Kamer roept minister tot de orde: Nederland moet bijenrichtsnoer steunen

22-05-19 07:31:00,

Een opmerkelijke koerswijziging in Den Haag was het gevolg van recente onthullingen door Follow the Money. Gisteren werd een motie door de Tweede Kamer aangenomen waarin de regering wordt opgedragen om in Brussel van positie te veranderen, en nu de invoering van de Bee Guidance te steunen. De Bee Guidance is een Europees richtsnoer dat beoogt bestrijdingsmiddelen beter te testen op hun schadelijkheid voor bijen en hommels.

FTM onthulde op 6 april dat Nederland in Brussel de afgelopen jaren de invoering van de Bee Guidance heeft tegengewerkt, en in november 2018 in een vertrouwelijk gesprek met de Europese Commissie zelfs heeft gepleit voor afzwakking van het bijenrichtsnoer.

‘Minister Schouten [Landbouw, red.] zal haar beleid nu 180 graden moeten wijzigen,’ zegt Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren, die de motie indiende. ‘Ze moet nu terug naar Brussel, daar vertellen dat het parlement de regering op de vingers heeft getikt en dat Nederland terugkomt op de eerder bepleite versoepeling van de Bee Guidance’.

Voor de motie stemden D66, 50PLUS, GroenLinks, SP, PvdA, PVV en FvD. In de motie staat dat Nederland zich in Europees verband moet inzetten voor invoering van de Bee Guidance ‘als geheel’, en dat het richtsnoer voor bijen uiterlijk ‘eind 2019’ in werking moet treden.

FTM beschreef op 6 april een vertrouwelijk ‘implementatieplan’ dat momenteel in Brussel op tafel ligt, waarin versoepeling van het bijenrichtsnoer wordt voorgesteld. Concreet wordt met dat plan de invoerdatum van het merendeel van de testmethoden uit de Bee Guidance geschrapt. Daarmee werd onzeker of deze laboratoriumtesten zullen worden ingevoerd. Het gaat bijvoorbeeld om testmodellen waarmee langetermijneffecten van pesticiden op bijengezondheid kunnen worden onderzocht. Ook vallen er testen onder die specifiek ingaan op de mogelijk schadelijke effecten van bestrijdingsmiddelen op solitaire bijen en hommels. Wilde bijen zouden gevoeliger zijn voor blootstelling aan landbouwgif dan honingbijen.

Zulke testen worden momenteel in de EU niet uitgevoerd voordat bestrijdingsmiddelen op de markt worden toegelaten. ‘Hopeloos verouderd,’ noemde hoogleraar milieu- en gezondheidsrisico’s Jeroen van der Sluijs (Universiteit Utrecht) de huidige risicoanalyse tegenover FTM. Wetenschappers wijzen naar het grootschalig gebruik van pesticiden als belangrijke oorzaak achter de afname van bestuivende insecten in Europa.

Nu zal Nederland in Brussel moeten pleiten voor de invoering van de volledige Bee Guidance op korte termijn

Het voorstel om de Bee Guidance af te zwakken,

 » Lees verder

Tweede Kamer neemt motie over steun aan omstreden antisemitisme-definitie aan – The Rights Forum

tweede-kamer-neemt-motie-over-steun-aan-omstreden-antisemitisme-definitie-aan-8211-the-rights-forum

29-11-18 04:09:00,

Nieuws

IHRA-definitie

Kenneth Stern Kees van der Staaij IHRA SGP antisemitisme Israël-lobby

IHRA-definitie / Tweede Kamer neemt motie over steun aan omstreden antisemitisme-definitie aan

In een tweede poging is het de SGP gelukt een motie over de zwaar omstreden ‘IHRA-definitie van antisemitisme’ aangenomen te krijgen. De Kamer ging voorbij aan de bezwaren uit de joodse gemeenschap tegen het politieke misbruik dat wordt gemaakt van de bestrijding van antisemitisme.

Demonstratie van een afdeling van de Amerikaanse organisatie Jewish Voice for Peace tegen de dreigende verankering van de IHRA-definitie door het Amerikaanse Congres.Tikun Olam 

Tweemaal is scheepsrecht voor SGP-voorman Kees van der Staaij. Op 15 november diende hij een motie in, waarin de regering werd verzocht ‘steun te verlenen aan het binnen de EU overnemen van de IHRA-definitie van antisemitisme’. De motie kreeg alleen steun van VVD, CDA, CU, SGP en FvD en haalde het niet.

Een week later diende Van der Staaij een vergelijkbare motie in. Ditmaal werd de regering verzocht ‘steun te verlenen aan het hanteren van de internationale IHRA-werkdefinitie van antisemitisme’. Daarvoor bleken naast de eerdergenoemde partijen ook de PVV en 50PLUS te porren. Bij de stemming kreeg de motie dinsdag een ruime meerderheid.

Op het oog mag steun voor een ‘antisemitisme-definitie’ een ruggensteun voor de bestrijding van antisemitisme lijken, en als zodanig wordt de definitie ook verkocht. Maar in de praktijk wordt juist op cynische wijze misbruik gemaakt van de bestrijding van antisemitisme.

Politiek misbruik

De bezwaren tegen de IHRA-definitie, genoemd naar de International Holocaust Remembrance Alliance, zijn op deze website uitvoerig beschreven en door The Rights Forum onder de aandacht van politiek Den Haag gebracht. Kort gezegd is de definitie niet alleen onduidelijk, maar bovenal een politiek instrument om kritiek op Israëls Palestinapolitiek als ‘antisemitisch’ de kop in te kunnen drukken. De definitie politiseert de bestrijding van antisemitisme en werkt uitholling van het begrip antisemitisme in de hand.

Veelzeggend is dat de opsteller van de definitie, de joodse Amerikaan Kenneth Stern, zich fel verzet tegen wat hij noemt het ‘politieke misbruik’ van zijn definitie.

 » Lees verder

Kamer Probeert Onderzoek Steun aan Terroristen te Compliceren

Kamer Probeert Onderzoek Steun aan Terroristen te Compliceren

03-10-18 07:56:00,

Tweede Kamer wil onafhankelijk onderzoek naar steun Syrische rebellenFoto: NU.nl
Tweede Kamer wil onafhankelijk onderzoek naar steun Syrische rebellen

02 oktober 2018 21:38Laatste update: 12 uur geleden

   

Een meerderheid van de Tweede Kamer wil dat er een extern en onafhankelijk onderzoek komt naar de steun die Nederland heeft verleend aan verschillende gewapende groepen Syrische rebellen. 
VVD, CDA, D66, CU, GroenLinks, PvdA en SGP willen dat de Commissie van advies inzake volkenrechtelijke vraagstukken (CAVV) en de Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV) het onderzoek gaan uitvoeren. 
Het onderzoek moet zich richten op de steun in Syrië, maar moet ook leiden tot een nieuwe procedure met strengere regels voor het steunen van gewapende groeperingen in het buitenland. 

De Tweede Kamer debatteerde dinsdagavond met minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken) over een programma dat Nederland in 2015 is gestart. Daarbij zijn Syrische rebellen die streden tegen het regime van president Bashar Al Assad van zogenoemde niet-letale steun voorzien.
In het debat stonden drie vragen centraal: is de selectie van strijdgroepen correct verlopen, is de controle op de steun adequaat geweest en past de steun binnen de kaders van het volkenrecht? Ook vroegen Kamerleden om mogelijkheden om dergelijke programma’s beter te kunnen controleren. 
‘Kamer staat met bestaand beleid buitenspel’
ChristenUnie-Kamerlid Joël Voordewind zei dat de Kamer met het huidige beleid “buitenspel staat”. “We kregen geen inzage in wat voor hulp er is gegeven en waar de hulp naartoe ging”, zei hij. Sadet Karabulut (SP) vindt ook dat Kamerleden er te weinig zicht op hadden. “We konden niet controleren of de steun aan de voorwaarden voldeed”, aldus Karabulut. D66’er Sjoerd Sjoerdsma: “Dit moet in de toekomst anders.”
Hoewel de uitvoering van de steun die Nederland heeft verleend “beter had gekund”, vindt Blok niet dat er “onredelijk veel is misgegaan”. Hij is het wel met de Kamer eens dat de beoordeling van de geselecteerde groepen en controle “scherper” kon. Tegelijkertijd verwierp hij de suggestie dat Nederland met de steun op grote schaal terroristische organisaties heeft gesteund die massaal mensenrechten hebben geschonden.
Blok stelde voor om voortaan steun aan dergelijke groeperingen intensiever te behandelen in de Tweede Kamer. Hij is het met de Kamer eens dat dit in het vervolg “systematischer moet worden getoetst” en dat de volkenrechtelijke toets kan worden verbeterd.
Onthullingen door Nieuwsuur en Trouw 
De problemen met het steunprogramma kwamen in een reeks onthullende reportages van Nieuwsuur en Trouw aan het licht.  » Lees verder

Tweede Kamer zit te slapen bij zorgwekkende ontwikkelingen rond handelsverdragen

Tweede Kamer zit te slapen bij zorgwekkende ontwikkelingen rond handelsverdragen

20-07-18 07:51:00,

De EU en Japan ondertekenen op dinsdag 17 juli in Tokio handelsverdrag JEFTA, tegen de achtergrond van de dreigende handelsoorlog tussen de VS, China en de EU. Qua economische waarde is dit het grootste bilaterale handelsverdrag dat de EU ooit heeft afgesloten, maar de Nederlandse Tweede Kamer heeft verzuimd te debatteren over de mogelijke effecten van dit verdrag.

(Persbericht Trans National Institute)

Marieke van Doorn, coördinator van de Coalitie voor Duurzame en Eerlijke Handel (*1): “Het verdrag is tot stand gekomen op basis van geheime onderhandelingen, met grote inbreng van het bedrijfsleven. Voordat Nederland in de EU Raad van ministers toestemming geeft tot ratificatie, dient de Tweede Kamer het verdrag serieus te onderzoeken wat betreft de effecten op het MKB, klimaatverandering,  voedselveiligheid en de bescherming van burgerrechten. Dat is tot nu toe niet gebeurd. ”(*3)

Harry Lindelauff, woordvoerder FNV: “Als vakbonden knokken wij overal voor werknemersrechten, zoals meer vaste banen, veilige werkplekken en vakbondsvrijheid. Die rechten komen er in JEFTA bekaaid vanaf.”
Tenslotte Ante Wessels, woordvoerder van Vrijschrift, over dit verdrag: “De Europese Commissie heeft enkele maanden geleden een sterkere waarborg voor de bescherming van persoonsgegevens in handelsverdragen voorgesteld. Deze waarborg is niet in het verdrag met Japan opgenomen.” (*3)

Met JEFTA en andere handelsverdragen waar deze weken over wordt onderhandeld als EU-Mercosur en CEPA (EU-Indonesië), krijgen de rechten van exporterende bedrijven en multinationale investeerders prioriteit boven de rechten van het Nederlandse lokale midden- en kleinbedrijf, boeren en werknemers, terwijl onze volksvertegenwoordigers in de Tweede Kamer niet mee praten over de effecten van de verdragen. Deze verdragen zijn dan wel ‘EU-only’, de lidstaten hebben de EU gemandateerd om namens hen te onderhandelen, maar dat ontslaat onze volksvertegenwoordigers niet van haar taakstellende en controlerende bevoegdheid op de Nederlandse regering, die hierover besluiten neemt op EU-Raadsniveau.

Ook bij het dreigende EU verdrag met Mercosur (Brazilië, Argentinië, Paraguay en Uruguay) kijkt de Nederlandse Tweede Kamer niet om naar belangen van Nederlandse burgers en ondernemers uit het MKB, en de familiebedrijven in de landbouw. Coördinator Guus Geurts van de TTIP, CETA en landbouw-coalitie: “Evenals bij TTIP en CETA zal dit verdrag leidden tot oneerlijke concurrentie voor de familiebedrijven in de landbouw en veehouderij.(*4) De standaarden voor milieu, voedselveiligheid, identificatie en registratie, arbeid en dierenwelzijn liggen namelijk in de EU een stuk hoger dan in deze landen.

 » Lees verder

Kamer voelt niets voor veroordeling Israëlisch geweld tegen burgers in Gaza – The Rights Forum

Kamer voelt niets voor veroordeling Israëlisch geweld tegen burgers in Gaza – The Rights Forum

08-06-18 09:48:00,

Nieuws

Moties

Made in Israel MOVP Stef Blok PKC Tweede Kamer Shufersal Kinderrechten tweestatenoplossing Jeruzalem Mars van Terugkeer Gaza nieuwsanalyse

Tijd voor een rechtvaardig Israël-Palestina beleid

Help ons dat te realiseren

Steun ons

Moties / Kamer voelt niets voor veroordeling Israëlisch geweld tegen burgers in Gaza

Raketbeschietingen op Israël vanuit Gaza veroordelen we, maar Israëlisch geweld tegen burgers in Gaza niet. Aldus één van twaalf moties waarover de Kamer zich dinsdag uitsprak. Ze vormden een passende afsluiting van twee teleurstellende debatten over Palestina/Israël. Den Haag blijft de desastreuze status quo trouw.

Een van de meer dan 13.400 gewonden die sinds 30 maart tijdens de ‘Grote Mars van Terugkeer’-demonstraties in Gaza zijn gevallen. De Tweede Kamer wil het Israëlische geweld tegen de demonstranten niet veroordelen.The Gaza Post 

Afgelopen dinsdag stemde de Tweede Kamer over twaalf moties met betrekking tot het zogeheten Midden-Oosten Vredesproces (MOVP), beter bekend als de kwestie-Palestina/Israël. De moties waren een uitvloeisel van twee debatten over het thema op 19 april en 31 mei.

Pijnlijk gebrek aan visie

De debatten kenmerkten zich door oppervlakkigheid en richtingloosheid. Pijnlijk duidelijk werd dat het zowel de regering als de Kamer ontbreekt aan een omvattende visie op ‘het conflict’, een kader waarbinnen actuele ontwikkelingen een plaats en betekenis krijgen en dat concreet houvast biedt voor een op vrede gericht beleid.

Het bestaande Nederlandse beleid draagt niet bij aan vrede, maar is onevenwichtig en bestendigt een met name voor de Palestijnen desastreuze status quo. Wezenlijke kritiek daarop bleef tijdens de debatten en in de moties uit. Niemand vroeg minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken bijvoorbeeld hoe hij dacht de tweestatenoplossing nog te kunnen redden – de centrale pijler onder het Nederlandse beleid, die door Israël fanatiek wordt doorgezaagd en volgens velen al in de open haard ligt.

 » Lees verder

Tweede Kamer is unaniem krankzinnig geworden – De Lange Mars Plus

Tweede Kamer is unaniem krankzinnig geworden – De Lange Mars Plus

02-06-18 01:22:00,

Foto R. Vellekoop

Het gebeurt overal weleens dat het parlement een uitglijdertje maakt. De leden zijn per slot van rekening zelfs na hun uitverkiezing nog steeds mensen. Wel is er steeds sprake van een meerderheid die tegen de zin van de minderheid iets aanneemt. Als burger kan je daar nog mee leven, steeds zijn er een paar verlichte zielen die de meest onmenselijke voorstellen afwijzen en daardoor de kamer een zweem van menselijkheid meegeven. Dat is sinds de afgelopen week niet meer aan de orde.

De Tweede Kamer stemt namelijk unaniem voor de schuldig verklaring van de Russen in het MH17 drama. Zij nemen het onderzoek van de JIT serieus of vinden het ‘plausibel’. Rutte zegt trots de Russen aansprakelijk te stellen voor het neerhalen van de MH17 met een BUK raket. (Niet dat dit overigens iets betekent, maar het bekt lekker)

Hoe bestaat het dat een politiek beladen partijdig onderzoek als dat van de MH17 serieus wordt genomen door alle beroepspolitici uit de Tweede Kamer? Zijn ze onder invloed van te veel fluoride, zijn ze bedwelmd door het drinken van foute koffiemelk? Hing er teveel smog over de Hofvijver? Wat is er in godsnaam aan de hand op het Binnenhof?

De afgelopen week is het historisch warm geweest, het ene warmte record na het andere wordt verbroken. Kan het zijn dat de warmte ook daar in de geairconditonde ruimtes van ‘s lands parlement heeft toegeslagen? Is er misschien een geheimzinnige uitbraak van het anti-Ruslandvirus geweest?

Laten we deze gebeurtenis voor ons (hopelijk) wakkere nageslacht vastleggen.

Wat heeft zich daar achter de schermen, of in de nis van de vlag afgespeeld? Eerst wordt het volk onplezierig verrast met de mededeling dat de kamerleden voor een vlag met vlaggenstok 12.000 euro neer hebben geteld (dat is het veertigvoudige wat gewone burgers er voor betalen) en daarna zijn ze helemaal los gegaan over Rusland. (Op verzoek van enkele christelijke partijen moet er een vlag geplaatst worden in de zaal van de Tweede kamer; nadat kamerleden ontevreden zijn over deze vlag pronkt er sinds kort een vlag op een grotere stok)

Is het de uitwerking van deze trotse driekleur die zelfs het hart van de meest doorgewinterde criticus van Holland heeft vermurwd?

 » Lees verder

Tweede Kamer wordt wakker: cash verdwijnt –

Tweede Kamer wordt wakker: cash verdwijnt –

12-03-18 09:47:00,

Foto 123rf

Het is altijd een prettige vaststelling wanneer je ziet dat de volksvertegenwoordiging wakker schiet en  wil kijken naar het verdwijnen van contant geld. Deze ontwikkelingen vormen namelijk een bedreiging voor de bevolking. Blijkbaar zijn er gemeenten die cash eveneens aan het uitbannen zijn, naast allerlei detailhandelaren. Zij maken banken hiermee in ieder geval heel gelukkig!

De Kamer

50PLUS wil in de Tweede Kamer debatteren over het gebruik van cash geld in onze samenleving. De aanleiding is het bericht van de NOS dat een groeiend aantal gemeenten weigert contant geld aan de balie te accepteren. Martin van Rooijen van 50PLUS wil echter een breder debat en het is hem gelukt dit op de agenda te krijgen: de rol van contant geld in onze samenleving zal nu in de grote zaal van de Tweede Kamer worden gehouden.

Cash

Naast de gebruikelijke voor- en nadelen van contant geld is er meer aan de hand. Op de achtergrond spelen zaken mee die tot nu toe niet in de discussie naar voren zijn gekomen.

Wat kunnen de gevolgen zijn van een cashloze maatschappij? Het einde van cash geld geeft regeringen de macht om mensen aan te moedigen hun geld uit te geven wanneer de economie vast zit of om minder te spenderen bij oververhitting. Regeringen hebben immers volledig inzicht in de digitale rekeningen!

Grote banken in zowel Engeland als de VS behandelen grote cash opnames al als een verdachte activiteit. Het Amerikaanse departement van Justitie heeft bankemployees opdracht gegeven om te overwegen de politie te bellen bij opname door klanten van $5,000 dollar of meer.

Frankrijk beperkt Franse burgers om cash betalingen van meer dan 1000 euro te doen. Zweden is al bijna volledig cashloos en Denemarken is hard op weg.

Naast het volledige inzicht dat landen hebben in de financiële stand van zaken van hun onderdanen biedt een cashloze maatschappij voor banken ook grote voordelen. Zij worden daardoor niet meer kwetsbaar voor bank runs! Dat werkt als volgt.

Banken

De situatie die het bestaan van de bank in gevaar kan brengen is de bankrun.

 » Lees verder