Redactionele aanbeveling: – Oekraïne – knooppunt van transformatie.

21-06-22 08: 07: 00, Volgens de onlangs gepubliceerde "Conflictbarometer 2020" van het Heidelberg Instituut voor Internationaal Conflictonderzoek (HIIK) is het aantal oorlogen in de wereld de laatste jaren gestegen van vijftien naar tweeëntwintig. De laatste oorlog wordt momenteel uitgevochten in Oekraïne. Het heeft de potentie om een wereldbrand te worden. Waarom is dat zo? Waarom Oekraïne in het bijzonder? Is er geen alternatief? Laat ons een poging doen om dit raadsel te begrijpen en een

BOEKTIP: Oekraïne – Moldavië – Transnistrië – Oekraïne – Moldavië

19-06-22 09: 48: 00, De geschiedenis herhaalt zich niet - of toch wel? 1992 een bloedige taaloorlog onder de strijdkreet "Voor een verenigd Moldavië" aan de zuidelijke rand van de uiteenvallende Sovjet-Unie. Vijfentwintig jaar later, de Oekraïense oorlog onder de eis "Oekraïne voor de Oekraïners". Nu oorlog in Oekraïne - morgen ook oorlog in Moldavië en Transnistrië? Het patroon is weer hetzelfde. Het is het gif van nationalisme, etnische en culturele zuivering dat de multi-etnische

Wladimir Putins Rolle im russischen Machtgefüge – eine notwendige Skizze

Liebe Freundinnen, liebe Freunde. Um Putins Rolle in der Machtstruktur, in der Politik Russlands richtig einordnen zu können, reicht es nicht, ihn als „KGBtschik“ klein reden zu wollen, ebenso wenig ihn als demokratisch gewählten Präsidenten zu verharmlosen, noch weniger allerdings ihn als Faschisten zu dämonisieren, wie es gegenwärtig in unseren Medien geschieht, die Putin als jemand darstellen, der Russland in den Faschismus führe und durch Regimechange abgelöst werden müsse. Nichtsdestoweniger muss man sich diesen Fragen…

Wer will welchen Frieden? Zur Frage nach den Zielen im Ukrainischen Krieg.

Wer Frieden will, muss nach den Ursachen des Krieges fragen. Drei Ansätze schälen sich dafür bei der Analyse des Kriegsgeschehens in der Ukraine heraus. Der eine lautet: Wer ist in diesem Krieg Aggressor und wer der Angegriffene? Der andere: Wie könnte eine Verhandlungslösung für einen zukünftigen Status der Ukraine aussehen? Und schließlich: Was also hieße es, Brücken zu bauen? Zur Beantwortung dieser Fragen macht es keinen Sinn, im Einzelnen auf die Kriegspropaganda einzugehen, mit der…

Nogmaals: bruggen bouwen – maar hoe?

05-05-22 08: 28: 00, Beste vrienden van het Forum! De laatste bijeenkomst werd gehouden onder het nog steeds actuele onderwerp van de oorlog in Oekraïne en, urgenter dan ooit tevoren, onder het leidende beginsel "Oekraïne: oorlog voeren of bruggen bouwen?", dat al eerder op deze website werd geformuleerd. De nadruk kwam nu te liggen op de vraag naar de oorzaken en de doelstellingen van de oorlog, waarbij scherp werd gevraagd: wie zijn de daders? Om…

“Nieuwe Veiligheids Architectuur”? Waarom alleen voor Europa? Waarom nu pas? Waarom niet meteen?

27-04-22 05: 04: 00, In de oorlog die momenteel bij volmacht wordt uitgevochten tussen het "Westen" en Rusland in Oekraïne, hebben Duitse politici het erover dat zij nu een veiligheidsarchitectuur voor Europa willen ontwikkelen. Goed. Maar waarom alleen voor Europa? Waarom nu pas? En waarom niet voor de hele Euraziatische regio met gevolgen voor de stabiliteit in de wereld? Waarom moest Rusland na de ontbinding van de Sovjet-Unie in ongebreideld triomfalisme als "regionale macht" worden…

Oekraïne: oorlog voeren of bruggen bouwen?

05-04-22 07: 05: 00, De oorlog in Oekraïne schudt de wereld momenteel meer wakker dan andere oorlogen die op hetzelfde ogenblik woeden. Waarom? Omdat het in het midden van Europa plaatsvindt? Omdat het uit de lucht komt vallen? Omdat Vladimir Poetin de vrede vertrapt die het Westen voor de wereld veilig wil stellen? De verontwaardiging over de Russische invasie in Oekraïne, die in strijd is met het internationaal recht, doet de gemoederen hoog oplaaien. In…

Forum 96: Rusland – Duitsland – Driedubbele uitbreiding – Kwesties die op het spel staan

03-04-22 02: 21: 00, Op de agenda van het laatste Forum stond Rusland - en het groeiende conflict over Oekraïne. Tegen de tijd van de vergadering was het conflict geëscaleerd tot een open oorlog. De vergadering was dus thematisch, laten we zeggen, overbelast. We zijn daarom overeengekomen de vergadering op te splitsen. De eerste helft te gebruiken om ons op een gemeenschappelijk informatieniveau te brengen en de tweede helft te wijden aan de vraag hoe…

Wanneer is de oorlog in Oekraïne begonnen? Op het spoor van een niet herkend déjà vu

31-03-22 05: 25: 00, Is de oorlog begonnen op 24. Februari 2022 toen Russische troepen de grens met Oekraïne overstaken? Begon het op de drieëntwintigste, toen de Oekraïense president Selensky mobiliseerde in afwachting van de Russische invasie? Op de tweeëntwintigste, toen Rusland de twee republieken Donetsk en Lugans erkende en beloofde ze te verdedigen? In de maanden daarvoor, toen de VS, de NAVO en de EU de eis van Rusland om een veiligheidszone tussen de…

Oekraïne: laten we niet vergeten … Een video-opname na de Maidan 2014

10-03-22 11: 36: 00, Wat is Oekraïne? Een land van verscheidenheid. Een land van mogelijkheden. Een rijk land. Een land dat een rijke geschiedenis heeft als brug tussen Oost en West en deze rol vandaag opnieuw op zich zou kunnen nemen. Waarom het na de "Maidan" 2014 anders is gelopen, blijkt uit deze lezing, waarin de confrontatielijnen die tot de huidige oorlog in Oekraïne hebben geleid, al duidelijk zijn benoemd. Een terugblik naar het jaar…