Hidde J. van Koningsveld. Zonder Dollen: Wees Gewaarschuwd! 16

hidde-j-van-koningsveld.-zonder-dollen-wees-gewaarschuwd-16

03-12-18 08:08:00,


Neo-Nazis desecrate places of worship, cemeteries, beat innocent people and write racist slogans. That is what they do in Europe, and that is what they do here… I think the time has come to see that there is no difference between what our neo-Nazis do and what neo-Nazis do in Europe…  there are Hebrew neo-Nazi groups
Amos Oz over de terreur van Joodse fanatici in Israel.
https://www.timesofisrael.com/settlers-seek-arrest-of-amos-oz-over-neo-nazi-comments/ 

Toen ik in 2009 de joods-Israelische filmmaker Eyal Eitan vroeg waar het huidige zionisme op uit zou lopen, antwoordde hij zonder een greintje ironie: 

In wat heet de Samson Optie, een nucleaire genocide, in collectieve zelfmoord. Dan hoeven we ook niet meer op de Messias te wachten.

Massada dus, maar dan op wereldschaal. 

Het lijden van de Joden heeft niet geleid tot  solidariteit met andere slachtoffers. Lijden leidt niet als vanzelf tot empathie. Daar is meer voor nodig. Alleen wanneer de mens erin slaagt het eigen leed niet als absoluut uniek te beschouwen, pas dan is hij bij machte de lotsverbondenheid te ontdekken met alles en iedereen. De grote Albert Camus had gelijk toen hij stelde dat de

eerste stap van een geest die vervuld is van vervreemding het besef [is] dat hij dat gevoel van vervreemding deelt met alle mensen en dat de mensheid als geheel lijdt onder deze distantie ten opzichte van zichzelf en de wereld,

hetgeen leidt tot een ‘solidariteit van de ketenen’ die ieder mens aan de ander bindt. ‘De ziekte die één mens trof, wordt een massa-epidemie.’ De overgrote meerderheid van de Joods-Israeli’s evenwel en een aanzienlijk deel van de joden buiten ‘het beloofde land’ bezitten niet het vermogen empathie op te brengen voor Palestijnse slachtoffers. Door politieke, culturele en religieuze opvattingen ontbreekt bij hen de ‘solidariteit van de ketenen.’ Ik heb talloze joodse intellectuelen in het Westen en in Israel gesproken die met afgrijzen dit pathologisch gebrek aan medeleven met De Ander beschrijven, en die ervoor waarschuwen dat het huidige Israel alleen kan blijven bestaan zolang er oorlog is met de goyim, of in elk geval de dreiging van geweld. Over de wrok van de meeste Joods-Israelis tegen de oorspronkelijke bewoners,  » Lees verder

Hidde J. van Koningsveld. Zonder Dollen: Wees Gewaarschuwd! 15

hidde-j-van-koningsveld.-zonder-dollen-wees-gewaarschuwd-15

03-12-18 08:08:00,An Israel of Pride and Shame
By Roger Cohen
Dec. 29, 2017


Banners thanking President Trump were on display in Israel in December.
Credit
Abir Sultan/European Pressphoto AgencyIn 1919, David Ben-Gurion, who 29 years later would become the founding prime minister of Israel, dismissed the possibility of peace.


Speaking at a public discussion, he said: 


‘Everyone sees the difficulty of relations between Jews and Arabs but not everyone sees that there is no solution to that question. There is no solution. There is an abyss and nothing can fill that abyss… We want Palestine to be ours as a nation. The Arabs want it to be theirs, as a nation.’


Almost a century on, Ben-Gurion’s prescience, in this statement, is clear. Today, Jerusalem, contested city, is adorned with banners saying: “God Bless Trump. From Jerusalem DC (David’s Capital) to Washington DC.”


President Trump’s rash recognition of Jerusalem as Israel’s capital, its boundaries to be determined, has won him friends in Israel even as it has envenomed the festering Israeli-Palestinian conflict.

One thing is safe to say about 2018: It will not bring peace to the Holy Land. Peace is not built on provocations or ultimate-deal fantasy.


Tom Segev, a prominent Israeli historian who has just completed a biography of Ben-Gurion, told me Israel’s founding father was not much interested in Jerusalem when he first went to Ottoman Palestine in 1906. He was not drawn to ‘David’s capital,’ preferring to stay with the Jewish pioneers in Petah Tikva and elsewhere.


‘Jerusalem had too many Orthodox Jews, who were anti-Zionist, and too many Arabs,’ Segev said. Ben-Gurion was interested in forging a new Jew: the scrawny scholars of the European shtetl poring over sacred texts would become vigorous tillers of the soil. ‘Tel Aviv was the capital of Zionism; Jerusalem of Judaism,’ Segev suggested.
https://www.nytimes.com/2017/12/29/opinion/israel-jerusalem-ben-gurion-trump.html Op de CIDI-website van woensdag 21 november 2018 schreef Hidde J. van Koningsveld:


Huizenverhuurplatform Airbnb staat niet langer toe dat woningen in Joodse nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever worden aangeboden via de website.  » Lees verder

Hidde J. van Koningsveld. Zonder Dollen: Wees Gewaarschuwd! 15

hidde-j-van-koningsveld.-zonder-dollen-wees-gewaarschuwd-15

01-12-18 08:06:00,An Israel of Pride and Shame
By Roger Cohen
Dec. 29, 2017


Banners thanking President Trump were on display in Israel in December.
Credit
Abir Sultan/European Pressphoto AgencyIn 1919, David Ben-Gurion, who 29 years later would become the founding prime minister of Israel, dismissed the possibility of peace.


Speaking at a public discussion, he said: 


‘Everyone sees the difficulty of relations between Jews and Arabs but not everyone sees that there is no solution to that question. There is no solution. There is an abyss and nothing can fill that abyss… We want Palestine to be ours as a nation. The Arabs want it to be theirs, as a nation.’


Almost a century on, Ben-Gurion’s prescience, in this statement, is clear. Today, Jerusalem, contested city, is adorned with banners saying: “God Bless Trump. From Jerusalem DC (David’s Capital) to Washington DC.”


President Trump’s rash recognition of Jerusalem as Israel’s capital, its boundaries to be determined, has won him friends in Israel even as it has envenomed the festering Israeli-Palestinian conflict.

One thing is safe to say about 2018: It will not bring peace to the Holy Land. Peace is not built on provocations or ultimate-deal fantasy.


Tom Segev, a prominent Israeli historian who has just completed a biography of Ben-Gurion, told me Israel’s founding father was not much interested in Jerusalem when he first went to Ottoman Palestine in 1906. He was not drawn to ‘David’s capital,’ preferring to stay with the Jewish pioneers in Petah Tikva and elsewhere.


‘Jerusalem had too many Orthodox Jews, who were anti-Zionist, and too many Arabs,’ Segev said. Ben-Gurion was interested in forging a new Jew: the scrawny scholars of the European shtetl poring over sacred texts would become vigorous tillers of the soil. ‘Tel Aviv was the capital of Zionism; Jerusalem of Judaism,’ Segev suggested.
https://www.nytimes.com/2017/12/29/opinion/israel-jerusalem-ben-gurion-trump.html Op de CIDI-website van woensdag 21 november 2018 schreef Hidde J. van Koningsveld:


Huizenverhuurplatform Airbnb staat niet langer toe dat woningen in Joodse nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever worden aangeboden via de website.  » Lees verder

Hidde J. van Koningsveld. Zonder Dollen: Wees Gewaarschuwd! 14

hidde-j-van-koningsveld.-zonder-dollen-wees-gewaarschuwd-14

28-11-18 04:34:00,


Verschil?


In haar standpunten ‘Tien speerpunten van de SGP‘ schrijft de SGP:

‘Als ergens blijkt dat de islam kwaadaardige trekken heeft,
is het wel in het Midden-Oosten.’

http://eindpunt.blogspot.com/2012/01/de-sgp-en-de-kwaadaardige-trekken-van.html

November 2009 verklaarde de joods-Israelische filmmaker Eyal Sivan het volgende tegenover mij:

het moderne antisemitisme in Europa is het filosemitisme. De jood is heilig verklaard. We zien een liefde voor joden, louter en alleen omdat ze joden zijn. Voor de filosemiet blijft een jood De Ander, de buitenstaander, net als voor de antisemiet. Als we het over Israel hebben dan hebben we het in feite over Europa, over het Europese onvermogen om met De Ander te leven, over de continuïteit van het Europese antisemitisme dat zich nu tegen de Arabier richt, daarbij aangemoedigd door de zionistische propaganda. Opvallend is dat nu de joden in Europa worden geaccepteerd, zij grotendeels uit Europa zijn verdwenen. Het is als het ware alsof de wandelende jood eindelijk naar huis is gegaan, een gedachte die je zowel bij christenen als zionisten aantreft. Het Europees racisme heeft geleid tot de geboorte van Israel. Het filosemitisme komt tevens voort uit het Europees besef gefaald te hebben in de geschiedenis. Maar waar het in feite allemaal om draait is niet de liefde voor de jood, maar de liefde voor het slachtoffer. Die geeft de filosemiet, dus niet het slachtoffer, maar de filosemiet zelf het gevoel een goed mens te zijn.
https://stanvanhoucke.blogspot.com/search?q=eyal+sivan Eerst enige achtergrond-informatie die duidelijk maakt hoe pathologisch het zogeheten Judeo-Christelijke geloof in de praktijk kan zijn. Ik citeer:

De Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) is de oudste Nederlandse politieke partij die in het parlement vertegenwoordigd is. De partij is van bevindelijk-gereformeerde signatuur en staat in de protestants-politieke traditie.

In haar statuten heeft de SGP haar grondslag als volgt geformuleerd:

‘De partij stelt zich op de grondslag van Gods Woord, zoals daarvan belijdenis gedaan wordt in de artikelen 2 tot en met 7 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis. Zij onderschrijft geheel en onvoorwaardelijk de Drie Formulieren van Enigheid, zoals deze zijn vastgesteld in de Nationale Synode, gehouden te Dordrecht in de jaren zestienhonderd achttien en zestienhonderd negentien.

 » Lees verder

Hidde J. van Koningsveld. Zonder Dollen: Wees Gewaarschuwd! 13

hidde-j-van-koningsveld.-zonder-dollen-wees-gewaarschuwd-13

28-11-18 03:59:00,

Er bestaat een wezenlijk verschil tussen de westerse filosofie, zoals we die kennen sinds de Griekse Oudheid, en het Joodse Geloof. Het westerse denken gaat uit van de premissen dat iedereen gelijk voor de wet hoort te zijn en dat de democratie de best denkbare vorm van bestuur is. Het Joodse Geloof en de zionistische ideologie staan haaks op die twee essentiële aannames, hoe gebrekkig die ook mogen worden toegepast. Het Joodse denken, zowel in zijn religieuze als zijn zionistische vorm, gaat ervan uit dat er een diepe kloof bestaat tussen de wereldbevolking en het Joodse volk. Het Griekse denken is gebaseerd op de menselijke ratio, het Joodse daarentegen op de goddelijke openbaring. Religieuze Joden gaan er blind vanuit dat zij tot ‘God’s uitverkoren volk’ behoren, tegelijkertijd is het zionistisch regime in Israel heilig ervan overtuigd dat door het ‘antisemitisme’ de jood de zogeheten ‘diaspora’ altijd de buitenstaander zal blijven. Ook dit  zijn niet meer dan veronderstellingen, maar wel postulaten die lijnrecht staan tegenover de westerse aannames. De verschillen tussen enerzijds het westerse rationalisme en anderzijds het Joodse geloof c.q. de zionistische ideologie vormen een onoverbrugbare kloof, zoals niet alleen uit de geschiedenis blijkt, maar ook uit de stellingname van hedendaagse fanatieke zionisten van het CIDI, zoals blijkt uit de beweringen van onder andere Hidde J. van Koningsveld. Een voorbeeld: maandag 19 november 2018:

CIDI heeft geretweetHidde J. van Koningsveld
@koningsveld
Dit is op z’n minst vreemd te noemen! Airbnb zegt woningen in betwiste gebieden te verwijderen, maar komt na het toepassen van hun ‘decision-making framework’ tot de conclusie dat dit nieuwe beleid ALLEEN van toepassing is op Joodse huizen op de West Bank

Hier beweert een Joods-Nederlandse rechtenstudent, verbonden aan het CIDI, dat het op ‘z’n minst vreemd’ is dat de wereldgemeenschap van oordeel is dat Joden niet boven de wet staan, en zij zich dus dienen te houden aan de internationaal vastgelegde rechtsregels, zoals ik in de vorige aflevering gedocumenteerd heb beschreven. Wat in het bewustzijn van Joodse extremisten ‘betwiste gebieden’ zijn, blijken in werkelijkheid, aldus de Verenigde Naties, eigendom te zijn van de Palestijnse bevolking.  » Lees verder

Hidde J. van Koningsveld. Zonder Dollen: Wees Gewaarschuwd! 13

hidde-j-van-koningsveld.-zonder-dollen-wees-gewaarschuwd-13

26-11-18 09:36:00,


Er bestaat een wezenlijk verschil tussen de westerse filosofie, zoals we die kennen sinds de Griekse Oudheid, en het Joodse Geloof. Het westerse denken gaat uit van de premissen dat iedereen gelijk voor de wet hoort te zijn en dat de democratie de best denkbare vorm van bestuur is. Het Joodse Geloof en de zionistische ideologie staan haaks op die twee essentiële aannames, hoe gebrekkig die ook mogen worden toegepast. Het Joodse denken, zowel in zijn religieuze als zijn zionistische vorm, gaat ervan uit dat er een diepe kloof bestaat tussen de wereldbevolking en het Joodse volk. Het Griekse denken is gebaseerd op de menselijke ratio, het Joodse daarentegen op de goddelijke openbaring. Religieuze Joden gaan er blind vanuit dat zij tot ‘God’s uitverkoren volk’ behoren, tegelijkertijd is het zionistisch regime in Israel heilig ervan overtuigd dat door het ‘antisemitisme’ de jood de zogeheten ‘diaspora’ altijd de buitenstaander zal blijven. Ook dit  zijn niet meer dan veronderstellingen, maar wel postulaten die lijnrecht staan tegenover de westerse aannames. De verschillen tussen enerzijds het westerse rationalisme en anderzijds het Joodse geloof c.q. de zionistische ideologie vormen een onoverbrugbare kloof, zoals niet alleen uit de geschiedenis blijkt, maar ook uit de stellingname van hedendaagse fanatieke zionisten van het CIDI, zoals blijkt uit de beweringen van onder andere Hidde J. van Koningsveld. Een voorbeeld: maandag 19 november 2018:

CIDI heeft geretweetHidde J. van Koningsveld
@koningsveld
Dit is op z’n minst vreemd te noemen! Airbnb zegt woningen in betwiste gebieden te verwijderen, maar komt na het toepassen van hun ‘decision-making framework’ tot de conclusie dat dit nieuwe beleid ALLEEN van toepassing is op Joodse huizen op de West Bank

Hier beweert een Joods-Nederlandse rechtenstudent, verbonden aan het CIDI, dat het op ‘z’n minst vreemd’ is dat de wereldgemeenschap van oordeel is dat Joden niet boven de wet staan, en zij zich dus dienen te houden aan de internationaal vastgelegde rechtsregels, zoals ik in de vorige aflevering gedocumenteerd heb beschreven. Wat in het bewustzijn van Joodse extremisten ‘betwiste gebieden’ zijn, blijken in werkelijkheid, aldus de Verenigde Naties, eigendom te zijn van de Palestijnse bevolking.  » Lees verder

Hidde J. van Koningsveld. Zonder Dollen: Wees Gewaarschuwd! 12

hidde-j-van-koningsveld.-zonder-dollen-wees-gewaarschuwd-12

25-11-18 10:23:00,

In haar boek The Death of Truth (2018) stelt de Amerikaanse literair criticus Michiko Kakutani, ‘former chief book critic for The New York Times’:

cynicism and weariness and fear can make people susceptible to the lies and false promises of leaders bent on unconditional power. 

In The Origins of Totalitarianism (1951) schreef de uit Nazi-Duitsland gevluchte joodse filosofe en politiek theoreticus Hannah Arendt dat de gemeenschappelijke noemer van het totalitarisme eenzaamheid is, aangezien eenzaamheid de menselijke capaciteit belet om vrij te kunnen denken. Eenzaamheid vernietigt immers een essentieel feit van het bestaan, namelijk het besef dat het leven uit verscheidenheid bestaat. Zij stelt vervolgens: 


Just as terror, even in its pre-total, merely tyrannical form ruins all relationships between men, so the self-compulsion of ideological thinking ruins all relationships with reality. The preparation has succeeded when people have lost contact with their fellow men as well as the reality around them, for together with these contacts, men lose the capacity of both experience and thought. The ideal subject of totalitarian rule is not the convinced Nazi or the convinced Communist, but people for whom the distinction between fact and fiction (that is, the reality of experience) and the distinction between true and false (that is, the standards of thought) no longer exist.

Toen zij in 1960 het Eichmann-proces in Jeruzalem bijwoonde en oog in oog kwam te staan met de man die een belangrijke logistieke rol had gespeeld bij de deportaties van joodse Europeanen werd ze getroffen door het feit dat ondanks al zijn capaciteiten hij niet in staat was na te denken: intense onvermogen om na te denken:

Eichmann was rather intelligent… It was his thickheadedness that was so outrageous, as if speaking to a brick wall. And that was what I actually meant by banality. There’s nothing deep about it — nothing demonic! There’s simply resistance ever to imagine what another person is experiencing

‘De banaliteit van het kwaad,’ zien we vandaag de dag overal en in talloze vormen, van het uithongeren en bombarderen van de Jemenitische bevolking en de Nederlandse regeringssteun aan fundamentalistische terroristen die Syrië hebben verwoest, tot aan het militair steunen van de langdurige Joods-Israelische terreur tegen de Palestijnse burgerbevolking en het almaar oostwaarts oprukken van NAVO-bases als onderdeel van de oorlogsvoorbereidingen tegen Rusland en China.  » Lees verder

Hidde J. van Koningsveld. Zonder Dollen: Wees Gewaarschuwd! 11

hidde-j-van-koningsveld.-zonder-dollen-wees-gewaarschuwd-11

22-11-18 11:11:00,

De pagina die je in deze blog zoekt, bestaat helaas niet.

De pagina die je in deze blog zoekt, bestaat helaas niet.

Hidde J. van Koningsveld. Zonder Dollen: Wees Gewaarschuwd! 11

Een antisemitische cartoon dat Geert Wilders via twitter verspreidt. Kromme neus, stijve pik, pedofiel, tulband. Zo werden vroeg…  • Ik kwam zojuist mijn oude vriend, de bestseller-auteur en mainstream-opiniemaker Geert Mak in de regen op straat tegen. Na elkaar te he…


  • America Has Been at War 93% of the Time – 222 out of 239 Years – Since 1776 By  Washington’s Blog Global Research, December 26, …


  • Regering wist tot in detail over de misdaden van Syrische rebellen HOME Ghassan Dahhan en Milena Holdert –   20:00, 26 september 2018 …


 » Lees verder

Hidde J. van Koningsveld. Zonder Dollen: Wees Gewaarschuwd! 10

hidde-j-van-koningsveld.-zonder-dollen-wees-gewaarschuwd-10

20-11-18 11:16:00,

De feiten die het CIDI als propaganda-instelling van de zelfbenoemde ‘Joodse Staat’  verzwijgt:

JANUARY 4, 2018 


The Story Behind Ahed Tamimi’s Slap: Her Cousin’s Head Shattered by Israeli Soldier’s Bullet
Just before Palestinian teen Ahed Tamimi slapped one of the soldiers who’d invaded her yard, she learned that her 15-year-old cousin Mohammed had been shot in the head at close range


By Gideon Levy and Alex Levac, Ha’aretz


Half a head.


The left side of his face is twisted, swollen, fragmented, scarred; there’s congealed blood by his nose, stitches in his face; one eye is shut, a seam line stretches across his whole scalp. A boy’s face turned scar-face. Some of his skull bones were removed in surgery and won’t be returned to their place for another six months.Mohammed Tamimi, just 15, and he is already a disabled shooting victim and a released prisoner.
https://israelpalestinenews.org/story-behind-ahed-tamimis-slap-cousins-head-shattered-israeli-soldiers-bullet/

Op 19 december 2017, 16 jaar oud, werd Ahed ’s nachts gearresteerd en door de Israëlische autoriteiten in detentie genomen; drie dagen nadat ze een soldaat, die het erf van haar huis betrad, probeerde weg te duwen en hem daarbij had geslagen…

De Joods Israelische rechtbank veroordeelde haar tot acht maanden celstraf en 1100 euro boete.  Ook haar moeder Nariman kreeg dezelfde straf voor het filmen van de scène… De VN, in de persoon van Michael Lynk (U.N. Special Rapporteur on Palestine. svh), riep op 14 februari 2018 Israël op om Ahed Tamimi vrij te laten. Hij verklaarde dat Israël in strijd handelde met de Internationale Conventie over de Rechten van het Kind, wat Israël geratificeerd heeft. Hij merkte voorts op dat Israël jaarlijks tussen de 500-700 kinderen vasthoudt en vervolgt.
https://www.blogger.com/blogger.g?blogID=18389680#editor/target=post;postID=588052923902649764 
De speciale hoge snelheidskogels die het Israelische leger gebruikt, hebben een vernietigende uitwerking op het lichaam. Hieronder: Abdel Rahman Nawfal, 12, sits next to his grandmother in a hospital in the West Bank city of Ramallah on April 23 after his leg was amputated following an injury sustained during clashes with Israeli forces near the Gaza-Israel border.  » Lees verder

Hidde J. van Koningsveld. Zonder Dollen: Wees Gewaarschuwd! 9

hidde-j-van-koningsveld.-zonder-dollen-wees-gewaarschuwd-9

18-11-18 11:44:00,


In The New York Times van 19 april 2006 wees de alom gerespecteerde joods-Britse historicus en hoogleraar, wijlen Tony Judt, op het volgende: 

In its March 23rd 2006 issue the London Review of Books, a respected British journal, published an essay titled ‘The Israel Lobby.’ The authors are two distinguished American academics (Stephen Walt of Harvard and John Mearsheimer of the University of Chicago) who posted a longer (83-page) version of their text on the Web site of Harvard’s Kennedy School.

Judt’s positieve bespreking van Walt’s en Mearsheimer’s essay, waarin wordt  gewaarschuwd voor de greep van de joodse lobby op de Amerikaanse Midden-Oosten politiek, eindigde met de constatering:

The damage that is done by America’s fear of anti-Semitism when discussing Israel is threefold. It is bad for Jews: anti-Semitism is real enough (I know something about it, growing up Jewish in 1950’s Britain), but for just that reason it should not be confused with political criticisms of Israel or its American supporters. It is bad for Israel: by guaranteeing it unconditional support, Americans encourage Israel to act heedless of consequences. The Israeli journalist Tom Segev described the Mearsheimer-Walt essay as ‘arrogant’ but also acknowledged ruefully: ‘They are right. Had the United States saved Israel from itself, life today would be better… the Israel Lobby in the United States harms Israel’s true interests.’

But above all, self-censorship is bad for the United States itself. Americans are denying themselves participation in a fast-moving international conversation. Daniel Levy (a former Israeli peace negotiator) wrote in Haaretz that the Mearsheimer-Walt essay should be a wake-up call, a reminder of the damage the Israel lobby is doing to both nations. But I would go further. I think this essay, by two ‘realist’ political scientists with no interest whatsoever in the Palestinians, is a straw in the wind.

Looking back, we shall see the Iraq war and its catastrophic consequences as not the beginning of a new democratic age in the Middle East but rather as the end of an era that began in the wake of the 1967 war, a period during which American alignment with Israel was shaped by two imperatives: cold-war strategic calculations and a new-found domestic sensitivity to the memory of the Holocaust and the debt owed to its victims and survivors.  » Lees verder

Hidde J. van Koningsveld. Zonder Dollen: Wees Gewaarschuwd! 8

hidde-j-van-koningsveld.-zonder-dollen-wees-gewaarschuwd-8

18-11-18 11:44:00,
Mass grave. Armenian genocide.

Onder de kop 


Before the Holocaust, Ottoman Jews supported the Armenian genocide’s ‘architect’

berichtte The Times of Israel op 7 september 2018 naar aanleiding van Israel’s weigering om de Armeense Holocaust te erkennen dat de Zwitserse historicus Hans-Lukas Kieser, gespecialiseerd in het laat Ottomaanse Rijk, had verklaard dat  

a desperate Zionist press praised the empire even during the slaughter of its minority population, a murder which Israel continues to gloss over today… According to Kieser, recognizing the Armenian genocide holds a relevance for Israelis today beyond the usual discussion of Israel-Turkey relations. Jews, he says, historically played a key role in promoting propaganda from the Ottoman side as Armenians continued to be slaughtered.

The historian says that Talaat enjoyed ‘particularly good Jewish press’  in ‘Istanbul and abroad’ during the period surrounding the genocide — notably in Germany, where newspapers like Deutsche Levante-Zeitung praised Talaat as ‘an outstanding leader’ and the ‘savior of imperial Turkey.’

Although this glorification smacked of propaganda and lies, Kieser claims many Germans bought into the words of the Jewish press at the time and were affected by its corrosive logic.
https://www.timesofisrael.com/before-the-holocaust-ottoman-jews-supported-the-armenian-genocides-architect/ 

De weigering van het Joods-Israelisch regime om de Armeense Holocaust te erkennen is een karakteristiek voorbeeld van hoe de Joodse Holocaust al geruime tijd als politiek wapen wordt gebruikt. De Joodse Holocaust moet ten onrechte door joden zelf als door de hele mensheid blijven worden beschouwd als absoluut ‘uniek.’ Naast het lijden van ‘de Joden’ moet elke andere genocide het afleggen. Zo wordt kunstmatig de scheiding in stand gehouden tussen ‘het uitverkoren volk’ en de rest van de mensheid. De Joodse Holocaust dient tevens als rechtvaardiging om de terreur van Israel te rechtvaardigen. Zo schreef ik in 2007 over de zionistische journalist Max van Weezel, jarenlang parlementair verslaggever van Vrij Nederland:

Zijn pro-Israel berichtgeving brengt hem ook wel eens in moeilijkheden, zo bleek in juni 2002, toen Amira Hass, de joods-Israëlische correspondente op de Westbank van de Israelische kwaliteitskrant Haaretz, in de Amsterdamse Balie sprak.  » Lees verder

Hidde J. van Koningsveld. Zonder Dollen: Wees Gewaarschuwd! 7

hidde-j-van-koningsveld.-zonder-dollen-wees-gewaarschuwd-7

15-11-18 09:45:00,


Laat ik twee recente Nederlandse voorbeelden geven van het ‘Judeocentrisme,’ zoals de Franse intellectueel Laurent Guyénot de pathologische fixatie op het Joods zijn omschrijft. 

Voorbeeld 1: ‘sinds 1945’ is ‘een bescheiden traditie gegroeid van Joodse burgemeesters in Amsterdam: van Ivo Samkalden en Wim Polak tot Ed van Thijn en Job Cohen. Hoort de nieuwe burgemeester, Femke Halsema, nu wel of niet in dit laatste rijtje thuis?

Lange tijd werd er heftig over gespeculeerd: was de nieuwe burgemeester van Amsterdam, Femke Halsema, nu wel of niet van Joodse komaf? Historicus Bart Wallet zocht het uit en schrijft op Jonet dat het antwoord ‘nee’ is.
https://www.niw.nl/femke-halsema-toch-niet-joods/  

Voorbeeld 2: ‘Amsterdam krijgt toch geen Joodse burgemeester. Nu hebben voorgangers als Schelto Patijn en Eberhard van der Laan laten zien dat je niet Joods hoeft te zijn om toch het hart op de juiste plaats te hebben.’
https://jonet.nl/waarom-femke-halsema-toch-niet-joods-is/ 

Uit het  ‘heftige’ belang dat het Nieuw Israëlitisch Weekblad hecht aan de wetenschap of Femke Halsema ‘nu wel of niet van Joodse komaf’ is, kan men aflezen hoe het ‘Judeocentrisme’ nog steeds een centrale plaats inneemt in het bewustzijn van een aanzienlijk aantal joodse Nederlanders. Kennelijk gaat men bij het NIW ervan uit dat wat goed is voor de ‘Joden,’ goed voor Nederland is. Het gebruik hierbij van een hoofdletter geeft tevens aan dat het tijdschrift de joodse Nederlanders ziet als een ander volk, ook al zijn een onbekend aantal joden het niet eens met deze zienswijze. De breuk tussen het Nederlanderschap en het Joods zijn blijkt tevens uit de kennelijk relevante garantie ‘dat je niet Joods hoeft te zijn om toch het hart op de juiste plaats te hebben.’ De formulering demonstreert de nauwelijks verholen argwaan waaraan niet alleen de antisemiet lijdt, maar ook een aanzienlijk deel van de joden zelf. Ik vrees dat dit onderhuids superioriteitsgevoel  één van de doorslaggevende redenen is geweest waarom de 22-jarige rechtenstudent Hidde J. van Koningsveld zich tot het Joodse geloof heeft bekeerd. Niet alleen is bekernd dat een adolescent, op zoek naar zijn identiteit, zich graag bij een besloten club aansluit, en het christendom daarvoor te universalistisch is,  » Lees verder

Hidde J. van Koningsveld. Zonder Dollen: Wees Gewaarschuwd! 6

hidde-j-van-koningsveld.-zonder-dollen-wees-gewaarschuwd-6

14-11-18 01:00:00,


Volgens de joods-Amerikaanse auteur Elie Wiesel is  

’the Jew closer to humanity than any other,’ van de meer dan 7 miljard wereldbewoners, waardoor tegelijkertijd ‘the enemy of the Jews the enemy of humanity’ is. Juist daarom staat voor het Judaïsme het doden van een Jood gelijk aan ‘murdering all mankind.’ Sterker nog, volgens de Talmoed — commentaren van belangrijke rabbijnen en andere schriftgeleerden op het Oude Testament — is ‘hitting a Jew like slapping the face of God himself.’ Abraham Foxman, de joods Amerikaanse voorzitter van de Anti Defamation League, doet hier nog een schepje bovenop door te stellen dat de Holocaust ‘not simply one example’ is ‘of genocide but a near succesvol attempt on the life of God’s chosen children and, thus, on God himself.’ Deze veronderstelling wordt aangevochten door auteurs als de Franse intellectueel Laurant Guyénot, die gedocumenteerd uiteenzet dat ‘Yahweh, the Jewish universal God,’ in werkelijkheid slechts ‘a narcissistic tribal god’ is en dan ook nog eens ‘in the clinical sense of the word.’ In zijn boek From Yahweh To Zion. Jealous God, Chosen People, Promised Land… Clash of Civilizations, (2018), gaat hij in op het feit dat het millennia-oude ‘Judeocentrisme’ haaks staat op het moderne en postmoderne ‘universalisme.’ De ‘universal God invented by the Jews is actually a particularly jealous tribal god seized with an exterminating rage against all other gods, and his universalism is only a disguise hiding supremacism and contempt for all non-Jewish particularisms. 

Illustrerende voorbeelden hiervan staan in het vijfde boek van de Thora, waarin de Joodse tribale god zijn ‘uitverkoren volk’ opdracht geeft:

16 in the cities of the nations the Lord your God is giving you as an inheritance, do not leave alive anything that breathes. 17 Completely destroy them — the Hittites, Amorites, Canaanites, Perizzites, Hivites and Jebusites — as the Lord your God has commanded you. 

18 Otherwise,  » Lees verder

Hidde J. van Koningsveld. Zonder Dollen: Wees Gewaarschuwd! 5

hidde-j-van-koningsveld.-zonder-dollen-wees-gewaarschuwd-5

12-11-18 10:34:00,

De Franse sociologe Nathalie Heinich verklaarde onlangs tegenover mainstream-opiniemaker Bas Heijne: 

Tegenwoordig wordt identiteit steeds meer gezien als assimilatie met een groep. Men ziet zichzelf als deel van een collectief, een gemeenschap, in plaats van als individu, een eigen ik, iemand met een naam, een lichaam… 

De crisis begint wanneer je vreemden tegenover je vindt en je afvraagt wat die van jou vinden. Je gaat jezelf steeds met anderen vergelijken. Ik vermoed dat dat constante vergelijken van jezelf met anderen, op alle fronten, een van de redenen zou kunnen zijn voor dat permanente gevoel van crisis wat identiteit betreft.
https://www.nrc.nl/nieuws/2018/11/09/ieder-van-ons-is-een-vat-vol-tegenstrijdigheden-a2754673 

Deze houding van de moderne massamens lijkt paradoxaal, maar is desondanks verklaarbaar, want in een tijd dat het individualisme wordt verheerlijkt, blijft het neoliberaal systeem het conformisme afdwingen, zoals we overal om ons heen kunnen waarnemen. De joods-Amerikaanse hoogleraar Robert Morris Sapolsky een joods-Amerikaanse neuroendocrinoloog merkte in dit verband op dat 

If you devote your time to thinking about what the brain, hormones, genes, evolution, childhood, foetal environment and soon have to do with behavior, as I do, it seems simply impossible to think there is free will.

Ter verduidelijking: ‘Neuroendocrinology is the branch of biology (specifically of physiology) which studies the interaction between the nervous system and the endocrine system, that is how the brain regulates the hormonal activity in the body.’

Vanuit biologisch oogpunt gezien, bestaat ‘de vrije wil’ dus niet, maar wordt de mens voor het merendeel aangestuurd door instincten. Het gedrag wordt vooral bepaald door geconditioneerde reflexen, met andere woorden: door het onderbewustzijn. En de meeste wetenschappers die wel in een ‘vrije wil’ geloven, beseffen tegelijkertijd dat de invloed ervan wordt beperkt en gemarginaliseerd, en daarom geenszins onvoorwaardelijk is. Vandaar ook de biologisch bepaalde behoefte van de mens bij een groep te horen, hoe klein dan ook. Het probleem hierbij is dat sektariërs zich doorgaans superieur voelen aan alle anderen, waardoor de neiging onder hen bestaat om elk onwelgevallig feit, dat niet naadloos in hun geloof of ideologie past, te negeren of te onderdrukken. Uiteindelijk is dit de bron van elk fanatisme. De oer-impuls ‘to belong’ verraadt de existentiële angst van het individu in een chaotische wereld niet te kunnen overleven.

 » Lees verder

Hidde J. van Koningsveld. Zonder Dollen: Wees Gewaarschuwd! 4

hidde-j-van-koningsveld.-zonder-dollen-wees-gewaarschuwd-4

11-11-18 02:37:00,Juni 2018 berichtte het Algemeen Dagblad over de Nederlandse rechtenstudent Hidde J. van Koningsveld:


Hij trok voor het eerst de aandacht van de media, toen hij op zijn 17de solliciteerde naar de post van burgemeester van Utrecht… Hij haalde de kranten en zat zelfs bij RTL Late Night. ‘Het was een mediatraining in een notendop.’

Van Koningsveld deed een jaar journalistiek en hoopt volgend jaar af te studeren in de rechten. Tegelijkertijd verdedigt hij als voorzitter van de jongerenafdeling van het CIDI de positie van Israël, het land dat hij in zijn hart heeft gesloten. Zoals hij zelf zegt: ‘Voor het broodnodige tegenwicht.’

https://www.ad.nl/utrecht/hidde-van-koningsveld-steeds-meer-joden-doen-hun-keppel-af~a98be031/ 

‘Tegenwicht’ tegen wat? Tegen de feiten? Tegen de uitspraken van Israelische hoogleraren als Leibowitz en Harkabi over de Joods-Israelisch terreur? De ‘Judeo-Nazi mentaliteit’? Of tegen ‘de drie verschijningsvormen van een fascistoïde drift in Israel,’ waarover recentelijk de joods-Franse  historicus Dominique Vidal schreef? Of een tegenwicht tegen de constatering van de Joods-Israelische historicus Ze’ev Sternhell dat ‘In Israel’ sprake is van een ‘groeiend fascisme en een racisme verwant aan het vroege nazidom.’ 

Op zijn uitspraken afgaand moet de lezer wel concluderen dat de 22-jarige, tot het Joodse geloof bekeerde, Hidde J. van Koningsveld, het allemaal veel beter weet dan de talloze Joods-Israelische geleerden die deze ‘fascistoïde drift’ decennialang van nabij hebben bestudeerd. 

Dat het Joodse regime de Palestijns-Israelische bevolking van hun fundamentele mensenrechten wil beroven ‘such as self-rule in their own state and freedom from oppression, or equal rights in case the territories are officially annexed to Israel,’ verzwijgt Van Koningsveld,  omdat hij, volgens eigen zeggen, ‘de waarden van’ de staat ‘Israël’ bij hem vindt ‘passen.’ Hoe een Nederlandse rechtenstudent de massale schendingen van de mensenrechten in het bijzonder en het internationaal recht in het algemeen kan verdedigen door critici van deze terreur te kwalificeren als ‘antisemieten’ kan alleen hijzelf of een psychiater uitleggen. In elk geval is hier sprake van een gevaarlijke psychische stoornis. De vorige aflevering eindigde ik met een fragment uit het boek Israël’s Fateful Decisions (1988), geschreven door de Joods-Israelische generaal b.d.

 » Lees verder

Hidde J. van Koningsveld. Zonder Dollen: Wees Gewaarschuwd! 3

hidde-j-van-koningsveld.-zonder-dollen-wees-gewaarschuwd-3

10-11-18 02:35:00,
Hidde J. van Koningsveld

Zonder dollen: wanneer zet @cafeweltschmerz (ooit een geweldig kanaal) aluhoedje @stanvanhoucke1 eens bij het grofvuil?
14:19 – 5 nov. 2018

pastedGraphic.png
Hidde J. van Koningsveld

Hidde J. van Koningsveld heeft geretweet Leon de Winter
Dit! Eind juli kreeg de antisemitische complotdenker @stanvanhoucke1 bij @cafeweltschmerz alle ruimte om @HannaLuden zonder enig bewijs ‘misschien wel een spion van de Israëlische politiek’ te noemen.
Hidde J. van Koningsveld heeft toegevoegd,

Leon de Winter

Uri van As over jodenhaat in ons land: ‘Café Weltschmerz (biedt) een podium aan een bonte stoet antisemitische complotdenkers. Mensen als Arnoud van Doorn, Stan van Houcke, Cees Hamelink, George van Houts, Karel van Wolferen en Kees van der Pijl.’

Hidde J. van Koningsveld heeft geretweet stan van houcke
Toiletpapier is op, maar gelukkig bestaat er nog http://stanvanhoucke.blogspot.com! 

Wie is deze 22-jarige jongeman met die Germaanse voornaam en Hollandse achternaam? In het Algemeen Dagblad van 10 juni 2018  antwoordde  hij op de vraag: ‘Ga ik er terecht van uit dat je joods bent?’ het volgende:

Niet van oorsprong. Ik heb me aangesloten, bekeerd, zo je wilt. Ik ben een religieus persoon en de waarden van het jodendom en Israël passen bij me. Maar het was niet een lijstje afvinken, waarna ik bij het joodse geloof uitkwam. Het was meer een diep gevoel. Dat juist dit geloof onder vuur ligt, sterkt mijn overtuiging alleen maar.

Dit is het begin van een verklaring voor Hidde J. van Koningsveld’s houding. Het is immers algemeen bekend dat de bekeerling maar al te vaak roomser dan de paus is, plus royaliste que le roi. Hij moet zich bewijzen tegenover de rest van de groep. Zeker wanneer men nog een adolescent is op zoek naar een identiteit, en volledig geaccepteerd wil worden door een besloten club, die zich per definitie ‘uitverkoren’ voelt,  » Lees verder

Hidde J. van Koningsveld. Zonder Dollen: Wees Gewaarschuwd! 2

hidde-j-van-koningsveld.-zonder-dollen-wees-gewaarschuwd-2

08-11-18 11:24:00,


Hidde J. van Koningsveld heeft geretweet stan van houcke
Toiletpapier is op, maar gelukkig bestaat er nog http://stanvanhoucke.blogspot.com! 

Let op Hidde, voorzitter van de jongerenafdeling van het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI). Met die frisse ‘Friese jongensnaam,’ verwijzend naar de ‘Germaanse Hild in de betekenis van strijd,’ begin jij als jongeling, bij gebrek aan argumenten, een ordinaire scheldpartij tegen mij, een 71-jarige journalist. En dit alles omdat jij mijn kritiek op de massale Israelische mensenrechtenschendingen en het onophoudelijk stelen van Palestijns land, niet kan verdragen. Vreemd genoeg studeer jij rechten in de democratische rechtstaat Nederland, die  — in tegenstelling tot de zelfbenoemde ‘Joodse Staat’ — in juridisch opzicht geen tweederangs burgers kent. De enige ‘rechtvaardiging’ die jij hebt voor jouw steun aan de Israelische terreur is dat je joods bent, of in elk geval je joods voelt. Dat is een zwaktebod, zoals je zelf zult begrijpen. Zolang je nog in Nederland woont, zal ook jij je aan het nationaal en internationaal recht dienen te houden. Ik begrijp uit jouw reacties dat je ouders er niet in zijn geslaagd jou de elementaire normen van fatsoenlijk burgerschap bij te brengen. Laat ik daarom als vader en grootvader je proberen uit te leggen waar het ondermeer om draait. Zo’n acht jaar geleden schreef de inmiddels 56-jarige joods-Nederlandse Daphne Meijer, tegenwoordig Lid Stadsdeelcommissie voor Indische Buurt en Oostelijk Havengebied, het volgende:

Ik ken veel linkse joden. Sterker nog, ik ben er zelf ook een. Wij maken ons druk over de toestand in de wereld, en schuwen de zelfkritiek niet. Behalve als het over het concept van het ‘uitverkoren zijn’ gaat. Er is sprake van een enorme illogica: aan de ene kant herinneren joden zich het elke dag, onder andere in het Alenoe-gebed, waarin de zinsnede staat: ‘Wij danken U dat U ons niet gemaakt hebt als de andere volkeren.’ En soortgelijke teksten in andere gebeden: ‘… dat U ons uitgekozen hebt boven anderen.’

‘Uitgekozen boven anderen’ slaat, met name wanneer je niet (langer) in een transcendente scheppende kracht gelooft, nergens op. En volgens onze huidige normen die stellen dat ‘all men are created equal’ is hier sprake van racisme.  » Lees verder

Hidde J. van Koningsveld. Zonder Dollen: Wees Gewaarschuwd!

hidde-j-van-koningsveld.-zonder-dollen-wees-gewaarschuwd

06-11-18 07:44:00,

Hidde J. van Koningsveld

Zonder dollen: wanneer zet @cafeweltschmerz (ooit een geweldig kanaal) aluhoedje @stanvanhoucke1 eens bij het grofvuil?
14:19 – 5 nov. 2018

Hidde J. van Koningsveld

Hidde J. van Koningsveld heeft geretweet Leon de Winter

Dit! Eind juli kreeg de antisemitische complotdenker @stanvanhoucke1 bij @cafeweltschmerz alle ruimte om @HannaLuden zonder enig bewijs “misschien wel een spion van de Israëlische politiek” te noemen.
Hidde J. van Koningsveld heeft toegevoegd,

Leon de Winter

Uri van As over jodenhaat in ons land: “Café Weltschmerz (biedt) een podium aan een bonte stoet antisemitische complotdenkers. Mensen als Arnoud van Doorn, Stan van Houcke, Cees Hamelink, George van Houts, Karel van Wolferen en Kees van der Pijl.”

Laat ik beginnen met een verhaal: op Netflix is de filmdocumentaire One of Us te zien, waarin chassidische joden worden gevolgd die uit hun geloofsgemeenschap zijn gestapt, omdat zij die als verstikkend ervoeren. Eén van hen, een jongeman, merkt op dat dit heeft geleid tot een collectieve bewustzijnsvernauwing, en voegt hieraan toe:

Hun samenleving is zo ontworpen dat je het niet redt in de buitenwereld. Ze hebben het zo ingericht dat als je weggaat je alleen kunt overleven door een crimineel te worden. Ze vertellen je dat alle weglopers uiteindelijk teruggaan, of in de gevangenis terechtkomen of verslaafd raken. Ze zullen het daarbuiten nooit redden. 

Een vrouwelijke afvallige wijst op een interessant fenomeen, wanneer zij vertelt:

De chassidische gemeenschap heeft een manier gevonden om de seculiere staat voor haar karretje te spannen.

Precies hetzelfde verschijnsel doet zich voor bij geseculariseerde joden en zelfs bij degenen die zich ‘geassimileerd’ noemen. Allen hebben een manier gevonden om de seculiere staat waarin zij leven voor hun karretje te spannen, terwijl tegelijkertijd hun solidariteit allereerst uitgaat naar medejoden. Zij voelen zich boven alles Joods, dat wil zeggen: behorend tot het Joodse volk,

 » Lees verder