#Girfec en #vaccinaties: een uiterst giftige combinatie voor alle ouders – De Lange Mars Plus

#girfec-en-#vaccinaties:-een-uiterst-giftige-combinatie-voor-alle-ouders-–-de-lange-mars-plus

20-09-19 10:12:00,

Ouders die zich zorgen maken over een wettelijke verplichting van vaccineren van hun kinderen zouden weleens vanuit een onverwachte hoek onder vuur genomen kunnen worden. In alle stilte bereiden overheidsdiensten namelijk de introductie van Girfec voor en soms wordt het zelfs al toegepast bij wijze van test.

Girfec of EJAVIK

Getting It Right For Every Child zoals de Schotten het systeem noemen of EJAVIK, dat is de Nederlandse vertaling, Een Juiste Aanpak Voor Ieder Kind. Het Schotse Parlement heeft via de Kinder en Jonge Mensen wet het zogenaamde Girfec systeem een aantal jaren geleden ingevoerd. In dit systeem krijgt ieder kind een voogd of staatsouder met of zonder instemming van de ouders. Deze staatsouder heeft het recht te praten met het kind ook over persoonlijke zaken. Hij of zij staat het kind met advies of informatie bij, onafhankelijk van de ouders.

Het Hooggerechtshof besliste dat deze wet uit 2014 een inbreuk pleegt op mensenrechten van gezinnen. Zij noemen het in strijd met artikel 8 van de Europese Conventie van de Mensen Rechten. Dit artikel garandeert de rechten van ieder op een privé- en gezinsleven. Het is in de ogen van de rechters nu juist het delen van data met overheidsinstanties, de centrale rol van de staatsouder, die strijdt met artikel 8.

In Schotland lijkt deze wet zijn langste tijd gehad te hebben. De ouders voelen zich hier op een zijweg gezet als het gaat over hun kinderen. In Nederland zijn instanties echter druk bezig met de voorbereiding van de invoering. Kijk bijvoorbeeld naar Tilburg. Blijkbaar hebben kritische ouders hier nog geen lucht van gekregen.

Foto 123rf
Invoering in ons land

Tilburg is de Nederlandse proeftuin. Hier werken gemeente, jeugdhulp organisatie Sterk Huis en XpectPrimair samen aan de uitvoering van het Schotse GIRFEC-model. Op de website van Sterk Huis staat lovend dat “De stem van het kind voortaan de doorslag geeft”. En “Dat het kan, wordt bewezen in Schotland, waar de regering de rechten van kind respecteert aan de hand van een recept dat luistert naar de naam Girfec.”

Meer lezen over Girfec kan hier en ook bij ons.

 » Lees verder