Hepatitis B vaccin in de zorg – een overzicht – Stichting Vaccin Vrij

11-10-18 08:56:00,

Wettelijke richtlijnen (Nederland/België)

 
medisch personeelLandelijke richtlijn preventie transmissie van hepatitis B van medisch personeel naar patiënten

2.5 Beleid ten aanzien van niet-gevaccineerd risicovormend personeel
Een niet-gevaccineerd persoon (die niet immuun is vanwege geklaarde HBV-infectie), mag risicohandelingen verrichten mits hij of zij elk kwartaal getest wordt op HBsAg, waarbij het testresultaat negatief moet zijn (zie pdf ‘Hepatitis B: preventie iatrogene transmissie’, rechts aanklikken).
https://lci.rivm.nl/draaiboeken/hepatitis-b-preventie-van-iatrogene-transmissie-hbv-hbc-en-hiv

MAAR: Voor risicovormend personeel in de gezondheidszorg kan een geldige HBV-vaccinatiestatus of een onderzoek naar HBV-infectie als functie-eis dienen. Een weigering om zich te laten vaccineren of het niet mee willen werken aan een test op HBV-infectie kan een afkeuringsgrond vormen. De werkgever beslist uiteindelijk of niet aannemen voor de functie het gevolg is.

 

Screening van Risicogroepen op Hepatitis B en C

Gezondheidsraad (november 2016): ‘Het opsporen van mensen die chronisch geïnfecteerd zijn met het hepatitis B- of het hepatitis C-virus kan het beste worden beperkt tot specifieke risicogroepen. Dit adviseert de Gezondheidsraad aan de minister van VWS. Een algemeen bevolkingsonderzoek vindt de raad niet aangewezen. Daarvoor komen chronische hepatitis B en C TE WEINIG voor.’
https://www.gezondheidsraad.nl/nl/taak-werkwijze/werkterrein/preventie/screening-van-risicogroepen-op-hepatitis-b-en-c-0

 

ARBO-beleid

Volgens het Arbo omstandighedenbesluit is de werkgever verplicht hepatitis B-vaccinatie aan te bieden aan iedere werknemer als zij aan het hepatitis B virus blootgesteld kunnen worden. Uw werkgever is wettelijk verplicht u een vaccinatie aan te bieden als uit onderzoek (risico-inventarisatie) blijkt dat u in contact kunt komen met bloed.
http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Algemeen_Actueel/Brochures/Infectieziekten/Hepatitis/Hepatitis_B_vaccinatie_voor_medewerkers_in_de_gezondheidszorg

 
handen in de boeien

Overheid

Minister Asscher (2015): “Vaccinatie is een invasieve maatregel en ik beschouw een vaccinatieverplichting als een te vergaande inbreuk op het zelfbeschikkingsrecht. Verplichten van vaccinatie in ook niet in lijn met ons arbobeleid van doelvoorschriften en het beleid vanuit volksgezondheid”.
http://www.skipr.nl/actueel/id21913-asscher-vaccinatie-blijft-vrije-keuze-werknemers.html

 

Weigering vaccinatie

KIZA – Kennisinformatiesysteem InfectieZiekten bij de Arbeid
Indien er een gerede kans bestaat op de infectieziekten in werk (te beredeneren aanwezigheid risico) dan MOET vaccinatie aangeboden worden door de werkgever aan de werknemer. De werknemer MAG vaccinatie weigeren. Ook als daar vanuit de aard werkzaamheden, dringende redenen voor zijn. Bijvoorbeeld, risico voor derden (cliënten of patiënten). De consequentie kan dan wel zijn dat de desbetreffende werknemer zijn eigen werk niet meer mag verrichten.
https://www.kiza.beroepsziekten.nl/content/gebruikers-handleiding-vizia

 

Hepatitis B vaccin in België verplicht voor zorgpersoneel

Aanbevelingen betreffende de preventie van accidentele contacten met bloed en andere lichaamsvochten in de verzorgingsinstellingen (mei 2011) (HGR 8429) .pdf
pg 3 – Risicocategorieën: De PSO’s kunnen voorkomen bij alle beroepscategorieën die werkzaam zijn in verzorgingsinstellingen,

 » Lees verder

Hepatitis B Vaccine “Significantly Increased” IL-6, A Bio-Marker For Autism”: Mainstream Media Silence | Light On Conspiracies – Revealing the Agenda

21-05-18 09:05:00,

GUANDONG, China —Sun Yat-sen University’s (a Top 10 university in China) Dr. Zhibin Yao is not a household name in the American autism community, but perhaps he should be. Not only is he American-educated (University of Pittsburgh) and the author of 33 peer-reviewed studies, but he’s also the lead author of two of the most important biological studies ever done analyzing how, exactly, a vaccine can cause autism.

We’re creating viewer supported news. Become a Patreon! Click Here!

In 2015, Dr. Yao was the lead author of “Neonatal vaccination with bacillus Calmette–Guérin and hepatitis B vaccines modulates hippocampal synaptic plasticity in rats,” the first study that ever looked at the impact ANY vaccine might have on the brains of rats. I discussed this study in detail in an extensive article I wrote in April titled, “International scientists have found autism’s cause. What will Americans do?.” Vaccine Papers, a website dedicated to a rigorous, science-based analysis of the risks and benefits of vaccines, explained the paper this way:

“This is the first study to test the effects of immune activation by vaccination on brain development. All other studies of immune activation have used essentially pathological conditions that mimic infection and induce a strong fever. A criticism I have heard often from vaccine advocates is that the immune activation experiments are not relevant to vaccines because vaccines cause a milder immune activation than injections of poly-IC or lipopolysaccharide (two types of immune system activators). This new study demonstrates that vaccines can affect brain development via immune activation. Hence, the immune activation experiments are relevant to vaccines…The hep B vaccine increased IL-6 in the hippocampus (the only brain region analyzed for cytokines).”

Despite its importance, explaining Dr. Yao’s 2015 paper to the average person wasn’t easy, partly because his study covered a number of other topics, meaning you had to isolate the data that implicated the Hepatitis B vaccine, and then explain it. With his next paper, however, Dr. Yao and his team made explaining everything much easier, and left very little to interpretation.

The authors noted that the HBV [Hepatitis B vaccinated] mice showed ‘significantly increased’ IL-6, which we know is a biomarker for autism.

 » Lees verder