Kamerleden zwijgen ondanks ervaring eerdere pandemiehoax – Viruswaarheid

10-12-20 09:38:00,

COVID-19 is herhaling van zetten Mexicaanse Griep

Door mr. Jeroen Pols

Rotterdam – 10 december 2020 – In Kamervragen sprak Khadija Arib in 2010 over “een van de grootste medische schandalen van de afgelopen honderd jaar”. De huidige voorzitter van de Tweede Kamer zette de ondoorzichtige handelwijze van de vaccindeal en de corruptie van de WHO tijdens de Mexicaanse griep op de agenda. Vijftien leden die toen deelnamen aan de evaluatie van het debacle zitten vandaag nog in de Kamer. COVID-19 is een herhaling van destijds. Toch zwijgen zij.

De overeenkomsten tussen de toenmalige en huidige “pandemie” zijn verbluffend. Op dit moment zitten tweeëndertig toenmalige leden nog steeds in de Tweede Kamer. Arib en veertien andere huidige parlementariërs evalueerden destijds in de vaste Kamercommissie van VWS de aanpak van de Mexicaanse griep. Zij dragen daarmee kennis over de toenmalige gang van zaken. Ongetwijfeld hebben zij een déjà vu ervaring. Kritische vragen blijven echter uit.

Belangenverstrengeling

De commissie besprak tijdens de evaluatie de dubieuze rol van de WHO. Zij stelden vast dat van de zestien leden van het comité dat de Wereldgezondheidsorganisatie adviseert, er bij zes sprake was van belangenverstrengeling. Vier adviseurs hadden banden met fabrikanten van vaccins. Ook de European Scientific Working Group on Influenza (ESWI) mocht volgens de Kamerleden niet onvermeld blijven. Die groep wordt mede gefinancierd door de farmaceutische industrie en speelde ook een rol in het geheel. Overigens staat de WHO met de financiering door de Bill & Melinda Gatesfoundation tijdens de COVID-19 crisis meer dan ooit onder invloed van de vaccinlobby.

Pandemie

De commissie constateerde dat de WHO onder druk van de farmaceutische industrie de criteria van een pandemie wijzigde. De firma Roche, een hoofdrolspeler in de huidige “pandemie”, schreef mee aan het opstellen van de pandemierichtlijnen. Daarmee verdween de dodelijkheid van een virus als criterium. Uitsluitend hierdoor kon de Mexicaanse griep korte tijd later een pandemie worden. De Kamerleden drongen bij de minister aan om de WHO de definitie te herzien. Dit gebeurde niet. COVID-19 werd hierdoor eveneens tot pandemie uitgeroepen.

Nieuw en onbekend virus

In antwoord op vragen verklaarde de minister waarom de Mexicaanse griep als een bedreiging werd beschouwd: “Het was een nieuw en onbekend virus. Het was een atypisch seizoen. Het virus trof andere leeftijdsgroepen dan normaal. Ook het risico op mutatie in een meer ziekmakende variant was aanwezig.

 » Lees verder

Kamerleden tegen nieuwe atoombommen in Volkel –

25-02-18 11:28:00,

Foto 123rf

SP, PvdA en GroenLinks hebben kritische Kamervragen gesteld over de Amerikaanse plannen om de B-61 atoombom te moderniseren. Dit is een Amerikaans kernwapen dat in Volkel ligt en gebruikt kan worden door de Nederlandse F-16. Het Amerikaanse ministerie van Defensie heeft een nieuwe kernwapenstrategie uitgebracht, de Nuclear Posture Review voor 2018. Daaruit blijkt dat de Amerikaanse luchtmacht de B-61-11 bom die in Volkel ligt nog voor 2020 zal moderniseren.

In deze plannen is bovendien opgenomen dat deze kernwapentaak voor de Nederlandse F-16 zal worden voortgezet door de F-35, de JSF in de volksmond. De F-35 zal na 2020 de F-16 gaan vervangen. ‘Als dat doorgaat’, aldus Karabulut, ‘lapt de regering een aangenomen SP-motie aan haar laars.’ In die motie wordt gesteld dat de Tweede Kamer geen kerntaak voor de F-35 wil.

Het is een publiek geheim dat er kernwapens in Nederland zijn, maar specialisten schatten dat er 20 stuks van de B-61-11 bommen in Volkel liggen opgeslagen. Nederlandse piloten zijn opgeleid om ze in geval van een kernoorlog af te werpen. De afgelopen jaren is er gewerkt aan technische verbeteringen van deze vrijeval bom. De nieuwe versie, de B-61-12, wordt met een ander staartstuk uitgerust. Daardoor is de bom beter te sturen.

Amerikaanse kernwapens bevinden zich op zes bases in vijf Europese NAVO-lidstaten. In totaal gaat het hoogstwaarschijnlijk om 180 B61-bommen. Dit zijn zogenaamde ‘vrije valbommen’, die door vliegtuigen afgeworpen moeten worden. Piloten van de gastlanden worden hiervoor getraind. In Nederland is een F16-squadron op de Vliegbasis Volkel in Noord-Brabant belast met deze kernwapentaak.

In 2001 werd het aantal Amerikaanse kernwapens in Europa nog geschat op 480. Sindsdien zijn de B61-bommen verwijderd van de vliegbases Araxos (Griekenland, 2001), Ramstein (Duitsland, 2005) en Lakenheath (Verenigd Koninkrijk, 2006). Daarnaast werd het type B61-10 uit actief gebruik genomen.

De kernwapens zelf blijven tot het moment van gebruik Amerikaans bezit. Het zijn ook de Verenigde Staten die het besluit tot inzet van kernwapens nemen. Wanneer dit het geval is, bepaalt de NAVO-commandant in Europa, de Strategic Allied Commander Europe (SACEUR), welke kernwapens gebruikt gaan worden. Hij geeft vervolgens een zogenaamd ‘release order’ aan de Amerikaanse eenheid die de kernwapens bewaken.

 » Lees verder