HPV-vaccin voor jongens – hoe groot is de noodzaak? Hoe groot zijn de belangen? Hoe groot is de winst? – Stichting Vaccin Vrij

hpv-vaccin-voor-jongens-–-hoe-groot-is-de-noodzaak?-hoe-groot-zijn-de-belangen?-hoe-groot-is-de-winst?-–-stichting-vaccin-vrij

21-06-19 10:32:00,

Op 19 juni stuurt de gezondheidsraad een persbericht uit waarmee zij haar advies over het vaccineren van jongetjes met het HPV-vaccin wereldkundig maakt:

“De Gezondheidsraad adviseert om behalve meisjes ook jongens te vaccineren tegen HPV via het Rijksvaccinatieprogramma. Daarnaast adviseert de raad een aanvullend programma op te zetten voor mensen tot en met 26 jaar die zich nog niet hebben laten vaccineren. Hiermee valt veel gezondheidswinst te halen. Dat schrijft de raad aan de staatssecretaris van VWS”.1

Wat is de reden? Is een HPV-vaccin voor jongetjes nodig? Werkt het? Is het veilig? Waarom is er een tijdelijke ‘HPV commissie’ opgericht, die nu weer is opgeheven? Hoeveel winst maakt Merck op het vaccineren van jongetjes? Worden we misleid? Met dit artikel hopen wij u aan het denken te zetten. (onderaan dit artikel zijn twee bijlages toegevoegd: ‘Kanker in cijfers’ en ‘Belangenverklaringen adviescommissie’)

 

 

De marketing van een omstreden vaccin…

“Het humaan papillomavirus (HPV) veroorzaakt baarmoederhalskanker en speelt ook een rol bij diverse andere vormen van kanker (anus, penis, vagina, schaamlippen, mond- en keelholte).”

 
“Behalve dat vaccinatie directe bescherming biedt tegen deze vormen van kanker, leidt het ook tot groepsbescherming: ook voor niet-gevaccineerden daalt het risico op HPV-infectie. Op deze manier leidt vaccinatie van jongens indirect ook tot vermindering van het risico op baarmoederhalskanker bij meisjes.” – Persbericht Gezondheidsraad1

 
De bovenstaande uitspraken zijn afkomstig uit het persbericht van Gezondheidsraad van 19 juni. De boodschap die gegeven wordt is manipulatief, en wel om de volgende redenen:

• De noodzaak van een nieuw vaccin zou onderbouwd moeten kunnen worden met transparante, nationale ziekte-, en sterftecijfers. En er zou uit transparante cijfers moeten blijken dat er sprake is van een groot risico om de miljoenen euro’s die het vaccin de samenleving kost om dit ‘risico te bestrijden’ te rechtvaardigen.

• De claim dat vaccinatie ‘directe bescherming biedt tegen genoemde vormen van kanker’, en de claim dat het ‘vaccineren van jongetjes leidt tot vermindering van het risico op baarmoederhalskanker bij meisjes’ zou met wetenschappelijk onderzoek en transparante cijfers onderbouwd moeten kunnen worden.

• De HPV-commissie ‘vergeet’ om een uitspraak te doen over de enorme controversie die er over de veiligheid van dit vaccin bestaat.

 » Lees verder

Vandaag groot globalistisch besluit over VN Klimaatverdrag – Lang Leve Europa!

vandaag-groot-globalistisch-besluit-over-vn-klimaatverdrag-8211-lang-leve-europa

14-12-18 01:38:00,

Terwijl de Nederlandse bevolking net verloren heeft in een VN verdrag rondom het stimuleren van migratie naar Nederland, binnenkort een VN verdrag langs komt voor het stimuleren van vluchtelingen voor migratie richting Nederland, is vandaag onder de hamer het VN verdrag voor klimaatbeleid voor nieuwe, extra hoge belastingen in Nederland.

De VN klimaatgekte wordt letterlijk nu verder uitgebouwd met COP24 op de VN top in Polen waar 130 landen samen zijn om vergaande stappen te nemen nog meer wereldwijde (klimaat)belastingen op te leggen op alle bevolkingen op deze planeet. En denk maar niet dat jij hierover inspraak gaat krijgen.

Macht grijpen met behulp van bangmakerij

Je moet (helaas) begrijpen dat het hele spel van de VN is om wereldwijde wetgeving te dicteren. Men gebruikt angst om die waanzin door te drijven, namelijk de zelf aangewakkerde klimaatgekte.

Met ‘global warming’, waar dus geen sprake van is, op basis van het CO2 fabeltje – CO2 is niet aantoonbaar een oorzaak is van verwarming. Het is allemaal bangmakerij gebaseerd op pseudo-wetenschap. Statistische ‘bewijs’ zoeken (veelal fabriceren) om een ongefundeerde hypothese te onderbouwen. Dat is klimaatwetenschap zoals men die bezigt, pseudo-wetenschap volgens de definitie, gekoppeld aan financieel gemotiveerde groepdenk/groupthink. Zeer succesvol.

Vervolgens ontregelt men zelf het klimaat door wereldwijd structureel verontreinig in de lucht te brengen en met grote magnetron-achtige straalzenders luchtstromen te ontregelen. Dat bevestigt dan – in hun beeld – ‘climate change’, wat de nieuwe ‘global warming’ is in afwezigheid van global warming. Doel? Winst!

Klimaatgekte (klimaatfascisme) met als doel: leefbelasting

Deze VN klimaatgekte (letterlijk: het is klimaatfascisme) heeft als doel wereldwijde leef-belasting op te leggen. Belasting is namelijk winst. En die winst is meervoudig: heel veel extra inkomsten voor overheden, heel veel subsidies voor het bedrijfsleven, heel veel oneigenlijk verkregen macht voor ongekozen globalisten.

Als je leeft, moet je van de VN belasting betalen. Dat is agenda 21/2030: Je leeft, dus je vervuilt, dus je betaalt klimaat-belasting. En je wordt daarbij zo veel mogelijk beperkt in je keuzes. Jouw opties worden bepaald voor je door de globalisten. Elke andere optie wordt je verboden.

Dit is het spel van het VN klimaatfascisme waar ongekozen politici – die nergens verantwoording afleggen – jurisdictie (macht) proberen te krijgen over alle inwoners op deze planeet: Belasting en optie beperking voor iedereen.

 » Lees verder

Hoe Nederland groot is in het steunen van terreurgroepen nu Iran – FREESURIYAH

Hoe Nederland groot is in het steunen van terreurgroepen nu Iran – FREESURIYAH

25-09-18 12:15:00,

DONEER EN STEUN ONS WERK

DONATE AND SUPPORT US:

IBAN: NL10 SNSB 0902 6349 33

Gerelateerde afbeelding

(Foto Fars News)

De Iraanse regering heeft de ambassadeurs van Nederland, Denemarken en het Verenigd Koninkrijk (VK) op het matje geroepen.  Het Iraanse Staatspersbureau IRNA schreef  dat Iran de landen ervan beschuldigt heeft, dat ze onderdak bieden aan gewapende Iraanse oppositiegroepen, die door Iran worden beschouwd als terreurgroepen. Welke groepen zijn dat en waarom worden ze in Nederland als “helden” gezien?

Nederland, heeft net als veel “pseudo” democratische “vrije”landen al jaren kritiek op Iran, i.v.m. mensenrechten, schending van vrouwenrechten, homorechten etc etc. Natuulijk zullen er best verkeerde dingen gebeuren in Iran, net als in Nederland, of elk ander land in de wereld.  Bij alles, wat niet volgens hun normen is,  staat het westen direct klaar met een oordeel, zonder oog voor de cultuur en achtergrond van een land, volgens de “pseudo” democratieën, moet het in landen als Iran, net als in Europa worden. Gaat het niet goedschiks, dan maar kwaadschiks, regime-change, color-revolutie, de hulp inroepen van Amnesty of andere organisaties zoals PAX, die dan vernietigende rapporten schrijven, zonder er soms maar geweest te zijn, het aloude liedje, deden de Nederlanders (kerk – VOC) dat vroeger via de zending of de VOC, met kraaltje en spiegeltjes, nu via regime-change en mensenrechten. Doel het imperialistische gedachtengoed, daaruit voort vloeiend de religie van de VVD; handel.

ASMLA

De Iraanse verzetsgroep “The Arab Struggle Movement for the Liberation of Al-Ahwaz” (ASMLA) ontkent dat zij achter de aanslag op de militaire parade in Iran zit. ASMLA heeft een kantoor in Delft.

Ja een ARABISCHE partij uit Iran die in Nederland kantoor houdt (even laten inwerken, er gaan belletjes rinkelen Witte Helmen).  De aanslag in Ahvaz (west Iran) is opgeëist door het “landelijk verzet van al-Ahvaz”. Op hun website (ASMLA); ahwazona.net, verklaart ASMLA dat de groep(en) die de aanslag claimt in Ahvaz, al in 2015 uit de ASMLA is gezet. Volgens verwarrende berichten op het NOS  e.a., is ISIS verantwoordelijk voor de aanslag!

De vermoorde leider van ASMLA; Ahmad Mola Nissi, is in november 2017, vermoord in Den Haag, Nederland, volgens ASMLA zat Iran erachter.

 » Lees verder