De aanwas van jonge boeren daalt, miljardensteun ten spijt

25-01-20 10:30:00,

De boeren worden almaar ouder, de beroepsgroep vergrijst. De Europese Unie heeft sinds 2007 bijna tien miljard euro vrijgemaakt voor boeren onder de 40, speciaal om de generatiewisseling in de landbouw te stimuleren. De EU lijkt daarvoor opnieuw geld te willen reserveren. Maar diverse onderzoeken wijzen uit dat die EU-subsidies voor jonge boeren nauwelijks bijdragen aan de bevordering van de bedrijfsopvolging.

Waar gaat dit over?

  • De Europese Unie wil de landbouw aantrekkelijker maken voor boeren onder de 40. Daartoe zet de EU miljoenen euro aan subsidies in.

  • Volgens de Europese Rekenkamer heeft de EU sinds 2007 alles bij elkaar 9,6 miljard euro besteed aan subsidies om jonge boeren te ondersteunen bij de overname van een boerenbedrijf.

  • Er is echter weinig bewijs dat het geld het beoogde doel dient. Sommige gelden gaan naar investeringen die boeren ook zonder subsidie hadden gedaan; ook zijn de bedragen vaak te laag om invloed te hebben op de keuze een bedrijf al dan niet over te nemen.

Waarom moet ik dit lezen?

  • Dit jaar onderhandelen de nationale regeringen en het Europees Parlement over de toekomst van het Europees landbouwbeleid en moeten ze besluiten of jonge boeren opnieuw subsidies krijgen. De subsidies komen grotendeels uit de Europese begroting, die deels gevuld is met belastinggeld. Een deel komt uit de nationale begroting.

Hoe heeft Follow the Money dit onderzocht?

  • Op basis van openbaar beschikbare evaluaties en onderzoeksrapporten en interviews met deskundigen.


Lees verder

Een boerenbedrijf overnemen doe je niet van de ene op de andere dag. De 35-jarige melkveehouder André Arfman zit sinds 2008 in een maatschap met zijn ouders. De bedoeling is dat hij uiteindelijk in zijn eentje de boerderij in het Gelderse Vorden zal leiden, maar wanneer precies, dat weet hij nog niet.

‘Het kan binnen vijf jaar zijn, maar het kan net zo goed wat langer duren. Dat is ook een bepaald emotioneel traject dat je ingaat met de rest van de familie, waarin je alle plooien moet hebben gladgestreken,’ vertelt Arfman.

En dan is er nog dat andere puntje: geld. Arfman zal zijn ouders moeten uitkopen.

 » Lees verder

Jonge vader met kind tégen verplichte vaccinatie..!

jonge-vader-met-kind-tegen-verplichte-vaccinatie.!

22-05-19 08:54:00,

Hier kun je kijken naar een opname van een emotionele en kerngezond-denkende vader, die zich laten horen bij een bijeenkomst in Connecticut op 25 februari jl. Zijn relaas is spontaan en gaat over de ouderlijke verantwoordelijkheid voor zijn kinderen. Één van die kinderen, zijn dochtertje Cayleigh, heeft hij op schoot en hij krijgt het woord van de voorzitter, senator Mary Daugherty Abrams. De hearing is bedoeld, om de politieke besluitvormers een idee te geven, wat er leeft onder de bevolking, in relatie tot de aanloop naar verplichte vaccinaties voor kinderen. Nou deze man laat wel even weten wat er leeft..

Dat ie bereid is te verhuizen, om deze idiotie te ontlopen. Dattie niet snapt waar mensen zich druk om maken.. Een paar procent mensen die niet tegen de mazelen (een week jeuk) zijn ingeënt en er dan de oorzaak van zouden zijn, dat er een ‘heftige epidemie uitbreekt’.. ‘HEB JIJ HEM GEZIEN, DIE EPIDEMIE’. Kortom, een man met het hart op de tong, maar daarom niet minder onderlegd met gedegen kennis. Een man, die niet kon geloven wat hem allemaal aan informatie over de bijna misdadige daden van de farmaceutische industrie onder ogen komt.

Hoe kunnen ze daarmee weg komen? De overheid die de schadegevallen betaalt van invaliditeit en DOOD..! Vele, vele tienduizenden slachtoffers per jaar.. Wat is dit voor een gekkenhuis.. Je ziet het hem zeggen.. Dus we plaatsen ook deze indrukwekkende persoon, die met een open vizier durft te kijken naar dit circus van miljarden en miljarden dollars voor de farmaceutische industrie, in ruil voor ‘beveiliging tegen enge ziekten’..! DENK NA en trek je eigen conclusies en besef dat angst je al helemáál nergens brengt..! Hier het hele verhaal met daaronder het Nederlandse transcript.

 

 

Vader met dochter,
tijdens een hearing over verplicht vaccineren..!

2016 © WantToKnow.nl/be (vertaling)

x

Hier is het eenvoudige… Ik heb de tijd er niet meer voor; ben er niet op voorbereid… Ik ben vandaag vrij genomen van mijn werk, want een aantal weken lang heb ik gewoon….. Dit was nooit op mijn radar, maar.. het was nooit op mijn radar. Er kwam iets in de nieuwsfeed en ik ging ‘huh’. En in mijn vrije tijd heb ik een beetje rondgekeken. Ik heb al niet veel tijd.

 » Lees verder

Mag Geens 2 jonge Russen aan Tsjetsjenië en Daghestan uitleveren?

Mag Geens 2 jonge Russen aan Tsjetsjenië en Daghestan uitleveren?

05-02-18 08:14:00,

Geconfronteerd met de vraag of er aanleiding is Soedanezen terug te sturen naar Khartoum in een land waarvan de president door het Internationaal Strafhof vervolgd wordt, stelt de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie zich duidelijk niet te veel vragen. Erger nog, hij ging zelfs zover dat hij met Soedanese autoriteiten wilde samenwerken. Vandaag moet zijn collega Minister van Justitie beslissen of hij twee jonge Russen aan de republieken Tsjetsjenië en Daghestan moet uitleveren.

Zij worden door Rusland opgeëist. Rusland vraagt hun uitlevering uit hoofde van deelname aan zogenaamde terroristische activiteiten. Zij zijn sedert jaren in België gevestigd. Beiden dienden een asielaanvraag in, waarover nog geen enkele beslissing tussenkwam. Zij werden nooit door de Belgische strafwet verontrust. 

Alvorens naar België te komen, reisde de eerste via Turkije, waar hij gedurende enige tijd regelmatig werkte. De Russische autoriteiten doen gelden dat hij, op dat ogenblik, zou hebben deelgenomen aan terroristische activiteiten in Syrië. Er werd geen enkel concreet bewijs ter ondersteuning van het aanhoudingsmandaat – hieromtrent tegen hem uitgevaardigd – bezorgd.

De tweede stuurde sinds zijn aankomst in België wat geld naar zijn familie en, in het bijzonder, naar een neef. Deze neef wordt ervan verdacht dit geld gebruikt te hebben om zich vervolgens naar Syrië te begeven om te vechten.

Deze feiten rechtvaardigen deze twee uitleveringsaanvragen.

De situatie in de Republieken van de Noord-Kaukasus, in het bijzonder in Tsjetsjenië en Daghestan, is en blijft uiterst precair. De fundamentele rechten worden er dag na dag met de voeten getreden.

Talrijke verslagen, waaronder deze van Amnesty International, bevestigen het sinds meerdere jaren. Eén van de organen van de Raad van Europa, het CPT (Europees Comité voor de voorkoming van foltering en mensonwaardige of vernederende straffen of behandelingen), dat de macht heeft op alle plaatsen van vrijheidsberoving onderzoek te voeren en dat het enige orgaan is dat over zo’n macht beschikt, heeft talrijke missies uitgevoerd en zoveel verslagen opgesteld. Haar laatste verslag, het enige waarvan de Russische autoriteiten de publicatie toelieten, is vernietigend, in het bijzonder betreffende de toestand van het strafrecht inzake de strijd tegen het terrorisme1 (ernstige en zware gevarieerde psychologische en fysische mishandelingen, waaronder zeer talrijke gevallen van foltering met elektriciteit op alle gevoelige delen van het lichaam – degelijk vastgesteld vanuit forensisch standpunt,

 » Lees verder