CIDI ontving joodse restitutiegelden voor reizen, website en zelfpromotie – The Rights Forum

cidi-ontving-joodse-restitutiegelden-voor-reizen,-website-en-zelfpromotie-–-the-rights-forum

23-07-19 01:03:00,

Nieuws

Maror-gelden

IHRA-definitie Maror-gelden Sam Van Rooy Wim Van Rooy CIJO NIW Onderzoek CIDI antisemitisme Israël-lobby

Maror-gelden / CIDI ontving joodse restitutiegelden voor reizen, website en zelfpromotie

Het CIDI ontving sinds 2005 bijna 1,8 miljoen euro uit de Maror-gelden. Die zijn bestemd voor collectieve doelen binnen de Nederlandse joodse gemeenschap. Maar veel van de gesubsidieerde activiteiten hebben daar niets mee te maken.

Logo van de Stichting Collectieve Maror-gelden Nederland, die deze gelden beheert en daaruit subsidies verstrekt.  

Zeventigduizend euro voor de eigen website. Een half miljoen voor reizen voor journalisten, politici en beleidsmakers naar Israël. Tienduizend euro voor een bijeenkomst over Israëlische verkiezingen.

Het zijn zomaar wat bedragen die het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI) sinds 2005 ontving uit de joodse Maror-gelden. Bij elk ervan dringt zich de vraag op welke belangen van de Nederlandse joodse gemeenschap met de gesponsorde activiteiten zijn gediend. Want daar zijn die gelden voor bestemd.

De Maror-gelden

De Maror-gelden zijn gerestitueerde joodse tegoeden – restitutie voor tijdens de Tweede Wereldoorlog geroofde joodse bezittingen en ‘slapend’ joods bezit, zoals bankrekeningen en verzekeringspolissen. Het leeuwendeel van het totaalbedrag van 346,7 miljoen euro is bestemd voor individuele uitkeringen, de rest voor collectieve voorzieningen. De stichting die de collectieve gelden beheert omschrijft haar missie als volgt:

Stichting Collectieve Maror-gelden Nederland (Maror) beheert de Maror-gelden van private partijen (banken, beurs, verzekeraars) die bestemd zijn voor collectieve doelen binnen de Joodse gemeenschap in Nederland en verstrekt daaruit subsidies.

De toegekende subsidies worden jaarlijks gepubliceerd in besluitenlijsten. Uit die overzichten kan worden opgemaakt welke activiteiten ermee zijn gefinancierd, en of ze inderdaad ten goede zijn gekomen aan collectieve doelen binnen de Nederlandse joodse gemeenschap.

CIDI-subsidies

Analyse van de besluitenlijsten wijst uit dat het CIDI tussen 2005 en 2019 bijna 1,8 miljoen euro uit de Maror-gelden ontving. Opgave over 2011 ontbreekt, waardoor het bedrag mogelijk hoger uitvalt.

Een deel van de gesubsidieerde activiteiten heeft een duidelijke link met de belangen van de Nederlandse joodse gemeenschap.

 » Lees verder

Joodse en Palestijnse jongeren vragen steun voor strijd tegen onderdrukking en intimidatie – The Rights Forum

joodse-en-palestijnse-jongeren-vragen-steun-voor-strijd-tegen-onderdrukking-en-intimidatie-–-the-rights-forum

18-07-19 08:28:00,

Campagnes

Petitie

Shrinking Space NIW Jewish Voice for Peace Duitsland Verenigde Staten CIDI antisemitisme Trump Israël-lobby

Petitie / Joodse en Palestijnse jongeren vragen steun voor strijd tegen onderdrukking en intimidatie

Met een petitie vragen de jongeren aandacht voor de onderdrukking van miljoenen Palestijnen en het wereldwijd monddood maken van Israël-critici en voorvechters van gelijke rechten. Tegenactie is geboden, is hun boodschap. The Rights Forum steunt hun oproep.

Joodse jongeren tonen enkele van de beschuldigingen die zij naar hun hoofd krijgen als zij zich uitspreken voor vrijheid en gerechtigheid voor de Palestijnen: ‘verrader’, ‘zelf-hatende jood’ en ‘niet echt joods’.#ReclaimYourSpace 

De petitie wordt geïntroduceerd met een korte video. Daarin spreken zes jongeren, drie joods en drie Palestijns, zich uit tegen de Israëlische onderdrukking van miljoenen Palestijnen en tegen het monddood maken van critici van die onderdrukking in Israël en andere landen. Zij willen bouwen aan een toekomst die is gebaseerd op de universele waarden van vrijheid, gelijkheid en rechtvaardigheid, en die vrij is van antisemitisme, islamofobie en andere vormen van haat en racisme. Met hun petitie claimen ze de ruimte om in vrijheid te kunnen leven en kritiek op onrecht te kunnen leveren. Hun roep om steun draagt de titel #ReclaimYourSpace.

The Rights Forum steunt de oproep, die een initiatief is van het Palestine Institute for Public Diplomacy (PIPD) en mede wordt gedragen door het Amerikaanse Jewish Voice for Peace (JVP). Ook wij zijn van mening dat de Palestijnen na tientallen jaren van onderdrukking niet langer mogen worden afgehouden van – zoals een van de joodse jongeren het noemt – ‘hun vrijheid, waardigheid en rechten’. En ook wij vinden dat de beschuldigingen van antisemitisme en Israëlhaat waarmee wereldwijd wordt geprobeerd voorvechters van deze rechten monddood te maken dringend een halt moet worden toegeroepen. En ook wij zijn gekant tegen antisemitisme, islamofobie en alle andere vormen van haat en racisme.

Hetze van Donald Trump

Juist deze week waren we getuige van het drieste optreden van de Amerikaanse president Donald Trump,

 » Lees verder

Joodse steun voor Democratisch Congreslid Ilhan Omar

joodse-steun-voor-democratisch-congreslid-ilhan-omar

08-03-19 02:00:00,

Ilhan Omar, een van de twee eerste tot Congreslid verkozen moslimvrouwen ooit in de VS en allereerste met een hoofddoek krijgt grote steun van Joods-Amerikanen en Joden uit andere landen. De Democratische Partij ziet zich gedwongen een resolutie in te trekken die haar wou veroordelen voor vermeende antisemitische uitspraken.

Nauwelijks twee maand ver in haar mandaat als Congreslid voor een kiesdistrict in de staat Minnesota laat Ilhan Omar van zich spreken op een manier die het vastgeroeste establishment in Washington DC absoluut niet ziet zitten. Tijdens een toespraak hekelde zij de invloed van de Israëllobby American Israel Public Affairs Committee AIPAC op het Amerikaanse buitenlandse beleid.

Hoewel haar uitspraak heel duidelijk was werden haar woorden onmiddellijk verdraaid door talrijke Republikeinse én Democratische parlementsleden in Congres en Senaat en werd ze beschuldigd van antisemitisme. De Amerikaanse media namen die beschuldigingen gretig over. Republikeinen eisen haar verwijdering uit de Commissie Buitenlandse Zaken van het parlement en meerdere Democraten sloten zich daar bij aan.Ilhan Omar (Public Domain)

Zij namen vervolgens het initiatief om een resolutie in te dienen die antisemitisme zou veroordelen op basis van een definitie die uitspraken over Israël als dusdanig zou veroordelen. Aanvankelijk leek of Ilhan Omar er alleen voor stond. Alleen Rashida Tlaib, de andere verkozen moslimvrouw, en Alexandra Ocasio-Cortez schaarden zich onmiddellijk achter haar en verwierpen de beschuldiging van antisemitisme. 

Het tij blijkt zich echter te keren. Een aantal van haar Democratische collega’s wijzen er op dat zij wordt geviseerd als vrouw van kleur, terwijl andere Democratische politici racistische opmerkingen hebben gemaakt, zonder dat daar enige reactie op kwam. Democratisch Congreslid Steny Hoyer, de nummer twee van de parlementaire fractie, verklaarde dat een resolutie wordt uitgesteld en dat nog geen datum voor stemming is gepland. Zij wijzen er ook op dat hun Democratische collega’s nooit hebben opgetreden tegen de meerdere antisemitische uitspraken van president Trump tijdens de verkiezingscampagne van 2016.

Bovendien hebben talrijke Joods-Amerikaanse en andere Joodse persoonlijkheden openlijk hun steun betuig aan Ilhan Omar, waaronder Naomi Klein en Ilan Pappé. Zij ondertekenden een korte open brief met deze tekst (zie de Engelse tekst van de open brief op de website jewswithilhan.org en Mint Press News):

#WeStandWithIlhan

“Wij zijn Joden die achter volksvertegenwoordiger Ilhan Omar staan.

 » Lees verder

Joodse leden Labour: “Jeremy Corbyn is cruciale bondgenoot in de strijd tegen antisemitisme”

joodse-leden-labour-8220jeremy-corbyn-is-cruciale-bondgenoot-in-de-strijd-tegen-antisemitisme8221

04-03-19 07:11:00,

Meer dan 200 Joodse leden van Labour hebben een open brief ondertekend die er op aandringt dat iedereen die een einde wil aan racisme zich achter Labour en Corbyn zou scharen. Zij verzetten zich tegen “een disproportionele focus op antisemitisme bij links, dat afschuwelijk is maar relatief zeldzaam”, terwijl antisemitisme in de gehele maatschappij door diezelfde critici wordt genegeerd.

U (The Guardian op 19 februari) bericht dat een aantal meedogenloze anti-Corbyn parlementsleden Labour hebben verlaten omwille van een beweerde “mislukte aanpak van antisemitisme” waaronder Luciana Berger (één van de negen ex-Labourparlementsleden van The Independent Group TIG) die Labour bekritiseert als “ziekelijk institutioneel racistisch” (zie Splitters verlaten Labour niet wegens anti-semitisme).

Wij zijn Joodse leden en supporters van de partij Labour die bezorgd zijn over de huidige groei van reactionaire ideologieën, waaronder antisemitisme, in Groot-Brittannië en overal in Europa.

Wij stellen de zorgwekkende toename vast van rechtse populistische partijen, die racisme, islamofobie en antisemitisme aanmoedigen. In Groot-Brittannië zweept uiterst rechts deze vooroordelen op. Dit is een dreiging die een resoluut en energiek antwoord vereist.

Wat we daarentegen hebben gezien is een disproportionele focus op antisemitisme bij links, dat afschuwelijk is maar relatief zeldzaam.

Wij geloven dat Labour onder de progressieve leiding van Jeremy Corbyn een cruciale bondgenoot is in de strijd tegen onverdraagzaamheid en racisme. Zijn levenspalmares van campagnes voor gelijkheid en mensenrechten, waaronder consistente steun voor initiatieven tegen antisemitisme is formidabel. Zijn betrokkenheid versterkt deze strijd.

Het waren regeringen van Labour die zowel de antiracisme- als de mensenrechtenwetgeving van de 20ste eeuw hebben goedgekeurd en de wet van 2010 op gelijkheid.

Een regering van Labour geleid door Jeremy Corbyn zal een machtige kracht zijn tegen racisme, islamofobie en antisemitisme.

In deze context verwelkomen wij de ondersteuning door Labour van de vrijheid van meningsuiting over Israël en over de rechten van de Palestijnen. Labour is correct om te erkennen dat vooroordelen tegen het Joodse volk afgekeurd moeten worden én dat kritiek op de regering en het beleid van Israël kan en moet gemaakt worden.

Jeremy Corbyn’s Labour is a crucial ally in the fight against antisemitism (vertaling Lode Vanoost)

Prof Elizabeth Dore, Prof David Epstein, Prof Gene Feder,

 » Lees verder

Gesol met joodse belangen moet stoppen – The Rights Forum

gesol-met-joodse-belangen-moet-stoppen-8211-the-rights-forum

01-03-19 08:31:00,

Opinie

EAJG PvdA Hanna Luden CJO NIW IHRA CIDI antisemitisme Israël-lobby

Henri Veldhuis Symposium

De kerk en het streven naar rechtvaardigheid

Aanmelden

Martijn de Rooi / Gesol met joodse belangen moet stoppen

In NRC schreef EAJG-voorzitter Jaap Hamburger een afkeurend opiniestuk over het besluit van de PvdA de ‘IHRA-definitie van antisemitisme’ te omarmen. CIDI-directeur Hanna Luden reageerde in een open brief met de vraag wat Hamburger nu ‘eigenlijk wil’. Reden voor Martijn de Rooi Luden aan te spreken op het gesol met joodse belangen.

Protestbord van joden die demonstreren tegen de Israëlische onderdrukking van miljoenen Palestijnen: ‘Bezetting en Apartheid zijn géén joodse waarden. Solidariteit en Bevrijding wél.’Jews for Justice in Palestine 

Beste Hanna Luden,

Het is een kenmerkende binnenkomer in je open brief, de retorische vraag aan Jaap Hamburger ‘of er soms niets tegen antisemitisme gedaan moet worden’. Welbewust twijfel zaaien of mensen wel zuiver op de antisemitisme-graad zijn is een handelsmerk van jouw CIDI en de zogenoemde Israël-lobby in het algemeen. Niet ingaan op Hamburgers woorden, maar suggereren dat antisemitisme hem eigenlijk koud laat.

‘Wat wil je eigenlijk?’, vraag je je hardop af. Daar was Hamburger in NRC toch heel duidelijk over. Als voorzitter van Een Ander Joods Geluid leverde hij scherpe kritiek op de IHRA-definitie van antisemitisme, die het CIDI zo gretig aan de man probeert te brengen en die de PvdA onlangs in een verbijsterende draai van 180 graden heeft omarmd. Belangrijke kritiek, die door veel joden wordt gedeeld en ook door The Rights Forum meermalen voor het voetlicht is gebracht.

De IHRA-definitie politiseert en ondermijnt de bestrijding van antisemitisme, luidt de kern van die kritiek.

 » Lees verder

‘Joodse terreur is gevaarlijker voor Israël dan Arabische terreur’ – The Rights Forum

joodse-terreur-is-gevaarlijker-voor-israel-dan-arabische-terreur-8211-the-rights-forum

18-01-19 05:54:00,

Opinie

Shin Bet Nakba Kolonisering

Jan Tervoort / ‘Joodse terreur is gevaarlijker voor Israël dan Arabische terreur’

Joodse terreur loopt als een rode draad door de geschiedenis van de staat Israël en heeft op belangrijke momenten de koers van het Israëlisch-Palestijns conflict mede bepaald. De toenemende dreiging van joods terrorisme op de Westoever vormt de komende jaren in allerlei opzichten een gevaar voor Israël.

Demonstratie van religieus-nationalistische Israëli’s, eerder deze maand in Jeruzalem, tegen de arrestatie van minderjarige Israëlische kolonisten die worden verdacht van de moord op een Palestijnse vrouw op de Westoever in oktober 2018.Emil Salman / Haaretz 

Dat joodse terreur gevaarlijker zou zijn dan Arabische terreur zijn niet mijn woorden, maar die van de voormalige Israëlische nationale veiligheidsadviseur Yaakov Admidror. Hij zei dit vorige week woensdag in een interview op de Israëlische radio naar aanleiding van de terroristische moord op een Palestijnse vrouw op de Westoever in oktober 2018, waarvan drie joodse tieners worden verdacht. Waarom? Joodse terreur is volgens Admidror gevaarlijker omdat ‘het vragen opwerpt over de legitimiteit van het bestaan van de staat Israël’. Wat bedoelt Admidror hier precies? Het artikel naar aanleiding van dit interview wijdt niet verder over zijn woorden uit.

Wat wel duidelijk is, is dat Admidror ze gebruikte om de Israëlische binnenlandse veiligheidsdienst Shin Bet een hart onder de riem te steken. De dienst kwam in Israël zwaar onder vuur te liggen vanwege de behandeling van de minderjarige joodse terreurverdachten, met name vanwege de daarbij gebruikte ondervragingsmethoden. Methoden die overigens standaard worden toegepast op jaarlijks honderden Palestijnse minderjarige verdachten vanwege veel minder ernstige vergrijpen. De Israëlische minister van Justitie Shaked liet zelfs de scheiding der machten even voor wat die was en ging op bezoek bij de families van de terreurverdachten om ze te steunen. Dit tekent de vaak vergoelijkende en daarom zeer problematische houding in Israël ten opzichte van terreur uit de eigen gelederen. Immers, waar het terreur aangaat dient Israël in de te scheppen internationale beeldvorming altijd slachtoffer te zijn van terreur.

 » Lees verder