Geen land in Europa kampt meer met ontvolking platteland dan Spanje

geen-land-in-europa-kampt-meer-met-ontvolking-platteland-dan-spanje

10-06-19 06:54:00,

Bulgarije, Roemenië, Griekenland en de Baltische staten kampen ook met ontvolking van het platteland. Maar het sterkst door dit fenomeen getroffen land in Europa is Spanje. 

3.000 dorpen zijn inmiddels onbewoond. Vijf procent van de Spaanse bevolking woont op 53 procent van het staatsoppervlak. De in het noordoosten van Spanje zich over tien provincie en vijf autonomiegebieden uitstrekkende Serrania Celtiberica, vanwege de geringe bevolkingsdichtheid ook wel Spaans Lapland genoemd, geldt als de grootste demografische woestijn in de Europese Unie. Slechts een half miljoen mensen woont hier op een oppervlak van 63.098 vierkante kilometer in 1632 gemeentes. Het Spaanse binnenland zonder de hoofdstad Madrid en de regio’s met toegang tot de zee heeft tussen 2008 en 2018 bij elkaar een kwart miljoen inwoners ingeboet. In de provincies Albacete, Ávila, Burgos, Gijón, Jaén, Oviedo, Soria, Teruel en Zamora werden zelfs kleine steden door het fenomeen getroffen. Een uitzondering vormt de provincie Guadalajara, die van de nabijheid van de hoofdstad profiteert.

Trek naar de stad

De keerzijde van de ontvolking van het platteland is een trek naar de regio’s ronde Madrid en Barcelona en naar Guipúzcoa met San Sebastián en naar Vitoria, Almería, Huelva, Málaga in Andalusië of Las Palmas op de Canarische eilanden, die onverminderd aanhoudt. De dicht bij Barcelona gelegen gemeente Sant Cugat del Vallès met haar 90.000 inwoners laat niet alleen een bevolkingsgroei van 72 procent sinds het begin van het millennium zien, maar tegelijk een van de hoogste doorsnee-inkomens van Spanje. 7,5 miljoen Spanjaarden wonen in de zes grote steden Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Zaragoza en Málaga.

Blijf op de hoogte van nieuws, opinie en achtergronden: Volg Novini!

Als redenen voor de ontvolking van het platteland gelden een tienjarige economische crisis, die overigens vanaf 2018 langzaam wegebt, vergrote mobiliteit door betere verkeerswegen, het wegtrekken van hoger opgeleiden, de terugkeer van veel immigranten naar Latijns-Amerika, lage geboortecijfers en hoge sterfte, alsmede het aanhoudende slechte imago van de plattelanders als ongeschoolde achterlijken.

Tegenover de terugloop van dienstverlening, publieke voorzieningen, winkel- en cultuuraanbod bij gelijktijdig verlies aan investeringen, infrastructuur en politieke vertegenwoordiging op het platteland, staan grotere sociale spanningen door enorme inkomensverschillen en hoge huren in de stedelijke agglomeraties.

Schotse Hooglanden

Als voorbeeld zouden in deze situatie de Schotse Hooglanden kunnen dienen. Het noordwestelijke deel van Schotland maakt samen met de nabijgelegen vier eilandengroepen meer dan de helft van het land uit,

 » Lees verder