Grote grondwettelijke schending | Door Tilo Gräser | KenFM.de

grote-grondwettelijke-schending-|-door-tilo-graser-|-kenfm.de

01-09-20 08:03:00,

In het weekend hebben politici en de politie in opdracht van hen de wet massaal overtreden in de federale hoofdstad, terwijl honderdduizenden vreedzaam demonstreerden tegen de Corona-politiek.

Een commentaar van Tilo Gräser.

Opmerking bij het Rubikon-artikel: De volgende tekst verscheen voor het eerst in „Rubikon – Magazin für die kritische Masse„, in wiens adviesraad Daniele Ganser en Rainer Mausfeld o.a. actief zijn. Aangezien de publicatie onder een vrije licentie (Creative Commons) plaatsvond, neemt KenFM deze tekst over voor secundair gebruik en wijst er expliciet op dat het Rubicon ook afhankelijk is van donaties en ondersteuning nodig heeft. We hebben veel alternatieve media nodig!

De 29e augustus 2020 in Berlijn was een succes – eens te meer voor al diegenen die niet alleen in de Corona-crisis voor een ander beleid hebben gedemonstreerd. Volgens schattingen van ooggetuigen kwamen minstens 300.000 mensen bij elkaar, velen ook uit andere landen, die lieten zien wat ze denken van regerende en gevestigde partijen – namelijk heel weinig. Het was een bonte mengeling van mensen van verschillende generaties en met verschillende visies – voor zover ze herkenbaar werden gemaakt: sommige serieus, sommige vrolijk, sommige dansend, sommige zittend, sommige met spandoeken of maskers, sommige zwaaiend met vlaggen, sommige ondersteunend door hun aanwezigheid.

Om het maar meteen te zeggen: er waren ook mensen die geloven dat de toekomst in het verleden van Duitsland ligt. Hun vlaggen waren steeds weer te zien, maar ze waren duidelijk in de minderheid.

Eerlijk gezegd was het ook een succes voor de Berlijnse politie, die in verschillende gevallen illegaal tegen de vreedzame demonstranten optrad, maar in overeenstemming met de eerder aangekondigde harde lijn van Binnenlandse Senator Andreas Geisel. De beslissingen van de rechtbank, die het vorige verbod op demonstraties en rally’s op vrijdag had opgeheven, werden massaal genegeerd. De administratieve rechtbank van Berlijn ging ook voorbij aan de verwijzing van de administratieve rechtbank van Berlijn dat de verordening inzake de bescherming tegen infecties van de hoofdstad in paragraaf 4 het dragen van mondkapjes alleen in gesloten ruimten gelast. Zo moesten de politieagenten in de zon staan in volle gevechtsuitrusting, zelfs met helmen en maskers op.

De macht toonde zijn arrogantie op grote schaal en deed veel om te voorkomen dat nog meer mensen zich in de Duitse hoofdstad zouden verzamelen en om te laten zien wat ze dachten van de heersende politiek in de Corona-crisis.

 » Lees verder

De grondwettelijke noodtoestand | KenFM.de

de-grondwettelijke-noodtoestand-|-kenfm.de

05-05-20 12:29:00,

Rubicon redacteur Jens Wernicke publiceert een Corona model rechtszaak en Dr. Bodo Schiffmann legt uit waarom vreedzaam verzet door alle democraten nu absoluut noodzakelijk is.

Een standpunt van Jens Wernicke.

De onnodige, ongrondwettelijke en vernederende beslissingen van de regeringen „vanwege Corona“ zijn inmiddels voldoende geanalyseerd. Nu is het tijd om de tweede fase te starten. In plaats van alleen maar kritiek en beschuldigingen te uiten in artikelen, heeft Rubikon redacteur Jens Wernicke een rechtszaak aangespannen tegen de noodverordening van Rijnland-Palts. Het bijna 300 pagina’s tellende juridische document staat vol met sluitende argumenten waarom de schendingen van de grondrechten door het Corona-regime niet langer aanvaardbaar zijn. We weten dat veel van onze lezers dezelfde mening zijn toegedaan. Nu is het tijd om te stoppen met kloppen en om gelijk te hebben.

Beste lezers,

Sinds de draai van gisteren met het „gevaarlijk stijgende voortplantingsgetal“, dat op het eerste gezicht een manipulatie van getallen bleek te zijn, d.w.z. opzettelijke vervalsing, bestaat er in mijn ogen geen twijfel meer over hoe ernstig de situatie in het land is:

Politici willen deze noodtoestand – en blijkbaar op de lange termijn en met alle bijkomende schade en doden die er al door zijn veroorzaakt.

Zelfs FDP-vicevoorzitter Wolfgang Kubicki kan er niet meer omheen om de gruwel van de zogenaamde nieuwe realiteit onder ogen te zien – waarbij hij echter vergeet dat elk debat over „transmissiesnelheden“ sowieso desinformatie is, gezien de relatieve veiligheid van de ziekteverwekker:

„Wolfgang Kubicki heeft het Robert Koch Instituut en zijn voorzitter Lothar Wieler scherp bekritiseerd voor de regelmatig gepubliceerde corona cijfers. Deze ‚geven de indruk dat het om politiek gemotiveerde getallen gaat en niet om wetenschappelijk verantwoorde getallen‘, aldus Kubicki (…). Hij wees met name op de voortplantingssnelheid, die volgens RKI-cijfers landelijk is gestegen van 0,9 naar 1,0. Terwijl minister president Markus Söder een R-waarde van 0,57 aankondigde voor Beieren, de staat met de meeste infecties, meldde de RKI een waarde van 1 landelijk. „Waar deze waarde vandaan zou moeten komen in het licht van de afnemende besmettingscijfers is voor de meest weldenkende niet eens meer zichtbaar. (…) Bovendien weken de door het Helmholtz Centrum en de TU Ilmenau vastgestelde waarden aanzienlijk af van de schattingen van het RKI,

 » Lees verder