus” door te beweren, dat er cellen dood worden gemaakt. Dus iets concluderen wat je niet ziet, maar zelf hebt veroorzaakt door cel- en weefseldodende chemicaliën aan mengseltjes toe te voegen. Van het mengseltje wordt AANGENOMEN dat het “killer-virus” er in zit. Over vervuiling gesproken, mevrouw kan er wat van – heb je daar nou een heel leven voor gestudeerd op onze kosten?? Hopeloos.

Regel nummer 1: zijn de 4 postulaten van Koch gehanteerd?

Regel nummer 2: is toxiciteit uitgesloten?

De geleerden kijken allang niet meer naar de postulaten van Koch, die overigens door Koch zelf ook werden omzeild om “de gang in het onderzoek te houden”.

Toxiciteit uitsluiten door er celdodende materie aan toe te voegen? Nogmaals: hopeloos….

Liefst 55% van de bevraagden wil dat de overheid haar werk ongestoord moet kunnen doen en dat daarom dus complottheorieën moeten worden gecensureerd.

Laten we dan maar beginnen met het staatscomplot wat we nu al 9 maanden moeten ondergaan, de “pandemie” die er nooit was. Althans niet als gevolg van het door prof. M. Koopmans ontdekte “virus”.

Wil de Nederlander niet weten hoe hij wordt belazerd van staatswege?

Met de nep-pandemie (de cijfers spreken voor zich),

 » Lees verder

Gezond verstand? – Ad Broere’s Blog

21-10-20 12:57:00,

In een van de kranten van de Persgroep Nederland las ik een artikel over ‘Gezond Verstand’, het magazine waarvan een miljoen gratis exemplaren zijn verspreid in Nederland. Vanzelfsprekend is de teneur van het artikel ‘Het Complot’. Er wordt zelfs advies gegeven aan de lezers hoe ‘je praat met een (dierbare) complotdenker”. “Een vriend, collega of familielid gelooft in complottheorieën en deelt desinformatie, on- en offline. Hoe ga je het gesprek aan, zonder in een zinloze discussie te geraken?” Er wordt geadviseerd om: ‘de ander niet weg te zetten als gek’, ‘stel vragen en luister’, ‘bouw een vertrouwensband op’, ”laat de ander zelf zijn conclusies trekken’, ‘besef dat je zelf ook niet alles weet’.

In het artikel, geplaatst in de rubriek ‘complotteorieën onder de titel “In nieuw magazine is pandemie maar schijn”, wordt de initiatiefnemer Karel van Wolfferen herhaaldelijk genoemd. De journalisten Wafa Al Ali en Hessel von Plekartz zaten nog in de luiers toen Van Wolfferen als gewaardeerd onderzoeksjournalist zijn werk nog deed voor NRC Handelsblad. Een zeker ontzag voor Van Wolfferen blijkt dan ook uit het artikel. Wie iets van hem heeft gelezen of gehoord, weet dat Van Wolfferen zeer goed is geinformeerd over geopolitiek en machtsuitoefening.

Het amusante aan het artikel is, dat de schrijvers ervan onbedoeld in de eigen keuken laten kijken. Vooral het slot van het artikel is daarvan een sprekend voorbeeld. ‘Sociaal psycholoog Van der Linden denkt dat Gezond Verstand de komende tijd meer mensen het anti-lockdownkamp kan binnentrekken. “Wat mensen geloven hangt erg af van hoe iets is gepresenteerd”, zegt hij. “Een blad dat door de bus valt, voelt echt. Je kunt het aanraken, ruiken. Zeker als iets lijkt op de kranten of tijdschriften die bij ons vertrouwd voelen, kan het mensen overtuigen.” Het gaat dus om wat mensen geloven en hoe het wordt gepresenteerd. Daaraan dacht ik bij de persconferenties van premier Rutte en minister De Jonge en daaraan denk ik ook als ik de kranten lees. Tot dusver lag het primaat bij de bekende kranten, waarvan een aantal in handen zijn van De Persgroep Nederland. Nu lijkt daar een verandering in te komen en probeert men de kudde bij elkaar te houden, waardoor er geen andere verhalen worden geloofd dan die welke via radio, tv en kranten tot ons komen.

(c) Ad Broere

 » Lees verder