Hoeveel mensen sterven er wekelijks? – Ad Broere’s Blog

hoeveel-mensen-sterven-er-wekelijks?-–-ad-broere’s-blog

10-04-20 01:16:00,

Het Centraal Bureau voor de Statistiek publiceert wekelijks met een vertraging van twee weken de sterftecijfers op basis van aangiftes bij het bevolkingsregister van alle gemeentes in Nederland.

Vandaag publiceerde het CBS de sterftecijfers voor week 13 (de week van 22 – 29 maart) en in afwijking van wat tot dusver te doen gebruikelijk, ook die van week 14 (de week van 29 maart- 5 april). Hieronder staan een tabel van de eerste 14 weken van 2018, 2019 en 2020, zoals opgegeven door het CBS:

Uit deze cijfers komt naar voren dat er in de weken 13 en 14 sprake is van een relatief hoog sterftecijfer. Dit hoge cijfer is het gevolg van de Sars-CoV-2 virusepidemie. De oversterfte ten opzichte van het gemiddelde van 3.000 sterfgevallen zou dan 4.500 bedragen. Het merkwaardige is echter dat het RIVM tot en met 9 april 2.396 personen aangeeft die zijn gestorven als gevolg van Sars-CoV-2 en dan over de hele periode vanaf 15 maart toen het RIVM begon met de dagelijkse rapportage. Waaruit is de extreem hoge oversterfte voor de weken 13 en 14 te verklaren? Niet uitsluitend vanwege Sars-CoV-2 als de rapportage van het RIVM klopt.

Ook zeer merkwaardig is de abrupte wijziging in het weekbulletin voor week 14 van het European monitoring of excess mortality for public health (MOMO) dat de oversterfte in 24 Europese landen registreert. Op 9 april werd deze versie gepubliceerd:

en op 10 april deze:

Op 9 april was er in Nederland volgens MOMO geen oversterfte in week 14 en op 10 april in diezelfde week een extreme oversterfte. Het bulletin is speciaal gewijzigd vanwege Nederland. Wat is er aan de hand? Was MOMO verkeerd geinformeerd? Een vraag waarop ik graag een antwoord zou willen hebben. Dit is de reden waarom ik het CBS deze twee mails stuurde:


Het zou mooi zijn als het CBS meer dan een nietszeggende reactie geeft. Hoewel ik daar weinig vertrouwen in heb, gelet op mijn eerdere ervaringen met dit instituut.

(c) Ad Broere

 » Lees verder

Hoeveel macht heeft het Europese Parlement eigenlijk? – De Lange Mars Plus

hoeveel-macht-heeft-het-europese-parlement-eigenlijk?-–-de-lange-mars-plus

22-05-19 10:19:00,

Banksy

Heeft het Europarlement wel genoeg macht om serieus te nemen en ervoor naar de stembus te gaan? Tijdens de verkiezingen van 2014 ligt de opkomst iets boven de 40 procent. Er zijn zelfs landen waar amper 10 procent gebruikmaken van hun stemrecht. Een verklaring hiervoor zou kunnen liggen in de machteloosheid die aan dit parlement wordt toegeschreven. Het is zeker dat In ieder geval minder dan de helft van de kiesgerechtigden gaat stemmen op 23 mei. Is deze gereserveerde houding terecht?

Europarlement

De belangrijkste functie van ieder willekeurig parlement is natuurlijk wetgeving. Op welke manier is dat eigenlijk voor de Europese Unie geregeld?
De Raad van vakministers (Raad) beslist samen met het Europese Parlement over wetsvoorstellen die door de Europese Commissie worden opgesteld. De mogelijkheid tot het nemen van een initiatief om een wetsvoorstel in te dienen hebben de Europarlementariërs niet, zij moeten wachten totdat de commissie hen vraagt over een voorstel te beslissen. Zowel de Raad als het parlement moeten akkoord gaan met de uiteindelijke versie van een wet. Als dat niet lukt stopt de wetgeving. Dit wordt de gewone wetgevingsprocedure genoemd. Het gevolg van deze opzet is duidelijk, de lidstaten hebben via hun vakministers een hele dikke vinger in de pap en kunnen wetten tegenhouden. Hoe het parlement over een voorstel gaat beslissen is afhankelijk van de opstelling van de voornaamste fracties. De Europese Volkspartij (217 leden) en de centrumlinkse sociaaldemocratische fracties (190 leden) hebben samen de meerderheid met 407 leden (in 2015). Daarnaast zijn er een fors aantal kleinere fracties, zoals de Europese Conservatieven en Hervormers, Alliantie van Liberalen en Democraten, de Groenen.

Daarnaast bestaat er nog een bijzondere wetgevingsprocedure. Dan wordt er op twee gebieden afgeweken van de gewone. De Raad zal unaniem moeten beslissen, in plaats van de gebruikelijke gekwalificeerde meerderheid. En het Europarlement mag dan slechts adviezen geven.

Over belastingen bijvoorbeeld kan niet in een gewone wetgevingsprocedure beslist worden. Het Europarlement staat dan buiten spel. Andere voorbeelden zijn:
– asielbeleid
– sociale zekerheid en sociale maatregelen
– milieubelastingen en milieuregels
– beslissingen om het Hof van Justitie te laten beslissen in verband met geschillen over intellectuele eigendom
– harmonisatie omzetbelastingen
– liberaliseren kapitaalverkeer met niet EU-landen

Het parlement kan de commissie natuurlijk altijd vragen ergens een wet over voor te bereiden,

 » Lees verder

Hoeveel waarschuwingen nog vooraleer komaf te maken met kernwapens? | Uitpers

hoeveel-waarschuwingen-nog-vooraleer-komaf-te-maken-met-kernwapens-uitpers

01-03-19 10:02:00,

Indische gevechtsvliegtuigen (type Mirage 2000) bombardeerden naar eigen zeggen dinsdag 26 februari een trainingskamp bij het stadje Balakot in Pakistan dat zou gebruikt worden door de jihadistische groep Jaish-e-Mohammed. Deze aan Al-Qaeda gelieerde groep eiste eerder de dodelijke aanslag op in Kashmir op 14 februari waarbij meer dan 40 Indische paramilitairen om het leven kwamen.

Pakistan spreekt tegen dat Indische gevechtsvliegtuigen een geslaagde operatie uitvoerden 50 km diep in het Noordoosten van Pakistan. Vandaag zou Pakistan in India luchtbombardementen uitgevoerd hebben. De luchtaanvallen en de gevangen Indische piloot zullen onderwerp worden van een propagandaoorlog tussen India en Pakistan, de echte feiten vallen op dit ogenblik moeilijk te achterhalen. Maar wat zeker is, is dat dit een heel gevaarlijke situatie is die niet te vergelijken is met die van enkele jaren geleden. De nationale en internationale politieke omstandigheden zijn sterk veranderd en ondertussen beschikken beide landen over een heel arsenaal aan kernwapens.

Beide landen vochten eerder al 3 oorlogen uit, maar de laatste keer dan India nog bombardementen uitvoerde in Pakistan is al van 1971 geleden. Hoewel er in 2008 een heel zware terroristische aanslag plaatsvond in Mumbai, uitgevoerd door een jihadistische groep die banden had met de Pakistaanse geheime diensten, werden er geen militaire vergeldingsaanvallen uitgevoerd op Pakistan. Er vielen nochtans 164 doden en meer dan 300 gewonden bij de aanslag in Mumbai.

De toenmalige eerste minister Manmohan Singh streefde een betere verstandhouding na met buurland Pakistan en de VS speelde een rol van bemiddelaar. Narendra Modi, de huidige nationalistische eerste minister van India, trekt een veel nationalistischere kaart en brak in 2016 openlijk met het beleid van zijn voorganger om zeer voorzichtig om te springen met militaire vergeldingsoperaties.

Vrij uniek: direct gewapend conflict tussen 2 kernwapenstaten

India beschikt sedert 1974 over kernwapens. India heeft 140 kernkoppen, sommige met een explosiekracht van 12 kiloton TNT (ongeveer zo groot als de kernbom op Hiroshima, 15 kiloton TNT) en andere kernkoppen van 40 kiloton. India kan deze kernkoppen afleveren via ballistische raketten die zich bevinden op het land en in duikboten, en beschikt ook over twee soorten dual-capable gevechtsvliegtuigen, o.a. de Mirage’s die het gisteren gebruikte voor de vergeldingsaanval in Pakistan.

Pakistan beschikt sedert 1998 over kernwapens en produceerde intussen 150 kernkoppen met een explosiekracht van 13 kiloton TNT,

 » Lees verder

Hoeveel impact hebben de sancties op Iran? – Geotrendlines

hoeveel-impact-hebben-de-sancties-op-iran-8211-geotrendlines

07-11-18 06:52:00,

Nieuwe sancties tegen Iran zullen de transitie naar een multipolaire wereld alleen maar versnellen. Dat zegt Michael Maloof, voormalig veiligheidsadviseur van het Pentagon in een verklaring tegenover Russia Today. Hij verwacht dat Iran door deze sancties niet geïsoleerd zal worden, maar juist bondgenoten zal vinden in China, Rusland en andere landen. Veel landen steunen de Amerikaanse sancties niet, omdat ze de handel met het land willen voortzetten.

Vlak voor de introductie van de nieuwe sancties maakte de Amerikaanse regering bekend dat acht landen een vrijstelling krijgen. Deze landen mogen onder bepaalde voorwaarden olie blijven importeren uit het land. Volgens journalist Hadeel Oueis laat deze wijziging zien dat de regering in Washington zich zorgen maakt over de negatieve impact van de sancties op haar bondgenoten.

Sancties tegen Iran

Door het afzwakken van de sancties zal het voor de Amerikaanse regering moeilijker worden om Iran volledig te isoleren. Zo lang de belangrijkste afnemers olie uit Iran mogen importeren zal de impact op de totale export beperkt blijven. De landen die een vrijstelling hebben gekregen zijn China, India, Zuid-Korea, Taiwan, Japan, Italië, Griekenland en Turkije.

China, Rusland en de Europese Unie hebben de Amerikaanse sancties veroordeeld en willen zaken blijven doen met het land. Ook bouwen ze aan een alternatief betaalsysteem om de sancties tegen het banksysteem te omzeilen.

Volg Geotrendlines nu ook via Telegram

Geotrendlines is een onafhankelijk platform voor geopolitiek en economisch nieuws en dat betekent dat wij uit principe geen geld accepteren van overheidsinstanties, niet-gouvernementele organisaties of van adverteerders die rechtstreeks op onze site willen adverteren. Met uw donatie kunnen we de site verder ontwikkelen en kunnen we ons nieuwsaanbod uitbreiden. Zo houden we de site vrij van advertenties en blijven wij onafhankelijk van andere financiële bronnen. Klik hier om te doneren!

Lees ook:

Verenigde Staten geeft acht landen vrijstelling vo…


China wil meer olie uit Iran importeren


EU zint op wraak bij nieuwe Amerikaanse sancties t…


India krijgt ontheffing voor sancties tegen Iran


Topman Total: “We leven in een wereld waarin…

 » Lees verder

Hoeveel geld is er nu werkelijk naar Griekenland gegaan?

Hoeveel geld is er nu werkelijk naar Griekenland gegaan?

24-08-18 07:22:00,

Griekenland kan sinds half augustus weer zelf geld lenen op de kapitaalmarkten. Dat heeft niet alleen meer tijd gekost dan verwacht, maar ook was er meer Europees geld nodig dan voorzien. Jean Wanningen zet op een rij om hoeveel het nu werkelijk gaat. Dat is niet zo eenvoudig als het lijkt.

Met de nodige bombarie kondigden de Europese Commissie (EC) en andere hoogwaardigheidsbekleders, onder wie president van de Europese Raad Donald Tusk, onlangs de terugkeer van Griekenland naar de kapitaalmarkten aan. Het land zou weer op eigen financiële benen kunnen staan en het bailout-programma verlaten. De strekking van de berichtgeving: zonder het door de Commissie opgelegde bezuinigingsbeleid was dit niet mogelijk geweest.

Afgelopen jaar boekte Griekenland voor het eerst sinds jaren weer een bescheiden groei. Dat is zo. Maar de opgetogen geluiden gingen voorbij aan een aantal ongemakkelijke feiten over de Griekse economie. Ik noem er een paar: het aantal slechte leningen is acht keer zo hoog als vóór 2008, toen de crisis begon. Van 50 procent van alle huidige leningen, is het onzeker of ze ooit zullen worden terugbetaald..

De economische output ligt nog steeds ver onder het pre-crisis niveau: de Griekse economie is met een kwart gekrompen. Volgens de financiële persbureaus Reuters en Bloomberg wordt er in de meeste voorspellingen rekening mee gehouden dat in 2023 de omvang van de economie nog altijd 17 procent lager zal zijn dan in 2007.

Maar er zijn nog meer ‘ongemakkelijke’ feiten: de Griekse huizenprijzen zijn met ruim 40 procent gedaald, de investeringen zijn met 70 procent afgenomen en intussen behoort Griekenland tot de vier armste landen van de EU, na Bulgarije, Kroatië en Roemenië.  En dan heeft Griekenland met 21,5 procent van het BNP ook nog eens de grootste schaduw-economie van alle westerse landen. Niet echt iets om trots op te zijn.

Hoeveel kregen de Grieken werkelijk?

Ook speelt er nog de vraag hoeveel geld er nu werkelijk naar de Grieken is overgemaakt, en — minstens zo belangrijk — waar dat geld is gebleven. Hierover circuleren steeds weer andere schattingen en gelet op de enorme bedragen die ermee zijn gemoeid, is het wel van belang om precies te weten om hoeveel het gaat. Een paar miljard euro meer of minder eurozonebelastinggeld is immers geen kattenpis.

 » Lees verder

Hoeveel levert Shell de Nederlandse schatkist nu echt op?

Hoeveel levert Shell de Nederlandse schatkist nu echt op?

22-06-18 07:43:00,

Het kabinetsbesluit om de dividendbelasting af te schaffen deed nieuw stof opwaaien over oude constructies voor belastingontwijking. Hoe steken die in elkaar en wat hebben we eraan: hoeveel belasting betaalt Shell eigenlijk in Nederland?

Dit stuk in 1 minuut

  • Sinds 2005 heeft Shell een duale aandelenstructuur, waardoor een deel van de aandeelhouders geen dividendbelasting betaalt. Die constructie is mogelijk in strijd met de wet.
  • Shell claimt – zonder dat te onderbouwen – dat die aandelenstructuur ‘juist heel goed is geweest voor de Nederlandse schatkist’. Het Haagse hoofdkantoor wordt afgeschilderd als cash cow voor Nederland, maar de argumentatie van Shell is onzuiver.
  • Een analyse van de overige belastingen die Shell betaalt, laat zien dat vooral Nigeria, Irak en Oman verdienen aan Shell. In Nederland betaalt het oliebedrijf echter nauwelijks belasting.  


Lees verder

Het debat over de afschaffing van de dividendbelasting is in alle hevigheid losgebarsten. Deze belastingmaatregel gaat Nederland minimaal 1,4 miljard euro per jaar kosten, maar wat we ervoor terugkrijgen is onduidelijk. Dinsdag werd Rutte in de Tweede Kamer gesommeerd om vragen te beantwoorden en volgende week volgt een nieuw debat over de dividendbelasting.  

Onze onthulling dat Shell in het geheim ‘wetenschappelijk’ onderzoek financierde als onderdeel van een jarenlange lobby om de dividendbelasting af te schaffen, heeft tot veel commotie en Kamervragen geleid. Nadat dagblad Trouw afgelopen weekend bovendien berichtte over een belastingdeal tussen Shell en de Nederlandse overheid, is het debat over de omstreden belastingmaatregel opgelaaid. En dus schoot Marjan van Loon, de topvrouw van Shell Nederland, in de gebruikelijke verdediging. In tv-programma Nieuwsuur zei ze ‘stomverbaasd’ te zijn en deed de berichtgeving af als ‘stemmingmakerij’ want ‘dat ons hoofdkantoor in Nederland zit en we een structuur met A- en B-aandelen hebben is juist heel goed geweest voor de Nederlandse schatkist.’

Trouw rekende uit dat Nederland waarschijnlijk 7 miljard euro dividendbelasting is misgelopen vanwege een belastingdeal tussen Shell en de fiscus. De Belastingdienst keurde in 2005 een duale aandelenstructuur goed waarbij Shell voor 60 procent A-aandelen en voor 40 procent B-aandelen uitgaf. Die belastingstructuur heeft alles te maken met de afdracht van dividendbelasting. Houders van A-aandelen betalen dividendbelasting in Nederland. Houders van B-aandelen ontvangen hun dividend echter niet rechtstreeks van Royal Dutch Shell,

 » Lees verder