De grootste maakbaarheidsoperatie en ideologische omkering van de geschiedenis – terugblik en de stand van zaken in september

de-grootste-maakbaarheidsoperatie-en-ideologische-omkering-van-de-geschiedenis-–-terugblik-en-de-stand-van-zaken-in-september

04-09-20 08:37:00,

We zitten nog midden in de coronacrisis. Niet als je afgaat op het aantal ziekenhuisopnames en sterfgevallen; wel als je het beleid van onze overheid bekijkt. Onlangs kondigde het kabinet nieuwe maatregelen af, waaronder het absurde ‘niet meer dan zes personen in huis’. De corona spoedwet die verregaande maatregelen beoogd kreeg flinke kritiek van de Raad van State, maar is nog volop in behandeling. En vorige week diende gezondheidsminister Hugo de Jonge een wetsvoorstel in voor het gebruik van de omstreden corona-app. Het contrast met de officiële cijfers van het RIVM is groot.

Brochure

Eind april publiceerde Cultuur onder Vuur een brochure over de mondiale coronacrisis, getiteld: ‘De grootste maakbaarheidsoperatie en ideologische omkering van de geschiedenis – versterkt door massahysterie en steun van het Vaticaan’. In deze brochure analyseerde Cultuur onder Vuur kritisch de voorspelde doemscenario’s, de gevolgen van de wereldwijde maatregelen (met name de lockdowns) voor de economieën, en de profiteurs van de crisis, waarbij extra aandacht werd gericht op de rol van het Vaticaan. We zijn nu vijf maanden verder en zeven maanden sinds het virus officieel voor het eerst in Nederland opdook. Tijd om opnieuw de balans op te maken.

Openbare analyse

Een van de meest opvallende aspecten van de crisis is het grote contrast tussen enerzijds het officiële verhaal, van bijvoorbeeld de WHO en de overheid dat in de mainstream media wordt gepubliceerd, en anderzijds het officieuze verhaal dat in alternatieve media door kritische journalisten en medische experts wordt verspreid. Deze tegenstelling bestaat bijvoorbeeld rond de herkomst van het virus, de precieze gezondheidsrisico’s ervan en rond alternatieve medicijnen. Om maar een voorbeeld te noemen: een Bulgaarse top-medicus, president van de Bulgaarse Pathology Association, stelde dat COVID-19 op zichzelf geen enkel sterfgeval veroorzaakt heeft. Het bestaan van twee zó uiteenlopende ‘narratives’ alleen al maakt een publiekelijk debat over deze kwesties noodzakelijk, maar dat is er niet of nauwelijks. Het overheidsbeleid is geheel gebaseerd op het officiële verhaal vanuit de WHO terwijl er geen ruimte is voor alternatieve, kritische geluiden die op de achtergrond massaal klinken. Dit wekt sterk de indruk dat er meer speelt dan alleen volksgezondheid.

Angstpropaganda

In de brochure van april noemde Cultuur onder Vuur vier profiteurs die garen spinnen bij de coronacrisis en het ingrijpende overheidsbeleid.

 » Lees verder

De grootste constitutionele bijeenkomst in de geschiedenis, door Anselm Lenz en Batseba N’Diaye. | KenFM.de

de-grootste-constitutionele-bijeenkomst-in-de-geschiedenis,-door-anselm-lenz-en-batseba-n’diaye-|-kenfm.de

30-07-20 10:32:00,

Een commentaar van Anselm Lenz en Batseba N’Diaye.

Nooit in de geschiedenis van de mensheid hebben regeringen vrijwillig vrijheden toegekend. Deze moesten altijd onder druk van de mensen worden geïntroduceerd of teruggewonnen – een introductie voor het komende weekend in drie stappen.

Dus? Welke kleur draag je? Geel, groen, rood, zwart – zelfs blauw? De identiteitspolitiek van de politieke kleuren, die al jaren in de media werd gevierd, werd des te drastischer naarmate er minder over politieke ontwerpintenties werd gesproken. In een democratie met scheiding der machten en vertegenwoordiging blijkt de politieke ontwerpintentie het meest recentelijk uit het feit dat een wet ter stemming aan de wetgever wordt voorgelegd. De wetgevende macht, het parlement, beslist dan. Het idee is dat het in het belang is van de burgers, met andere woorden, in principe van alle aanwezigen.

De hoogste wetgevende macht is dus en volgens de grondwet van de Bondsrepubliek Duitsland, de basiswet, het volk. Het volk bestaat uit een veelheid van burgers die zelf beslissen over hun gemeenschap. In de Bondsrepubliek werd dit tot voor kort door een indirecte vorm van democratie geregeld. De parlementsleden werden geacht alle stemmen van de samenleving te absorberen en te vertegenwoordigen door middel van verkiezingen. Zij hebben wetten ingediend en namens de burgers gestemd. De regering werd ook gekozen door het parlement – op tijdelijke basis en strikt gebonden aan de basiswet.

1.Eén wet voor iedereen

In de Bondsrepubliek Duitsland regelt de basiswet – zoals elke burgerlijke grondwet – de grenzen van de macht van het staatsapparaat. De burgerlijke grondwetten geven elke burger dezelfde rechten en plichten en onderwerpen de overheid aan een macht die er nog steeds boven staat: het is de tekst zelf, de fundamentele wet. In dit opzicht kunnen de grondwettelijke teksten en het Handvest van de Rechten van de Mens worden omschreven als de enige literatuur die directe macht heeft. Het geschreven en vastgelegde woord van de constituties vervangt dus de verpersoonlijkte macht van de absolutisten, kerkelijke heersers, vorsten of tirannen van de premoderne tijd, die uiteindelijk met het volk deden wat ze wilden – en voor deze ongecontroleerde overvloed aan macht verwees het in het beste geval nog steeds naar een God die ook voortkomt uit hun eigen interpretatie van het goddelijke.

 » Lees verder

Het Grootste Geheim | Het Bureau voor Occulte Zaken en Complotten #6 | Een Oorlog Reeds Verloren

het-grootste-geheim-|-het-bureau-voor-occulte-zaken-en-complotten-#6-|-een-oorlog-reeds-verloren

04-07-20 07:44:00,

Na de dubieuze “zelfmoord” van Jeffrey Epstein, de steenrijke handelaar die op het punt stond berecht te worden voor mensenhandel en het seksueel misbruiken van minderjarigen, leek zijn zaak met alle macht onder het tapijt geschoven te worden door hen die door hun banden met hem in verlegenheid gebracht konden worden. Nu zijn compagnon Ghislaine Maxwell is gearresteerd lijkt de mogelijkheid teruggekeerd dat de duistere geheimen van de elite aan het licht gebracht gaan worden.

De vertakkingen van het netwerk zouden wel eens veel verder kunnen reiken dan men zich voor kan stellen. Hoe diep gaat het konijnenhol? En wie komt men onderweg allemaal tegen? Zal ook president Trump ontmaskerd worden of het door Q beloofde Grote Ontwaken in volle gang? Zal ook Maxwell op mysterieuze wijze het leven laten voordat zij een boekje open kan doen over praktijken die het daglicht niet kunnen verdragen, of zal zij het einde inluiden voor deze mensen zonder moraal en hun eeuwenoude geheimen?

Bron:
Right Side Broadcasting Network, FULL COVERAGE: President Donald Trump Rally in Tulsa, OK 6/20/20

Links:
Aanklagers: vluchtgevaarlijke assistent Epstein moet vast blijven zitten
Ghislaine Maxwell “Knows Everything” And “Will Be Naming Names”, Former Epstein Associate Says
Priests, parishes share Viganò’s letter to Trump
Statue of Molech, Pagan Deity of Child Sacrifice, Displayed at Colosseum
‘Jarenlang groot pedofielennetwerk achter pleegzorg in Berlijn’
Zwangere Afrikaanse asielzoeksters verdwijnen uit opvang
Glasscherven en duistere rituelen

Als u ons in deze turbulente tijden wilt helpen om dit te kunnen blijven doen en meer tijd en middelen te kunnen besteden aan onderzoek, interviews, reportages en andere zaken die er echt toe doen, overweegt u dan een bijdrage te leveren naar waardering én vermogen op https://eenoorlogreedsverloren.nl/steunhetverzet/

Ook te vinden op LBRY, SoundCloud en Spotify.

 » Lees verder

Grootste Nederlandse petitie ooit, ingeleverd vanaf een bankje aan de Hofvijver! – Viruswaanzin

grootste-nederlandse-petitie-ooit,-ingeleverd-vanaf-een-bankje-aan-de-hofvijver!-–-viruswaanzin

24-06-20 07:25:00,

Willem Engel, van Viruswaanzin.nl, heeft vanmiddag om 13:30 vanaf een bankje aan de Hofvijver in Den Haag de petities ‘NEE! tegen de Spoedwet!’, ‘Een 1,5 meter wet NEE !!’ en ‘Stop Lockdown Maatregelen Nu!’ namens de initiatiefnemers digitaal aangeboden aan de kamer commisie Ven J.

De omvang van deze (samengevoegde) petitie is historisch, niet eerder is een dergelijk aantal ondertekeningen gehaald. Ook de digitale wijze van aanbieding per live stream is opmerkelijk.

Tezamen vertegenwoordigen de petities de stem van 488.030 burgers die zich luid en duidelijk uitspreken tegen de huidige coronamaatregelen en de potentiële codificering ervan in een spoedwet.

De petitie voor Vuurwerkverbod van januari 2020, was de meest succesvolle online petitie tot dan toe, met 461.549 geregistreerde handtekeningen.
Uit de enorme aantallen van de petities komt duidelijk naar voren dat de Nederlandse bevolking de kabinetsmaatregelen niet langer steunt en actief vraagt om volledige afschaffing ervan.

Ze stellen dat dit kabinet:

“door de spoedwet onze grondrechten, onze privacy, onze vrijheid en onze mensenrechten worden geschonden.”

Zij verzoeken om:

“per direct de spoedwet te verwerpen! En indien de spoedwet al is ingetreden, verzoeken wij deze per direct ongedaan te maken!”

en tevens

“per direct een eind te maken aan de opgelegde Lock Down maatregelen.”

Initiatiefnemers Meldpunt Nederland (NEE! tegen de Spoedwet!), Remco van Bennekom (Een 1,5meter wet NEE !) en Viruswaanzin.nl (Stop Lockdown Maatregelen Nu! & STOP DE LOCKDOWN) hebben Willem Engel gevraagd om namens hen  deze petitie aan te bieden.

Daarmee kiezen zij ervoor om gezamenlijk het krachtige geluid te laten horen, van burgers die klaar zijn met de huidige maatregelen en de toekomstige spoedwet.

Om dit verzoek kracht bij te zetten hebben de initiatiefnemers van Viruswaanzin.nl de Staat der Nederlanden gedagvaard. De zitting zal plaatsvinden op donderdag 25 juni om 11:00 bij de Rechtbank te Den Haag.

De oorspronkelijke livestream van de petitie aanbieding van Willem Engel aan de Tweede Kamer: https://www.facebook.com/156260237895045/posts/1501614326692956/

#Viruswaanzin #NEEtegendeSpoedwet! #Een1,5meterwetNEE!! #StopLockdownMaatregelenNu!

 » Lees verder

COVID-19: De grootste crisis sinds de Tweede Wereldoorlog? | KenFM.de

covid-19:-de-grootste-crisis-sinds-de-tweede-wereldoorlog?-|-kenfm.de

08-04-20 08:26:00,

Komt er een „Wereldgezondheidsregering“?

Een standpunt van Jochen Mitschka

Men zou denken dat ondertussen alles gezegd en geschreven is over het virus en de ziekte COVID-19. Toch wil ik wijzen op punten die tot nu toe onvoldoende duidelijk zijn gemaakt. Met mijn laatste PodCast over het Coronavirus probeerde ik duidelijk te maken dat het vreemd is als we nu die politici prijzen die de gezondheidszorg naar de rand van de afgrond hebben geduwd door te privatiseren en ervan te profiteren, alleen maar omdat de COVID-19 ziekte met een blauw oog lijkt te zijn overwonnen. In dit artikel zal ik de vraag onderzoeken of een „wereldgezondheidsregering“, die duidelijk door een groep invloedrijke oligarchen en politici wordt gezocht, geen zinvollere oplossing zou zijn voor toekomstige problemen.

De „Wereldgezondheidsregering“

Allereerst is het voor de huidige analyse niet relevant of de hieronder beschreven organisatie iets te maken heeft met de COVID-19-uitbraak. Ik houd me alleen bezig met de effecten of gevolgen van de voor 2019 geplande strategieën om in geval van een gezondheidsramp een wereldwijd vastgestelde procedure in te voeren. En de vraag of het virus al dan niet opzettelijk uit een Amerikaans of Chinees biowapenlaboratorium afkomstig kan zijn, is niet het onderwerp van deze podcast. Het zijn slechts feiten die duidelijk en onweerlegbaar zijn. Namelijk hoe een wereldwijde propagandastrategie werd ontwikkeld om het gezondheidsbeleid van alle landen ter wereld te ondermijnen en te bepalen.

Op 18 oktober 2019 organiseerde het Johns Hopkins Center for Health Security, in samenwerking met het World Economic Forum en de Bill and Melinda Gates Foundation, een pandemische simulatie op hoog niveau met de naam „Event 201“. Het doel was de noodzaak aan te tonen van een partnerschap tussen particuliere en openbare organisaties om de grote economische en sociale gevolgen van de wereldwijde gezondheidscrises aan te pakken (1).

De allereerste vraag die de waarnemer wordt gesteld is waarom niet de bestaande acute grote wereldcrises, die dagelijks tienduizenden doden veroorzaken, zoals ondervoeding aan de ene kant en overvoeding aan de andere kant, waarom niet het gezondheidsprobleem dat niet in de eerste plaats als een volksgezondheidsprobleem kan worden aangepakt, in plaats van als een fictieve pandemie.

 » Lees verder