Hoe journalistiek echt werkt (deel 2) – Uitpers

hoe-journalistiek-echt-werkt-(deel-2)-–-uitpers

23-08-20 07:50:00,

 Er zijn honderdduizenden journalisten wereldwijd op allerlei wijze actief met een veelvoud aan onderwerpen. En zeker met de komst van het internet is dat nog sterk toegenomen. Het lijkt soms of iedereen die denkt te kunnen schrijven zich journalist noemt.

De meeste van de reguliere persmensen doen gewoon hun job en trachten zo goed mogelijk te berichten over de thema’s die hen aan het hart liggen en waarin ze zich specialiseerden zoals cultuur, sport, politiek, het buurtleven of de natuur en wetenschap. Het is in theorie ook een erg eervol beroep dat elke dag boeiend is.

De realiteit is echter dat binnen die massa er een aantal figuren zijn die hun beroep grote oneer aandoen en in een barslecht daglicht stellen. Met als gevolg dat steeds minder mensen nog vertrouwen in de media hebben. Opinieonderzoeken tonen dat.

De grote schuldigen hier zijn de overheden die de pers misbruiken om de bevolking te misleiden en desnoods voor te bereiden op oorlog. Wie ziet hoe men ook in België soms schrijft over China of Rusland of de strapatsen van al Qaeda in Syrië verdedigde (de ‘idealisten’ van professor emeritus Rik Coolsaet) kan alleen maar zijn hart vasthouden en hopen op het beste. En dat is geen oorlog.

De donkere kant van de media doorgelicht

Niet alleen in Duitsland zoals het boek van Udo Ulfkotte toont is er sprake van verregaande samenwerking tussen sommige journalisten, hun hoofdredacties en Duitse en Amerikaanse geheime diensten en lobbyorganisaties zoals het German Marshall Fund of the United States. Een gelijkaardige situatie doet zich ook elders bij Westerse media voor.

Carl Bernstein 

Een van de best uitgespitte verhalen op dit vlak is zeker dat van Carl Bernstein dat in 1977 in het blad Rolling Stone verscheen (1). Carl Bernstein is de man die met Bob Woodward enkele jaren voordien in de Washington Post het Watergateschandaal aan het licht bracht dat uiteindelijk leidde tot het aftreden van president Richard Nixon. Bob Woodward, zijn partner van toen, sloeg zoals zal blijken echter een andere weg in. (2)

In het zeer lange stuk in Rolling Stone legt Bernstein de relatie bloot tussen de Amerikaanse media en de CIA. Het toont hoe de buitenlandredacties van de Amerikaanse pers in de periode na de Tweede Wereldoorlog tot ver in de jaren zeventig gewoon een verlengstuk waren van de CIA.

 » Lees verder

We doen aan journalistiek! | Door Roland Rottenfußer | KenFM.de

we-doen-aan-journalistiek!-|-door-roland-rottenfuser-|-kenfm.de

20-08-20 10:38:00,

De Rubicon doet wat bijna het hele medialandschap weigert te doen: we geloven geen oude wijvenverhalen, werken onderzoekend, stellen ongemakkelijke vragen en dagen nu ook de politiek juridisch uit.

Een gezichtspunt van Roland Rottenfußer.

Een gezegde luidt: „Journalistiek betekent iets brengen wat anderen niet willen publiceren. Al het andere is PR. In die zin betekent journalistiek voor ons het stellen van de juiste vragen, vooral als ze ongewenst „boven“ zijn. Het betekent durven doorgaan en de staat en de elites uitdagen waar nodig. En, indien nodig, de juridische weg te bewandelen waar kritische vragen niet meer gesteld of tot zwijgen gebracht worden om de belangen van de machtigen te beschermen. Om onvoorwaardelijk te strijden voor waarheid, oprechtheid en verlichting – voor hen die noch „agentschappen“ noch „perswoordvoerders“ hun eigen noemen en die anders gemakkelijk ten prooi zouden kunnen vallen aan de leugens van degenen die hierboven zijn genoemd. Als dit niet gebeurt, zullen de pers, de vrijheid en de democratie wegkwijnen als een spier die niet al te lang is gebruikt. Het schandaal is niet onze consequent agressieve journalistiek, maar het feit dat bijna alle andere media gewoonweg hun werk niet doen in Corona-tijden.

Wat doen we daar eigenlijk? Waarom brengt de Rubicon dag in dag uit nieuws, analyses en opinieartikelen over het onderwerp „Corona“, waarbij de overgrote meerderheid van de politici, de media en ook de „normale bevolking“ wordt beledigd, belasterd en gemarginaliseerd? Hadden we het niet makkelijker kunnen maken voor onszelf? Het stressniveau is voor ons allemaal hoog – professioneel, maar ook persoonlijk en emotioneel, want als lid van de groep „Corona ontkenners“ wordt u tot in uw privéleven met aanvallen geconfronteerd. We hadden ons kunnen terugtrekken en binnen onze „comfortzone van de opinie“ kunnen blijven – met bijdragen over oorlogspolitiek, klimaat en een beetje mediabestrijding over meer onschadelijke onderwerpen als „Wie wordt de kandidaat van de Unie voor de kanselier?

Zodat niemand ons kan beschuldigen van het volledig vermijden van het explosieve onderwerp Corona, hadden we hier en daar iets kritisch kunnen schrijven – maar dan wel op een manier die de meeste mensen geen pijn doet. Voor één keer een sociale reportage over de situatie van alleenstaande moeders en de winkelier die zijn broodwinning verliest – onderwerpen die hun rechtvaardiging hebben.

 » Lees verder

‘De Journalistiek’ = Volksvijand, nieuwe burgermedia winnen! – Interessante Tijden

‘de-journalistiek’-=-volksvijand,-nieuwe-burgermedia-winnen!-–-interessante-tijden

17-02-20 05:52:00,

Verplicht leesvoer, direct aanschaffen bij www.deblauwetijger.com

Oud-journalist van Frankfurter Allgemeine Zeitung, Udo Ulfkotte onderstreept ten aanzien van internationale politieke verslaggeving: Een handvol CIA-gelinkte lobbyclubs als Rockefeller Foundation, European Council on Foreign Relations (George Soros, Mabel van Oranje) en Trilateral Commission, in dienst van Anglo-Amerikaanse Haute Finance dicteert wat we in Europa moeten denken, via mainstream-media die ze ‘in bezit’ hebben.

Die ervaringen uit de praktijk beschrijft Ulfkotte in ‘Gekochte Journalisten’, hoe de CIA het nieuws koopt, verschenen in Tweede druk bij uitgeverij De Blauwe Tijger. Hij stelt dat de moderne journalistiek aan hersenspoeling doet.

Wij stelden al vast dat de oude ‘journalistiek’ niet langer de macht controleert maar haar oppositie. Omdat ze zelf door die macht zijn gekocht, en/of betaald worden (NPO).

Zij kruipen liever op schoot bij minister Arie Slob (Staatsonderwijs en media) met een ‘Samenwerkingsagenda Mediasector‘ om voor subsidies in aanmerking te komen. Ook zijn de oude media dusdanig eenheidsworst, dat ze met elkaar samen 1 mediaplatform helpen oprichten.

Daarom stappen steeds meer mensen over naar de betere nieuwe media, die de positie ondermijnen van de oude slippendragers van de macht.

Journalistiek werkt voor De Macht
Zeventien jaar lang werkte Ulfkotte voor de Frankfurter Allgemeine Zeitung, de belangrijkste Duitse krant waarmee je toegang krijgt tot ‘de macht’ bij NGO’s, politici, overheden en bedrijven. Over de wijze waarop (politieke) lobbyclubs hun invloed kopen bij de journalistiek doet Ulfkotte een boekje open, zijn eigen zonden belijdend.

Want hij was zelf onderdeel van die gekochte beinvloedings-machine, nam de geschenken en betaalde reizen aan.

Lees dat boek, het is 1 van de belangrijkste boeken die de laatste 10 jaar verscheen, en helpt je een meer realistisch beeld krijgen van ‘kwaliteits-journalistiek’: globalisme-bevorderende desinformatie.

Hans Wijers is voorzitter bij de Trilateral Commission van David Rockefeller. Oud Voorzitter Winsemius was ook Trilateral, bankier Herman Wijffels is ook Earth Charter-globalist

Nieuwe Media floreren, Oude Media delven onderspit
Alternatieve media floreren niet voor niets  op Youtube en internet. De oude media worden steeds meer ontmaskerd door de nieuwe als slippendragers van ‘De Macht’. Zij verliezen zowel marktaandeel als geloofwaardigheid.

 » Lees verder

Eenzijdige journalistiek over 5G. Is er sprake van censuur?

eenzijdige-journalistiek-over-5g.-is-er-sprake-van-censuur?

08-01-20 11:50:00,

De journalisten van verschillende kranten blijken hun lezers eenzijdig te informeren over de impact van de steeds verder gaande digitalisering en de komst van 5G. De voordelen worden uit-ten-treure genoemd. Nog snellere data, nodig voor het internet der dingen (voor de koelkast die aangeeft wat er op is en eigenhandig gaat bestellen) en o.a.de zelfrijdende auto. Een meerderheid van de Nederlanders is tevreden met de snelheden van het

4G+ netwerk en zit niet echt te wachten op 5G, blijkt uit recent onderzoek:

https://www.telecompaper.com/pressrelease/nederlanders-willen-wel-snel-5g-internet-maar-gaan-niet-zelf-investeren-2–1317854

Hieruit blijkt dat 13 procent volledig onbekend zijn met de opvolger van de momenteel snelste mobiele technologie (4G/LTE), laat staan met de techniek van 5G! Het zijn vooral de senioren die hiermee volledig onbekend zijn, terwijl 16-35 jarigen vaker aangeven wel bekend zijn met de technologie van 5G.

Waarom is 13% onbekend met 5G?

Het zijn vooral de senioren die niet weten hoe de techniek van alle vorige netwerken voor de mobiele communicatie werkt. Niet bekend is dat de nieuwste techniek, nodig voor 5G, zelfs heel anders gaat werken. Waar de aanwezige netwerken (2G en 3G) werken op radiogolven, gaat 5G werken met microgolven, infrarood (laserstraal)- en ultraviolette golven (ioniserende straling). Ouderen (gepensioneerden) die hun werkzame leven hebben gehad en niet zijn opgegroeid met de computer en smartphone of tablet en liever de papieren krant lezen om op de hoogte te blijven van wat er gebeurd wereldwijd en nationaal. Afhankelijk zijn van de journalist die onderzoekt, verifieert en nieuwsberichten schrijft voor de krant. Een journalist die zich moet houden aan ethische codes zoals vrijheid van meningsuiting en om objectieve informatie te verstrekken. Maar is de journalist wel objectief?

Een journalist

Bij het doorgeven van nieuws neemt de journalist de werkelijkheid zoals die is als uitgangspunt. De verificatie van feiten en de weergave van uiteenlopende standpunten belichaamt het journalistieke streven naar objectiviteit door:

-de analyse van doelgroepen en belicht het tegenstrijdige verhaal van verschillende kanten;

-gebruik te maken van verschillende bronnen en controleert deze voor bekendmaking/publicatie;

-zich actief op de hoogte te houden van trends en actuele kwesties en weet de juiste personen te bereiken;

-nieuwswaardige zaken te herkennen in de samenleving;

 » Lees verder