Handelsakkoorden kunnen Nederland niet liberaal genoeg zijn

handelsakkoorden-kunnen-nederland-niet-liberaal-genoeg-zijn

05-01-19 11:39:00,

Gewobde documenten laten zien hoe nonchalant en dogmatisch de Nederlandse overheid haar standpunten ten aanzien van het handelsakkoord TiSA (Trade in Services Agreement) heeft bepaald. Van meet af aan was het doel om de nationale dienstensector zoveel mogelijk te liberaliseren, zonder raadpleging van experts uit verschillende geledingen van de samenleving of een maatschappelijke discussie vooraf. En hoewel de TiSA-onderhandelingen stilstaan, bestaat de kans dat onderdelen ervan in toekomstige handelsakkoorden worden opgenomen.

Dit stuk in 1 minuut

  • Uit gewobde documenten over het Trade in Services Agreement (TiSA) blijkt dat Nederland de nationale dienstensector zoveel mogelijk wilde openstellen voor buitenlandse concurrentie.

  • Het lijkt er sterk op dat er in Nederland slechts één ambtenaar was die zich over de standpuntbepaling ten aanzien van dit handelsakkoord moest ontfermen. Afgaande op het niveau van de instructies die hij of zij kreeg, lijkt de betreffende ambtenaar niet bijzonder vertrouwd te zijn met de ins en outs van internationale handel.

  • Sinds de komst van Donald Trump liggen de TiSA-onderhandelingen stil, maar dat betekent niet dat het verdrag definitief van de baan is. De kans is aanwezig dat aspecten ervan in andere, nieuwe handelsovereenkomsten terecht komen.

  • Verschillende studies laten zien dat overheden en de Europese Commissie de internationale handel in diensten genuanceerder kunnen benaderen dan zij nu doen: niet alleen de kosten, maar ook de baten van bestaande wetten en regels verdienen aandacht.

  • Momenteel worden alweer de eerste stappen gezet naar een nieuw handelsakkoord tussen de EU en de VS. Europees Handelscommissaris Malmström is al door Europarlementariërs op de vingers getikt omdat ze zonder mandaat handelsgesprekken heeft aangeknoopt.


Lees verder

De handelsverdragen TTIP en CETA zullen bij veel mensen wel een belletje doen rinkelen, maar wie heeft er ooit gehoord van TiSA en weet waar dat over gaat? In het rijtje mega-handelsakkoorden van de afgelopen jaren is het Trade in Services Agreement – want zo heet TiSA voluit – altijd een ondergeschoven kindje geweest. Onterecht, gezien de omvang van deze nog af te ronden deal tussen 23 landen (waaronder de EU) en de mogelijke gevolgen ervan.

De onderhandelingen over TiSA vinden plaats buiten de Wereldhandelsorganisatie (WTO) en hebben uitsluitend betrekking op de handel in diensten.

 » Lees verder