Juridische actie én meet & greet op vrijdag 4 september | Een Oorlog Reeds Verloren

01-09-20 07:38:00,

Gepubliceerd 1 september 2020
· Bijgewerkt 1 september 2020

Vrijdag 4 september ontvangen wij een klein aantal mensen op onze nieuwe locatie in Den Haag, waar wij naast het verstevigen van oude samenwerkingen ook nieuwe willen aangaan. Als u hierbij wilt zijn, als u iets wilt bijdragen én als u ons eens de hand wilt schudden – nu dat nog mag – kunt u zich aanmelden door een ticket bestellen op de nieuwe website nooit.nl. Naast dat u ons op deze wijze direct steunt kunt u die dag ook een concrete bijdrage leveren aan het verzet tegen de bedreiging van onze vrijheid door de juridische brief die u zult ontvangen te bezorgen bij de Tweede Kamer.

Wij hopen u te zien, aanstaande vrijdag.

nooit.nl

Tags: activismecoronapolitiekspoedwet

Dit vind je misschien ook leuk…  » Lees verder

Juridische doctrine uit de tijd van het absolutisme: Het Britse oordeel over Venezuela’s goud – Hands off Venezuela

07-07-20 08:28:00,

Venezuela |
July 6, 2020

Bron: Maria Müller, RT, 6 juli 2020 (DE) ~~~

De Britse centrale bank hoeft het Venezolaanse goud dat zij in haar bewaring heeft niet aan de Venezolaanse regering te overhandigen. Volgens onze auteur verraadt deze uitspraak van een Londense rechtbank een verouderd en dubieus begrip van de wet.

door Maria Müller

Centraal in de uitspraak van het Londense “Commerce Court” over het Venezolaanse goud staat de politiek-juridische doctrine van “Eén stem”. Dit relikwie uit pre-democratische tijden woog op tegen alle andere kwesties die in dit proces als aanvulling zouden worden behandeld. Rechter Nigel Teare verklaarde dat die van ondergeschikt belang waren en heeft ze helemaal niet onderzocht. Deze norm is expliciet van toepassing op alle Britse rechtbanken – wat een beroepsprocedure zinloos zou maken.

Gereleateerd: 30 ton: De Britse rechtbank kent Venezuelaanse goudreserves toe aan de putschist Guaidó 2 juli 2020

De doctrine van “Eén stem”

Rechter Teare legde de doctrine als volgt uit:

“Het is het voorrecht van de Kroon, die boven de regering van hare majesteit staat, om erkenningsverklaringen af te geven” (noot: van een buitenlands staatshoofd) “De doctrine van ‘One Voice’ (Eén Stem) vereist dat de rechtbanken van dit land accepteren dat ze onherroepelijk zijn.”

En verder:

“Nadat Hare Majesteit’s regering de heer Guaidó heeft erkend als president van Venezuela, moeten de rechtbanken en de uitvoerende macht met één stem spreken.”

Omdat:

“Het staat het Hof niet vrij de verklaring van de regering van Hare Majesteit in te trekken en ander materiaal te onderzoeken om te bepalen hoe de positie van de regering van Hare Majesteit feitelijk (moet) worden beoordeeld.” “De rechtbank mag, voor geen enkel doel, een tegengesteld standpunt innemen.”

Het wordt elders opnieuw benadrukt..:

“De rechterlijke macht en de uitvoerende macht moeten met één stem spreken. De rechtbanken mogen het handelen van de regering van Hare Majesteit niet onderzoeken, noch voor noch na de erkenning.”

Geen democratische scheiding der machten

Hierbij moet worden opgemerkt dat de scheiding der machten tussen de uitvoerende, de rechterlijke en de wetgevende macht een van de fundamenten is van de moderne opvatting van de democratie.

 » Lees verder

Juridische hulp gevraagd om #5G installatie op gebouw tegen te houden – De Lange Mars Plus

03-10-19 07:38:00,

De strijd tegen de plaatsing van 5G installaties is in volle heftigheid losgebarsten. Er is dringend behoefte aan juridische ondersteuning om te redden wat er te redden valt. De plaatsing of uitbreiding bijvoorbeeld van installaties op het appartementen gebouw of direct in de buurt. DLM Plus ontving de volgende oproep. Graag delen!

Oproep

Wie kan ons helpen om een telecomoperator tegen te houden die nieuwe apparatuur wenst te plaatsen op ons gebouw (o.a. 5G en meer…)?

De oude installatie dient vervangen te worden en er werd reeds voor de rechtbank uitgesproken dat dit op kosten van de operator moet gebeuren. Er moet ook een nieuw contract opgesteld worden en we dienen er aan mee te werken.

Dat een contract met deze telecomoperator een wurgcontract is dien ik je niet te vertellen, maar dat ze de apparatuur nog wensen te verdubbelen tot 3x toe, en 5G,… dat lijkt me toch wel een beetje overdreven.

Welke organisatie of serieuze adviezen kunnen dit voorkomen? Is héél dringend.

Reacties graag onder dit bericht als commentaar of aan info@dlmplus.nl.

Lees het DLM Plus Dossier over 5G

 » Lees verder