Kennisgevingen van aansprakelijkheid voor schade en overlijden ten gevolge van het COVID-19-vaccin aan alle leden van het Europees Parlement overhandigd – Frontnieuws

24-04-21 05:30:00, Ettelijke van de artsen die deel uitmaken van de “Doctors for COVID Ethics” groep. “Doctors for COVID Ethics” hebben gisteren een persbericht uitgegeven waarin zij verklaren dat zij “kennisgevingen van aansprakelijkheid” voor schade en sterfgevallen door vaccins hebben overhandigd aan alle leden van het Europees Parlement in de aanloop naar de stemming van 28 april over EU-vaccinpaspoorten, bericht Healthimpactnews.com.

Op 20 april 2021 werden, vooruitlopend op de stemming van 28 april over de EU-vaccinpaspoorten (het “digitale groene certificaat”), kennisgevingen van aansprakelijkheid voor schade en sterfgevallen door vaccins overhandigd aan alle leden van het Europees Parlement.

De volledige lijst van ontvangers kan hier worden geraadpleegd.

KENNISGEVING VAN AANSPRAKELIJKHEID (NOL)

[Naam]

20 april 2021

Deze kennisgeving van aansprakelijkheid is aan u persoonlijk gericht. U kunt persoonlijk aansprakelijk worden gesteld voor schade en overlijden ten gevolge van de uitvoering van het voorstel dat wordt aangeduid als VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende een kader voor de afgifte, de verificatie en de aanvaarding van interoperabele certificaten inzake vaccinatie, tests en herstel ter bevordering van het vrije verkeer tijdens de COVID-19-pandemie (Digitaal Groen Certificaat), Brussel, 17.3.2021 COM(2021) 130 definitief 2021/0068 (COD), dat is ontworpen om een wijdverspreide aanvaarding van experimentele vaccinatie af te dwingen. Indien u verdere actie onderneemt om een dergelijke implementatie te ondersteunen, en indien u geen stappen onderneemt om uw vroegere acties ter ondersteuning van een dergelijke implementatie te beperken, kunt u persoonlijk aansprakelijk worden gesteld voor de daaruit voortvloeiende schade en dood.

Bijgevoegd als bijlagen en als integraal onderdeel van deze kennisgeving van aansprakelijkheid zijn de documenten: Dringende Open Brief van Artsen en Wetenschappers aan het Europees Geneesmiddelenbureau betreffende bezorgdheid over de veiligheid van het COVID-19 Vaccin; Antwoord van het Europees Geneesmiddelenbureau aan Doctors for COVID Ethics; Artsen en Wetenschappers beschuldigen Medische Regelgever van het Bagatelliseren van de Gevaren van het COVID-19 Vaccin; Weerleggende brief aan het Europees Geneesmiddelenbureau van Doctors for COVID Ethics; Doctors for COVID Ethics Ondertekenaars.

Bovendien kunt u persoonlijk verantwoordelijk worden gehouden voor het steunen van Misdaden tegen de Menselijkheid, gedefinieerd als daden die opzettelijk worden begaan als onderdeel van een wijdverspreid of systematisch beleid, gericht tegen burgers,

 » Lees verder

Kennisgevingen van Aansprakelijkheid / Dr. Elke de Klerk – CSTV

01-03-21 08:31:00,

Hypnotiserende propaganda door de overheid veroorzaakt een staat van algemene paniek. Daarbij heeft de bevolking niet het minste benul van de realiteit, die stelselmatig voor hen verborgen wordt door de media.

De wetenschappelijk ongefundeerde en medisch onverantwoorde maatregelen vernietigen letterlijk miljoenen levens wereldwijd.

Ontelbare bedrijven gaan failliet door de lockdowns, er ontstaat een grootschalige sociale ontwrichting vanwege de onmenselijke mondmaskers en het gedwongen afstand houden van de medemensen. De bevolking wordt psychisch gefolterd door de aanhoudende stroom van media-hysterie, die het land in een voortdurende angstpsychose brengt. Talloze ouderen lijden onder ondraaglijke eenzaamheid omdat het verboden is hun geliefden te zien.

Het aantal zelfdodingen is drastisch toegenomen, evenals huiselijk geweld, kindermisbruik, en overmatige consumptie van alcohol en verdovende middelen, vanwege de onleefbare lockdowns en zware psychische druk die op de bevolking gelegd wordt.

Bovendien worden fundamentele rechten en vrijheden van de mensheid geroofd, universele rechten van de mens worden geschonden, en vele nationale en internationale wetten worden schaamteloos overtreden. Dat alles wordt aggressief ondersteund door een mate van illegaal politiegeweld die onze landen nooit eerder gekend hebben. Iedereen die zich op een verstandige en geïnformeerde wijze verzet tegen deze plotselinge dictatuur, loopt het risico achter slot en grendel gezet te worden.

Vreedzame demonstraties van bezorgde burgers worden met paarden, stokken en waterkanonnen gewelddadig uit elkaar geslagen.

Bejaarden werden zwaargewond naar het ziekenhuis afgevoerd, nadat militaire politie hen tot bloedens toe mishandelde, alleen maar omdat ze vredig meewandelden in een uiting van het normaal menselijk verlangen naar vrijheid.

Quarantainecentra alias concentratiekampen worden opgericht in ons land, om iedereen op te sluiten die zogezegd ‘positief’ getest is, of die zich verzet tegen deze grootschalige misdaad.

Dr. Elke de Klerk: Tribunalen

Wereldwijd verzamelen vele duizenden artsen, wetenschappers en advocaten zich om internationale tribunalen voor te bereiden, waar de corrupte overheden als oorlogsmisdadigers berecht zullen worden, net zoals gebeurde in de historische Neurenberg Trials na de Tweede Wereldoorlog. De bewijzen voor de verregaande misdaden van politieke overheden, media en gezondheidsorgansiaties stapelen zich op, naarmate meer en meer deskundigen zich toewijden om alles uitvoerig te documenteren.

“Als je op de hoogte gehouden wilt worden van deze – en andere kritieke ontwikkelingen in deze spannende tijd – schrijf je dan in op de emails van StopWorldControl.com”

“Ik werk samen met vele internationaal leidinggevende artsen en advocaten,

 » Lees verder

Kennisgevingen van Aansprakelijkheid / Dr. Elke de Klerk

18-12-20 10:04:00,

Bekijk HET interview met Dr. Elke de Klerk!

Dit onthullende interview laat zien waarom de Kennisgevingen van Aansprakelijkheid (Notices of Liability) kunnen helpen om je vrijheid, leven en toekomst te beschermen.  

In dit schokkende interview onthult Dr. Elke de Klerk, oprichter van Artsen voor Waarheid en lid van de World Doctors Alliance, hoe misdadig het coronabeleid is van onze overheid. 

Volgens deze internationaal gerespecteerde arts is de hele pandemie een grootschalige medische fraude met opgeklopte cijfers. Elke griep, verkoudheid, kriebelhoest, hoofdpijn, koorts, longontsteking, astma, bacteriële longinfectie, en vele andere aandoeningen worden onterecht als COVID-19 geregistreerd. Huisarts de Klerk getuigt hoe ze geheime verzoeken van de overheid ontving, om voor stervende patiënten COVID-19 als doodsoorzaak op te geven. Praktisch elk overlijden wordt toegeschreven aan COVID-19, onder druk van de overheid.

Haar vele contacten in tal van ziekenhuizen en huisartsenposten hebben Dr. de Klerk geïnformeerd dat er geen sprake is van overvolle ziekenhuizen, en getuigen dat de cijfers door de overheidsinstanties systematisch gemanipuleerd worden.

Verder toont ze aan dat internationaal onderzoek bewijst dat de PCR test tot 94% valse positieven oplevert en bijgevolg volslagen onbetrouwbaar is. 

Op basis van deze volstrekt betekenisloze testresultaten worden vervolgens vernietigende lockdowns en verstikkende maatregelen opgelegd aan de hele bevolking. Bovendien wordt elk werkend medicijn voor COVID-19 onderdrukt, waardoor tienduizenden mensen nodeloos stierven, die gered hadden kunnen worden.

Effectieve en veilige medicatie voor COVID-19, zoals hydroxychloroquine + zink, ivermectine, budesonide, vernevelde waterstofperoxide en chloordioxide zijn wereldwijd geweldig succesvol en hebben miljoenen mensenlevens gered. Onze overheid verbergt deze bewezen geneeswijzen echter voor de bevolking en verbied zelfs ze te gebruiken voor behandeling van COVID-19.

Elk medisch en wetenschappelijk geluid dat afwijkt van het verhaal dat media en overheid verspreiden, wordt gecensureerd. Videos, websites, social media accounts en zelfs gerenomeerde wetenschappelijke publicaties van gezaghebbende wetenschappers worden van internet gehaald, omdat ze een ander medisch geluid laten horen.

Een experimenteel vaccin – met tientallen levensbedreigende nevenwerkingen – wordt opgedrongen aan de hele bevolking, zonder iemand te informeren over de ernstige risico’s die hieraan verbonden zijn.

Zie onderstaande afbeelding voor een overzicht van bekende nevenwerkingen van Covid-19 vaccines, volgens officiële data van het Amerikaanse FDA en CDC.

 » Lees verder