Gezondheidsraad versluiert stralingsrisico’s; rechter moet burgers stem teruggeven – StralingsBewust.info

11-10-20 08:52:00,

Op dinsdag 20 oktober vindt om 10:40 uur de zitting van de rechtszaak van Wilma de Jong tegen gemeente Berkelland plaats inzake de voorgenomen plaatsing van een zendmast. Wilma is een van de bewoners van het Achterhoekse dorpje Haarlo die vechten voor het behoud van iets wat in Nederland steeds schaarser wordt; een stralingsarm leefmilieu. Het gaat hierbij niet alleen om haar persoonlijke belang, maar vooral ook om de gezondheid van ons allemaal. Wilma pleit ook voor de noodzaak van beschermende maatregelen en ‘witte zones’.

Er is een verzoek ingediend bij de bestuursrechter in Arnhem om de zitting in verband met Corona live te streamen, zodat geïnteresseerden deze zaak toch kunnen volgen. Naar aanleiding van haar rechtszaak en het recente advies van de Gezondheidsraad inzake ‘5G en Gezondheid’ schreef Wilma de Jong onderstaand artikel.

Foto: ‘Witte zone = minder straling. Blij ermee!’

Gezondheidsraad versluiert stralingsrisico’s; rechter moet burgers stem teruggeven

De rechter moet burgers hun stem teruggeven als het gaat over stralingsrisico’s. Er worden teveel corrumperende fouten gemaakt in het antennebeleid. Zo versluiert de Gezondheidsraad de gezondheidsrisico’s die ze in haar eigen adviesrapport heeft vastgesteld en blijft de overheid zich verschuilen achter een valse veiligheidsclaim gebaseerd op de blootstellingslimieten van de ICNIRP. Dit terwijl de wetenschappelijke en maatschappelijke controverse al decennialang aangeeft dat de ICNIRP-limieten controversieel zijn en je daar dus geen veiligheid op kunt baseren.

Al decennialang knokken burgers bij de rechter om gehoord te worden als het gaat om de opgelegde gezondheidsrisico’s van draadloze technologie. Ze bestrijden de plaatsing van zendmasten of zelfs van een hele generatie mobiele communicatie, zoals het geval is bij de Stichting Stop5GNL. De Gezondheidsraad blijft volharden in haar standpunt dat er geen bewijs is van schade en blijft de suggestie wekken dat er niets is om ons zorgen over te maken. Wel zegt de Gezondheidsraad bij de uitrol van elke nieuwe generatie mobiele communicatie dat ‘meer onderzoek nodig’ is en geeft daarmee een dubbele boodschap af. Zo ook ten aanzien van 5G (de 5e generatie mobiele communicatie).

Gezondheidsraad schendt Gedragscode wetenschappelijke integriteit

Op 20 oktober ga ik mijn belang verdedigen bij de bestuursrechter in Arnhem. Op 24 februari van dit jaar diende ik een beroepschrift in met in een ‘Nadere toelichting en onderbouwing’ maar liefst 9 hoofdstukken over een falende Gezondheidsraad.

 » Lees verder

Gezondheidsraad: uitrol 5G kan doorgaan, wel meer onderzoek nodig.

03-09-20 12:07:00,


                                                  60 op elkaar gestapelde Starlink satellieten vlak voor ze in mei 2019 door de Falcon 9-raket in hun baan werden losgelaten voor 5G bereik.

5G en gezondheid
5G heeft een grotere capaciteit en biedt snellere gegevensoverdracht dan eerdere generaties mobiele telecommunicatie. Maar in de samenleving zijn ook zorgen over de mogelijke invloed van 5G op de gezondheid. Daarom heeft de Tweede Kamer de Gezondheidsraad om advies gevraagd. De raad kan geen antwoord geven op de vraag of blootstelling aan 5G-frequenties daadwerkelijk gezondheidsrisico’s oplevert. Dat komt doordat niet bekend is bij welke mate van blootstelling effecten kunnen optreden en ook niet hoe hoog de blootstelling van mensen zal zijn na ingebruikname van alle 5G-systemen en de aanwezige elektromagnetische die er al zijn van alle draadloos gebruik. De Gezondheidsraad is daarom nagegaan of er aanwijzingen zijn dat elektromagnetische velden met de beoogde 5G-frequenties de gezondheid te schaden.

(Reactie RLL): De Tweede Kamer luistert niet naar de bevolking want op uitnodiging van staatssecretaris Mona Keijzer vond op 10 juni 2020, bij het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) in Den Haag, een gesprek plaats met diverse Nederlandse stralingsbewuste organisaties. Tot groot genoegen maakte de staatssecretaris de volgende dag in de Tweede Kamer, tijdens het debat van de Vaste Kamercommissie Telecommunicatie, melding van dit gesprek, waarbij ze meedeelde dit gesprek te willen voortzetten en dat ze geraakt is door de ernst van EHS. Ook benoemde zij de fatsoenlijke en rechtmatige insteek van het gesprek. Neem dat dan mee Tweede Kamer en luister niet alleen naar de gezondheidsraad! Jullie doen je werk zo niet goed!

Constatering van de Gezondheidsraad (Gr)
De Gezondheidsraad laat 2 september 2020 weten dat het is veilig om het 5G-netwerk dat de komende jaren in Nederland beschikbaar komt, uit te rollen. Wel zijn er nog dingen onduidelijk en dat vraagt om nader onderzoek. De raad noemt het rapport een “eerste stap”. Het benadrukt dat hiermee niet dat het antwoord is gegeven of 5G daadwerkelijk gezondheidsrisico’s oplevert.

En weer is het of deze uitspraak een einde zal maken aan alle twijfel over 5G, net als in 2006 met de uitslag over het Zwitsers rapport, waar over gelogen is bleek twee jaar verder.

Gezondheidseffecten
2 september 2020 zegt de voorzitter van de Gezondheidsraad,

 » Lees verder