Hoe EMV ’s ons immuunsysteem verstoren.

26-07-21 09:41:00,

Elektromagnetische velden (EMV ‘s) die ons dag en nacht 24/7 omringen, kunnen de werking van het immuunsysteem van een mens  verstoren, en allergische ontstekingsreacties en andere klachten veroorzaken terwijl het de reparatiemechanismen van het lichaam is verstoort en niet meer herstelt: https://www.greenmedinfo.com/blog/how-emfs-disturb-your-immune-system2?fbclid=IwAR1w4oB7mLDNcslHx3XrZGl5a4KiMSwg3k4HXO6g7OD1WuTViYiUTGpqMpk

Onderzoeksgroep GreenMedInfo Research Group
De GMI Research Group (GMIRG) onderzoekt belangrijke gezondheids- en milieukwesties. Speciale nadruk hierbij wordt gelegd op de gezondheid van het milieu t.o.v. alles wat leeft.  Gericht en diepgaand onderzoek zal de huidige toestand van de mens onderzoeken  t.o.v.de ware toestand van de omgeving.

De huidige toestand
We leven in een tijd, waarin de kunstmatige elektromagnetische velden (EMV) van mobiele telefoons, basisstations voor mobiele telefoons, wifi-apparaten, hoogspanningslijnen, zendmasten, computers, televisies en magnetrons ons 24/7 omringen met hun onzichtbare, reukloze en onhoorbare frequentiegolven. Olle Johansson, Ph.D. universitair hoofddocent en hoofd van de afdeling Experimentele Dermatologie, Afdeling Neurowetenschappen, aan het Karolinska Instituut in Zweden, vraagt zich af of mensen op den duur een dergelijke aanval wel kunnen overleven. De eerste mensen waarschuwen al eind vorige eeuw.

Professor Olle Johansson
Een van de belangrijkste onderzoekers naar elektrosensibiliteit en de effecten van de elektromagnetische velden (EMV) en die weet hoe groot de macht van de telecom is, is Professor O. Johansson van het Karolinska Instituut. Prof. Johansson en zijn collega’s waarschuwen al langer (sinds eind vorige eeuw) dat draadloze communicatie gevaarlijk is voor de gezondheid en mensen ziek maakt. Eind vorige eeuw komt hij tot de conclusie dat de bestaande limieten van het (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) voor de elektromagnetische velden ontoereikend zijn om de volksgezondheid te beschermen. Dat de limieten drastisch moeten worden bijgesteld.

Prof. O. Johansson en tegenwerking van de telecom?
Deze constatering is hem als wetenschapper niet in dank afgenomen want in juli 2014 krijgt professor Johansson voor de tweede maal te horen van het bestuur van het Karolinska Instituut dat de ruimte die hij nodig heeft voor onderzoek, kleiner moet worden. Wederom een belemmering om zijn werk te kunnen uitvoeren. Deze keer leven veel mensen met de wetenschapper mee. De officiële reden is dat het een financiële kwestie is maar het vermoeden is dat deze ingreep door het Karolinska Instituut wordt gedaan onder druk van de telecomindustrie.

De reactie van Prof.

 » Lees verder

Het immuunsysteem onder vuur: in gesprek met dr. Robert Gorter (3) | #3.27 | Een Oorlog Reeds Verloren

16-05-21 06:43:00,

https://www.bitchute.com/video/AYz9ENTmuMrv/
https://odysee.com/@eenoorlogreedsverloren:6/gorter3:0

We ondervinden momenteel problemen met het insluiten van de video; u kunt deze wel bekijken via een van de bovenstaande links.

In dit derde gesprek met dr. Robert Gorter neemt Sven Hulleman de veelbesproken PCR-test met hem onder de loep. Hoe werkt deze precies, welke haken en ogen zitten daaraan en welke implicaties heeft dit voor de samenleving en het beleid wat eraan wordt opgehangen?

Dit derde deel van de eerste serie van drie gesprekken met Dr. Gorter is, net als de eerste twee, op meer platforms te zien of te luisteren.

Deel 1: https://eenoorlogreedsverloren.nl/2021/05/12/het-immuunsysteem-onder-vuur-in-gesprek-met-dr-robert-gorter-1-3-25/
Deel 2: https://eenoorlogreedsverloren.nl/2021/05/14/het-immuunsysteem-onder-vuur-in-gesprek-met-dr-robert-gorter-2-3-26/

Links:
Uncanny similarity of unique inserts in the 2019-nCoV spike protein to HIV-1 gp120 and Gag
CORMAN-DROSTEN REVIEW REPORT

Studio ingericht met dank aan: https://cd-rek.nl/

Als u ons in deze turbulente tijden wilt helpen om dit te kunnen blijven doen en meer tijd en middelen te kunnen besteden aan onderzoek, interviews, reportages en andere zaken die er echt toe doen, overweegt u dan een bijdrage te leveren naar waardering én vermogen. Bezoek de webshop op https://nooit.nl/shop/ of ga naar https://eenoorlogreedsverloren.nl/steundeverbinding/

Ook te vinden op BitChute, Odysee, SoundCloud en Spotify.

 » Lees verder

Het immuunsysteem onder vuur: in gesprek met dr. Robert Gorter (2) | #3.26 | Een Oorlog Reeds Verloren

15-05-21 01:09:00,

UPDATE 15-5: De video lijkt inmiddels weer af te spelen in deze speler en op BitChute; echter wil hij mogelijk nog niet zonder haperingen laden. U kunt de video inmiddels ook bekijken op Odysee: https://odysee.com/@eenoorlogreedsverloren:6/gorter2:b of luisteren via SoundCloud of Spotify (klik op de links onderaan dit bericht).

In dit tweede gesprek met dr. Robert Gorter, specialist in de immunologie, gaat hij verder in op de werking van het immuunsysteem en hoe dit reageert op virale infecties. Ook worden vaccins besproken, waarbij dr. Gorter waarschuwt voor de mogelijkheid van overreacties van het immuunsysteem wanneer mensen die al op natuurlijke wijze antilichamen hebben opgebouwd tegen het coronavirus worden ingeënt.

Links:
Doctors and Scientists Refuse to Take the COVID Vaccine(s)
Groundbreaking Study Shows Unvaccinated Children Are Healthier Than Vaccinated Children
Immune Response May Cause Blood Clots After AstraZeneca and Johnson & Johnson Vaccines
Injured by COVID Vaccines in the U.S.

Studio ingericht met dank aan: https://cd-rek.nl/

Als u ons in deze turbulente tijden wilt helpen om dit te kunnen blijven doen en meer tijd en middelen te kunnen besteden aan onderzoek, interviews, reportages en andere zaken die er echt toe doen, overweegt u dan een bijdrage te leveren naar waardering én vermogen. Bezoek de webshop op https://nooit.nl/shop/ of ga naar https://eenoorlogreedsverloren.nl/steundeverbinding/

Ook te vinden op BitChute, Odysee, SoundCloud en Spotify.

 » Lees verder

Het immuunsysteem onder vuur: in gesprek met dr. Robert Gorter (1) | #3.25 | Een Oorlog Reeds Verloren

12-05-21 06:50:00,

Er is nog altijd veel discussie over het coronabeleid van de overheid, zowel in Nederland als in de rest van de wereld. Voor elke mening bestaat wel een statistiek en elke bubbel lijkt zo overtuigd van het eigen gelijk dat er voorlopig nog geen einde aan de polarisatie lijkt te komen. Discussie over de medische kant van het verhaal wordt echter al van het begin af aan direct en vakkundig in de kiem gesmoord, waarbij de enkele medische professional die zich durfde uit te spreken zo door het slijk werd gehaald dat vakgenoten wel twee keer nadachten voordat zij nog een mening durfden te ventileren.

Dat wil echter niet zeggen dat zij niet bestaan of dat zij de moed hebben opgegeven; nog altijd zijn er medisch specialisten die de nek uitsteken om de fouten en misstanden in de bestrijding van het coronavirus aan de kaak te stellen. Zo ook dr. Robert Gorter, met wie Sven in contact is gekomen door het immuniteitsonderzoek dat hij onlangs mede-organiseerde in Baarn. Dr. Gorter wilde zijn kennis en inzichten als specialist met jaren van onderzoekservaring graag delen in een korte serie van gesprekken om enkele van de vele misvattingen die heersen over het onderwerp de wereld uit te helpen.

In dit eerste deel spreken zij onder andere over het immuunsysteem, het verschil tussen griep- en coronavirussen, mondkapjes, statistiek, vaccinatie en het mogelijke risico op prionziekten.

Links:
COVID-19 RNA Based Vaccines and the Risk of Prion Disease
RNAs That Behave Like Prions
Bacteria were the real killers in 1918 flu pandemic
French Nobel prize winner: ‘Covid-19 made in lab’

Studio ingericht met dank aan: https://cd-rek.nl/

Als u ons in deze turbulente tijden wilt helpen om dit te kunnen blijven doen en meer tijd en middelen te kunnen besteden aan onderzoek, interviews, reportages en andere zaken die er echt toe doen, overweegt u dan een bijdrage te leveren naar waardering én vermogen. Bezoek de webshop op https://nooit.nl/shop/ of ga naar https://eenoorlogreedsverloren.nl/steundeverbinding/

Ook te vinden op BitChute, Odysee, SoundCloud en Spotify.

 » Lees verder

De kracht van het immuunsysteem – Ad Broere’s Blog

30-06-20 10:52:00,

Professor Beda Stadler, voormalig hoofd van het immunologie departement van de Universiteit van Bern spreekt zich uit in dit Weltschmerz interview.

Ramon Bril stelt hem relevante vragen, waardoor dit gesprek diepgang heeft. Stadler kreeg afkeurende reacties na een artikel, waarin hij de misvattingen over Sars-Cov-2 en het niet herkennen van dit gemuteerde coronavirus door het immuunsysteem ontrafelde. Geen van zijn collega’s deed echter een poging om het artikel inhoudelijk aan te vallen. Omdat, zegt Stadler, mijn collega’s heel goed weten dat ik gelijk heb, maar ze het zich niet kunnen permitteren om dat openlijk te zeggen. Het gaat om geld. De afhankelijkheid van subsidies en giften is zo groot geworden dat er een ongezonde relatie is tussen de geldgevers en de wetenschappers. Simpel gezegd: “Wiens brood men eet, diens woord men spreekt.

Een aantal kernachtige uitspraken van Stadler:

“Dat er geen immuniteit zou zijn tegen Sars-Cov-2 is een onderbuikgevoel en niet gebaseerd op wetenschap.”

“Sars-Cov-2 is een verkoudheidsvirus van de coronafamilie. Het immuniteitssysteem herkent dit virus en reageert erop door het virus te neutraliseren.”

“In gemeenschappen waarin mensen dicht op elkaar leven, zoals in de achterbuurten van de grote steden in Brazilie en in de gevangenissen in de V.S., (en ook in de verpleeghuizen in ons land), waar bovendien veel mensen met een gecompromitteerd immuunsysteem door ondervoeding en slechte psychologische condities verkeren, krijgt dit virus een kans en kan het een kwaadaardig karakter krijgen. Frisse lucht en zonlicht zouden zelfs daar veel problemen kunnen voorkomen, want het virus krijgt pas de kans als er voortdurende besmetting plaatsvindt en het immuunsysteem dat al aangetast is, het niet meer redt. Dit virus legt wel raciale en sociale problemen bloot, want het slaat toe in die gebieden waar er problemen op dat vlak zijn.”

“Jongeren worden hoogstens een week ziek van Sars-Cov-2 en genezen dan zoals bij alle andere virussen. Een tweede golf komt er niet. Wel is het belangrijk om in het komende griepseizoen kwetsbare groepen in de samenleving beter te beschermen dan in dit voorjaar is gedaan. Het immuunsysteem van de meeste mensen wordt nu eenmaal minder naarmate je ouder wordt. Maar dan nog als je immuunsysteem het type virus herkent, dan kan het lichaam het nog aan, tenzij het te zeer is aangetast door onderliggende aandoeningen.

 » Lees verder