De Jonge: om de maatregelen te kunnen nemen, was het nodig corona te bestempelen als A-ziekte

08-07-21 12:36:00,

Homepagina » Mens en Dier » De Jonge: om de maatregelen te kunnen nemen, was het nodig corona te bestempelen als A-ziekte

Foto: Hugo de Jonge (Tweede Kamer der Staten-Generaal CC BY-NC-ND 2.0)

in Mens en Dier 8 juli 2021 14:00

Fleur Agema (PVV) stelde demissionair minister Hugo de Jonge afgelopen week in de Tweede Kamer een belangrijke vraag over de A-status van corona. Dit is de zwaarste categorie die de Wet publieke gezondheid kent, waardoor zware maatregelen mogelijk werden.

“Hoe kwam het OMT, dat op 24 januari 2020 werd opgericht en in openbare stukken schreef dat ze de kans op een uitbraak klein achtten, er op 27 januari 2020 dan toe om Covid-19 aan te merken als een A-ziekte?” vroeg ze aan De Jonge. “Waarom volgde de regering dat advies op?”

Ze herinnerde eraan dat de regering op 25 januari 2020 en zelfs op 25 februari 2020 in brieven aan de Kamer schreef dat de kans klein werd geacht dat corona zich in ons land zou gaan verspreiden.

Hele bijzondere uitleg

De Jonge: “Als ik het OMT-advies van 27 januari erbij pak, dan zie ik een tweetal elementen. Eerst natuurlijk het heldere advies om dit als A-ziekte te benoemen. Waarom? Omdat je de maatregelen die je moest nemen, nodig had en om die te kunnen nemen, is het nodig om een ziekte te bestempelen als A-ziekte. Dat is eigenlijk hoe het zit.”

Die maatregelen die nodig waren, rechtvaardigen de A-status van het Covid-19-virus, benadrukte De Jonge.

Agema: “Ik vind dat een hele bijzondere uitleg. Het gaat om het benoemen van corona als A-categorie op 28 januari. Dat is in de periode waarin het OMT en het RIVM eigenlijk vonden dat corona niet zo spannend was. Ze zeiden: het is niet zo besmettelijk, de kans op besmetting van mens op mens is niet zo groot en de kans dat het zich in Nederland gaat verspreiden, achten we ook niet zo heel groot.”

Vreemde discrepantie

“Dan is het heel merkwaardig als op dat moment wordt voorgesteld om Covid-19 aan te merken als een ziekte in de A-categorie,” voegde ze toe. “Het is gewoon heel vreemd.”

Ze zei dat hier een hele vreemde contradictie in zit: het OMT zegt dat het niet heel besmettelijk is,

 » Lees verder

Kijk: De Jonge weigert tot 3 keer toe 1 simpele vraag te beantwoorden over Texas & Florida

03-07-21 10:25:00,

Gisteravond was het belangrijkste debat van het jaar gepland: over de A-status van corona. Als de Tweede Kamer tegen stemt, vervallen per direct alle maatregelen. Bijna alle partijen waren afwezig. Alleen FVD, PVV en BBB namen deel aan het debat.

Namens FVD gaf Gideon van Meijeren acte de présence. Zorgminister Hugo de Jonge zei tegen het einde van het debat dat er ‘geen enkele twijfel over is’ dat corona de A-status moet hebben en dat de maatregelen noodzakelijk zijn.

Van Meijeren wilde van De Jonge weten hoe hij dan kan verklaren dat in de Verenigde Staten in tal van staten alle maatregelen zijn opgeheven, bijvoorbeeld in Florida en Texas, en dat de epidemiologische situatie in die staten niet heel anders verloopt dan in sommige buurstaten die nog steeds de meest harde lockdowns hebben.

Hoe verklaart de minister dit verschil?

De Jonge beweerde vervolgens dat we te maken hebben met een virus dat naar de inschatting van het CBS in de afgelopen 1,5 jaar in Nederland zo’n 30.000 doden heeft veroorzaakt. Dat is een vreemde uitspraak, aangezien de teller officieel op ruim 17.000 staat. “En met de verwijzing naar de Verenigde Staten? Ik denk dat het aantal doden dat in de VS per hoofd van de bevolking te betreuren is, ongeveer het dubbele is.”

Van Meijeren wees erop dat de gouverneurs van bijvoorbeeld Florida en Texas de maatregelen hebben opgeheven omdat ze er gewoon klaar mee waren. Het opheffen van de maatregelen blijkt totaal geen negatieve effecten op de hele situatie in de ziekenhuizen te hebben. “Hoe verklaart de minister dit verschil?”

De Jonge speelde vervolgens op de man. Hij verwees naar allerlei debatten die daarover gevoerd zijn, waarbij ‘niet zelden de fractievoorzitter van FVD ontbrak’. “En wat de heer Van Meijeren hier inbrengt, past gewoon in de beste traditie die Forum nu al een tijdje aanhoudt, namelijk het ontkennen van het virus, het ontkennen van de ernst en van de noodzaak om maatregelen te treffen, en het verdacht maken van vaccinatie als uitweg uit de crisis. Daarmee is de opvatting zoals de heer Van Meijeren die naar voren brengt, gewoon een gevaar voor de volksgezondheid.”

Minister wil het debat niet aangaan

Het FVD-Kamerlid stelde zijn vraag voor de derde keer en bracht De Jonge van zijn apropos,

 » Lees verder

De Jonge in november 2020: je moet heel erg oppassen met gedachten over een vaccinatiepaspoort

30-06-21 02:02:00,

Homepagina » Mens en Dier » De Jonge in november 2020: je moet heel erg oppassen met gedachten over een vaccinatiepaspoort

in Mens en Dier 30 juni 2021 11:55

Op woensdag 18 november 2020 deed coronaminister Hugo de Jonge in de Tweede Kamer een aantal opmerkelijke uitspraken over het vaccinatiepaspoort. Hij zei dat je ‘heel erg moet oppassen’ met gedachten over een soort van vaccinatiepaspoort. In diezelfde periode beweerde ‘factchecker’ NUcheckt dat beweringen over een Europees vaccinatiepaspoort ‘ongefundeerd’ zijn.

“Voor je het weet ben je een soort impliciete drang aan het organiseren, waarmee je heel terughoudend moet zijn. Ik wil op dit punt graag de suggestie overnemen die de heer Segers (CU) deed. Hij zei: moet je niet toe naar een wat meer ethisch kader, als onderlegger voor de politieke discussie hierover? Uiteindelijk gaat de politiek erover. De politiek zal die besluiten moeten nemen,” zei De Jonge.

Voorkomen dat er plichten aan kunnen worden verbonden

“Misschien zou je aanvullende wettelijke bescherming willen inbouwen om te voorkomen dat er plichten zouden kunnen worden verbonden aan het wel of niet gevaccineerd zijn,” vervolgde hij. “Ook dan zul je daar een heel goed politiek debat over moeten hebben. Een ethische onderlegger kan daarbij geweldig helpen. Daar wil ik graag mee aan het werk.”

Een vaccinatiepaspoort leidt dus tot een soort impliciete dwang en dat moeten we niet willen, aldus de minister. Tegenover de pers heeft De Jonge al vaak gezegd dat mensen zich nooit gedwongen moeten voelen om te bewijzen dat ze gevaccineerd zijn.

Het vaccinatiepaspoort kwam er gewoon

Dat vaccinatiepaspoort kwam er gewoon. De ethische onderlegger kwam er niet. Van terughoudendheid was ook geen sprake. Enkele dagen geleden werd de CoronaCheck-app gelanceerd, die fungeert als vaccinatiepaspoort.

In de app kun je gegevens inladen over je vaccinaties waarna je kunt dansen met Janssen of toegang kunt krijgen tot een vakantieland. De Jonge presenteerde de app onlangs vol trots tegenover de media.

Overigens werkt de EU al sinds 2018 aan een ‘vaccinatiepaspoort’.

Vaccinatie tóch indirect verplicht. Niet teveel delen dit, mensen. Want dat vindt het kartel niet leuk. pic.twitter.com/UlQHDMfYgH

— Thierry Baudet (@thierrybaudet) June 30, 2021

4.6 37 stemmen

Beoordeel dit artikel

Vond je dit artikel goed?

 » Lees verder

“De Jonge komt hier niet mee weg!” – Van Houwelingen over financiële puinhoop bij VWS

25-06-21 07:59:00,

Home » Politiek » Kabinet Rutte III » “De Jonge komt hier niet mee weg!” – Van Houwelingen over financiële puinhoop bij VWS

Is de Nederlandse overheid corrupt? Het financiële wanbeleid bij VWS roept zóveel vragen op! Pepijn van Houwelingen deed samen met experts grondig onderzoek en kwam tot schokkende conclusies. Honderden miljoenen zijn vooralsnog verdwenen. Waar is al dat geld?! Komt Hugo de Jonge hier zomaar mee weg? Wat is de volgende stap?

De website van Vaccinvrij wordt steeds uitgebreid.

Ga regelmatig kijken!

Download GRATIS boek: ‘Zorgwekkende gevolgen van vaccinaties’

Blog

De informatie op dit blog is onderbouwd met officiële bronnen. De bronnen staan onder de betreffende blogs; iedereen die dat wil kan ze controleren of bestuderen.

In de reguliere voorlichting ontbreken veel specifieke bronnen en relevante informatie. Deel daarom dit blog in uw netwerk. Dit kan door op de social media iconen te klikken aan de linkerkant van deze pagina.

Meld u aan voor de nieuwsbrief  » Lees verder

De Jonge beweert dat sneltesten voor 80% betrouwbaar zijn, maar weigert het te bewijzen: ‘Ga zelf op zoek!’

06-06-21 08:48:00,

Homepagina » Mens en Dier » De Jonge beweert dat sneltesten voor 80% betrouwbaar zijn, maar weigert het te bewijzen: ‘Ga zelf op zoek!’

Foto: Hugo de Jonge (Tweede Kamer der Staten-Generaal CC BY-NC-ND 2.0)

in Mens en Dier 6 juni 2021 14:00

Zorgminister Hugo de Jonge zei afgelopen week tijdens het coronadebat dat hij Kamerlid Wybren van Haga op 11 mei per brief had geïnformeerd over de betrouwbaarheid van sneltesten. Volgens De Jonge blijkt uit onderzoek dat sneltesten voor 80 procent betrouwbaar zijn. Van Haga verwees op zijn beurt naar onderzoek van het LUMC waaruit is gebleken dat 40 procent van de gevallen niet werd gedetecteerd door de sneltest.

Van Haga wilde van de minister weten waar hij het onderzoek kan vinden waaruit blijkt dat sneltesten betrouwbaar zijn. “Ik heb het lid Van Haga in die brief van 11 mei gewezen op de websites van het RIVM en van de Europese Commissie, waar hij de publiek beschikbare informatie over de betrouwbaarheid van sneltesten kan vinden. Dit zijn gegevens die periodiek veranderen en worden geüpdatet. Er zijn allerlei wetenschappelijke verhandelingen over de betrouwbaarheid van sneltests. Alles is zo vindbaar als wat,” beet de minister hem toe.

Ik hoef de heer Van Haga toch niet te leren googelen? Dit is echt onzin

Kamerlid Van Haga reageerde: “Dit is eigenlijk een hilarisch antwoord. Alles staat op de website van het RIVM en als het daar niet op staat, dan staat het wel ergens op internet.” Hij wees erop dat De Jonge hem had beloofd te zullen bewijzen dat de sneltesten voor 80 procent betrouwbaar zijn. “Dat het ergens op internet staat, vind ik allemaal prima, maar de minister zou mij iets toe laten komen en dat heeft hij niet gedaan. Ik vraag me nog een keer af wanneer dit gaat gebeuren,” zei hij.

“Dat heb ik wel gedaan en ik heb daarbij verwezen naar websites. Jongens, ik hoef de heer Van Haga toch niet te leren googelen? Dit is echt onzin,” zei De Jonge geïrriteerd. “Al die resultaten zijn totaal openbaar, totaal transparant. Er wordt helemaal niets verhuld of wat dan ook. We kunnen toch gewoon verlangen van mensen dat ze,

 » Lees verder