Grote corona-uitbraak in Amersfoort na vaccinatie: ‘Het zoveelste verpleeghuis’

16-02-21 09:35:00,

Homepagina » Binnenland » Grote corona-uitbraak in Amersfoort na vaccinatie: ‘Het zoveelste verpleeghuis’

Foto: Pixabay

in Binnenland
16 februari 2021 06:00

In het Sint Elisabeth Verpleeg- en Gasthuis in Amersfoort is een grote corona-uitbraak vastgesteld. Van de 106 bewoners zijn er 70 positief getest. Twee van hen zijn overleden. Op de gesloten afdeling wonen ouderen met dementie of psychische klachten.

Op 30 januari zijn de bewoners ingeënt tegen corona. De media schrijven dat ‘er eerder al tekenen waren’ dat het vaccin niet voorkomt dat mensen die toch ziek worden, besmettelijk zijn.

Diverse mensen merken op dat dit al het zoveelste tehuis is waar bewoners ziek zijn geworden na vaccinatie. Enkele dagen geleden ging woonzorgcentrum De Zonnehof in Haren in quarantaine na een corona-uitbraak. Dertig personeelsleden en de helft van de 54 bewoners waren besmet geraakt.

Wrang

Het personeel heeft de eerste vaccinatie gehad. “We weten dat er dan beperkte bescherming is, maar dat het virus nu toch om zich heen grijpt, is extra wrang,” aldus de directeur van de Noord Nederlandse Coöperatie van Zorgorganisaties, waar De Zonnehof onder valt.

Eind vorige maand kampte zorgcentrum Heelwijk in Heesch met een grote corona-uitbraak. Twee derde van de bewoners was besmet, liet een woordvoerder van BrabantZorg weten. Er zijn ook enkele bewoners overleden. Kort daarvoor hadden zij hun eerste inenting tegen het virus gekregen. “Het is heel erg wrang dat dit nu gebeurt.”

Het zoveelste verpleeghuis

Uit het hele land duiken dergelijke berichten op. Het begint op te vallen: “Het zoveelste verpleeghuis waar een grote corona-uitbraak is vlak na het eerste prikkie. Lijkt me genoeg aanleiding om een onderzoek te starten naar een eventueel verband. Maar wat zien we in de media? ‘Nee, gewoon doorlopen mensen, niets aan de hand, is toeval’,” schrijft journalist Annelies Strikkers.

“In vier weken bij elkaar opgeteld duizenden demonstranten zonder mondkapjes: geen corona. Mensen die zich laten vaccineren: 70 van de 106 positief getest. Twee doden. Goh. Zuiver toeval uiteraard,” twittert Clouds Are Ghost Sheep.

Gezondheidswetenschapper Yvonne Simons reageert: “Werkt lekker dat vaccin.” Journalist Fiona Zwart voegt toe: “Maar nee hoor. Het vaccin heeft hier natuurlijk niets mee te maken.

 » Lees verder

Grote Reset? Poetin zegt, “Niet zo snel” / Door Tyler Durden – Wakkere mensen

12-02-21 09:12:00,

Door Tyler Durden – ZeroHedge -11 februari 2021

Heb je toevallig de belangrijkste politieke toespraak van de laatste zes jaar gezien?

Het zou gemakkelijk zijn geweest om het te missen, gezien alles wat er gaande was.  Dat was ook bijna zo, en deze toespraak ligt op het snijpunt van bijna al mijn onderwerpen van intense studie.

Het jaarlijkse Wereld Economisch Forum vond vorige week plaats via teleconferentie, wat ik het virtuele Davos noem, en dit jaar was het belangrijkste onderwerp natuurlijk hun project dat de Grote Reset wordt genoemd.

Maar als het WEF zo graag het beste gezicht voor de Grote Reset aan de wereld wilde laten zien, zou het niet de Chinese premier Xi Jinping of, nog belangrijker, de Russische president Vladimir Poetin hebben uitgenodigd.

En het was de toespraak van Poetin die het kaartenhuis deed instorten dat de agenda van het WEF is.

De laatste keer dat iemand een groot internationaal forum binnenwandelde en zo’n vernietigende kritiek op het huidige geopolitieke landschap uitte, was de toespraak van Poetin voor de Verenigde Naties op 29 september 2015, twee dagen voordat hij een kleine contingentie Russische luchtsteun naar Syrië stuurde.

Daar verweet hij niet alleen de VN bij naam, maar vooral ook de VS en haar NAVO-bondgenoten, waarbij hij de meest saillante vraag stelde: “Begrijpen jullie wat jullie hebben gedaan?”, omdat jullie chaos hebben ontketend in een toch al chaotisch deel van de wereld?

Hoe belangrijk die toespraak ook was, het waren de acties van Poetin daarna die het huidige tijdperk van geopolitiek schaakspel op het Euraziatische continent bepaalden. Syrië werd het knooppunt waar rond het verzet tegen het “ISIS is onoverwinnelijk”-verhaal zich ontrafelde.

En het mysterie van wie er achter ISIS zat, namelijk de regering-Obama, werd onthuld voor iedereen die oplette.

President Trump mag dan de eer hebben opgeëist voor het verslaan van ISIS, maar het waren vooral Poetin en de Russische strijdkrachten die het westelijke deel van Syrië heroverden waardoor dat kon gebeuren, terwijl onze globalistische generaals, zoals James Mattis, zo veel mogelijk schade aan Syrië zelf en zo weinig mogelijk aan ISIS aanrichtten, in de hoop ze een andere dag weer te kunnen gebruiken.

En of je het nu eens of oneens bent met het beleid van de VS in Syrië,

 » Lees verder

De Grote Reset: een zet van de financiële elite

09-02-21 10:56:00,

in Buitenland
9 februari 2021 06:00

De lockdowns die tijdens de coronapandemie zijn ingesteld, hebben miljoenen mensen hun baan gekost. De wereldwijde schuld is opgelopen tot 11,7 biljoen dollar. We zitten nog minstens 100 jaar opgescheept met deze schuldenberg. Volgens econoom Eberhard Hamer wordt al dit geld niet in de economie gepompt, maar gebruikt om grote corporaties te spekken. Het resultaat is een ongekende concentratie van rijkdom en macht.

Tussen augustus en november 2020 groeide het fortuin van de 12 rijkste Amerikaanse miljardairs met een biljoen, terwijl in de geïndustrialiseerde landen tegelijkertijd miljoenen mensen in financiële moeilijkheden verkeerden. We worden geconfronteerd met een humanitaire en financiële ramp van ongekende omvang.

Daar verschijnt opeens Klaus Schwab, oprichter van het World Economic Forum, ten tonele. Hij kondigde onlangs een Grote Reset aan. De elites willen de coronapandemie aangrijpen om de wereld fundamenteel te verbeteren. Achter dit plan gaat een complete transformatie van onze samenleving schuil.

Twee machtige denktanks

Digitalisering in combinatie met kunstmatige intelligentie zou miljoenen banen overbodig maken. De bevolking zou een universeel basisinkomen ontvangen en hun schulden zouden kwijtgescholden worden. Alles wat ze nog hebben, kan gehuurd worden.

De leden van het World Economic Forum zijn de 1000 grootste bedrijven ter wereld. Daarnaast is het WEF nauw verbonden met denktanks, internationale organisaties zoals het IMF en de Wereldbank, politieke leiders en ook prins Charles. Emmanuel Macron, de Belgische premier Alexander De Croo, de Amerikaanse president Joe Biden, de Canadese premier Justin Trudeau en de Britse premier Boris Johnson staan zeer dicht bij het WEF.

Schwab behoort interessant genoeg ook tot de Bilderberggroep en in zijn raad van bestuur vinden we onder meer Larry Fink en David Rubenstein, twee leden van de Trilaterale Commissie. Dit betekent dat het WEF wordt geleid door twee machtige denktanks die zijn opgericht door de financiële elite waar ook Rothschild en Rockefeller toe behoren.

Digitale dictatuur

Deze verbanden suggereren dat de strenge coronamaatregelen niet zozeer gericht zijn op de volksgezondheid, maar een heel ander doel dienen, schrijft Kla.TV. Ze versterken het vermoeden dat de Grote Reset niets meer is dan een zet van de financiële elite om de wereld helemaal opnieuw op te bouwen uit de chaos van de coronapandemie en de weg vrij te maken voor een digitale dictatuur.

 » Lees verder

De grote drie prohibities: migratieprohibitie, drugprohibitie en witwasprohibitie | Vrijspreker.nl

12-01-21 10:33:00,

Deze prohibities hebben drie zaken gemeen:

01. Zij zijn immoreel en beperken de persoonlijke vrijheid in ernstige mate

02. Zij veroorzaken veel kosten en schade

03. Zij dateren alle drie uit de 20ste eeuw

De migratieprohibitie

Slechts elf procent van de planeetbewoners kan op grond van het trekken van een winnend lot in de geboorteloterij een groot aantal landen bezoeken zonder aan lastige en tijdrovende procedures te worden onderworpen bij het aankopen van paspoorten, uitreisvisa en inreisvisa.

89 procent van de planeetbewoners is min of meer geïmmobiliseerd doordat het voor hen lastig, duur of onmogelijk is, een paspoort aan te schaffen, casu quo visa te verwerven voor het overgrote deel van de landen welke zij wensen te bezoeken. Dit veroorzaakt veel schade voor de betrokkenen, omdat het hun moeilijk en vaak onmogelijk wordt gemaakt bij het besteden van hun inkomen en tijd, hun respectievelijke preferentieschemata te volgen en hun behoeften in rangorde van dringendheid te bevredigen.

Het bovenstaande vindt zijn oorzaak in het betreurenswaardige feit, dat de vertegenwoordigers van elf procent van de planeetbewoners een grote hoeveelheid aan bepalingen gecreëerd hebben, die de mobiliteit van 89 procent van de planeetbewoners ten sterkste beperkt. Wie hier ook maar de geringste twijfel aan koestert, schaffe zich aan een nummer van TIM, het maandelijks verschijnende Travel Information Manual, waarin de bepalingen voor alle landen ter wereld opgesomd en gespecificeerd worden of raadplege de QNI ( Quality of Nationality Index) en de publicaties van professor Kochenov op dit stuk.

Voor de eerste wereldoorlog reisden wij zonder paspoort, maar na de eerste wereldoorlog is de homo sapiens van de in het wild levende species het enige species dat zich door een dergelijk bureaucratisch bouwwerk in zijn bewegingen beperkt ziet.

Het zijn niet alleen de direct betrokkenen die schade ondervinden, maar ook degenen die slachtoffer worden, doordat zij betrokkenen niet in dienst kunnen nemen casu quo op andere wijze met hen samen kunnen werken. ( e.g. : taxichauffeur/passagier, luchtvaartmaatschappij/passagier, casino/speler, chirurg/patiënt, professor/ student, groothandelaar/klant, museum/bezoeker.)

De drugprohibitie

De zinloze en contraproductieve drugprohibitie brengt enorme kosten met zich mede.

Deze kosten manifesteren zich zowel op het stuk van de handhaving als voor de consument, die het recht wordt ontzegd,

 » Lees verder

Arts: ‘De grote vraag is waarom de regering doorgaat met dit zinloze coronabeleid’

11-01-21 08:50:00,

Arts Jannes Koetsier uit Blauwestad zag na de afkondiging van de eerste lockdown met verbazing het gebrek aan democratische controle in de Tweede Kamer. Er werd niet verlangd dat naast het verwachte nut van de lockdown ook de nadelige effecten in kaart werden gebracht. Vanaf dat moment is Koetsier het nieuws en de wetenschap rond het coronabeleid gaan volgen en opzoeken. Van deze speurtocht deed hij zaterdag verslag bij de buitenparlementaire onderzoekscommissie.

De voormalige huisarts komt tot de slotsom ‘dat wetenschappelijk bezien het coronabeleid disproportioneel en onlogisch is’. Hij bestudeerde de wetenschappelijke literatuur en ontdekte tot zijn schrik dat voor het nut van bijvoorbeeld social distancing of lockdowns eigenlijk geen goed bewijs is.

“Uiteindelijk is op 27 december mijn conclusie ook bevestigd door het American Institute for Economic Research dat een overzicht publiceerde van 25 studies naar het nut van lockdowns wereldwijd. Conclusie: geen relatie tussen lockdowns en viruscontrole,” aldus de arts.

Iets dergelijks is nog nooit eerder gebeurd met een nieuw medicijn of vaccin

Koetsier verwijst naar een ander artikel van datzelfde instituut waaruit blijkt dat er geen enkele aanwijzing is voor asymptomatische verspreiding van corona. “Dit betekent dus dat het in quarantaine plaatsen van mensen die geen gezondheidsklachten hebben – ook met een positieve PCR-test – volstrekt zinloos is.”

De arts staat daarnaast sceptisch tegenover het coronavaccin. “Vaccins tegen Sars-CoV-2 werden niet getest op relevante uitkomstmaten zoals ziekenhuisopname, opname op de ic of overlijden. Risicopatiënten die er het meest baat bij zouden kunnen hebben, zijn niet of nauwelijks geïncludeerd in de onderzoeksgroepen die in de trials onderzocht werden. De bijwerkingen op de lange termijn zijn uiteraard nog niet getest gezien de recente start van het fase 3-onderzoek.”

“Feitelijk is de fase 3-trial nog gaande, maar nu dus eigenlijk als een experiment op de hele wereldbevolking. Iets dergelijks is nog nooit eerder gebeurd met een nieuw medicijn of vaccin. Bovendien is er nooit eerder gevaccineerd met behulp van genetisch materiaal, mRNA, als werkzame stof. En dat voor een virale luchtweginfectie die niet ernstig is behalve voor een beperkte risicogroep. Wat een pandemie-verklaring door de WHO al niet teweeg kan brengen.”

Overheid en media communiceren eenzijdig en voeden vooral angst

De arts merkt op dat in het Pfizer-vaccin polyethyleenglycol (PEG) zit, een hulpstof die ‘nog niet eerder in vaccins gebruikt is’.

 » Lees verder