De Nederlandse grondwet en onze fundamentele grondrechten

de-nederlandse-grondwet-en-onze-fundamentele-grondrechten

20-05-20 07:20:00,

De Nederlandse grondwet is een in de loop der jaren volledig ontkrachte wet en verworden tot een bedrijfsreglement van de Nederlandse vennootschap.

Met het opleggen van “noodmaatregelen” als gevolg van een stofje wat van mens op mens overspringt, “coronavirus” genaamd, wordt dit maar weer eens pijnlijk duidelijk.

De meest voorkomende clausules in de Nederlandse grondwet luiden achtereenvolgens:

“… behoudens bij wet bepaald…”

“… krachtens de wet anders bepaald, gesteld of beperkt…”

” … behalve in de wet bepaald …”

De uitdrukking “redelijk” komt ook voor, maar die redelijkheid wordt altijd bepaald door de overheid krachtens een of ander artikel in een of andere subwet. Voor uw beleving lichten wij er één artikel uit, waar al die voorbehoudsmakende termen niet in worden genoemd. Met andere woorden: er is niets of niemand die dat kan tegenhouden.

Artikel 3. Gelijke benoembaar­heid
“Alle Nederlanders zijn op gelijke voet in openbare dienst benoembaar.“

U ziet het al: Nederland kleurt plotseling oranje. Probeert u zich maar eens op gelijke voet kandidaat te stellen voor de hoogste publieke functie: staatshoofd. Toch zou dat eigenlijk eens moeten. Een fatsoenlijk Nederlander met een dijk van een CV, van onbesproken gedrag en absoluut geen last van belangenverstrengeling, die zich kandidaat stelt voor de functie van staatshoofd. En bovendien net zoveel aandacht van de “kwaliteitsmedia” kan genieten als er aandacht is voor een prinsesje dat een windje laat.

Regeren bij decreet – wel zo handig

Het regime in Den Haag heeft bij decreet op basis van “wetenschappelijke waarnemingen” noodverordeningen uit doen gaan. Vooral op basis van “wetenschappelijk onderbouwde voorspellingen, die kant noch wal raken. Het verspreiden van allerlei paniekverhalen, nadat eerst 3 weken niets is gedaan, tekent de belangenverstrengeling van de overheid. Het onwettige, want ongekozen, regime Rutte c.s. voert de agenda stipt uit, niet in het belang van de bevolking, maar in het belang van een kleine groep uitverkorenen namens The Crown. Het gedram om een vaccin is op zijn minst verdacht, als er al allerlei conventionele geneesmiddelen worden toegepast, die zelfs de oudste patiënten genezen. Het RIVM is een overheidsinstantie en daar mogen wij de conclusie uit trekken, dat deze instantie NIET het belang van de inmiddels wat opstandiger bevolking dient.

Als in de Middeleeuwen de pest of melaatsheid uitbrak,

 » Lees verder

Oekraïne: De NAVO In De Grondwet, door Manlio Dinucci

oekraine-de-navo-in-de-grondwet-door-manlio-dinucci

13-02-19 10:37:00,

Zich steeds verder verwijderend van democratische principes, heeft het Oekraïense parlement politieke partijen en persoonlijkheden verboden die het project van lidmaatschap van de NAVO en de Europese Unie betwisten.

JPEG - 33.5 kB
Andriy Parubiy

De dag na de ondertekening van het lidmaatschapsprotocol van de NAVO met Noord-Macedonië als 30ste lid, deed Oekraïne iets zonder een precedent: het sloot in zijn Grondwet de opdracht in om tegelijkertijd officieel de NAVO en de Europese Unie binnen te treden.

Op 7 februari keurde het Kievse parlement, op voorstel van President Petro Poroshenko – de oligarch die zichzelf rijk maakte door het plunderen van openbare eigendommen en die opnieuw kandidaat is voor het presidentschap – met 334 stemmen voor, 35 tegen, bij 16 onthoudingen, deze amendementen goed voor de Grondwet.

De Inleiding verklaarde «de onomkeerbare beweging van Oekraïne naar Euro-Atlantische integratie»; de artikelen 85 en 116 stellen dat het een fundamentele plicht van het parlement en de regering is om «het volledige lidmaatschap van Oekraïne van de NAVO en de EU te verkrijgen»; artikel 102 bepaalt dat «de President van Oekraïne garant staat voor de strategische beslissingen van de staat die gericht zijn op het verkrijgen van een volledig lidmaatschap van de NAVO en de EU».

De opname in de Oekraïense Grondwet van de opdracht om officieel de NAVO binnen te gaan, heeft enkele zeer ernstige gevolgen.

Van binnen vervreemdt het de toekomst van de Oekraïne van deze keuze, door elk alternatief uit te sluiten, en stelt de facto elke partij of persoon die zich kan verzetten tegen de ’strategische beslissingen van de staat buiten de wet’. De Centrale Kiescommissie heeft Petro Simonenko, directeur van de Oekraïense Communistische Partij, al verboden deel te nemen aan de Presidentsverkiezingen die in maart worden gehouden.

De verdienste om in de Oekraïense grondwet te hebben opgenomen dat de opdracht om officieel de NAVO binnen te komen behoren in het bijzonder aan de Parlementaire President Andriy Parubiy [1]. Medeoprichter in 1991 van de Oekraïense Nationaal-Socialistische Partij, naar het voorbeeld van de Nationaal-Socialistische Partij van Adolf Hitler; hoofd van de neo-nazi paramilitaire formaties die in 2014 werden gebruikt tijdens de putsch van Place Maïdan onder Amerikaans / NAVO-bevel en in het bloedbad van Odessa [2]; hoofd van de nationale veiligheids- en defensieafdeling van Oekraïne,

 » Lees verder