Laat uw stem horen – petities | Stichting Vaccin Vrij

laat-uw-stem-horen-–-petities-|-stichting-vaccin-vrij

21-05-20 07:09:00,

Er circuleren veel petitie’s op Facebook. Hieronder staat een overzicht van de mogelijkheden die u heeft om uw stem te laten horen.

Stop verplicht vaccineren Covid19

Wij ondertekenaars van deze petitie willen dat de overheid elke vaccinatie verband houdend met het huidige Covid19-virus louter op vrijwillige basis aan de bevolking aanbiedt. Ter bescherming van kwetsbaren en ouderen zoals ook de ‘griepprik’ altijd bedoeld is geweest.

https://petities.nl/petitions/stop-verplicht-vaccineren-covid19

Tegen verplichte vaccinatie en tegen inperking vrijheid niet-gevaccineerden

Er bestaat een groter wordende twijfel, of de beslissingen die onze overheid inzake Covid-19 neemt, nog steeds in het belang staan van de burger en hun welzijn. De petitie is tegen het verplichten van vaccinaties tegen infectieziekten en het mogelijk beperken van vrijheid van niet-gevaccineerden.

https://garandeervrijheden.petities.nl/

Stop de noodwet, laat u uw rechten niet afnemen

Stop de noodwet om de noodverordeningen voor covid-19 te legaliseren. Stop deze waanzin en teken deze petitie om de noodwet te stoppen.

https://stopdenoodwet.petities.nl/

Een 1,5-meterwet NEE!!

In berichtgeving van de overheid, deskundigen en media wordt gesproken over het nieuwe normaal of de 1,5 meter economie, dit nieuwe normaal gaat in als de maatregelen zijn opgeheven. Herhaal die zin even, het nieuwe normaal gaat in als de maatregelen zijn opgeheven.

https://www.petities.com/stop_de_15meter_wet_dit_is_geen_tijdelijke_noodverorderin_meerAjZbQ42JhoTHSHCI5MzvtleSaos

Nee tegen de spoedwet

De grondregels dienen de burgers te beschermen tegen onrecht en machtsmisbruik. Nu heeft men aan de top (met corona als excuus) besloten om met een spoedwet onze vrijheden in te perken. Wij hebben hier nooit voor getekend!

https://petities.nl/petitions/nee-tegen-de-spoedwet

Vrije keuze vaccinatie

De vrije keus in vaccineren is een big topic vandaag de dag. Verplicht vaccineren mag niet gebeuren ivm de vrije keuze. Wij zijn nog altijd baas over ons eigen lichaam. Door de belangenverstrengeling in de vaccinatie’markt’ is het werkelijke doel niet helder en het lange termijn-effect niet getoetst. Wij willen onze vrijheden behouden met of zonder vaccinatie!!

https://vrijekeuzevaccinatie.petities.nl/

Overheid sta behandeling van COVID-19 met HCQ en zink toe!

Dat medicamenteuze behandeling van COVID-19 met Hydroxychloroquine (HCQ): in de eerste lijnszorg niet is toegestaan; in woonzorgcentra niet is toegestaan; in de tweede lijnszorg alleen als wetenschappelijk onderzoek is toegestaan, en dat er daardoor erg veel sterfte onder COVID-19 patienten is.

 » Lees verder

Horen mensen in armoede nog thuis in onze welvaartstaat?

Horen mensen in armoede nog thuis in onze welvaartstaat?

29-01-18 10:01:00,

Decenniumdoelen, het platform van armoedeorganisaties, middenveld, vakbonden en mutualiteiten, vraagt dringende uitvoering van het zomerakkoord over armoede.

In het zomerakkoord van de regering Michel was een budget voorzien voor de verhoging van de sociale minima (leefloon, inkomensgarantie voor ouderen en inkomensvervangende tegemoetkoming voor gehandicapten): 80 miljoen in 2018, 120 miljoen in 2020 en 150 miljoen in 2022. Het zomerakkoord beschouwde deze verhogingen als een eerste stap naar het optrekken van deze minima naar de armoedegrens. Twee verhogingen gaan pas in met de volgende legislatuur, Decenniumdoelen laakte voordien al deze goedkope beloftes.

Over de invoering van de vele akkoorden binnen het zomerakkoord werd de afgelopen maanden soms heftig gediscussieerd. Nu zijn deze werven ofwel afgerond (verlaging vennootschapsbelasting) of zitten ze in de pijplijn (effectentaks). Over de uitvoering van de verhoging van de bijstandsminima blijft het echter verdacht stil. Te stil.

De vergeten armoede-werven

Het verhogen van de minima tot de armoedegrens is de verwaarloosde werf van deze regering. De belofte van het regeerakkoord werd door Zuhal Demir, staatssecretaris voor armoedebestrijding, al geminimaliseerd. Je zou echter minstens verwachten dat ze dan wel de engagementen van het zomerakkoord zou uitvoeren. Daar wordt echter met geen woord meer over gerept. Sinds november 2017 wordt er niet meer over armoedebestrijding gesproken. 

Het resultaat is dat de regering tot vandaag nog geen enkele stap heeft gezet in de uitvoering van deze bescheiden verhoging van de sociale minima. Wat er intussen bij kwam gebeurde enkel op basis van het bestaande mechanisme voor de welvaartsvastheid, en met minder middelen dan de wet voorziet. Minder middelen, ook dankzij deze regering.

Een zoveelste armoedewerf is ‘on hold’ gezet. Het illustreert het triestige traject dat deze regering inzake armoedebestrijding aflegt. Terwijl 1 op 5 Belgen het moeilijk hebben om de eindjes aan elkaar te knopen.

De beloofde verhoging van 80, 120 en 150 miljoen is echter een fractie van wat er echt nodig is. Het Rekenhof en armoede-experten ramen een bedrag tussen 1,5 en 2,4 miljard. De 80, 120 en 150 miljoen vormen samen amper een tiende van wat nodig is, maar zijn wel belangrijk voor mensen in armoede. 

Wie hoort nog bij de welvaartstaat?

Intussen zorgde de regering voor het dramatisch stijgen van het aantal leefloners en een duurder leven voor veel gezinnen die het doen met een schamel inkomen.

 » Lees verder