Invasie Den Haag stapje dichterbij | Uitpers

25-05-20 07:17:00,

Amerikaanse marines landen in Maleisië tijdens een oefening. (Foto Wikimedia Commons, ter beschikking gesteld door de Amerikaanse Navy)

De VS dreigen met militair geweld in Nederland als bij het Internationaal Strafhof een Amerikaan wordt voorgeleid. Dat scenario is een stapje dichterbij gekomen nu een onderzoek is ingesteld naar Amerikaanse oorlogsmisdaden in Afghanistan. Maar de Nederlandse overheid houdt zich muisstil.

Het Internationaal Strafhof (ICC) in Den Haag is een onderzoek gestart naar oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid in Afghanistan tussen 2003 en 2014, waaronder de vermeende marteling van gevangenen op ‘black sites’ van de CIA in Polen, Roemenië en Litouwen. Dit heeft de woede gewekt van de Amerikaanse autoriteiten.

In september 2018 dreigde de toenmalige Amerikaanse nationale veiligheidsadviseur John Bolton met strafmaatregelen mocht het Strafhof een strafrechtelijk onderzoek instellen naar de betrokkenheid van Amerikanen bij oorlogsmisdaden tijdens de oorlog in Afghanistan, of naar misdaden van Israël of een andere bondgenoot. Personeel van het Strafhof zou door Amerikaanse rechtbanken worden vervolgd, hun banktegoeden zouden worden bevroren en ze zouden de VS niet meer inkomen. En niet alleen zij, maar elk bedrijf of land dat het Strafhof bijstaat in onderzoek naar Amerikanen, Israëliërs of andere bondgenoten van de VS zou worden gestraft. “We zullen het Strafhof rustig laten sterven,” voegde Bolton daar fijntjes aan toe. “Het Strafhof is voor ons al praktisch dood.”

Vorig jaar hebben de VS het inreisvisum van de ICC-hoofdaanklaagster ingetrokken – een buitengewone maatregel die gewoonlijk is voorbehouden aan de ergste mensenrechtenschendingen, niet aan degenen die hen voor de rechter willen brengen. En in maart van dit jaar richtte de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo zich rechtstreeks tot twee personeelsleden van het Strafhof. Hij noemde ze bij naam en liet doorschemeren dat de VS tegen hen zou kunnen optreden, evenals tegen ander ICC-personeel en hun gezinnen.

Diverse ICC-lidstaten, waaronder Frankrijk en Duitsland, hebben zich krachtig uitgesproken tegen deze dreigementen, evenals diverse mensenrechtenorganisaties, waaronder Amnesty International en Human Rights Watch. De Nederlandse regering heeft het Strafhof echter nooit publiekelijk verdedigd tegen Amerikaanse dreigementen. Dit is opvallend aangezien Nederland het gastland is van het Strafhof. “Stevige uitspraken, maar niet geheel nieuw,” is alles minister van Buitenlandse Zaken Stef Blok zei,

 » Lees verder

15 jaar na de invasie van Irak Nederland en de VS worden er rijk door!

03-03-18 11:34:00,

DONEER EN STEUN ONS WERK

DONATE AND SUPPORT US:

IBAN: NL10 SNSB 0902 6349 33

Vijftien jaar de invasie van Irak, kunnen we spreken over de bezetting van Irak, door de grote oliemaatschappijen.

De meeste gesmokkelde ISIS olie gaat naar Turkije,- Verslag uit Noorwegen

Exxon Mobil Corporation of ExxonMobil (NYSE: XOM), hoofdkantoor in Irving, Texas, VS is een olieproducent en is ontstaan op 30 november 1999, door de fusie van Exxon en Mobil, maatschappijen die ieder op zich waren voortgekomen uit de opbraak van Standard Oil in 1911 na een proces. Exxon kwam voort uit Standard Oil of New Jersey en Mobil Oil uit Standard Oil of New York.

ExxonMobil is het moederbedrijf van de tankstations Exxon, Mobil en Esso rond de wereld. Het behoort tot de ‘Supermajor’ maatschappijen, de zes grootste staats-onafhankelijke oliemaatschappijen.

 Wie is de CEO van exxon mobile?

De president-directeur van exxon mobile is Rex Tillerson, minister in de Trump regering.

Rex Wayne Tillerson ) is een Amerikaans ondernemer, bestuurder en diplomaat. Op 13 december 2016 werd Tillerson door president Donald Trump voorgedragen als minister van Buitenlandse Zaken in zijn kabinet.

Hij was voorheen de CEO van ExxonMobil, van 2006 tot 2016. Zijn vermogen wordt geschat op 150 miljoen en 237 miljoen aan aandelen in ExxonMobil.

Bij zijn aantreden als minister beschikte Tillerson niet over ervaring in de internationale diplomatie. Als topondernemer bouwde hij daarentegen een breed internationaal netwerk op in de energiesector

ExxonMobil is één van de grootste oliemaatschappijen ter wereld. De activiteiten zijn in drie onderdelen verdeeld, upstream, downstream en chemie. De bijdrage van de olie- en gaswinning aan de totale concernwinst was gemiddeld zo’n 75% in de jaren 2008 tot en met 2012. 

ExxonMobil is betrokken bij de productie van olie en aardgas in 40 landen wereldwijd. In de periode 2008 tot en met 2012 schommelde de totale productie tussen de 4 en 4,5 miljoen vaten olie per dag. Het aandeel van gas was ongeveer 40%. ExxonMobil is betrokken bij alle vormen van olie- en gaswinning, op land en ter zee en conventioneel en niet-conventioneel.

 » Lees verder