Red het klimaat, begin bij je geld

red-het-klimaat-begin-bij-je-geld

14-03-19 04:00:00,

FairFin stelt vandaag haar Move Your Money Starterskit voor. Hiermee wil ze mensen en organisaties de tools aanreiken om hun geld duurzaam in te zetten.

Els Lauriks, coördinator van FairFin: “Meer en meer mensen liggen wakker van hun impact op de wereld. Ze nemen de fiets naar het werk, komen op straat voor het klimaat, kopen lokale of fairtrade producten enzovoort. Of het nu over klimaat gaat of over sociale thema’s, ze zoeken naar manieren om duurzaam in het leven te staan. Wat velen niet weten is dat ook de keuze voor een bank een verschil maakt. Ons geld slaapt niet. Banken kunnen bijvoorbeeld kiezen om het spaargeld van hun klanten in fossiele brandstoffen of in duurzame coöperaties te investeren. Dagelijks nemen ze zo beslissingen die invloed hebben op onze planeet, onze toekomst en die van komende generaties. FairFin wil mensen helpen een bewuste keuze te maken en hen begeleiden in het maken van duurzame financiële transities. Daarvoor dient deze Move Your Money Starterskit.”

In de Move Your Money Starterskit helpt FairFin geïnteresseerden op weg met concrete tips & tricks. Enerzijds kan men nagaan of banken duurzaam en ethisch omspringen met geld. Via bankwijzer.be kan in enkele kliks een klacht of een compliment gestuurd worden in. Ontevreden klanten kunnen uiteraard ook van bank veranderen. Dat blijkt eenvoudiger dan gedacht. Veel mensen zitten hierover met vragen. Hoe verander je van zichtrekening? Kun je ook spaargeld vlot overzetten? Wat als je een hypotheekrekening hebt? Welke banken zijn duurzaam en sociaal? Wat met pensioensparen?

Mensen kunnen via de Move Your Money Starterskit ook buiten de bankensector inspiratie vinden. Zo staan duurzame coöperaties (met het FairFin en Financité Label) en Sociale crowdfunding (via Socrowd) in de kijker. Steeds meer buurten, gemeentes en provincies gaan aan de slag met gemeenschapsmunten, en kunnen hiervoor begeleiding vinden bij Muntuit. Tot slot mikt de Move Your Money Starterskit ook op institutionele investeerders zoals overheden, universiteiten en verenigingen. Want ook zij maken keuzes met hun geld. Hoe kan de burger deze rechtspersonen op hun verantwoordelijkheid wijzen?

Dit jaar ligt de focus van Move Your Money op klimaat. In 2017 raakte namelijk bekend dat de 4 Belgische grootbanken – Belfius, BNP Paribas Fortis, ING en KBC – in de periode 2014 tot 2016 nog €33 miljard investeerden in de fossiele industrie.

 » Lees verder

#Klimaat mythe nr1: 97% wetenschappers onderschrijft opwarming aarde – De Lange Mars Plus

klimaat-mythe-nr1-97-wetenschappers-onderschrijft-opwarming-aarde-8211-de-lange-mars-plus

11-03-19 03:43:00,

Foto 123rf

Een aantal klimaatmythes vormen de basis voor het wereldwijde klimaatakkoord. Vandaag leggen we de eerste onder de microscoop. De zogenaamde 97% overeenstemming onder wetenschappers over de opwarming van de aarde. De conclusies die aan deze mythes worden verbonden zijn desastreus voor ons milieu en ons voortbestaan. Ze leiden ons op een dwaalspoor ver verwijderd van ons doel van een werkelijk schonere wereld met respect voor alles wat leeft. Ze verhullen wat echt aangepakt moet worden, namelijk de al maar toenemende vervuiling van de lucht, het aardoppervlak en het water en de veroorzakers hiervan.

Mythe van het klimaat nummer 1.

97% van de wetenschappers onderschrijft AGW (Anthropogenic Global Warming), dat wil zeggen zij zijn overtuigd van klimaatverandering, de negatieve gevolgen ervan en de menselijke oorzaak. Global warming is een stijging van de gemiddelde temperatuur op de lange termijn door menselijk toedoen. De termen Global warming en climate change worden door elkaar gebruikt.

Waar komt deze mythe vandaan?

Daarvoor moeten we terug naar 2013, de tijd van Obama.
De Nederlandse wetenschapsjournalist Crok zet ons op het spoor van een publicatie met de titel John Cook et al 2013 Environ. Res. Lett. 8 024024. Cook en kompanen trekken de conclusie dat 97% van de wetenschappelijke onderzoekers het idee ondersteunen dat global warming wordt veroorzaakt door de mens.

Naar aanleiding van dit bericht tweet toenmalig president Barack Obama

Ninety-seven percent of scientists agree: #climate change is real, man-made and dangerous. Read more: http://t.co/4lEEBYtVqf

— Barack Obama (@BarackObama) 16 mei 2013

Nader onderzoek door Brandon Schollenberger leidt tot een hele andere conclusie. Let op dit alles is al in 2013 gepubliceerd, dus bekend, maar verder volkomen genegeerd! En wat blijkt tot ieders verbazing dat de zogenaamde wetenschappelijke “consensus” er niet is, want er zijn meer wetenschappers die de invloed van de mens op het klimaat verwaarloosbaar vinden.

“The “consensus” they’re promoting says it is more likely humans have a negligible impact on the planet’s warming than a large one.” (The Blackboard, 17 mei 2013)

Desondanks is deze mythe de wereld over gegaan en waart nog steeds rond,

 » Lees verder

#Klimaat verwarring slaat over op studenten – De Lange Mars Plus

klimaat-verwarring-slaat-over-op-studenten-8211-de-lange-mars-plus

15-02-19 08:31:00,

Foto 123rf

Deze donderdag demonstreren enkele honderden studenten tegen het klimaatbeleid in Amsterdam. Vorige week vulden scholieren een deel van het Malieveld in Den Haag. Rutte sprak eerder deze week met een kleine delegatie van de scholieren in het Torentje, daarom demonstreren zij vandaag niet in Den Haag. Wat is het klimaatbeleid nu eigenlijk? DLM Plus gaat op zoek naar meer duidelijkheid in de verwarring.

Klimaat

Het verschil tussen weer en klimaat is volgens NASA een kwestie van tijd. Het weer bestaat uit korte termijn veranderingen in de atmosfeer en het klimaat bestrijkt een hele lange periode. Klimaat verandering is het wijzigen van lange termijn gemiddelden van het dagelijkse weer.

Opwarming

Volgens het oude verhaal uit de 19e eeuw zorgen broeikasgassen zoals CO2 voor de opwarming van de aarde. Volgens Frans Schrijver in Climategate blijkt dit echter zijn langste tijd te hebben gehad. De temperatuur van de aarde schijnt namelijk te stijgen of te dalen onder invloed van de luchtdruk in de atmosfeer.

“Voor de dagelijkse weersverwachting weten we niet anders dan dat een iets hogere of lagere luchtdruk grote invloed heeft. Maar dat blijkt ook te gelden ook voor het klimaat.”

Volgens onderzoek aangehaald in het artikel doet de samenstelling van de atmosfeer helemaal niet er zake, dus is de hoeveelheid CO2 niet relevant.

Discussie gaat over klimaatverandering

Het opvallende aan de discussie over het klimaat is dat het in feite gaat over de bedreiging van het menselijk voortbestaan door ons eigen toedoen. De klimaat club, zeg maar de meeste overheden en multinationale organisaties zoals de VN, gaan ervan uit dat door menselijk optreden het klimaat aan het veranderen is waardoor het verkeerd gaat, daarbij wordt met grote voorliefde over CO2 gesproken als oorzaak. De mens zou te veel CO2 uitstoten, waardoor de aarde opwarmt, het klimaat verandert en zijn habitat verwoest.

Tegenstanders, die klimaatontkenners of klimaatsamenzweerders worden genoemd, zien veel meer oorzaken voor het veranderen van het weer en zijn niet overtuigd dat de weersveranderingen die wij de afgelopen jaren zien perse de mens als veroorzaker heeft, laat staan dat dit direct betekent dat het klimaat aan het omslaan is.

 » Lees verder

Biologisch en klimaat

biologisch-en-klimaat

24-12-18 08:02:00,

Via diverse kanalen was er afgelopen week volop aandacht voor een Amerikaans-Zweedse studie in Nature.  Hun conclusie: biologische landbouw zou per kilogram product meer CO2 produceren dan intensieve conventionele productie. De studie introduceert een nieuwe berekeningsmethode voor het effect van CO2 emissies tussen landgebruik en natuur. Afbraak van natuur ten gunste van landbouw heeft een grote impact op de CO2 emissies. In de studie komt een vergelijking voor tussen gangbare en biologische bonen en graan (geteeld in Zweden) met de constatering dat biologisch per kilogram product een hogere CO2 emissie heeft, omdat er meer landbouw grond en dus afbraak van natuur voor nodig zou zijn.

Op zichzelf is zo’n vergelijking zinvol, maar deze twee voorbeelden zeggen niets over de algemene vergelijking van CO2 emissies in gangbare en biologische landbouw. Enerzijds omdat effecten als koolstoftoename in de (biologische) bodem, verhoging van biodiversiteit en schoon water niet zijn meegerekend. Anderzijds omdat er studies zijn van teeltvergelijkingen in andere landen waar de opbrengstverhouding veel gunstiger is voor biologische landbouw dan in deze twee voorbeelden. Ook de afbraak van bodemvruchtbaarheid van de gangbare landbouwsystemen is niet meegewogen. En dit was ook niet het doel van de studie. En de belangrijkste: de lagere biologische opbrengst zou tot gevolg hebben dat er minder ruimte overblijft voor de natuur.  Dus biologisch zou de reden zijn dat er wereldwijd natuur verdwijnt? Studies naar bijvoorbeeld boskap laten keer op keer zien dat er bos ontgonnen wordt voor de verbouw van soja, palmolieplantages, het houden van vee en voor het hout zelf.  Niet omdat er meer land voor biologische productie nodig is.

Wie op basis van deze studie de biologische landbouw probeert af te schrijven, diskwalificeert zichzelf. Van media kan je (misschien) een artikel van die strekking verwachten op basis van uitspraken over het onderzoek, maar een wetenschapper met een brede visie prikt deze conclusie meteen door. Bionext brengt graag een andere vergelijking naar voren: hoe kun je verwachten dat de intensieve productiewijze die een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan de huidige crisis op de terreinen van onder meer klimaat, bodemvruchtbaarheid, biodiversiteit en waterkwaliteit ook de oplossing gaan brengen voor diezelfde problemen? Door nog intensiever te worden, in de vooronderstelling dat elke % opbrengst een groei van het aantal hectares natuur betekent? Mooi sprookje, de realiteit is helaas anders.

 » Lees verder

Is het klimaat het grootste slachtoffer van oorlogen?

Is het klimaat het grootste slachtoffer van oorlogen?

09-08-18 09:26:00,

Het geld dat werd verkwist aan de Irak-oorlog – een oorlog voor olie, laten we dat niet vergeten – zou de planetaire overschakeling naar hernieuwbare energie kunnen bekostigd hebben. Laat dat even bezinken. De kosten van Amerika’s oorlogen na 11 september 2001 naderen 6 biljoen dollar en het prijskaartje zal blijven stijgen, net zoals de zeespiegels, de temperaturen, de CO2 in de atmosfeer. Volgens Stacy Bannerman kan je enkel het groene pad bewandelen als je ook het door fossiele brandstof gevoede militaire beest bestrijdt.

Hoe jaag je klimaatactivisten uit een kamer? Begin over oorlog te praten. En het zijn niet alleen milieuactivisten die vertrekken, vrijwel iedereen stapt op. Missie volbracht door de regering-Bush, die het leger en hun families naar de oorlog stuurde en de rest van de VS naar een amusementspark. De rigide scheiding die veel mensen maken tussen militaire en civiele aangelegenheden kan rustig als een ‘epidemie van disconnectie’’ worden omschreven. De klimaatakkoorden zwijgen immers zedig over milieuvernietiging veroorzaakt door bommen en verbrandingsputten. En verarmd uranium kan niet worden beperkt tot de gevechtszone. Men weigert om de gigantische CO2-voetafdruk van de eindeloze oorlogen door de VS in rekening te brengen, omdat militaire emissies in buitenlandse militaire operaties een algemene vrijstelling genieten van zowel de nationale meldingsvereisten als het U.N. Framework Convention on Climate Change (VN Klimaatverdrag)*. Die uitzonderingen zullen evenwel nefast blijken voor de komende instorting van het klimaat. We zijn allemaal slachtoffers van het oorlogsspel.

De kosten van Amerika’s post-9/11-oorlogen naderen $ 6 biljoen en het prijskaartje zal blijven stijgen, net zoals de zeespiegels, de temperaturen, de CO2 in de atmosfeer en methaan, een bijzonder krachtig broeikasgas. We kunnen een escalatie verwachten van voedselonzekerheid in de wereld, klimaatvluchtelingen en het vrijkomen van lang sluimerende, potentieel zeer dodelijke bacteriën en virussen. Onderzoek gepubliceerd in het tijdschrift Pediatrics in mei 2018 onthulde dat “kinderen naar schatting 88 procent van de last van ziekten gerelateerd aan klimaatverandering dragen.” Desondanks onderzoeken volksgezondheidsinstanties niet wat oorlog ons klimaat kost wanneer ze bespreken wat klimaatverandering onze kinderen zal kosten.

Religieuze gemeenschappen mobiliseren hun achterban ten behoeve van de bescherming van de planeet. Maar op enkele uitzonderingen na, zoals de Poor People’s Campaign van Martin Luther King, die is heropgestart door een drietal geestelijken, wordt het onderwerp van de (letterlijke) oorlog van Amerika tegen de aarde nog steeds niet op tafel gelegd.

 » Lees verder