Kernwaarden hebben onderhoud nodig – Transitieweb

kernwaarden-hebben-onderhoud-nodig-–-transitieweb

25-08-20 02:04:00,

Kernwaarden

Ons persoonlijk leven én ons leven binnen de samenleving worden, vaak stilzwijgend en zonder dat ze expliciet worden benoemd, geregeld door waarden. Het gaat hier niet om conventies of gewoonten of afspraken, nee, het gaat mij om datgene dat ieder van ons individueel en gezamenlijk beschouwt als richtsnoer en zingeving in de vormgeving van het individuele leven én van de samenleving als geheel.

Wezenlijke, kern- of sleutelwaarden zijn in dit verband bijvoorbeeld vrijheid, eerlijkheid, democratie, waarheid. Zij zijn als het ware bovenpersoonlijk, dat wil eggen. dat zij boven de doelstellingen van elk individu en elke groepering staan, omdat zij randvoorwaardelijk zijn aan het welzijn van individu en samenleving. Met een chique woord zou je kernwaarden daarom ook existentieel kunnen noemen.

Vergeten offers

Nu is het zo, dat alles wat wij zonder aandacht, gedachteloos gebruiken tot een vanzelfsprekendheid wordt. Dat kan ook gebeuren met waarden: van de waarden waarvan wij gebruikmaken, gaat kennis verloren over de herkomst ervan, de reden van hun belang én het bewustzijn over de prijs die ooit werd betaald om ze te realiseren.

Er groeien generaties op die bijvoorbeeld niet meer weten welke grote offers er zijn gebracht om een waarde als ‘vrijheid’ te realiseren. Kijk maar eens naar de duizenden kruisen op de graven van vaak zeer jonge vrouwen en mannen op de oorlogskerkhoven overal ter wereld om jezelf een concreet beeld te vormen van deze offers, van de prijs.

Innerlijk onderzoek

Waarden en zeker de kernwaarden vragen daarom onderhoud. Dit gebeurt wanneer eenieder haar of zijn kernwaarden met een zekere regelmaat aan een grondig innerlijk onderzoek onderwerpt, waarbij de mogelijkheid om daarbij door een goede vriend of vriendin erop bevraagd te worden, helpt om het onderzoek met een zekere mate van objectiviteit zich te laten voltrekken.

Ook kernwaarden die in de samenleving als geheel gebruikt worden, vragen onderhoud, bijvoorbeeld door ze op scholen en in uiteenlopende maatschappelijke fora onderzoekend met elkaar te bespreken en ze zo steeds weer opnieuw en bewust als pijlers voor de samen-leving in beeld te houden en waar nodig aan te scherpen of anderszins te wijzigen.

De ontmanteling van kernwaarden

Vindt er niet regelmatig onderhoud plaats van de kernwaarden, dan raakt hun betekenis op z’n best buiten de bewuste beleving.

 » Lees verder

Hebben we nog wel een rechtsstaat? – Transitieweb

hebben-we-nog-wel-een-rechtsstaat?-–-transitieweb

12-06-20 12:01:00,

Actie nodig voor behoud rechtsstaatOf speelt zich voor onze ogen een staatsgreep af?

Parlement buitenspel

Het parlement is niet geconsulteerd bij het invoeren van de draconische corona-maatregelen, die zonder stemming via noodverordeningen zijn doorgevoerd.

De regering voldoet niet aan de informatieplicht richting parlement, en reageert niet op WOB verzoeken.

De beslissingen die vanuit het OMT zijn genomen zijn niet transparant en niet wetenschappelijk onderbouwd, terwijl de vrijheid van een heel volk er van afhankelijk is.

Een motie voor onafhankelijk onderzoek naar de besluitvorming van het kabinet over corona wordt in het parlement door de regeringspartijen weggestemd.

Burgers initiëren rechtszaken

Intussen wordt duidelijk dat er geen gegronde medische onderbouwing was voor de lockdown. De epidemie is geen epidemie, laat staan een pandemie. We kunnen hooguit spreken van een zwaar griepseizoen, maar minder zwaar dan in 2018.

De aanpak was vele malen erger dan de kwaal en zadelt ons op met een enorme recessie. Vanuit de bevolking groeien verzet en vragen. Er zijn inmiddels minimaal twee rechtszaken gestart om de huidige en verdere maatregelen een halt toe te roepen en de regering en volksvertegenwoordigers zich te laten verantwoorden:

Rechtszaak 1 Dagvaarding Viruswaanzin

Teken deze petitie om de dagvaarding te steunen

Kijk dit interview over de rechtszaak op Cafe Weltschmerz

Rechtszaak 2 Bond tegen Overheidszaken – Corona openheid en aansprakelijkheid

Ondanks verzet drukt regering coronabeleid door

Desondanks gaat de regering onverstoorbaar door met het voeren van coronabeleid: we moeten wennen aan het ‘nieuwe normaal’ van de 1,5 meter samenleving, aan mondkapjes, en aan aanhoudende dreiging. De regering, die met het RIVM diep verweven is in het web van de Gates Foundation, Gavi en de WHO, zet nog steeds in op een vaccin, met investeringen van 50 miljoen en 192 miljoen euro.

Rutte promoot vaccins op het Global Vaccine Summit 2020: “Nederland is een trotse investeerder in GAVI”. Identiteitspaspoorten zijn al besteld. Het “Coronavirus digital health passport” zal worden gebruikt om de gezondheidsstatus van de paspoorthouder vast te stellen, en middels het paspoort een ‘veilige terugkeer naar werk,

 » Lees verder

ZE HEBBEN HET WEER GEDAAN! CBS betrapt met het gebruik van foto uit Oekraïne in 2016 in hun ‘paniekporno’ over coronavirus bij kinderen

ze-hebben-het-weer-gedaan!-cbs-betrapt-met-het-gebruik-van-foto-uit-oekraine-in-2016-in-hun-‘paniekporno’-over-coronavirus-bij-kinderen

25-05-20 07:08:00,

In april werd CBS News betrapt op het misbruiken van beelden van een Italiaans ziekenhuis om de omstandigheden in New York City te beschrijven.

CBS wilde dat de pandemie er zo vreselijk mogelijk uitzag, dus gebruikten ze destijds Italiaanse beelden om New York City te beschrijven.

Dit weekend hebben ze het weer gedaan!

CBS News werd betrapt met een foto uit 2016 in Oekraïne om een baby te beschrijven die lijdt aan de ziekte van Kawasaki die verband houdt met coronavirus.

Via Feeling Froggy.

Hier is de foto uit 2016 die een baby beschrijft die lijdt aan het Coxsackie-virus.

En hier is dezelfde afbeelding die door CBS wordt gebruikt om een zeldzame aandoening te beschrijven bij kinderen die verband houden met het coronavirus.

Ze moesten een goed eng beeld vinden om hun voortdurende ‘paniekporno’ op het coronavirus te promoten.

Opgemerkt moet worden dat, ondanks de opmerkingen van Dr. Fauci, deze huidaandoening die verband houdt met het coronavirus elk jaar wordt gezien bij 13 van de 100.000 kinderen in een Canadese studie.

Dr. Fauci is weer niet helemaal eerlijk tegen het Amerikaanse publiek.


Vond u dit artikel interessant, leerzaam of leuk?

Wist u dat wij onlangs een nieuwe website hebben gelanceerd waar u gemakkelijk al het onafhankelijke nieuws kunt volgen van maar liefst 55 Nederlandse bronnen?

Klik hier om een kijkje te nemen!   » Lees verder

We hebben (nog) de keuze: neofeodalisme of constitutionele democratie? | KenFM.de

we-hebben-(nog)-de-keuze:-neofeodalisme-of-constitutionele-democratie?-|-kenfm.de

11-05-20 09:22:00,

Een commentaar van Hermann Ploppa.

„Het enige zekere bolwerk voor duurzame vrijheid is een regering die sterk genoeg is om de belangen van het volk te beschermen en een bevolking die sterk genoeg en geïnformeerd is om haar soevereine controle over de regering uit te oefenen.“

(Franklin Delano Roosevelt, 32e president van de Verenigde Staten van Amerika)

We zijn gewend om in een rechtsstaat te leven. Maar wanneer een rechtsstaat zo verzwakt en ontdaan is als de onze, kan de mentale toestand van een superrijk persoon, laten we Meneer Bill Gates maar toevallig nemen, het leven van miljoenen, zelfs miljarden mensen beïnvloeden en beïnvloeden. En dus kijken we in impotente woede toe hoe de regenten van de Europese Unie en ontelbare regenten van verarmde natiestaten slechts acht miljard dollar bij elkaar schrapen, zodat de kinderdroom van de softwarekoning Bill Gates van aftrekken – excuseer me: de geforceerde injectie van alle mensen die op aarde leven of vegeteren, kan werkelijkheid worden.

Als de grondwet, onze basiswet, op de vuilnisbelt van de geschiedenis wordt gedumpt, kunnen gekke individuen de wereld naar hun eigen beeld vormgeven. Dit is, als ik het zo mag zeggen, al heel lang een trieste realiteit in de VS. Wat bepaalde marktradicale foundation itinerante predikers met vochtige ogen ons willen bieden, namelijk het publiek-private „partnerschap“, is in de Verenigde Staten van Amerika al lang een realiteit. Namelijk dat wijze superrijke mannen in informele kringen bij elkaar zitten en plannen en paradigma’s uitbroeden voor de rest van de eigen bevolking .

En die richtlijnen worden vervolgens overgeleverd van belastingvrije stichtingen aan politieke partijen, vakbonden en pseudo-burgerlijke comités.

Daartegenover staan van oudsher de continentale Europese rechtsstaten. De bedrijven, de overblijfselen van de aristocratie, werden geconfronteerd met een sterke arbeidersbeweging met coöperaties en partijen, geallieerd met de geschoolde middenklasse en de christelijke sociale leer. Toen Rijkskanselier Bismarck in 1890 met een brute klassenstrijd van bovenaf de oligarchische heerschappij wilde invoeren, had de jonge keizer Wilhelm II de moed om Bismarck te ontslaan en de grondwettelijke rechten van alle bevolkingsgroepen te garanderen. De uitbreiding van de rechtsstaat ging consequent door tot 1933, en daarna weer sinds 1945.

 » Lees verder

Daarom hebben we voor het eerst superspread-events!! – Maurice de Hond

daarom-hebben-we-voor-het-eerst-superspread-events!!-–-maurice-de-hond

17-04-20 02:43:00,

Er is een hoop onduidelijkheid over het COVID-19 sterfterisico per leeftijdsgroep. Op basis van de cijfers van een aantal landen w.o. Nederland, is daar toch een vrij goede indruk van te geven.

Dit was de verklaring van WHO’s directeur generaal op 3 maart jl.:

Dit percentage van de WHP gaat uit van het totaal aantal doden gedeeld door het aantal geregistreerde besmette personen. Maar het werkelijke aantal besmette personen zal  (veel) groter zijn geweest. In dat geval gaat het overlijdenspercentage van 3,4 omlaag.

In Zuid-Korea is veel getest. Op dit moment wordt  aangegeven dat men ruim 10.000 besmette personen heeft gevonden en dat 2% daarvan overleden is.

Bij alle cijfers van over de hele wereld is het probleem, dat er zowel sprake is van een onderschatting van het aantal sterftegevallen, als een onderschatting van het aantal besmette personen in het land.

 

De best-guess van het aantal doden aan COVID-19

Dit is een interessant overzicht, waarbij vanuit het bevolkingsregister van een aantal steden, bekeken is wat het sterftecijfer daar in totaal was, in relatie tot het bevestigde aantal COVID-19 doden.

In deze vijf plaatsen schat men, dat het echte aantal doden aan COVID-19 ruim 2 keer zo groot is dan door de officiële instanties is bepaald.

Dit is in lijn met wat ook in Nederland is vastgesteld door het CBS. Hier is de schatting dat het aantal doden door het virus in werkelijkheid ruim twee keer zo hoog is dan via de cijfers van het RIVM naar buiten wordt gebracht. @mzelst (Marino van Zelst) heeft daar op Twitter een mooie analyse over gemaakt. Dit liet hij zien over de vergelijking van de sterfte per week in een aantal jaren.

Dus vooralsnog zullen we bij onze berekeningen aanhouden, dat er een onderschatting is van 100% van het aantal overleden gevallen.

 

De best-guess van het aantal besmette personen per land

Maar ook aan de kant van het aantal besmette personen is er sprake van een forse onderschatting.

Veel hangt daarbij af van hoeveel tests men doet en wie men test. Op een paar plekken zijn onderzoeken gedaan met een random sample (zoals in Stockholm en IJsland).

 » Lees verder