De NAVO aan het Roer van de Italiaanse Buitenlandse Politiek, door Manlio Dinucci

de-navo-aan-het-roer-van-de-italiaanse-buitenlandse-politiek,-door-manlio-dinucci

27-06-20 05:05:00,

JPEG - 25.9 kB

De ministers van Defensie van de NAVO (Lorenzo Guerini, Pd die Italië vertegenwoordigt) zijn op 17 en 18 juni bijeengekomen in een videoconferentie en hebben een reeks “besluiten genomen om het afschrikkingseffect van het bondgenootschap te versterken”. Maar niemand in Italië praat erover, noch de media (inclusief de sociale media), noch de politieke wereld, waar een absoluut multi-partijdig stilzwijgen heerst over dit alles. Maar deze besluiten, die in feite door Washington zijn gedicteerd en door minister Guerini voor Italië zijn ondertekend, sporen niet alleen met de beleidsrichtlijnen van ons militair beleid, maar ook met ons buitenlands beleid.

Allereerst – kondigt secretaris-generaal Jens Stoltenberg aan – “De NAVO bereidt zich voor op een mogelijke tweede golf van Covid-19,” waartegen de NAVO al meer dan een half miljoen soldaten in Europa heeft gemobiliseerd. Stoltenberg maakt niet duidelijk hoe de NAVO een mogelijke tweede viruspandemie met een nieuwe lockdown kan voorspellen.

Op één punt is hij echter duidelijk: dit “betekent niet dat er andere uitdagingen wegvallen”. Het grote probleem – de ministers van Defensie onderstreepten – komt door het “destabiliserende en gevaarlijke gedrag van Rusland”, in het bijzonder door zijn “onverantwoordelijke nucleaire retoriek, gericht op het intimideren en bedreigen van NAVO-bondgenoten.”

Op deze manier doen ze de realiteit teniet en wissen ze het feit dat het de NAVO was die haar nucleaire strijdkrachten en bases in de buurt van Rusland heeft uitgebreid, met name de Verenigde Staten na het einde van de Koude Oorlog. Een strategie die gericht is op het creëren van groeiende spanningen met Rusland in Europa is methodisch uitgevoerd in de richting van Washington.

De ministers van Defensie zijn in de Groep voor Nucleaire Planning, voorgezeten door de Verenigde Staten, bijeengekomen om te beslissen over nieuwe militaire maatregelen tegen Rusland.

Het is niet bekend welke besluiten over nucleaire zaken minister Guerini namens Italië heeft ondertekend. Het is echter duidelijk dat Italië, door deel te nemen aan de groep en als gastheer op te treden voor Amerikaanse kernwapens (die ook door onze luchtmacht kunnen worden gebruikt), het non-proliferatieverdrag schendt en het VN-verdrag inzake het verbod op kernwapens verwerpt.

Stoltenberg zei alleen maar: “Vandaag hebben we besloten tot verdere stappen om de nucleaire afschrikking van de NAVO in Europa veilig en efficiënt te houden”. Onder deze stappen is er zeker ook komst van de nieuwe Amerikaanse B61-12 kernbommen ook in Italië.

 » Lees verder

103 Italiaanse gemeenten verenigen zich in Alliantie Stop 5G

103-italiaanse-gemeenten-verenigen-zich-in-alliantie-stop-5g

12-12-19 08:16:00,

Een hoopgevend bericht vandaag: meer dan honderd Italiaanse gemeenten zijn in actie gekomen tegen de invoering van 5G. Onder hen een paar grote, zoals Turijn, Bologna, Florence en Catania en een stadsdeel van Rome (Municipio Xll) met 165.000 inwoners.

De acties die deze Italiaanse gemeenten ondernemen verschillen. Sommigen roepen op tot een moratorium, anderen verklaren zich hoe dan ook tegen en weer anderen benadrukken het voorzorgsprincipe: eerst bewijzen dat het veilig is.

Tegenover deze 103 gemeenten staan er slechts 13 die de telco’s toestemming hebben gegeven voor ecperimenten met 5G.

Burgemeesters verbieden 5G

In 20 gemeenten heeft de burgemeester – in Italië de hoogste plaatselijke gezondheidsautoriteit – een verbod op de invoering van 5G uitgevaardigd.

De gemeenten die zich verzetten, hebben zich verenigd in de Alleanza Italiana Stop 5G. In slechts acht maanden tijd sloten zich honderd gemeenten bij deze alliantie aan.

Lees hier de bron van dit bericht: in het Italiaans en in het Engels.

Wereldwijde actiedag: 25 januari 2020

De Alliantie roept ook op tot deelname aan de wereldwijde protestdag tegen 5G op 25 januari 2020

Italiaanse gemeenten tegen 5 G

Italiaanse gemeenten tegen 5G

Gerelateerd

5G: een gevaarlijk biologisch experiment waar we niet om hebben gevraagd

Onthullende video: ‘5G-straatlantaarn met LED-lampen is elektronisch wapentuig’

Volg ons op Mastodon!

 » Lees verder

CORVELVA – Italiaanse analyses luiden de noodklok over DNA-vervuiling in vaccins – Stichting Vaccin Vrij

corvelva-–-italiaanse-analyses-luiden-de-noodklok-over-dna-vervuiling-in-vaccins-–-stichting-vaccin-vrij

08-11-19 10:31:00,

CORVELVA (Coordinamento Regionale Veneto per la Libertà delle Vaccinazioni) is een vereniging in Italië die is opgericht in 1993. De afgelopen jaren heeft CORVELVA zich actief beziggehouden met de bezwaren van de burger tegen verplicht vaccineren in Italië. Daarnaast waren haar activiteiten gericht op het bijstaan van kinderen die schade hebben geleden door vaccins. De vereniging werd wereldwijd bekend door haar onderzoek naar de precieze inhoudsstoffen van vaccins, die zoals zij ontdekten af bleken te wijken van wat er op de bijsluiter aangegeven wordt dat in een vaccin zit. Hun bevindingen zijn zeer schokkend, maar onbetwistbaar aangetoond in onafhankelijke laboratoria.

 
De onderstaande video vat de voorlopige resultaten van hun analyses samen, zoals die zijn voorgedragen op een conferentie op 25 januari 2019. Na dit openbare evenement zijn veel van de voorlopige resultaten nogmaals bevestigd met gecertificeerde standaardcontroles en verdere laboratoriumanalyses. Hoe opzienbarend de resultaten ook zijn, de reguliere instanties doen nog steeds of hun neus bloedt. De Italiaanse overheid heeft tot op heden nog geen antwoord gegeven op de vraag wie onafhankelijke analyses uitvoert op postmarketingproducten, wat erop duidt dat er helemaal geen onafhankelijke analyses plaatsvinden nadat het vaccin op de markt is toegelaten. Wij vragen uw aandacht voor een korte impressie van het interessante werk van CORVELVA.

 

 

 

 
Voor mensen die geïnteresseerd zijn in de volledige analyse van het in dit filmpje besproken vaccin Priorix verwijzen wij naar het verslag van CORVELVA.

 

 

Twee verschillende BMR-vaccins

Voor de duidelijkheid:

In Italië en België wordt Priorix gebruikt (GSK)
Kweekbodem: MRC-5 humane diploïde cellen – dit zijn cellijnen van een mannelijke foetus.
Bijsluiter: https://www.zorg-en-gezondheid.be/sites/default/files/atoms/files/Priorix%20wetenschappelijke%20bijsluiter.pdf

In Nederland wordt MMR-Vaxpro gebruikt (Merck)
Kweekbodem: WI-38 humane diploïde longfibroblasten – dit zijn cellijnen van een vrouwelijke foetus.
Bijsluiter: https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/m-m-rvaxpro-epar-product-information_nl.pdf

Hopelijk volgen de analyses van MMR-Vaxpro binnen afzienbare termijn!

 

 

Over de wetenschappers die in het filmpje aan het woord komen:

 
Loretta Bolgan is universitair geschoold op het gebied van farmacologie en wetenschap. Zij is zowel werkzaam geweest in de farmaceutische industrie, als daarbuiten als wetenschapper en consulente. Sinds 2003 is zij verbonden aan CORVELVA als consulente op het gebied van chemische analyses van vaccins.

 » Lees verder

Italiaanse Speciale Strijdkrachten in Camp Darby, door Manlio Dinucci

italiaanse-speciale-strijdkrachten-in-camp-darby-door-manlio-dinucci

06-03-19 05:02:00,

De reorganisatie van de Amerikaanse basis Camp Darby (Italië) maskeert de overdracht van speciale strijdkrachten naar het Amerikaanse commando. Dit systeem bestond al in het verleden. Het was dit mechanisme dat de oprichting van Gladio mogelijk maakte, de dienst voor de geheime acties van de NAVO in Italië. Sinds december 2015 (artikel 7bis van Wet 198) heeft de voorzitter van de Italiaanse Raad de mogelijkheid om militaire operaties uit te voeren door inlichtingen operaties. Dit nieuws geeft meer gewicht aan de hypothese die we twee maanden geleden hebben gepubliceerd – de NAVO bereidt een golf van aanvallen in Europa voor.

JPEG - 51.6 kB
Training van het Italiaanse 4e parachutistenregiment Ranger Monte Cervino door Amerikaanse speciale troepen (12 januari 2019).

Het nieuws is nog niet officieel, maar is al besproken – vanaf oktober wappert de Italiaanse vlag over Camp Darby. Staan de Verenigde Staten op het punt het grootste arsenaal dat ze in de wereld buiten hun eigen land hebben te sluiten en geven Italië, het ongeveer 1.000 hectare gebied terug dat ze bezetten tussen Pisa en Livorno?

Helemaal niet. Ze zijn niet bezig met het sluiten, maar met het herstructureren van de basis om nog meer wapens te kunnen opslaan, en om de contacten met de haven van Livorno en de luchthaven van Pisa te vergroten.

Bij de herstructurering bleef een klein deel van het recreatiegebied ongebruikt: 34 hectare, nauwelijks meer dan 3% van de totale oppervlakte van het kamp. Dit is wat het Amerikaanse leger Europa heeft besloten terug te geven aan Italië, meer specifiek aan de Italiaanse minister van Defensie, om het productiever te gebruiken. Zo werd een overeenkomst opgesteld voor de overdracht naar dit gebied van het Comando delle Forze Speciali dell’Esercito (COMFOSE) dat momenteel is ondergebracht in de Caserne Gamerra in Pisa, het hoofdkantoor van het Centrum voor Parachute Training. Dit zijn de Krachten die steeds vaker worden gebruikt voor geheime operaties – ze infiltreren ’s nachts in vreemd gebied, noteren de te raken doelen, elimineren ze met plotselinge acties door met parachutes te springen vanuit vliegtuigen of te springen vanuit helikopters, en verdwijnen dan zonder een spoor achter te laten anders dan de dood en vernietiging.

Italië, dat deze strijdkrachten vooral in Afghanistan heeft gebruikt, nam een beslissende stap in hun potentiëring toen het in 2014 de COMFOSE operationeel maakte –

 » Lees verder

Italiaanse krant over een ‘schokkende analyse van inhoudsstoffen vaccins’ – Stichting Vaccin Vrij

italiaanse-krant-over-een-8216schokkende-analyse-van-inhoudsstoffen-vaccins8217-8211-stichting-vaccin-vrij

03-01-19 01:35:00,

screenshot Il TempoWat zit er precies in een vaccin? Wie onderzoekt of wat de fabrikant op de bijsluiter zet dat er in een vaccin zit ook daadwerkelijk in het vaccin zit? Of dat klopt, of er niet ook nog andere stoffen in zitten, en of er geen antigenen ontbreken? In een tijd waarin vele ouders hun vaccinatiekeuze niet langer willen baseren op blind vertrouwen, komt het onderzoek van Corvelva als geroepen. En voor iedereen als een shock! Eindelijk is er door een laboratorium onderzocht wat er precies ingespoten wordt in onze kinderen. En dat blijkt volgens dit onderzoek af te wijken van hetgeen er op de bijsluiter staat.

Als de onderzoeksresultaten van Corvelva correct zijn is deze informatie een bom onder het toch al tanende vertrouwen in het Rijksvaccinatieprogrammas. Het zou betekenen dat wantrouwen noodzakelijk is, evenals onze roep om onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek.

Het onderstaande artikel verscheen op 23 December 2018 in ‘Il Tempo’, een grote Italiaanse krant. Wij hebben het integraal voor u vertaald. Moge het u aan het denken zetten over uw vaccinatiekeuze nu het nog kan.

 

 

IL TEMPO – Analisi choc su due lotti vaccini
SCHOKKENDE ANALYSE VAN TWEE PARTIJEN VACCINS

 
Il Tempo: “Na maanden van telkens opnieuw testen en controleren, worden nu de resultaten bekend gemaakt van een onderzoek mede gefinancierd door de Italiaanse beroepsvereniging van biologen: het rubellavirus werd niet gevonden in het vaccin dat daartegen moest beschermen en in het andere vaccin vond men menselijk DNA en herbiciden (red.onkruidverdelger).

 
Het idee kwam oorspronkelijk van de vorige parlementaire commissie inzake verarmd uranium. Het is een feit dat de vele sterfgevallen en ziektes binnen ons leger verband hielden met de omstandigheden waaronder het leger opereerde. Maar er was nog een andere gemene deler: om deel te kunnen nemen aan de vredesmissie in Afghanistan of Libanon of Irak of waar dan ook, kregen de troepen een hoog aantal vaccins toegediend. Vincenzo D’Anna, de huidige voorzitter van de Italiaanse beroepsvereniging van biologen, was op dat moment parlementslid en vroeg zich af of die vaccinaties misschien de oorzaak van de gezondheidsproblemen konden zijn. (meer info zie blogpost: ‘Onderzoekscommissie bevestigt vaccinatieschade bij Italiaanse militairen’)

 

Twijfel is een uitstekende houding voor iemand die wetenschap bedrijft.  » Lees verder

De Italiaanse Minister van Defensie over Militaire Bemoeienis voor «vrede» in Afghanistan, door Manlio Dinucci

de-italiaanse-minister-van-defensie-over-militaire-bemoeienis-voor-vrede-in-afghanistan-door-manlio-dinucci

19-12-18 09:48:00,

JPEG - 43.8 kB

Minister van Defensie Elisabetta Trenta (5-sterren beweging), aan de microfoon van een muzikaal radiostation, zong «C’era un ragazzo che come me amava, de Beatles en de Rolling Stones», en verklaarde «Dit liedje doet me denken aan de waarde van vrede, een onschatbare waarde die we altijd moeten behouden ».

Tien dagen later, in Afghanistan, prees de Militair geklede Minister «onze gewapende aanwezigheid buiten de grenzen van Italië, geleid door de waarden van onze Grondwet, op een fundamentele missie voor vrede ».

De missie is Resolutie Ondersteuning, geïnitieerd door de NAVO in Afghanistan in 2015, na de International Security Assistance Force (ISAF), een missie van de Verenigde Naties waarvan de NAVO in 2003 het commando van de strijdkrachten had overgenomen.

Dus de VS/NATO oorlog gaat door in Afghanistan, voor het achttiende jaar op rij. Het werd gelanceerd door de VS op 7 oktober 2001 het officiële motief was om Osama Bin Laden te achtervolgen, beschuldigd van de aanslagen van 11 september, die zich zogenaamd schuilhield in een Afghaanse grot onder de bescherming van de Taliban.

De ware redenen werden onthuld door het Pentagon in een rapport dat een week voor het begin van de oorlog werd gepubliceerd – «Er bestaat een mogelijkheid dat een militaire rivaal in Azië opduikt met een formidabele bron van middelen. Onze strijdkrachten moeten het vermogen behouden om de wil van de Verenigde Staten op te leggen aan een tegenstander, om het regime van een vijandelijke Staat te veranderen of een buitenlands gebied te bezetten totdat de Amerikaanse strategische doelstellingen zijn verwezenlijkt ».

In de periode vóór 11 september 2001 waren er sterke signalen van een toenadering tussen China en Rusland, die werd geactualiseerd toen de twee landen het «Verdrag van Nabuurschap en vriendschappelijke samenwerking» op 17 juli 2001 ondertekenden. Washington was van mening dat deze toenadering tussen China en Rusland een uitdaging vormden voor Amerikaanse belangen, precies op het kritieke moment dat de VS probeerden de leegte in Centraal-Azië te vullen door de desintegratie van de USSR – een regio van kapitaalbelang zowel voor zijn geostrategische positie in termen van Rusland als China en voor zijn grensreserves van olie en aardgas in de Kaspische Zee. De sleutelpositie voor de beheersing van deze regio is Afghanistan.

Dit verklaart de halsstarrige betrokkenheid bij een oorlog die de Verenigde Staten al meer dan 1.000 miljard dollar heeft gekost.

 » Lees verder

Israël zet Italiaanse kunstenaars die portret Ahed op Muur schilderden land uit – The Rights Forum

Israël zet Italiaanse kunstenaars die portret Ahed op Muur schilderden land uit – The Rights Forum

31-07-18 02:42:00,

Teken aan de wand

Afscheidingsmuur Jewish Nation State Bill Bethlehem Ahed al-Tamimi Westoever nieuwsanalyse

ABP: stop met investeren in Israëls kolonisering

Teken de petitie

Teken nu!

Teken aan de wand / Israël zet Italiaanse kunstenaars die portret Ahed op Muur schilderden land uit

De twee Italianen die in Bethlehem een portret van Ahed al-Tamimi op de Afscheidingsmuur schilderden zijn Israël uitgezet. De komende tien jaar zijn ze er niet welkom.

Het verboden portret van Ahed al-Tamimi.NDTV 

Het zou komisch zijn als het niet zo triest was. De Italiaanse kunstenaars die zaterdag door Israëlische militairen werden opgepakt wegens het ‘illegaal beschilderen van de Afscheidingsmuur’ zijn Israël uitgezet. Hun visa zijn zaterdag door de Israëlische autoriteiten ingetrokken en de twee kregen 72 uur om vrijwillig te vertrekken. Dat deden zij maandagochtend. Ze mogen Israël tien jaar niet meer in.

Intimidatie

De Italianen werden in Bethlehem opgepakt nadat ze de laatste hand hadden gelegd aan een enorm portret van Ahed al-Tamimi op de muur, die ter plaatse bestaat uit metershoge grijze betonplaten. Met hun kunstwerk betuigden de graffiti artists hun solidariteit met de 17-jarige Ahed al-Tamimi, die zondag vrij kwam na bijna acht maanden gevangenschap in Israël.

Bethlehem ligt in het zogeheten A-gebied (Area A) van de Westelijke Jordaanoever, dat onder bestuur staat van de Palestijnse Autoriteit (PA). Dat weerhoudt Israël er niet van er naar eigen goeddunken te opereren. De kunstenaars kregen te horen dat het verboden is de muur te beschilderen – de officiële verdenking sprak zelfs van ‘beschadiging en vernieling van de Veiligheidsmuur’. Aan het vonnis, directe verbanning voor tien jaar, kwam geen rechter te pas.

De maatregel is bedoeld om buitenlandse ‘Palestina-activisten’ te intimideren, maar of die tactiek werkt moet worden betwijfeld. Een andere boodschap komt zeker over:

opnieuw onderstreept Israël hoe ver het gaat in de aantasting van democratische principes en burgerrechten als er solidariteit met de Palestijnse strijd voor vrijheid en gelijkheid wordt vermoed.

 » Lees verder

Italiaanse minister: revolutie Oekraïne is ‘NEP’..!

Italiaanse minister: revolutie Oekraïne is ‘NEP’..!

23-07-18 01:20:00,

2 Van de daders achter de revolutie in Oekraïne in beeld..? De leider van de ulta-rechtse partij in de regering van Oekraïne, En natuurlijk de leider van de Amerikaanse goeddoeners.. John McCain, overal volop aanwezig, voordat er ergens in de wereld Amerikaanse wapens en ‘adviseurs’ geleverd gaan worden.. Maar vooral een einde gemaakt wordt aan ‘ondemocratische toestanden’..
x
x
Italiaanse minister: revolutie Oekraïne is ‘NEP’..!

2018 © WantToKnow.nl/be

x

Wat de meeste politici wel uit hun hoofd laten, is de waarheid vertellen.. Zéker als het gaat om de daden van de geo-politieke machten, durven maar weinig politici het aan om het ‘beestje bij zijn naam te noemen’. Sinds de nieuwe regering in Italië is aangetreden, zien we daar mensen op het toneel verschijnen, die lak hebben aan ‘hoe het hoort’.. Kijk naar de opstelling van Italië rondom de vluchtelingenopvang, waarbij o.a. Nederland zo ‘lekker ver weg zat van het vuur’, dat het zich meende te kunnen veroorloven, om buiten dit vraagstuk van de vluchtelingenopvang te blijven. Italië verdomde het om alleen voor het verhaal op te draaien en het was paniek in de EU-tent..

Nu speelt een dergelijk geval, nadat Matteo Salvini, de nieuwe Italiaanse minister van Binnenlandse Zaken, de in 2014 gepleegde staatsgreep van Euromaidan in Kiev, na weken van heftige neergeslagen protesten, als een ‘pseudo-revolutie’ had betiteld. Inmiddels heeft Oekraïne de Italiaanse ambassadeur uitgenodigd voor een gesprek over deze kwestie. Deze revolutie werd vanuit het buitenland geïnitieerd en gesponsord, aldus Salvini. Tja, wij denken dan, dat er eindelijk eens een politicus op is gestaan, die de dingen ook hier bij naam durft te noemen..

Volgens Olena Zerkal, de Oekraïense onderminister van Buitenlandse Zaken, op vrijdag, zal aanstaande maandag de 23ste juli deze ontmoeting met de Italiaanse ambassadeur, Davide La Cecilia plaatsvinden. “Hij is een vriendelijke persoon en we begrijpen ook, dat hij niet verantwoordelijk kan worden gehouden voor de woorden van de politici in zijn thuisland”, aldus Olena Zerkal.

Salvini maakte de opmerkingen over de Oekraïense revolutie, in een interview met de Washington Post, dat eerder deze week werd gepubliceerd. De Amerikaanse journalist Lally Weymouth probeerde de minister te grillen, vanwege zijn steun voor de terugkeer van de Krim naar Rusland. De journalist noemde het referendum dat in de regio plaatsvond ‘nep’,

 » Lees verder

Italiaanse schuldencrisis ontspoort – Is dit een Griekse schuldencrisis groot geschreven?

Italiaanse schuldencrisis ontspoort – Is dit een Griekse schuldencrisis groot geschreven?

04-06-18 09:06:00,

De afgelopen week, toen de Italiaanse populistische partij de ‘5-Sterrenbeweging’, een regering begon te vormen, kregen plotseling de realiteit van de Italiaanse schulden (bij overheid en banken) en de 7 jaar durende stagnerende Italiaanse economie de aandacht van media, investeerders en politici.

(Door Jack Rasmus, vertaling H. van Maasakker/globalinfo. Bent u al donateur?)

De 5 Sterrenbeweging en haar parlementaire bondgenoot, de Lega, voerden campagne tijdens de recente verkiezingen voor een programma van eenzijdige stimulering van de Italiaanse economie door budgettaire beleidsuitgaven en belastingverlagingen en indien nodig het verlaten van de euro om de controle over haar eigen monetaire beleid terug te nemen. Onder de Eurozone-regels gaf Italië, als lid, net als alle andere leden van de eurozone, zijn onafhankelijke controle over zijn banksysteem op en liet die over aan de Europese Centrale Bank en andere pan-Europese Europese instellingen zoals de Europese Commissie. Onder de regels van de eurozone werd Italië ook beperkt door een plafond voor zijn budgettaire uitgaven.

Het enige dat Italië kon doen in een recessie of financiële crisis zoals in 2008-2010 was geld lenen van de ECB en de Europese Commissie (met hulp van het IMF – samen de drie pan-Europese instellingen genaamd de ‘Troika’). Terwijl de Italiaanse regering leende escaleerden de particuliere en publieke schulden.

Toen de Eurozone in 2011-13 in een dubbeldip recessie belandde, werd de crisis in Italië dieper. Het leende nog meer, om de rente te betalen op de schuld die het eerder was aangegaan – de rentebetalingen die naar de Troika gingen en van de Troika naar de Noord-Europese banken (met name Duitsland) van welke de Troika haar geld inzamelde om aan Italië te kunnen lenen.

Tegen 2013 was de reële economie van Italië vanaf 2008 gerekend ingestort met 10%, de werkloosheid steeg tot bijna 20%. De schulden van Italië stegen van 100% van het BNP in 2008 tot 130% van het BNP in 2017, de reële economie stagneerde sinds 2013 5% onder het niveau van 2003. Italië herstelde nooit van de crash van 2008-09 en de daaropvolgende dubbeldip recessie in 2011-13 in Europa. Om de rente en de aflossing op de stijgende schuldenlast te betalen, werd Italië door de Troika gevraagd om bezuinigingen op te leggen aan zijn bevolking.

 » Lees verder