Hoofdaanklaagster Internationaal Strafhof waarschuwt Israël – The Rights Forum

Hoofdaanklaagster Internationaal Strafhof waarschuwt Israël – The Rights Forum

18-10-18 10:48:00,

Nieuws

Khan al-Ahmar

Fatou Bensouda ICC Verdrijving oorlogsmisdaden Internationaal Strafhof Sloop Bedoeïenen Khan al-Ahmar Westoever

Khan al-Ahmar / Hoofdaanklaagster Internationaal Strafhof waarschuwt Israël

Hoofdaanklaagster Fatou Bensouda van het Internationaal Strafhof waarschuwt dat gedwongen ontruiming van Khan al-Ahmar een oorlogsmisdaad is.

Fatou Bensouda, hoofdaanklaagster van het Internationaal Strafhof.Katakata 

In een opmerkelijke verklaring schrijft Fatou Bensouda, hoofdaanklaagster van het in Den Haag gevestigde Internationaal Strafhof, dat de door Israël voorgenomen vernietiging van het bedoeïenendorp Khan al-Ahmar zou neerkomen op een oorlogsmisdaad. In het licht van de naderende sloop is het goed eraan te herinneren, stelt ze, dat de vernietiging van eigendommen en de gedwongen ‘transfer’ van een bevolking in bezet gebied, voor zover niet uit militair oogpunt noodzakelijk, in het Statuut van Rome als een oorlogsmisdaad wordt gedefinieerd:

It bears recalling, as a general matter, that extensive destruction of property without military necessity and population transfers in an occupied territory constitute war crimes under the Rome Statute.

Bensouda zegt zich gedwongen te voelen alle betrokkenen ervan te doordringen dat zij de situatie in Palestina in vooronderzoek heeft en de ontwikkelingen in Khan al-Ahmar, en ook in Gaza, nauwkeurig volgt. ‘Ik zal niet aarzelen passende actie te ondernemen’, schrijft ze, zonder die actie te specificeren.

Sinds 16 januari 2015 loopt er een verkennend onderzoek van het Internationaal Strafhof naar ‘de situatie in Palestina’. Daarin wordt beoordeeld of wordt voldaan aan de criteria voor het instellen van een officieel onderzoek. Vijf weken geleden werd bekend dat de Palestijnse Bevrijdingsorganisatie PLO het Strafhof heeft gevraagd ook een onderzoek te openen naar de dreigende sloop en ontruiming van Khan al-Ahmar.

Begin deze maand waarschuwde Amnesty International Israël dat gedwongen ontruiming van Khan al-Ahmar zou neerkomen op een oorlogsmisdaad. Andere mensenrechtenorganisaties, waaronder Human Rights Watch, het Israëlische B’Tselem en het Palestijnse Al-Haq, deden eerder hetzelfde. In Nederland schreven The Rights Forum, Een Ander Joods Geluid en United Civilians for Peace hetzelfde in een gezamenlijke oproep aan de regering om actie te ondernemen.

 » Lees verder

Eerste stap naar internationaal open zeeverdrag is gezet

Eerste stap naar internationaal open zeeverdrag is gezet

21-09-18 04:06:00,

’s Werelds eerste poging om met een zeeverdrag de biodiversiteit in de open zee te beschermen is een feit. Na twee weken van onderhandelen zijn belangrijke eerste stappen gezet, schrijft Andrew Norton, directeur van het Internationaal Instituut voor Milieu en Ontwikkeling (IIED).

Afgelopen maandag werden twee weken van gesprekken door onderhandelaars van de Verenigde Naties (VN) afgerond. De inzet is een globaal verdrag om de mariene biodiversiteit in de open zee te beschermen. Het gaat om de internationale wateren voorbij de nationale grens van 200 zeemijl.

Op het eerste gezicht, en gezien het belang en de omvang van de taak, hebben sommigen misschien het gevoel dat er niet veel vooruitgang is geboekt. Maar het is betekenisvol dat, ondanks alle meningen en belangen in de zaal, alle VN-lidstaten die deelnemen om tot een juridisch bindend verdrag te komen over het behoud en gebruik van biodiversiteit buiten de nationale rechtspraak (BBNJ), zich blijven engageren voor het doel.

Doelen duidelijk

Hoewel de lidstaten en het maatschappelijk middenveld hadden verwacht dat de uitkomst van deze gesprekkenronde een ontwerpverdrag zou zijn, was dat niet het geval. Daarom is de bespreking vergelijkbaar met vorige bijeenkomsten van de voorbereidende comités.

Maar toch zijn de hoofdpunten van wat moet worden verwezenlijkt duidelijk: zorgen voor eerlijke toegang tot en het rechtmatig verdelen van de voordelen van de mariene genetische hulpbronnen; tot maatregelen komen rond beschermde mariene gebieden die gunstig zijn voor iedereen; processen uitwerken voor het opstellen van milieueffectbeoordelingen en het overeenkomen van een mechanisme om ontwikkelingslanden toegang te geven tot de noodzakelijke technologische middelen om de baten uit de oceanen te kunnen delen en van hen de actieve beheerders van de wereldzeeën te maken.

Geen van de bestuursmaatregelen die deze zaken behandelen, reiken momenteel verder dan 200 zeemijl van de kust. Er zijn gefragmenteerde regionale initiatieven zoals het Verdrag voor de Bescherming van het Mariene Milieu van de Noordoost-Atlantische Oceaan – het OSPAR-Verdrag – maar niets dat de open zee in zijn geheel beheerst.

Open zee

Sommige landen, waaronder Rusland, IJsland en Japan, vinden dat voldoende. Maar hoewel regionale verdragen belangrijke bestuursmechanismen bieden, is geen enkel verdrag zo volledig dat het alle thema’s op de BBNJ-tafel behandelt, of opgaat voor dat deel van de oceaan dat 50 procent van de planeet beslaat –

 » Lees verder

Hoofdaanklaagster Internationaal Strafhof waarschuwt Israël en Palestijnen – The Rights Forum

Hoofdaanklaagster Internationaal Strafhof waarschuwt Israël en Palestijnen – The Rights Forum

09-04-18 09:56:00,

Nieuws

Oorlogsmisdaden

Fatou Bensouda ICC oorlogsmisdaden Internationaal Strafhof Mars van Terugkeer

ABP: stop met investeren in Israëls kolonisering

Teken de petitie

Teken nu!

Oorlogsmisdaden / Hoofdaanklaagster Internationaal Strafhof waarschuwt Israël en Palestijnen

Hoofdaanklaagster Fatou Bensouda van het Internationaal Strafhof waarschuwt dat zij de situatie in Gaza op de voet volgt. Geweld tegen burgers en het als menselijk schild gebruiken van burgers kan neerkomen op oorlogsmisdaden.

Hoofdaanklaagster Fatou Bensouda van het Internationaal Strafhof.Internationaal Strafhof 

In een opmerkelijke verklaring spreekt hoofdaanklaagster Fatou Bensouda van het in Den Haag gevestigde Internationaal Strafhof haar bezorgdheid uit over de situatie langs het grenshek tussen Israël en Gaza. Daar zijn in de afgelopen tien dagen 32 Palestijnen door Israëlische militairen gedood tijdens demonstraties in het kader van de Palestijnse ‘Grote Mars van Terugkeer’.

Bensouda waarschuwt dat geweld tegen Palestijnse burgers onder de bestaande omstandigheden kan neerkomen op (oorlogs)misdaden zoals gedefinieerd in het Statuut van Rome, het oprichtingsstatuut van het Strafhof. Hetzelfde geldt voor het gebruiken van burgers als menselijk schild voor militaire activiteiten. Of er sprake is van zulke activiteiten vermeldt Bensouda niet.

Bensouda herinnert eraan dat haar bureau een verkennend onderzoek uitvoert naar ‘de situatie in Palestina’. Nieuwe verdenkingen van (oorlogs)misdaden kunnen daarin worden meegenomen, stelt ze. Haar bureau zal de ontwikkelingen nauwlettend volgen en ieder geval van ‘het aanzetten tot of aanwenden van onwettig geweld’ registreren. Iedere persoon die zich hieraan schuldig maakt loopt het risico van vervolging door het Strafhof, aldus Bensouda.

Het bureau van Bensouda werkt al sinds 16 januari 2015 aan een verkennend onderzoek, waarin materiaal wordt verzameld dat een volwaardig onderzoek kan rechtvaardigen. Het onderzoek spitst zich toe op de Israëlische kolonisering van de Westelijke Jordaanoever en Oost-Jeruzalem en daarmee samenhangende (mogelijke) misdaden, en op de Israëlische aanval op Gaza in 2014 (‘Operation Protective Edge’),

 » Lees verder