YT-gecensureerd: Italiaanse arts waarschuwt..!

yt-gecensureerd:-italiaanse-arts-waarschuwt.!

30-08-20 09:32:00,

x

X
YT-gecensureerd: Italiaanse arts waarschuwt..!

2020 © WantToKnow.nl/be

x

Een video van dr. Roberto Petrella (HIER), gepensioneerd Italiaanse gyneacoloog en een uitgesproken kritische arts, die NIETS geloofd van de verhaaltjes rondom de Corona-panedemie. Een uitspraak van hem luidt: “Artsen en virologen komen elke dag op Tv  om leugens en shit te vertellen, met het doel paniek te zaaien; zij hebben ervoor gezorgd dat we in de gevangenis zijn beland. Het is tijd om deze duurbetaalde mannen en consultants allemaal naar huis te sturen. We kunnen dit niet meer verdragen”.

Hij leest in deze video een document met een zeer indringende verklaring voor. Luister naar zijn desperate oproep en de bijna radeloze energie in zijn stem..! We zouden deze video plaatsen en tijdens het eerste werk aan dit artikel -enkele dagen geleden- had de firma YouTube en consorten, de video alweer gecensureerd.. Niet te vinden meer.

Maar wij plaatsen/embedden hieronder de video via Bitchute.com. (Neem eens een kijkje enlaat ALSJEBLIEFT die hele Google-manipulatie-bende achter je..! Als werknemers van Google je al waarschuwen geen zaken te doen (= deze sites (YT en Google) te gebruiken, wie zijn wij dan om dit te gaan tegenspreken. Zeker als we zelf continue te maken hebben met de ronduit smerige censuur van Google/YouTube..!

Deze dr. Petrella (1947) doet dus een oproep, laat een zeer ernstige waarschuwing horen, voor de aankomende COVID-19-vaccinaties.. Bijzonder daarbij -in onze ogen- is dat hij als gerespecteerd medicus, het woord ‘COVID’ als een afkorting uitlegt. Namelijk als ‘Certifcate of Identification of Vaccination with Artificial Intelligence’..! En dat lijkt een regelrechte ‘complottheorie’, maar wij wisten niet dat artsen die ook al gebruikten. 😉 Gerespecteerde medici, zoals deze ervaren arts, hebben nog de Eed van Hypocrates hoog in het vaandel, dát geloven we eerder, dan het BS-verhaal rondom Corona-pandemie..!

Hoe dan ook, we hebben het transcript van deze video vertaald en onder de video gezet. In onze ogen indrukwekkend..

“Het document dat ik ga voorlezen, zal nooit via de media,
televisie of de politiek openbaar worden gemaakt.”

‘ITALIANEN OPGEPAST’!

Covid-19 staat als afkorting voor het ‘Certificaat van Identificatie van Vaccinatie met Artificiële Intelligentie’,

 » Lees verder

Italiaanse regering: 99% van dodelijke slachtoffers door corona was al ziek

italiaanse-regering:-99%-van-dodelijke-slachtoffers-door-corona-was-al-ziek

01-08-20 08:52:00,

Volgens een onderzoek (1) van de nationale gezondheidsautoriteit van Italië waren meer dan 99% van de dodelijke slachtoffers van het coronavirus mensen die leden aan diverse medische aandoeningen.

Nadat het aantal sterfgevallen als gevolg van het virus meer dan 2500 bedroeg, met een toename van 150% in de afgelopen week, hebben gezondheidsautoriteiten gegevens doorzocht naar aanwijzingen om het corona virus beter te kunnen bestrijden.

50% dodelijke slachtoffers had minstens 3 ziekten als onderliggend lijden

De wetenschappers van het onderzoek hebben medische dossiers onderzocht van ongeveer 18% van de dodelijke slachtoffers van het corona virus in het land. Ze ontdekte dat slechts drie slachtoffers (0,8% van het totaal), geen eerder ziektebeeld hadden.

Bijna de helft van de slachtoffers leed aan ten minste drie verschillende ziekten en ongeveer 1/4e had één of twee eerdere aandoeningen.

Meer dan 75% had een hoge bloeddruk, ongeveer 35% had diabetes en 1/3e van het totaal leed ook aan hartaandoeningen.

Grootste bedreiging van corona virus is voor ouderen die ziek zijn

De gemiddelde leeftijd van de mensen die in Italië geïnfecteerd zijn is 63 jaar. De gemiddelde leeftijd van de mensen die zijn overleden is 79,5 jaar.

De gemiddelde leeftijd van sterfte is 79,5 jaar en het sterftecijfer is mogelijk aanzienlijk overdreven: in plaats van 8% kan het sterftecijfer in feite dichter bij het wereldwijde gemiddelde van ongeveer 2% liggen.

Op 17 maart waren er in totaal 17 mensen onder de 50 overleden aan de ziekte. Alle slachtoffers onder de 40 van Italië waren mannen met ernstige medische aandoeningen.

Volgens de ‘GIMBE Foundation’ hebben ongeveer 100.000 Italianen het virus opgelopen. Dat zou het sterftecijfer van het land weer dichter bij het mondiale gemiddelde van ongeveer 2% brengen.

Eenzijdig beeld die wereldwijde Corona cijfers laten zien

Dit nieuwe rapport laat dus zien dat de eenzijdige informatie van media-angst-propoganda niet kloppend is. De media laten ons geloven dat het simpelweg blootgesteld worden aan het virus levensbedreigend is, ongeacht iemands gezondheidstoestand.

Ook wordt er ons niets vertelt over het bouwen aan een sterk immuunsysteem, terwijl dat het meest belangrijke is van het hele verhaal!

Oudere mensen die al meerdere medicijnen gebruiken voor meerdere levensbedreigende chronische ziekten zijn zeer vatbaar voor virussen gezien hun verzwakte immuunsysteem.

 » Lees verder

De NAVO aan het Roer van de Italiaanse Buitenlandse Politiek, door Manlio Dinucci

de-navo-aan-het-roer-van-de-italiaanse-buitenlandse-politiek,-door-manlio-dinucci

27-06-20 05:05:00,

JPEG - 25.9 kB

De ministers van Defensie van de NAVO (Lorenzo Guerini, Pd die Italië vertegenwoordigt) zijn op 17 en 18 juni bijeengekomen in een videoconferentie en hebben een reeks “besluiten genomen om het afschrikkingseffect van het bondgenootschap te versterken”. Maar niemand in Italië praat erover, noch de media (inclusief de sociale media), noch de politieke wereld, waar een absoluut multi-partijdig stilzwijgen heerst over dit alles. Maar deze besluiten, die in feite door Washington zijn gedicteerd en door minister Guerini voor Italië zijn ondertekend, sporen niet alleen met de beleidsrichtlijnen van ons militair beleid, maar ook met ons buitenlands beleid.

Allereerst – kondigt secretaris-generaal Jens Stoltenberg aan – “De NAVO bereidt zich voor op een mogelijke tweede golf van Covid-19,” waartegen de NAVO al meer dan een half miljoen soldaten in Europa heeft gemobiliseerd. Stoltenberg maakt niet duidelijk hoe de NAVO een mogelijke tweede viruspandemie met een nieuwe lockdown kan voorspellen.

Op één punt is hij echter duidelijk: dit “betekent niet dat er andere uitdagingen wegvallen”. Het grote probleem – de ministers van Defensie onderstreepten – komt door het “destabiliserende en gevaarlijke gedrag van Rusland”, in het bijzonder door zijn “onverantwoordelijke nucleaire retoriek, gericht op het intimideren en bedreigen van NAVO-bondgenoten.”

Op deze manier doen ze de realiteit teniet en wissen ze het feit dat het de NAVO was die haar nucleaire strijdkrachten en bases in de buurt van Rusland heeft uitgebreid, met name de Verenigde Staten na het einde van de Koude Oorlog. Een strategie die gericht is op het creëren van groeiende spanningen met Rusland in Europa is methodisch uitgevoerd in de richting van Washington.

De ministers van Defensie zijn in de Groep voor Nucleaire Planning, voorgezeten door de Verenigde Staten, bijeengekomen om te beslissen over nieuwe militaire maatregelen tegen Rusland.

Het is niet bekend welke besluiten over nucleaire zaken minister Guerini namens Italië heeft ondertekend. Het is echter duidelijk dat Italië, door deel te nemen aan de groep en als gastheer op te treden voor Amerikaanse kernwapens (die ook door onze luchtmacht kunnen worden gebruikt), het non-proliferatieverdrag schendt en het VN-verdrag inzake het verbod op kernwapens verwerpt.

Stoltenberg zei alleen maar: “Vandaag hebben we besloten tot verdere stappen om de nucleaire afschrikking van de NAVO in Europa veilig en efficiënt te houden”. Onder deze stappen is er zeker ook komst van de nieuwe Amerikaanse B61-12 kernbommen ook in Italië.

 » Lees verder

103 Italiaanse gemeenten verenigen zich in Alliantie Stop 5G

103-italiaanse-gemeenten-verenigen-zich-in-alliantie-stop-5g

12-12-19 08:16:00,

Een hoopgevend bericht vandaag: meer dan honderd Italiaanse gemeenten zijn in actie gekomen tegen de invoering van 5G. Onder hen een paar grote, zoals Turijn, Bologna, Florence en Catania en een stadsdeel van Rome (Municipio Xll) met 165.000 inwoners.

De acties die deze Italiaanse gemeenten ondernemen verschillen. Sommigen roepen op tot een moratorium, anderen verklaren zich hoe dan ook tegen en weer anderen benadrukken het voorzorgsprincipe: eerst bewijzen dat het veilig is.

Tegenover deze 103 gemeenten staan er slechts 13 die de telco’s toestemming hebben gegeven voor ecperimenten met 5G.

Burgemeesters verbieden 5G

In 20 gemeenten heeft de burgemeester – in Italië de hoogste plaatselijke gezondheidsautoriteit – een verbod op de invoering van 5G uitgevaardigd.

De gemeenten die zich verzetten, hebben zich verenigd in de Alleanza Italiana Stop 5G. In slechts acht maanden tijd sloten zich honderd gemeenten bij deze alliantie aan.

Lees hier de bron van dit bericht: in het Italiaans en in het Engels.

Wereldwijde actiedag: 25 januari 2020

De Alliantie roept ook op tot deelname aan de wereldwijde protestdag tegen 5G op 25 januari 2020

Italiaanse gemeenten tegen 5 G

Italiaanse gemeenten tegen 5G

Gerelateerd

5G: een gevaarlijk biologisch experiment waar we niet om hebben gevraagd

Onthullende video: ‘5G-straatlantaarn met LED-lampen is elektronisch wapentuig’

Volg ons op Mastodon!

 » Lees verder

CORVELVA – Italiaanse analyses luiden de noodklok over DNA-vervuiling in vaccins – Stichting Vaccin Vrij

corvelva-–-italiaanse-analyses-luiden-de-noodklok-over-dna-vervuiling-in-vaccins-–-stichting-vaccin-vrij

08-11-19 10:31:00,

CORVELVA (Coordinamento Regionale Veneto per la Libertà delle Vaccinazioni) is een vereniging in Italië die is opgericht in 1993. De afgelopen jaren heeft CORVELVA zich actief beziggehouden met de bezwaren van de burger tegen verplicht vaccineren in Italië. Daarnaast waren haar activiteiten gericht op het bijstaan van kinderen die schade hebben geleden door vaccins. De vereniging werd wereldwijd bekend door haar onderzoek naar de precieze inhoudsstoffen van vaccins, die zoals zij ontdekten af bleken te wijken van wat er op de bijsluiter aangegeven wordt dat in een vaccin zit. Hun bevindingen zijn zeer schokkend, maar onbetwistbaar aangetoond in onafhankelijke laboratoria.

 
De onderstaande video vat de voorlopige resultaten van hun analyses samen, zoals die zijn voorgedragen op een conferentie op 25 januari 2019. Na dit openbare evenement zijn veel van de voorlopige resultaten nogmaals bevestigd met gecertificeerde standaardcontroles en verdere laboratoriumanalyses. Hoe opzienbarend de resultaten ook zijn, de reguliere instanties doen nog steeds of hun neus bloedt. De Italiaanse overheid heeft tot op heden nog geen antwoord gegeven op de vraag wie onafhankelijke analyses uitvoert op postmarketingproducten, wat erop duidt dat er helemaal geen onafhankelijke analyses plaatsvinden nadat het vaccin op de markt is toegelaten. Wij vragen uw aandacht voor een korte impressie van het interessante werk van CORVELVA.

 

 

 

 
Voor mensen die geïnteresseerd zijn in de volledige analyse van het in dit filmpje besproken vaccin Priorix verwijzen wij naar het verslag van CORVELVA.

 

 

Twee verschillende BMR-vaccins

Voor de duidelijkheid:

In Italië en België wordt Priorix gebruikt (GSK)
Kweekbodem: MRC-5 humane diploïde cellen – dit zijn cellijnen van een mannelijke foetus.
Bijsluiter: https://www.zorg-en-gezondheid.be/sites/default/files/atoms/files/Priorix%20wetenschappelijke%20bijsluiter.pdf

In Nederland wordt MMR-Vaxpro gebruikt (Merck)
Kweekbodem: WI-38 humane diploïde longfibroblasten – dit zijn cellijnen van een vrouwelijke foetus.
Bijsluiter: https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/m-m-rvaxpro-epar-product-information_nl.pdf

Hopelijk volgen de analyses van MMR-Vaxpro binnen afzienbare termijn!

 

 

Over de wetenschappers die in het filmpje aan het woord komen:

 
Loretta Bolgan is universitair geschoold op het gebied van farmacologie en wetenschap. Zij is zowel werkzaam geweest in de farmaceutische industrie, als daarbuiten als wetenschapper en consulente. Sinds 2003 is zij verbonden aan CORVELVA als consulente op het gebied van chemische analyses van vaccins.

 » Lees verder