Italië, PD “palliatief” | Uitpers

italie-pd-8220palliatief8221-uitpers

06-12-18 10:09:00,

Wat rest van de Italiaanse linkerzijde staat op imploderen. De Democratische Partij (PD) gaat in de grootste verwarring naar een congres waarop voormalig partijleider en premier Matteo Renzi allicht niet zal opduiken. Want Renzi werkt aan een nieuwe “burgerbeweging” , met als voorbeeld de Franse La République en Marche van die andere ex-wonderboy, Emmanuel Macron.

Ex-minister van Binnenlandse Zaken Marco Minniti trekt zich terug als kandidaat voor de voorverkiezingen van 3 maart 2019 waarop een nieuwe partijleider wordt gekozen. Maar er blijven nog 7 kandidaten over. Tussen die 7 gaat het niet om politieke verschillen, het zijn gewoon clans rond personen met ambitie, schrijft de krant la Repubblica onder de titel ‘Eutanasia, l’ultima tappa dei dem’ (Euthanasie, de laatste etappe van de “dem’ – PD).

Renzi

Minniti trok zich omdat zijn voorman Renzi weigert van te zeggen of hij in de partij blijft. Renzi werkt aan een nieuwe beweging om naar de Europarlementsverkiezingen trekken. Hij heeft concurrentie, ook ex-minister van Economie Carlo Calenda bereidt een “anti-populistische” beweging voor. Het komt er dus op aan de eerste te zijn. Renzi heeft al laten uitschijnen dat er in zijn nieuwe beweging geen plaats zal zijn voor politici uit de PD, ook niet voor degenen die hem steunden. Alleen “burgers”.

Zowel Renzi als Calenda zien een gat in de kiesmarkt. Nogal wat kiezers van M5S, de Vijfsterrenbeweging, raken ontgoocheld. De beloofde ‘reddito di citadinanza” (staatsburgeruitkering om tot aan minimuminkomen te geraken) wordt op de lange baan geschoven; en M5S wordt meer en meer gedomineerd door Matteo Salvini, minister van Binnenlandse Zaken, en diens Lega. Volgens peilingen is de Lega nu al enkele percenten sterker dan de Vijfsterren. Bij de verkiezingen van 4 maart was dat Lega 17 %, M5S 32 %.

Er vallen dus misnoege kiezers te winnen. Ook Forza Italia van Silvio Berlusconi, loopt op zijn laatste benen. En de PD staat op imploderen. Renzi vindt dat hem geen schuld treft, al is het zijn neoliberaal beleid dat zoveel linkse kiezers wegjaagde, voor een groot deel weg van de stembus. De heropstanding van de eens zo glorierijke Italiaanse linkerzijde, is nog niet voor morgen.

 » Lees verder

Waarom Italië in begrotingsstrijd met Europese Commissie betere kaarten heeft

waarom-italie-in-begrotingsstrijd-met-europese-commissie-betere-kaarten-heeft

08-11-18 05:18:00,

In het conflict tussen de Italiaanse regering en de Europese Commissie over het nieuwe begrotingsvoorstel van Italië is Brussel in het nadeel. De coalitie van Lega en Vijfsterrenbeweging heeft meerdere azen in haar hand.

Voor het eerst heeft de Europese Commissie een begrotingsontwerp van een lidstaat compleet afgewezen. Het ontwerp van de Italiaanse regering voorzag voor het komende jaar in een tekort van 2,4 procent. Begroot zijn een verhoging van de sociale uitkeringen en pensioenen en belastingverlagingen. Oorspronkelijk was toegezegd dat de nieuwe schulden niet meer dan 0,8 procent zouden bedragen.

In de strijd tussen de Italiaanse regering en de Europese Commissie zijn de fronten verhard. Matteo Salvini, minister van Binnenlandse Zaken en plaatsvervangend premier van Italië, alsmede partijleider van de Lega, verklaarde richting Brussel dat hij geen boetes zal betalen. Achtergrond van die uitspraak is dat er voor zijn land sancties dreigen wanneer men het niet eens wordt over de begroting – theoretisch althans.

Blijf op de hoogte van nieuws, opinie en achtergronden: Volg Novini!

Steun onder de bevolking

In de praktijk is deze dreiging om meerdere redenen beperkt. Zo kan de Italiaanse regering voor zijn begrotingsvoornemens op brede steun onder de bevolking rekenen. In een peiling die onlangs werd gepubliceerd door het dagblad Corriere della Sera sprak zich 60 procent van de ondervraagden voor het opnemen van meer krediet uit. Daarentegen hebben volgens de Eurobarometer, die op gezette tijden in opdracht van de Europese Commissie peilt, slechts 36 procent van de Italianen vertrouwen in het werk van de Commissie. Op een dergelijk laag niveau ligt het vertrouwen in de EU alleen in het Verenigd Koninkrijk en Griekenland.

Gezien deze uitgangssituatie bestaat voor de Europese Commissie het gevaar, dat een overwinning in de slag om de Italiaanse begroting de euroscepsis onder de Italianen aanblaast en de eurokritische regeringspartijen hiervan profiteren in de aanloop naar de verkiezingen voor het Europees Parlement in mei.

Hoge schulden

Ook vanwege de immense hoogte van zijn schulden bevindt Italië zich in een sterke onderhandelingspositie. Italië heeft schulden ter grootte van 2,3 biljoen euro verzameld. Volgens berekeningen van de IÉSEG School of Management in Lille hebben Italiaanse banken met meer dan 600 miljard euro het grootste deel van deze schulden in handen. De Europese Centrale Banken en de centrale banken van de Eurozone hebben Italiaanse staatsobligaties met een volume van circa 360 miljard euro.

 » Lees verder

Italië op ramkoers met Europese Commissie over begroting

Italië op ramkoers met Europese Commissie over begroting

18-10-18 06:39:00,

De door de eurosceptische anti-establishmentpartijen Lega en Vijfsterrenbeweging (M5S) gevormde Italiaanse regering is in eigen land nog altijd zeer populair. In Brussel is het enthousiasme minder groot, vooral over de voorgestelde begroting. Ook de financiële markten reageren gevoelig op de gebeurtenissen in Rome.

Het is vooral de minister van Binnenlandse Zaken en plaatsvervanger van premier Giuseppe Conte Matteo Salvini van de Lega die een scherpe koers vaart ten aanzien van de EU. Hij gaf voorzitter van de Europese Commissie Jean-Claude Juncker onlangs het advies om “eerst maar eens twee glazen water” te drinken, voor hij zich met Italiaanse zaken bemoeit, een weinig verhulde zinspeling op het vermeende alcoholprobleem van de Luxemburger.

“We zijn tegen de vijanden van Europa – Juncker en [eurocommissaris voor Financiën]Moscovici”, zo deed Salvini er nog een schepje bovenop. Het door Brussel voorgestane beleid van harde bezuinigingsmaatregelen zou de schulden van Italië vergroot hebben en tot de verarming van het land geleid hebben, aldus de Lega-leider.

Blijf op de hoogte van nieuws, opinie en achtergronden: Volg Novini!

Begrotingsvoorstel

Achtergrond van de actuele meningsverschillen is het voorlopige begrotingsvoorstel van de Italiaanse regering. Deze voorziet in nieuwe schulden ter grootte van 2,4 procent van het Bruto Binnenlands Product. Dit voorstel wordt door de Europese Commissie scherp bekritiseerd. Deze spreekt van een “duidelijke afwijking” van de overeengekomen begrotingsdoelstellingen en een reden voor “ernstige bezorgdheid”. Het definitieve begrotingsvoorstel moet nog deze maand binnen zijn.

Salvini’s tegenhanger van de M5S, de minister voor Economische Ontwikkeling, Arbeid en Sociaal Beleid, Luigi di Maio ondersteunde Salvini en verscherpte eveneens zijn koers tegenover Brussel. “We hadden verwacht dat Brussel deze begroting niet zou bevallen”, verklaarde Di Maio. Volgens hem is er echter geen Plan B en geen voornemen om de plannen te wijzigen. De voorstellen zijn volgens de M5S-leider bedoeld om de Italianen tegemoet te komen voor het hen aangedane onrecht.

Verkiezingsbeloftes

Met de nieuwe begroting lost de Italiaanse regering verkiezingsbeloftes in. Daaronder de invoering van een basisinkomen voor werklozen voor tot drie jaar, een verhoging van het minimumpensioen van 500 tot 780 euro en een even hoge sociale ondersteuning voor personen die onder de armoedegrens leven.

Binnen de EU groeit de zorg dat Italië een “tweede Griekenland” zou kunnen worden. Mocht de regering in Rome weigeren van koers te veranderen,

 » Lees verder

75 jaar geleden: Italië loopt over naar Geallieerden

75 jaar geleden: Italië loopt over naar Geallieerden

03-09-18 12:54:00,

Na lange geheime onderhandelingen kwamen de westerse geallieerden en Italië op 3 september 1943 een wapenstilstand overeen, waarop Italië net als in de Eerste Wereldoorlog van bondgenootschap wisselde en zijn vroegere bondgenoot Duitsland de oorlog verklaarde.

Op 10 juli 1943 landden het 8. Britse en het 7. Amerikaanse leger in het kader van ‘Operatie Husky’ op Sicilië en veroverden aansluitend het hele eiland ondanks de weerstand van de Duitse en Italiaanse verdedigers. Deze overwinning voor de geallieerden op Italiaanse bodem deed de positie van de Duce del Fascismo en Capo del Governo Benito Mussolini wankelen. Na het verlies van Palermo keerde de Grote Fascistische Raad in Rome  zich tegen hem, waarop koning Victor Emanuel III. maarschalk Pietro Badoglio op 26 juli als nieuwe regeringsleider aanstelde.

In het licht van te verwachten verdere landingen van de geallieerden op het Italiaanse vasteland en de eerste Brits-Amerikaanse luchtaanvallen op Rome, stond voor Badoglio vast dat hij aan het aandringen van Londen en Washington op een snelle wapenstilstand toe moest geven, anders zou al snel heel Italië tot slagveld worden en blootgesteld worden aan grootschalige bombardementen vanuit de lucht.

Blijf op de hoogte van nieuws, opinie en achtergronden: Volg Novini!

Om tegenmaatregelen te voorkomen, liet de nieuwe Italiaanse regering de Duitsers, die op dat moment nog bondgenoten waren, vooreerst in het duister. Zo beklemtoonden hoge gezanten van Rome op de bilaterale conferenties van Tarvis en Bologna niet uit de As Berlijn-Rome-Tokio te willen stappen. Tegelijk beloofde echter de ambassaderaad Blasco Lanza d’Ajeta di Trabia de geallieerden in Lissabon het tegendeel.

Hoe dan ook wisten de Duitsers van het dubbelspel van de Italianen, omdat het hen op 29 juli 1943 gelukt was radiogesprekken tussen de Britse premier Winston Churchill en de Amerikaanse president Franklin D. Roosevelt af te luisteren, waarin de aanstaande wapenstilstand met Italië genoemd werd. Ten gevolge hiervan kondigde het Duitse opperbevel van de Wehrmacht op 1 augustus intern voorzorgsmaatregelen af voor het geval Italië daadwerkelijk uit het bondgenootschap van de Asmogendheden zou stappen. Verder werden er Duitse troepen naar het noorden van Italië gestuurd – dit laatste nog met officiële toestemming van Rome.

Kort daarop begonnen in Lissabon verkennende gesprekken van de Italiaanse brigadegeneraal Giuseppe Castellano met de generaals Walter Bedell Smith van de Amerikaanse en Kenneth Strong van de Britse strijdkrachten,

 » Lees verder

Kan Italië uit de klauwen van de ECB ontsnappen?

Kan Italië uit de klauwen van de ECB ontsnappen?

06-06-18 08:55:00,

Het is al weer ruim een jaar geleden dat president Draghi van de Europese Centrale Bank in een brief aan het Europees parlement bijna laconiek opmerkte dat het voor de problematische lidstaten van de Eurozone uiteraard was toegestaan om de Euro te verlaten, mits – en toen kwam het – deze lidstaten eerst al hun uitstaande rekeningen bij de ECB volledig voldoen. Een op het eerste gezicht volkomen redelijke, maar tegelijkertijd onhaalbare eis voor al die lidstaten die tot over hun oren in de schulden zitten en nu – anno 2018 – meer dan ooit tevoren merken dat je maar bepaalde tijd op de pof kunt leven.

Momenteel draait alles om Italië, met in het kielzog Spanje. Zullen deze beide landen uit de klauwen van de ECB kunnen ontsnappen? Dat kan alleen als de ECB failliet gaat. Hoe waarschijnlijk is dat? En komen deze landen daarna niet van de regen in de drup, namelijk van bittere armoede met uitzicht op Europese solidariteit, naar bittere armoede zonder vrienden, ook in eigen land?

De ECB verwees in haar publieke berichtgeving naar het voor het grote publiek vrijwel onbekende, maar daarom niet minder belangrijke Target 2 handelssysteem, dat in zijn uitwerking bijzonder complex oogt, maar dat in de kern niet is. Stel je voor dat Spanje goederen importeert vanuit Duitsland – bijvoorbeeld auto’s – zonder dat hiervoor eenzelfde bedrag aan export van Spanje naar Duitsland tegenover staat. Zou dat wel het geval zijn dan spreken we van een evenwichtige handelsbalans, althans in Euro’s. Anders dan het geval is bij het normale binnenlandse betalingsverkeer, is er bij Target 2 transacties geen sprake van het rechtstreeks overboeken van geld van het ene land naar het andere. Er wordt in plaats daarvan gewerkt met IOU’s. Dat zijn schuldbekentenissen (in dit geval van de commerciële Spaanse banken bij wie de initiële transactie plaatsvond) die aan de Spaanse Centrale Bank worden afgegeven. Deze zorgt vervolgens voor ‘funding’, in alle mogelijke vormen.

Een voorbeeld. Aan het einde van 2017 bedroeg het Target 2 saldo van de Banco d’ Italia bij de ECB zo’n 364 miljard euro, ongeveer 22% van het BBP van Italië. In 2018 zal dit bedrag naar verwachting exponentieel stijgen. Het Target 2 saldo van Spanje bedroeg op datzelfde moment 328 miljard euro, ongeveer 30 % van het Spaanse BBP.

 » Lees verder

Italië kijkt wel uit, maar niet naar Europa

Italië kijkt wel uit, maar niet naar Europa

22-05-18 10:20:00,

De spreekwoordelijke inkt van het zoveelste Italiaanse coalitieakkoord over de toekomst van het eigen land en die van Europa is nog niet droog of president Macron van Frankrijk roept de Italianen met luide stem op om nu strak naar het pijpen van Europa te dansen – en dus ingrijpend te gaan hervormen – of er zwaait binnenkort wat. Wat en wanneer dat dan zal zijn, is nog onbekend. Maar leuk voor de Italiaanse bevolking wordt het niet. Zoveel is wel zeker. De nieuwe Italiaanse regering – nog niet droog achter de oren – reageerde als door een wesp gestoken. “Rot op!”, “We dulden geen buitenlandse inmenging in onze binnenlandse aangelegenheden”, “Bemoei je met je eigen zaken!”, “Alsof Frankrijk er zo goed voorstaat”, “Nee dus”.

Van alle kanten wordt er op gewezen dat de Euro en in het kielzog daarvan Europa, ineens weer een nieuw breekpunt hebben bereikt, al was het alleen maar vanwege het verschil van inzicht dat steeds scherper duidelijk wordt tussen het systeemvriendelijke beleid van de rijke lidstaten aan de ene kant, en de wens om een burgervriendelijk beleid van de arme lidstaten aan de andere kant. Worden de banken van Europa gered of de burgers van Europa? Deze kwestie wordt nog eens extra actueel nu Bulgarije, Kroatië en Roemenië op het punt staan om toe te treden tot het Europese Wisselkoersmechanisme II – een voorstadium voor toetreding tot de Euro, potentiële lidstaten die bepaald niet rijk genoemd kunnen worden. Het goede nieuws is dat deze aanstaande leden wél en misschien zelfs nog meer dan ooit tevoren, het Europese verlichte ideaal aanhangen van democratie, recht en rechtvaardigheid, eerlijkheid, veiligheid en van welvaart en welzijn voor iedereen. Enkele maanden geleden gingen de Roemenen voor deze idealen zelfs massaal de straat voor op. De bevolking verdient ons respect.

Tot overmaat van ramp komt ineens weer de door velen vermaledijde transferunie van schulden om de hoek kijken, als teken van solidariteit tussen arm en rijk, echter meer nog als een enigszins wanhopige laatste poging van onder andere Duitsland en Frankrijk om de overmatige schuldenlast die Europa nu al zo lang teistert, eerlijk over de lidstaten te verdelen. Inderdaad mag verwacht worden dat Zuid- en Oost Europa hier baat bij zullen hebben, maar veel meer dan een tijdelijk effect zal er waarschijnlijk niet van uitgaan.

 » Lees verder

Macerata, waar Italië ontspoort | Uitpers

Macerata, waar Italië ontspoort | Uitpers

13-02-18 03:18:00,

Linkse manifestatie tegen het racisme in aanloop tot verkiezingen. (foto Avvenire)

De campagne voor de Italiaanse parlementsverkiezingen van 4 maart draait sinds 3 februari rond Macerata, een lief stadje in de prachtige regio Marken (Le Marche). Macerata is ineens een symboolstad voor zowel racisten van alle pluimage als voor antiracisten. Racisme en migratie, daar draait die campagne rond. Het was verwacht, het gebeurt alleen veel scherper dan verwacht sinds een fascist, lid van de Lega (Nord) er Afrikaanse migranten beschoot. Zes gewonde slachtoffers die in de ogen van verenigd (uiterst-) rechts schuldig zijn. Het wordt angstig uitkijken naar de uitslag van die verkiezingen.

“Wraak”

Sinds Macerata is de campagne de straat opgegaan. Vorige zondag betoogden rond 25.000 mensen in dat stadje tegen het alsmaar agressievere racisme zoals zich dat sinds 3 februari uit. Op die zaterdag reed Luca Traini al schietend op zwarte burgers de stad rond. Na zes slachtoffers stopte hij, zwaaide met de Italiaanse vlag en bracht de fascistische groet. Hij was fier “wraak” te hebben genomen voor de dood van een 18-jargig meisje, Pamela Mastropietro, wiens in stukken gesneden lijk eerder was gevonden. Een jonge Nigeriaanse migrant was opgepakt wegens “verduistering van een lijk”, niet voor moord (er is de piste dat het meisje stierf aan een overdosis, het onderzoek is bezig).

Matteo Salvini, de leider van de extreem-rechtse Lega (Nord) en  kandidaat-premier, kreeg het nauwelijks over de lippen om de dader te veroordelen. “Het is allemaal de schuld van de linkse regering die de migranten  massaal het land binnen laat, en daardoor is het land onveilig geworden”. Aldus Salvini, want Italië is helemaal niet onveiliger geworden, maar toch wakkert rechts, vaak me nepnieuws, de angst aan. De 28-jarige Traini is voor de Lega geen onbekende, hij was bij gemeenteraadsverkiezingen haar kandidaat, ondanks zijn zeer uitgesproken nazi-sympathieën .

Veilig

De twee grote partners van de Lega in de rechtse coalitie, Forza Italia en Fratelli d’Italia, zaten snel op één lijn met Salvini. Het incident van Macerata wijten ze aan de regering die zo gastvrij is voor migranten. Wij zullen voor een veilig Italië zorgen, zegden zowel Silvio Berlusconi (Forza Italia)  als Giorgia Meloni van de postfascistische Fratelli. Casa Pound, de “fascisten van de 21e eeuw’ gedoopt, goten olie op het vuur, evenals de nazi’s van Forza Nuova die in Macerata tegen “de Nigeriaanse maffia” kwamen manifesteren.

 » Lees verder