Alternatieve kankerbehandeling (6): Moermantherapie – De Lange Mars Plus

Alternatieve kankerbehandeling (6): Moermantherapie – De Lange Mars Plus

11-09-18 10:09:00,

Foto 123rf

De Vlaardingse arts Cornelis Moerman (1893 – 1988) ontdekt door experimenten met postduiven een verband tussen leefwijze, voeding en kanker. Zijn uitgangspunt is dat kanker het gevolg is van een verstoorde stofwisseling, herstel hiervan door de juiste voeding leidt tot genezing. Een actieve vereniging ondersteunt en promoot zijn therapie en een groep artsen werkt volgens de Moermanprincipes.

Moerman

Deze Vlaardingse arts ontdekt in de dertiger jaren door experimenten met duiven dat gezonde vogels geen kanker ontwikkelen en zwakke en ondervoede wel. Volgens hem moet daarom de behandeling van kanker zijn gericht op de versterking van het immuunsysteem met voeding in de hoofdrol.

Naast onvolwaardige voeding signaleert hij ook een tekort aan jodium, citroenzuur, vitamine B-complex, ijzer en zwavel, vitamines A, D, E en C.

Volgens de arts heeft de kankerpatiënt een algemene stofwisselingsstoornis, die veroorzaakt is door een tekort aan voor het lichaam essentiële voedingsstoffen. Een langdurig gebruik van onvolwaardige voeding is in 80% van de gevallen de oorzaak van kanker, zegt Moerman in 1979 tijdens een voordracht in Den Haag. Hij betreurt het dat hij niet serieus genomen wordt door de medische professie. Kijk naar de resultaten, zegt hij die spreken voor zich.

Ondanks dat zijn medische vakbroeders Moermans methode afwijzen, geniet het een toch grote populariteit bij de bevolking. Voor veel mensen is het onbegrijpelijk dat een dieet kanker zou kunnen genezen, maar ze kloppen toch bij de arts aan, vaak als laatste redmiddel als de reguliere geneeskunde hen niet meer kan helpen. Heel veel patiënten vinden hun weg naar de overwerkte arts. Lees artikel.

De therapie zoals Moerman deze heeft geïntroduceerd is echter aan het verdwijnen en maakt plaats voor een algemene niet-toxische tumortherapie. Een therapie die iedere arts naar eigen goeddunken aanpast, maar die totaal niet gebaseerd is op de ideeën van dokter Cornelis Moerman. Dit is de mening van de Dokter C. Moerman Stichting. Deze stichting stelt zich als doel de voortzetting van de door Moerman opgezette instituut voor kankeronderzoek zijn methoden.

Het oorspronkelijke dieet

Geen vlees, vis of gevogelte.
Geen water,

 » Lees verder

Alternatieve kankerbehandeling(5): vitamine C – De Lange Mars Plus

Alternatieve kankerbehandeling(5): vitamine C – De Lange Mars Plus

01-09-18 09:12:00,

Foto 123rf

Vitamine C blijkt als het in hoge doses intraveneus wordt toegediend kankercellen te doden. Tweevoudig nobelprijswinnaar Linus Pauling is een van de eersten binnen de wetenschappelijke wereld die de enorme betekenis van vitamine C voor de moderne geneeskunde herkent. Helaas wordt hij door een deel van deze wereld verguisd. Aan vitamine C valt niet genoeg te verdienen.

Linus Pauling

Pauling was degene die met 1000 mg ver over de dagelijks aanbevolen hoeveelheid van vitamine C gaat van 40 tot 60 mg per dag. Hij zei zelf 12.000 mg per dag te nemen. Het viel hem op dat veeartsen voor primaten een veel hogere doses aanbevolen dan voor mensen werd aangeraden. Vandaar dat hij aanvankelijk op 6.000 mg (6 gram) per dag komt voor de mens.

Biochemist Linus Pauling, werkt eind vorige eeuw (60-er jaren) aan Oregon State University. Hij komt erachter dat vitamine C via een infuus rechtstreeks in de bloedbaan toegediend veel sterker werkt dan via de mond. Pauling en zijn collega’s passen dit toe bij 1000 kanker patiënten met een ongelofelijk succes.

Ondanks de vijandige reacties van zijn minder vooruitstrevende collega’s gaat hij onverminderd door. Zij leggen de basis voor een standaardbehandeling met hoge doses vitamine C van chronische en degeneratieve ziektes.

Hij doet verslag van zijn ontdekkingen in een reeks boeken. Vitamin C and the Common Cold (in 1970), Vitamin C, the Common Cold and the Flu (1976), Vitamin C and Cancer (1979) en How to Feel Better and Live Longer (1986)

Vitamine C

“[Ewan Cameron] en Pauling ontdekken dat vitamine C de levens van kankerpatienten vier keer langer maakt dan van patienten die geen C krijgen toegediend,” schrijft Dr. Ronald Hoffman van het Hoffman Center in New York City, een kliniek die hoge doses intraveneuze vitamine C toedient als onderdeel van kankerbehandelingen.

Dr Hoffman deelt meer interessante informatie over het gebruik van vitamine C. Hij schrijft dat al meer dan 20 jaar zijn kliniek het Hoffman Center hoge doses vitamine C gebruikt in de strijd tegen kanker.

Cameron en Pauling dienden hoge doses vitamine C toe in de vorm van natriumascorbaat (niet zure variant ) zowel oraal als intraveneus.

 » Lees verder

Alternatieve kankerbehandeling (4) met paddestoelextracten – De Lange Mars Plus

Alternatieve kankerbehandeling (4) met paddestoelextracten – De Lange Mars Plus

03-08-18 06:21:00,

Het is uiterst merkwaardig dat een anti-kanker geneesmiddel als PSK in met name Japan wordt gebruikt en dat het voor het Westen niet meer is dan een ‘voedingssupplement’. PSK is in Japan een goedgekeurd geneesmiddel gebaseerd op 20 jaar onderzoek, met een jaarlijkse omzet van honderden miljoenen dollar!

PSK is het best verkochte geneesmiddel tegen kanker in Japan. De paddestoel waaruit het PSK extract wordt gewonnen is al sinds de tijd van de Ming Dynasty in gebruik in de traditionele Chinese geneeskunde TCM. Daarnaast is er ook PSP dat van dezelfde paddestoel komt.

PSK

Polysaccharide-K (PSK) wordt gewonnen uit een paddestoel met de naam coriolus versicolor en ontwikkeld voor kankerbehandeling in Japan. Gebruikt als aanvulling naast chemo vergroot PSK de overlevingskansen bij patiënten met maag- (1) (2) en darm (3) (4) (5)kanker. Patiënten met slokdarmkanker (27) kunnen er ook wel bij varen.

In Nederland heet de trametes versicolor of coriolus versicolor gewoon elfenbankje. In het Japans is de naam van deze paddestoel kawaratake en in het Chinees Yun-Zhi. Het bevat PSK en PSP, deze bestanddelen stimuleren de immuniteit. Met name het bestanddeel PSK, dat vooral in Japan veelvuldig wordt geadviseerd, is uitvoerig onderzocht.

Deze paddestoel komt  niet alleen voor in Azië, maar ook in Noord-Amerika en Europa en is een waaiervormige paddenstoel, die meestal in groepen voorkomt. De term versicolor verwijst naar de verschillende kleuren, zoals bruin, grijs, gelig en blauwachtig, die je aan de bovenkant van de hoed van de paddestoel kunt zien.

Het grote voordeel van het gebruik van PSK is dat het niet giftig is en zonder noemenswaardige bijwerkingen kan worden ingenomen. Daarnaast is het uitgebreid onderzocht en gedocumenteerd.

In Japan wordt PSK gebruikt bij een kankerbehandeling samen met chirurgie, chemotherapie, en/of bestraling. Het kan ingenomen worden als thee of met capsules.

PSP

Een ander extract dat uit deze bijzondere paddestoel wordt gewonnen is PSP. Dit wordt in 1983 in China geïsoleerd. Ook dit heeft een bijzondere uitwerking op het immuunsysteem. Het gebruik van PSP of Polysaccharide Peptide is minder getest dan PSK.

 » Lees verder

Alternatieve kankerbehandeling (3): natriumbicarbonaat therapie – De Lange Mars Plus

Alternatieve kankerbehandeling (3): natriumbicarbonaat therapie – De Lange Mars Plus

23-07-18 07:39:00,

Volgens de Italiaanse oncoloog Dr Simoncini is kanker een schimmelinfectie, van met name Candida Albicans, die met natriumbicarbonaat kan worden vernietigd. Hij vindt het de hoogste tijd dat de medische professionals toegeven dat ze theoretisch op het verkeerde spoor zitten. Chemotherapie verzwakt slechts het immuunsysteem, omdat deze medicatie lukraak zowel kanker- als gezonde cellen doodt.

Simoncini stelt dat de oorsprong van kanker niet genetisch is, maar komt van de agressieve schimmel Candida Albicans. Daarom behandelt hij zijn kankerpatiënten met natriumbicarbonaat of baking soda dat een van de sterkste vijanden van schimmels in de natuur is. De oncoloog ziet de schimmel in het lichaam als een epidemische vervuiling. Volgens hem verzwakt chemotherapie het immuunsysteem waardoor de schimmel zich nog verder kan verspreiden, omdat deze medicatie lukraak zowel kanker- als gezonde cellen doodt.

De medische behandeling met natriumbicarbonaat is door de autoriteiten niet toegestaan. Simoncini is geschorst als arts omdat hij natriumbicarbonaat aan zijn patiënten heeft voorgeschreven in plaats van chemo. Door de Italiaanse media is de oncoloog weggezet en belachelijk gemaakt als charlatan en oplichter. In een zaak is hij veroordeeld tot drie jaar gevangenisstraf. Zijn relatief eenvoudige en goedkope methode stuit op veel weerstand in het medische circuit. Lees meer via zijn website.

Kanker ‘is een schimmel’ 
Simoncini zegt:

“Om precies te zijn, komt deze voort uit een candidakolonie – waarvan we vijf of zes extreem pathogene soorten kennen – die onvermijdelijk met afzonderlijke cellen het lichaam binnendringt, bijvoorbeeld via de voeding, en die gevaarlijk wordt wanneer deze erin slaagt om een grote kolonie te vormen in een orgaan of weefsel dat om enige reden zwak is.

Zwak betekent dat dit niet die weerstand kan bieden die, samen met de werking van het immuunsysteem, zorgt voor de vitaliteit van het gehele lichaam.

Candida heeft dezelfde genetische reeks als een tumor. Zolang de immuunbescherming doeltreffend is, is alles onder controle, maar is dat niet zo dan verschijnt er een kolonie waartegen het lichaam zich probeert te verdedigen door inkapseling die groter wordt als de kolonie toeneemt en dus een grote omvang kan krijgen.

Een orgaan waarvan het diepe bindweefsel is binnengedrongen,

 » Lees verder

Alternatieve kankerbehandeling (2): New German Medicine van Dr Hamer – De Lange Mars Plus

Alternatieve kankerbehandeling (2): New German Medicine van Dr Hamer – De Lange Mars Plus

19-07-18 08:06:00,

Dr Hamer heeft het grootste deel van zijn leven gestreden om zijn ontdekking over de oorsprong van kanker en de behandeling die daarbij aansluit bij zijn medische vakbroeders geaccepteerd te krijgen. Ondanks keihard bewijs van zijn succesvolle manier om kanker te bestrijden verliest deze Duitse internist zijn vergunning. De NGM is een nieuwe zienswijze in de geneeskunde, maar ook een nieuwe filosofie van het bewustzijn.

De arts verliest niet alleen zijn medische vergunning, maar ook zijn vrijheid in 1997 wanneer Dr. Hamer wordt veroordeeld tot 19 maanden gevangenis omdat hij drie mensen, zonder artsenvergunning, gratis medische informatie heeft gegeven. Blijkbaar vinden de autoriteiten dit niet genoeg.

Op 9 september 2004 wordt Hamer opnieuw gearresteerd, in zijn woning in Spanje. Op basis van een Europees uitleveringsbevel wordt hij uitgeleverd aan Frankrijk en daar veroordeeld tot drie jaar onvoorwaardelijke gevangenisstraf. Hij is veroordeeld en verantwoordelijk bevonden aan de dood van Franse burgers omdat zijn publicaties in het Frans te krijgen zijn. Hij heeft echter nooit een van deze personen gesproken.

Hamer laat zich hierdoor niet tegenhouden en gaat onverdroten met zijn levenswerk door.  Hij heeft meer dan 40.000 gevallen geanalyseerd. Ondertussen is zijn werk bekend geworden als New German Medicine (NGM).

De pers en het medisch establishment deinzen er niet voor terug om hem en zijn werk aan te vallen. Journalisten van de roddelpers en medische “deskundigen” schilderen Hamer af als charlatan, als zelf verheerlijkte wonderheler, een sekteleider, een onzinnig buitenstaander of een dwaze crimineel, die kankerpatiënten de ‘levensreddende’ conventionele behandelingen ontzegt.

Dr. Hamer ontdekt dat elke ziekte ontstaat door een shock of trauma die ons volledig verrast.

Op het moment dat het onverwachte conflict ontstaat, slaat de schok toe in een specifiek hersengebied. De hersencellen die de conflictinslag ontvangen, zenden een biochemisch signaal naar de bijhorende lichaamscellen en veroorzaken de groei van een tumor (weefseltoename) of een weefselafname of functieverlies, afhankelijk in welk deel van de hersenen de schok ‘inslaat’.

Elke ziekte verloopt in twee fasen:
1. Een conflict-actieve fase, die wordt gekenmerkt door emotionele stress, koude extremiteiten, geen eetlust en slapeloosheid en dan, vooropgesteld dat wij het conflict oplossen.
2.  » Lees verder

Alternatieve kankerbehandeling: Gersons voedingstherapie – De Lange Mars Plus

Alternatieve kankerbehandeling: Gersons voedingstherapie – De Lange Mars Plus

13-07-18 06:21:00,

Volgens Dr Gerson wordt de gezondheid van de mens voortdurend aangevallen door de gevolgen van het moderne leven die het zelf helende vermogen ondermijnen. Het voedingsprogramma van Gerson kan volgens dit instituut de afweer van de organen herstellen en het lichaam in staat stellen zichzelf te genezen.

Sinds Gersons dood in 1959 is het genezende werk veel moeilijker geworden. Lucht, bodem en water zijn wereldwijd vervuild, het verbouwde voedsel heeft een belangrijk deel van zijn voedingswaarde verloren en daarnaast bevat het steeds meer chemische toevoegingen. Ook het medicijngebruik is toegenomen. Daarnaast zijn zelfdestructieve gewoonten onderdeel geworden van de moderne leefstijl, zodat mensen meer ernstig vergiftigd zijn en hun lichamen meer beschadigd. Daardoor zijn er enkele aanvullingen op het basis programma om zijn effectiviteit te vergroten.

Basis pricipes

De Gerson Therapie pakt niet de symptomen aan, maar de oorzaak van de ziekte. De twee belangrijkste vijanden van onze gezondheid zijn giftigheid en tekorten. Beide zijn het gevolg van de hedendaagse kunstmatige levensstijl waaruit de natuur is verbannen. En beide zijn verbonden met het moderne westerse dieet en ons verontreinigde milieu.

Giftigheid

Het gebruik van zwaar giftige pesticides, fungicides en herbicides samen met andere chemicaliën laten in de commerciële landbouw resten na in de planten die ons voedsel vormen. Veel van dit gif kan niet afgewassen worden. Daarnaast worden er nog eens voedseladditieven aan het voedsel toegevoegd tijdens het bewerken van de voeding, waarvan de meeste onveilig zijn.

Volgens Gerson werken vlees eiwitten hetzelfde als giffen in ons lichaam. Voor Gerson is de ideale therapie gebaseerd op planten.

Tekorten

Net als met giftigheid begint het ook hier met de gezondheid van de bodem. Al meer dan 150 jaar wordt kunstmest gebruikt in de commerciële landbouw. De grond verarmt door toevoeging van stikstof, fosfor en kalium. Terwijl om de bodem gezond te houden het juist veel meer mineralen en sporenelementen zou moeten krijgen. Als resultaat brengt de verarmde bodem voedingsarme planten voort, die ons evenzo arme dagelijkse voedsel worden.

Maar dat zijn niet de enige aantastingen van ons voedsel, want vervolgens wordt het ingeblikt, gerookt, gepekeld, gebotteld of op een andere manier bewaard,

 » Lees verder