De kracht van het immuunsysteem – Ad Broere’s Blog

de-kracht-van-het-immuunsysteem-–-ad-broere’s-blog

30-06-20 10:52:00,

Professor Beda Stadler, voormalig hoofd van het immunologie departement van de Universiteit van Bern spreekt zich uit in dit Weltschmerz interview.

Ramon Bril stelt hem relevante vragen, waardoor dit gesprek diepgang heeft. Stadler kreeg afkeurende reacties na een artikel, waarin hij de misvattingen over Sars-Cov-2 en het niet herkennen van dit gemuteerde coronavirus door het immuunsysteem ontrafelde. Geen van zijn collega’s deed echter een poging om het artikel inhoudelijk aan te vallen. Omdat, zegt Stadler, mijn collega’s heel goed weten dat ik gelijk heb, maar ze het zich niet kunnen permitteren om dat openlijk te zeggen. Het gaat om geld. De afhankelijkheid van subsidies en giften is zo groot geworden dat er een ongezonde relatie is tussen de geldgevers en de wetenschappers. Simpel gezegd: “Wiens brood men eet, diens woord men spreekt.

Een aantal kernachtige uitspraken van Stadler:

“Dat er geen immuniteit zou zijn tegen Sars-Cov-2 is een onderbuikgevoel en niet gebaseerd op wetenschap.”

“Sars-Cov-2 is een verkoudheidsvirus van de coronafamilie. Het immuniteitssysteem herkent dit virus en reageert erop door het virus te neutraliseren.”

“In gemeenschappen waarin mensen dicht op elkaar leven, zoals in de achterbuurten van de grote steden in Brazilie en in de gevangenissen in de V.S., (en ook in de verpleeghuizen in ons land), waar bovendien veel mensen met een gecompromitteerd immuunsysteem door ondervoeding en slechte psychologische condities verkeren, krijgt dit virus een kans en kan het een kwaadaardig karakter krijgen. Frisse lucht en zonlicht zouden zelfs daar veel problemen kunnen voorkomen, want het virus krijgt pas de kans als er voortdurende besmetting plaatsvindt en het immuunsysteem dat al aangetast is, het niet meer redt. Dit virus legt wel raciale en sociale problemen bloot, want het slaat toe in die gebieden waar er problemen op dat vlak zijn.”

“Jongeren worden hoogstens een week ziek van Sars-Cov-2 en genezen dan zoals bij alle andere virussen. Een tweede golf komt er niet. Wel is het belangrijk om in het komende griepseizoen kwetsbare groepen in de samenleving beter te beschermen dan in dit voorjaar is gedaan. Het immuunsysteem van de meeste mensen wordt nu eenmaal minder naarmate je ouder wordt. Maar dan nog als je immuunsysteem het type virus herkent, dan kan het lichaam het nog aan, tenzij het te zeer is aangetast door onderliggende aandoeningen.

 » Lees verder

Het immuunsysteem, onze grootste vriend – Ad Broere’s Blog

het-immuunsysteem,-onze-grootste-vriend-–-ad-broere’s-blog

25-03-20 08:58:00,

Dr. John Bergman bevestigt het. Het draait allemaal om ons immuunsysteem. Als dat krachtig is dan komen de virussen niet binnen, of als dat in een moment van verzwakking wel gebeurt, worden ze er snel weer uitgewerkt.

Waarom slaan virussen toe in de afgelopen jaren? Want ook in 2014- 2015 en in 2017 – 2018 was dat het geval. In de eerste week van februari 2018 bijvoorbeeld, stierven er 500 mensen als gevolg van virusinfectie en was er sprake van een grote oversterfte (bron RIVM).

Er zijn veel mensen bij wie het immuunsysteem te wensen overlaat. Het heeft alles met de manier waarop we leven te maken, met onze voeding, met te weinig beweging, teveel stress en meer te maken. Bergman noemt het in deze youtube.

De ouderenzorg maakt het alleen maar erger. Door onderbezetting en gebrek aan deskundigheid worden veel ouderen kasplantjes, die niet meer opgewassen zijn tegen een nieuwe virusvariant, zoals deze Sars-CoV2 zoals corona in vakkringen wordt genoemd. Al eerder schreef ik hoe verbijsterend het is dan met 5 tot 6.000 euro gemiddeld per Nederlander bijdrage het niet mogelijk is om een voortreffelijke gezondheidszorg te organiseren.

Ook voortdurend blootstaan aan straling wifi, 3g, 4g en nu ook de overtreffende trap 5g tast ons immuunsysteem aan. Daardoor zie je dat ook jongere mensen steeds harder worden geraakt door virussen als ze dit blootstaan aan combineren met een verkeerde lifestyle. Dat straling slecht is voor het immuunsysteem wordt in een rapport van de IEEE (de vakvereniging van 400.000 electronica professionals in 160 landen) uit de doeken gedaan.

rapport IEEE

Gebonden zijn aan huis met je gezin is ook slecht voor het immuunsysteem. Gebrek aan beweging, geen mogelijkheid tot sportbeoefening, stress door op elkaars lip zitten.

Alle maatregelen van de overheid zijn erop gericht om een dam op te werpen tegen de gevolgen van dit nieuwe virus zonder de oorzaak aan te pakken van het waarom virussen zo’n groeiende impact op ons hebben. De maatregelen zouden erop moeten zijn gericht om ons immuunsysteem te helpen versterken, niet om een natuurlijk gevolg van een ontwikkeling die al lang is ingezet tegen te houden. Dit nog afgezien van het feit dat politieke doelstellingen een rol spelen. Zoals de Italiaanse arts Gismondi heeft gezegd,

 » Lees verder