Het Kaukasische dilemma | Door Rüdiger Rauls | KenFM.de

10-11-20 05:16:00,

Een standpunt van Rüdiger Rauls.

Tot nu toe heeft de waarde van het westen in het conflict over Nagorno-Karabach voor geen van de twee tegenstanders een duidelijk standpunt ingenomen. Eigen belangen en vermeende waardeoriëntatie maken de beslissing moeilijk.

Achtergrond

„Een door Moskou bemiddeld staakt-het-vuren (1 ) maakte in 1994 een einde aan de oorlog tussen Armenië en Azerbeidzjan over de regio Nagorno-Karabach. Aan het einde van deze oorlog had de „Armeense kant de controle over Karabach en zeven omliggende districten van Azerbeidzjan (…), waaruit de Azerbeidzjaanse bevolking werd verdreven“ (2).

Sindsdien staat bijna 20 procent van het internationaal erkende grondgebied van Azerbeidzjan onder Armeense controle, wat in strijd is met het internationale recht. Deze onrechtmatig bezette gebieden hadden zichzelf op eigen gezag tot onafhankelijke Republiek Karabach uitgeroepen, hoewel dit niet eens door Armenië wordt erkend.

In 2007 hadden Rusland, de VS en Frankrijk, als bemiddelaars in het Karabach-conflict, als basis de verordening opgesteld „dat de definitieve status van Nagornyi-Karabach moet worden bepaald door een referendum waaraan alle bevolkingsgroepen die daar voor het begin van het conflict hadden gewoond, moeten deelnemen“(3).

In januari 2019 zagen de ministers van Buitenlandse Zaken van Armenië en Azerbeidzjan de noodzaak in om „concrete maatregelen te nemen om de bevolking voor te bereiden op de vrede“(4). Dit was waarschijnlijk een reactie op de verandering in de machtsverhoudingen in de regio. Door de inkomsten uit de olie- en gasvoorziening had Azerbeidzjan zijn eigen leger kunnen herbewapenen en de druk op Armenië kunnen verhogen.

Bovendien werden de Azeri’s gesteund door de Turken, die zich religieus en etnisch aan hen gehecht voelen als moslims en als een Turks volk. Reeds in 2009 had Turkije de „Turkse Raad“ opgericht als een vereniging van de Turkse volkeren in Centraal-Azië, die „de legitieme strijd van het Azerbeidzjaanse volk voor de bevrijding van zijn bezette gebieden“ steunt(5).

Waarschijnlijk als reactie op deze ontwikkeling heeft Arajik Harutjunjan, de facto president van de Republiek Karabach, die niet wordt erkend volgens het internationaal recht, op 27.9.2020, dat wil zeggen een week voor het uitbreken van de vijandelijkheden, aangekondigd „dat het parlement van Karabach naar Shusha moet worden verplaatst“(6).

De Azerbeidzjaanse kant kon dit besluit alleen maar begrijpen als een provocatie,

 » Lees verder

Die kaukasische Zwickmühle | Von Rüdiger Rauls | KenFM.de

09-11-20 07:44:00,

Dieser Artikel ist auch als kostenlose MP3 für Dich verfügbar!

Download MP3

Ein Standpunkt von Rüdiger Rauls.

Bisher hat der Wertewesten im Konflikt um Bergkarabach keine eindeutige Position für einen der beiden Kontrahenten bezogen. Eigene Interessen und vorgebliche Werteorientierung machen die Entscheidung schwierig.

Vorgeschichte

„Durch einen von Moskau vermittelten Waffenstillstand“ (1) endete 1994 der Krieg zwischen Armenien und Aserbaidschan um die Region Bergkarabach. Am Ende dieses Krieges kontrollierte die „armenische Seite Karabach und sieben umliegende Bezirke Aserbaidschans (…), aus denen die aserbaidschanische Bevölkerung vertrieben wurde“ (2).

Seitdem befinden sich fast 20 Prozent des international anerkannten Territoriums von Aserbaidschan völkerrechtswidrig unter armenischer Kontrolle. Diese widerrechtlich besetzten Gebiete hatten sich eigenmächtig zur unabhängigen Republik Karabach erklärt, wobei diese aber nicht einmal von Armenien anerkannt ist.

Im Jahr 2007 hatten Russland, die USA und Frankreich als Vermittler im Karabach-Konflikt als Grundlage die Regelung ausgearbeitet, „dass der endgültige Status von Nagornyj Karabach durch ein Referendum bestimmt werden soll, an dem alle Bevölkerungsgruppen teilnehmen sollen, die vor Beginn des Konflikts dort gelebt hatten“(3).

Im Januar 2019 sahen die Außenminister von Armenien und Aserbaidschan die Notwendigkeit „konkrete Maßnahmen zur Vorbereitung der Bevölkerungen auf [den] Frieden zu ergreifen“(4). Vermutlich war das eine Reaktion auf die Veränderung der Kräfteverhältnisse in der Region. Denn seine Einnahmen aus Öl- und Gaslieferung hatten Aserbaidschan in die Lage versetzt, die eigene Armee aufrüsten und den Druck auf Armenien erhöhen zu können.

Zusätzlich wurden die Aseris von den Türken unterstützt, die sich ihnen als Muslime religiös und als Turkvolk ethnisch verbunden fühlen. Bereits im Jahre 2009 hatte die Türkei den „Türkischen Rat“ gegründet als Zusammenschluss der Turkvölker in Zentralasien, der „den legitimen Kampf des aserbaidschanischen Volkes für die Befreiung seiner besetzten Gebiete“(5) unterstützt.

Vermutlich als Reaktion auf diese Entwicklung hatte Arajik Harutjunjan, De-facto-Präsidenten der völkerrechtlich nicht anerkannten Republik Karabach, am 27.9.2020, also eine Woche vor Ausbruch der Feindseligkeiten, angekündigt, „dass Karabachs Parlament nach Schuscha verlegt werden solle“(6).

Diesen Beschluss konnte die aserische Seite nur als Provokation verstehen, da das umstrittene Gebiet,

 » Lees verder