Heeft stralingsziekte als oorzaak de uitrol van 5G?

09-03-21 10:48:00,

Als patholoog vind ik het moeilijk om dergelijke getuigenis te geven, maar ik kan het niet langer voor mij houden. Ik zie de laatste maanden dingen die ik nog nooit heb gezien.
Dat het coronavirus schade veroorzaakt aan het hersenweefsel wordt al langer beweerd, maar wat ook algemeen geweten is (maar blijkbaar een groot geheim) is dat: “mensen die in het verleden een stralingsziekte hebben opgelopen gelijkaardige schade vertonen zoals in de gevallen van de corona pandemie in2020-2021. Het straffe is dat de vergelijking geld voor patiëntendossiers die dateren in de periode tussen1947 en 1969 in een ziekenhuis in New Mexico.  Dat op een vreemde manier deze patiëntengegevens nergens meer te vinden zijn. Toen ik dit aanhaalde werd ik onmiddellijk de mond gesnoerd en uitgelachen als ufo-gelover. Dat ben ik niet, maar het geeft me een klemmend gevoel dat hier meer aan de hand is”.

Stralingsziekte is een ziekte die vrijwel altijd optreedt door blootstelling van het lichaam aan radioactieve of ioniserende straling. We krijgen dagelijks allemaal te maken met straling: de natuurlijke achtergrondstraling. Deze is bij normale waarden niet gevaarlijk voor de gezondheid. Vanaf 0,5 Gray (Gray is de eenheid voor de hoeveelheid geabsorbeerde ioniserende straling, weergegeven met symbool Gy) of 1 Sievert treden er verschijnselen op die stralingsziekte wordt genoemd. De symptomen bestaan veelal uit:
-hoofdpijn;
-misselijkheid;
-brandwonden;
-haaruitval.

Soms is de dood onvermijdelijk. Kernrampen veroorzaken vaak stralingsziekten. Maar veroorzaakt het gebruik van alle draadloze in de wereld dan ook de stralingsziekte? Zijn de klachten, die in 2020 aan de uitbraak van het coronavirus worden toegekend eigenlijk de klachten van een stralingsziekte?

De symptomen na het inwerking stellen van een 5G mast:
-een kriebelende huid tot verbrandingsverschijnselen (vooral in het gezicht) Al sinds de uitrol van 4G+ in 2017 werden er van verbrandingsverschijnselen in het gezicht meldingen gedaan;
-moeite met ademhalen;
-pijn op de borst;
-pijn tussen de schouderbladen;
-spierkrampen;
-blaasjes op de lippen;
-jeukende schilfers op de voeten en handpalmen;
-spontane bloedneus;
-jeukende hoofdhuid;
-vreemde vochtblaasjes;
-hoofdpijn;
-slecht slapen;
-doodmoe;
-tinnitus (piep in de oren).

Ioniserende straling
Ioniserende straling is straling is namelijk voldoende energetisch is om een elektron uit de buitenste schil van een atoom weg te slaan.

 » Lees verder

Heeft een vaccinatie-experiment met Amerikaanse soldaten de “Spaanse griep” veroorzaakt? – CSTV

16-02-21 09:10:00, Excuses voor de vertaling, maar goed leesbaar art.

Het bacteriële vaccin-experiment van 1918-1919 heeft mogelijk 50-100 miljoen mensen gedood

De “Spaanse griep” heeft naar schatting 50-100 miljoen mensen gedood tijdens een pandemie van 1918-1919. Wat als het verhaal dat ons is verteld over deze pandemie niet waar is?

Wat als, in plaats daarvan, de dodelijke infectie noch de griep noch de Spaanse oorsprong was?

Uit recent geanalyseerde documenten blijkt dat de “Spaanse griep” mogelijk een mislukt militair vaccin-experiment was.

Als we terugkijken op de 100ste verjaardag van het einde van de Eerste Wereldoorlog, moeten we dieper graven om dit mysterie op te lossen.

Overzicht

 • De reden dat moderne technologie er niet in is geslaagd de dodelijke griepstam van deze pandemie te achterhalen, is omdat griep niet de moordenaar was.
 • Tijdens WOI stierven meer soldaten door ziekte dan door kogels.
 • De pandemie was geen griep. Naar schatting 95% (of meer) van de sterfgevallen werd veroorzaakt door bacteriële longontsteking, niet door influenza / a-virus.
 • De pandemie was niet Spaans. De eerste gevallen van bacteriële longontsteking in 1918 zijn terug te voeren op een militaire basis in Fort Riley, Kansas.
 • Van 21 januari – 4 juni 1918 werd een experimenteel vaccin tegen bacteriële meningitis, gekweekt bij paarden door het Rockefeller Institute for Medical Research in New York, geïnjecteerd bij soldaten in Fort Riley.
 • Tijdens de rest van 1918, toen die soldaten – die vaak onder slechte hygiënische omstandigheden leefden en reisden – naar Europa werden gestuurd om te vechten, verspreidden ze bacteriën bij elke stop tussen Kansas en de loopgraven aan de frontlinie in Frankrijk.
 • Een studie beschrijft soldaten “met actieve infecties (die) de bacteriën  die hun neus en keel koloniseerden, aërosol vormden  , terwijl anderen – vaak in dezelfde” ademruimten “- zeer vatbaar waren voor invasie van en zich snel door hun longen verspreiden. of de koloniserende bacteriën van anderen. ” (1)
 • De “Spaanse griep” viel gezonde mensen in hun bloei aan. Bacteriële longontsteking valt mensen aan in hun beste jaren. Griep valt jong, oud en immuungecompromitteerd aan.
 • Toen WW1 eindigde op 11 november 1918, keerden soldaten terug naar hun thuisland en koloniale buitenposten, waardoor de dodelijke bacteriële longontsteking wereldwijd werd verspreid.

 » Lees verder

De zorg heeft het druk, dus … – Frontnieuws

12-02-21 09:15:00,

De zorg heeft het druk. Niemand zal dat ontkennen. Vrijwel iedereen heeft respect voor het zorgpersoneel dat met niet aflatende inzet doorwerkt. Velen vinden dan ook een substantiële loonsverhoging een redelijke wens van hen, schrijft gastauteur Esther Noordermeer.

Er is een groep zorgmedewerkers die elke discussie over de Coronamaatregelen monddood maakt. Hun werkdruk bewijst immers dat wat de main stream media over dit virus zeggen klopt. Zo’n discussie eindigt veelal met ‘als je met ons een dagje mee zou draaien, dan piep je wel anders.’

Hun werkdruk is hen overkomen en valt hen niet te verwijten. Wat hen wel te verwijten valt, is dat zij hun werkdruk één op één verklaren met de komst van het nieuwe virus. Is het werkelijk Covid die hun in deze situatie heeft gebracht? Bestuurders en zorgpersoneel die verder kijken dan hun neus lang is, wisten dat de capaciteit in de zorg vroeg of laat dé beperkende factor zou worden. Het was afkoersen op een ijsschots die al jaren in zicht was.

De zorg is de afgelopen jaren afgeschaald doordat zij beduidend efficiënter is gaan werken. Maar was die efficiency van een dergelijke orde dat het alle signalen die juist om opschaling vroegen, kon opvangen? De volgende tendensen spelen immers al jaren:

 • Onze bevolking groeit. Dan is er logischerwijs meer zorg nodig.
 • Onze bevolking vergrijst. Ouderdom komt met gebreken, dus er zal automatisch meer zorg nodig zijn.
 • Artsen en ziekenhuizen weten dat voor een deel de zorg seizoenswerk is. Elk griepseizoen is het aanpoten. Om alleen voor het griepseizoen extra gekwalificeerd personeel aan te trekken, waaronder IC-verpleegkundigen, lijkt geen optie. Dit liet Diederik Gommers, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor IC, weten in het programma Lof der Geneeskunst. Wat moeten IC-verpleegkundigen buiten het griepseizoen als er minder patiënten zijn? Die vraag moet je dus oplossen en niet laten liggen. Daar zijn beslist creatieve antwoorden op te vinden. Ziekenhuizen weten dat zij bij een pittig griepseizoen de marges van hun capaciteit moeten opzoeken. De ijsschots was in zicht.
 • Het aanbod behandelingen is toegenomen. Het arsenaal aan behandelmogelijkheden is zoveel uitgebreid en daar willen 17,5 miljoen potentiële patiënten dan ook graag gebruik van maken. Neem alleen al de veel intensievere zwangerschapsbegeleiding met de vele controles en echo’s ten opzichte van vroeger.

 » Lees verder

Heeft de uitbraak van het SARS-CoV-2 virus een ander doel?

09-02-21 10:57:00,

In Europa wordt begin 2021 volop gevaccineerd tegen corona. Ook in Nederland komt 07-02-2021, de vaccinatiecampagne van de grond. Het vaccin is uitvoerig getest en veilig, claimt minister Hugo de Jonge.  Een Nederlands politicus van het Christen-Democratisch-Appèl (CDA). Hij is sinds 2017 vicepremier en minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en sinds de corona-uitbraak, gebombardeerd tot coronaminister. Het kabinet wil snel vaccineren om het “vermeende” coronavirus uit te roeien.

Vraagtekens
Binnen een jaar wordt er al gevaccineerd terwijl bekend is dat een virus altijd muteert. Heeft het wereldwijd vaccineren misschien een ander doel? Is het dat de mens moet samensmelten met de technologie? Moeten we onze gedachten uploaden naar een machine? Half mens/half machine? Geen eigen gedachtengang meer? Weg menselijke karaktereigenschappen? Allemaal eenheidsworst? Een filosofie die we transhumanisme* noemen en een versmelting is van de mens en kunstmatige intelligentie. Kunstmatige intelligentie (Artificial Intelligence, AI) heeft betrekking op systemen of machines die onze eigen intelligentie nabootsen om taken uit te voeren en die zichzelf tijdens dat proces kunnen verbeteren op basis van de vergaarde informatie. AI is een verzamelnaam geworden voor applicaties die complexe taken uitvoeren waarvoor voorheen menselijke input was vereist. Worden de mensen zo slaaf van anderen? Zie http://stralingsleed.nl/blog/misbruiken-de-vier-techreuzen-hun-macht/.

* Het transhumanisme is een filosofische beweging met als doel om de biologische grenzen van de mens te doorbreken met wetenschap en technologie. Voorbeelden hiervan zijn het uitbreiden van de fysieke en cognitieve vermogens, alsook het streven naar onsterfelijkheid.

Veiligheid coronavaccin
De veiligheid van het coronavaccin staat bovenaan, vindt onze overheid. Hier gelden strenge regels voor, net als bij andere vaccins. Bij twijfel over de veiligheid van een vaccin mag het niet worden toegelaten in Nederland. Ook voor de bijwerkingen gelden strenge regels, is te lezen bij de Rijksoverheid.

Coronavaccin tegen welke variant?
Tegen hun eigen beleid in is er binnen een jaar een coronavaccin, terwijl bekend is dat het heel gebruikelijk is dat virussen muteren. En iedere keer als een virus vermenigvuldigd kan er een verandering, een mutatie, optreden in de genetische code. Een virus muteert dus altijd. Heeft een vaccinatie dan wel zin? Ook bij het coronavirus SARS-CoV-2, zien we steeds nieuwe varianten opduiken, zoals de Britse variant (B.1.1.7  of VOC-202012/01), de Zuid-Afrikaanse-(484K), Braziliaanse-, Californië (CAL.20c)  en de Japanse variant.

 » Lees verder

Heeft de corona-pandemie met de uitrol van 5G te maken?

09-02-21 10:57:00,

De coronapandemie, coronacrisis of COVID-19-pandemie is de wereldwijde verspreiding in 2020 van de ziekte Covid-19 en de ingrijpende gevolgen voor de wereldwijde samenleving. De veroorzaker is SARS-CoV-2, een voor de mens nieuw coronavirus en het vermoeden wordt geuit dat het afkomstig is van een dierlijke gastheer. Het coronavirus SARS-CoV-2 is in China in december 2019 op één plek ontstaan als menselijk virus. Sindsdien zien we dat het virus de wereld overgaat met steeds een net iets andere genetische code, het virus muteert zich. Inmiddels zijn er al duizenden varianten van het virus. De mutaties doen zich voor op een van de uitsteeksels – de spikes – van de ‘kroon’ van het coronavirus. Ook in Nederland zien we verschillende varianten van het virus rondgaan.

De wereldwijde gevolgen
Als gevolg van de coronapandemie is draadloze digitalisering in een stroomversnelling geraakt. Scholieren moeten thuis onderwijs volgen op de laptop, thuiswerkers hebben een laptop nodig en sociaal contact gebeurd massaal middels de laptop. Plekken te weinig in huis en overal worden snel plekken gecreëerd. Natuurlijk niet gedraad want dat is veel te moeilijk. En bovendien liggen er dan overal kabels, neen daar wordt niet voor gekozen. Zo goed als 100% van de bevolking werkt zonder draad. Alleen de mensen die al elektrogevoelig gemaakt zijn door de vorige netwerken (2G, 3G en 4G) blijven werken aan draad, de elektrogevoeligen. Ik ken veel elektrogevoeligen die zelfs de gedrade laptop of computer, weg gedaan hebben omdat ze er ziek van worden.

Zogenaamd onafhankelijk onderzoek
De roep om eerlijk en onafhankelijk onderzoek was en is groot. De aanloop naar deze uitspraak begon in 2003 toen TNO, de Nederlandse Organisatie voor toegepast wetenschappelijk onderzoek, een onderzoek uitvoerde naar het welbevinden en verstandelijk functioneren van proefpersonen onder invloed van radiofrequente staling in een stralingsvrije ruimte: het COFAM 1 onderzoek (een eerlijk en onafhankelijk onderzoek). Het resultaat staafde het vermoeden dat de steeds toenemende mix van radiofrequentiestraling voor alle 2G antennemasten, toch wel eens slecht zou kunnen zijn voor de gezondheid. Vervolgens wilden in Nederland de UMTS- masten niet plaatsen. Zowel TNO als de Gezondheidsraad gaven opdracht voor een replica onderzoek in Zwitserland, het COFAM II onderzoek, in de volksmond het Zwitsers onderzoek genoemd. De uitslag van de onderzoek is achteraf niet eerlijk gegaan.

Uitslag Zwitsers onderzoek
De uitslag van het tweede Zwitserse onderzoek liet jaren op zich wachten.

 » Lees verder