HCQ heeft 100% positief effect voor COVID-19 bij vroegbehandeling: een analyse van 118 onderzoeken – Zelfzorg Covid19

hcq-heeft-100%-positief-effect-voor-covid-19-bij-vroegbehandeling:-een-analyse-van-118-onderzoeken-–-zelfzorg-covid19

22-10-20 07:34:00,

Bron : https://hcqmeta.com/

  • HCQ is effectief voor COVID-19. De kans dat een ineffectieve behandeling net zulke positieve resultaten oplevert als de 118 onderzoeken tot nu toe, wordt geschat op 1 op 23 miljoen ( p = 0,000000043).
  • Vroegtijdige behandeling is het meest succesvol, met 100% van de onderzoeken die een positief effect rapporteren en een geschatte vermindering van 63% van het gemeten effect (overlijden, ziekenhuisopname, etc.) met behulp van een random effects-meta-analyse, RR 0,37 [0,30-0,47].
  • 100% van de Randomized Controlled Trials (RCT’s) voor vroege, PrEP- of PEP-behandeling meldt positieve effecten, de kans dat dit gebeurt voor een ineffectieve behandeling is 0,002.
  • Er zijn aanwijzingen voor een voorkeur voor het publiceren van negatieve resultaten. Significant meer retrospectieve studies rapporteren negatieve resultaten in vergelijking met prospectieve studies, p = 0,04.
  • Aanzienlijk meer studies in Noord-Amerika rapporteren negatieve resultaten in vergelijking met de rest van de wereld, p = 0,002.

Figuur 1. A. Spreidingsdiagram met de verdeling van effecten gerapporteerd in onderzoeken naar vroege behandeling en in alle onderzoeken. Vroegtijdige behandeling is effectiever. B en C. Studieresultaten gerangschikt op datum, waarbij de lijn de waarschijnlijkheid aangeeft dat de waargenomen frequentie van positieve resultaten optrad als gevolg van een willekeurige kans van een ineffectieve behandeling.

Introductie

We analyseren alle significante onderzoeken met betrekking tot het gebruik van HCQ (of CQ) voor COVID-19 ( bijlage 1 ), waarbij we de effectgrootte en bijbehorende p- waarde laten zien voor resultaten in vergelijking met een controlegroep. Typische meta-analyses omvatten subjectieve selectiecriteria en biasevaluatie, waarbij inzicht in de criteria en de nauwkeurigheid van de evaluaties vereist zijn. Het aantal onderzoeken biedt echter de mogelijkheid voor een eenvoudige en transparante analyse gericht op het detecteren van de werkzaamheid.

Als de behandeling niet effectief was, zouden de waargenomen effecten willekeurig worden verdeeld (of eerder negatief als de behandeling schadelijk is). We kunnen de kans berekenen dat het waargenomen percentage positieve resultaten (of hoger) zou kunnen optreden als gevolg van toeval met een ineffectieve behandeling (de kans op= k koppen bij n worpen, of de eenzijdige tekentest / binominale test). Analyse van publicatiebias is belangrijk en er kunnen aanpassingen nodig zijn als er een voorkeur is voor het publiceren van positieve resultaten.

 » Lees verder

Rapport van 74 pagina’s – HCQ heeft in de praktijk heeft bewezen mensen te genezen van COVID-19 | Stichting Vaccin Vrij

rapport-van-74-pagina’s-–-hcq-heeft-in-de-praktijk-heeft-bewezen-mensen-te-genezen-van-covid-19-|-stichting-vaccin-vrij

15-10-20 07:40:00,

Waarom is een geneesmiddel dat in de praktijk heeft bewezen mensen te genezen van COVID-19 “omstreden”? Onderzoeksjournalist Del Bigtree stelt dat het criterium om een vaccin versneld op de markt te mogen brengen is dat er geen andere behandeling voorhanden is. Er IS een geneesmiddel voorhanden, maar de belangen zijn kennelijk te groot om dit te erkennen.

 
Kim Grashoff stuurde mij een door haar geschreven rapport van maar liefst 74 pagina’s waarin de werkzaamheid van het geneesmiddel Hydroxychloroquine (HCQ) onomstotelijk wordt vastgesteld.

“ONE OF THE GREATEST AND MOST DAMAGING LIES IN HISTORY IS THAT THEIR IS NO EVIDENCE THAT HYDROXYCHLOROQUINE IS EFFECTIVE”. – DR. SHIVA AYYADURAI

De onderstaande tekst is de inleiding van het rapport. Het volledige document kunt u hier downloaden.

Inleiding – de reden waarom ik dit document heb opgesteld

Kim Grashoff

Met stomme verbazing keek ik toe hoe minister Hugo de Jonge reageerde toen het Forum Voor Democratie enkele maanden geleden een motie indiende voor nader onderzoek naar de effecten van Hydroxychloroquine bij de behandeling van Covid-19. 1 Dit werd door minister de Jonge verworpen omdat het een motie van kwakzalvers was!

Verder zei hij: “Ik denk niet dat het gepast is om behandelingen aan te bevelen waarvan de werkzaamheid niet is bewezen en waarvan de risico’s zijn aangetoond”. Hij heeft het hier over hartritmestoornissen.

Tot 2020 is er nog nooit een beschuldiging geweest dat Hydroxychloroquine niet veilig is. Het middel bestaat al 65 jaar en wordt gebruikt door miljoenen mensen wereldwijd, waaronder zwangere vrouwen, vrouwen die borstvoeding geven en kinderen

De media hebben echter zo vaak herhaald dat HCQ een onveilig en gevaarlijk middel is dat veel mensen, waaronder artsen en blijkbaar onze minister van Volksgezondheid, denken dat er een potentieel hartprobleem is.

Echter zoals verderop in dit document wordt aangetoond, is er geen enkel verband te vinden dat Hydroxychloroquine het risico op hartproblemen vergroot, ook niet in samenwerking met andere geneesmiddelen die gebruikt worden in “Het Zelenko Protocol”. 2 Het Hydroxychloroquine protocol ter voorkoming van ziekenhuisopnames.

En was dat niet waarom we al die draconische maatregelen kregen opgelegd en nog steeds opgelegd krijgen? Om de IC’s te ontlasten?

Zes maanden later zijn er 10.000 doden en is de economie kapot gemaakt… terwijl we al die tijd dit effectieve,

 » Lees verder

Nieuw-Zeeland heeft een antwoord op corona kolder – De Lange Mars plus

nieuw-zeeland-heeft-een-antwoord-op-corona-kolder-–-de-lange-mars-plus

17-08-20 09:23:00,

Foto 123rf

Met name in Duitsland en ook in ons land demonstreren steeds meer mensen tegen de anti-coronamaatregelen en de 1,5 meter samenleving die door de regeringen worden geïnstalleerd. Nieuw-Zeelanders hebben hier een ander antwoord op bedacht en gaan dat in september uitvoeren. Misschien kunnen wij er nog wat van leren.

Demonstreren

De Verbindingsdemo van 15 augustus is een klinkend succes geworden. Naar schatting hebben er in Den Haag tussen de 10 en 15.000 mensen aan deelgenomen. Desondanks vindt aanstaande donderdag de vervroegde behandeling plaats van de Spoedwet in de Tweede Kamer, op verzoek van de regeringspartijen CDA, D66, CU en VVD samen met de meelopers van Groen Links en de SGP.

De verbroedering tijdens de demo tussen de deelnemers was groot en hartverwarmend, maar de meer dan dertig deelnemende organisaties kunnen geen vuist maken tegen de dadendrang van de hierboven genoemde politieke partijen.

Blijkbaar moeten de tegenstanders van de 1,5 meter dictatuur ander vuurwerk in stelling brengen. Daarom brengen we een bezoekje aan Nieuw-Zeeland.

Verzet

Tijdens de eerste lockdown begon Billy Te Kahika zijn gedachten op FB te posten. Hij kreeg daar enorm veel positieve reacties op. De mensen spoorden hem aan een politieke partij te beginnen. En dat gebeurde ook. Wel is een samenwerking nodig met een andere partij die al in het Parlement zit (AdvanceNZ), omdat de New Zealand Public Party(NZPP) anders aan de Parlementsverkiezingen van september 2020 nog niet zou kunnen meedoen.

De NZPP is een reactie op de dictatoriale manier waarop de regering van Labour/NZ First/Green op corona heeft gereageerd, uit protest tegen het gebrek aan transparantie en de enorme staatsschuld.

De partij staat voor vrijheid van meningsuiting, onafhankelijkheid en zeggenschap over eigen lijf en leven. Zij eisen Nieuw-Zeeland op voor iedere inwoner.

NZPP

Irene reageert vanuit NZ:”Op dit moment maakt het weinig meer uit hoe we over abortus of euthanasie, woningen of het milieu denken, want we mogen toch niet meer zeggen wat we vinden. En al heb je wat te zeggen, er wordt toch niet geluisterd.”

 » Lees verder