Uw koopkracht gaat straks rechtstreeks naar de zorg (maar geen politicus die het durft te zeggen) | Wynia’s Week

01-08-20 08:54:00,

De toekomst van de zorg zal in de komende verkiezingscampagne waarschijnlijk een van de belangrijkste thema’s vormen. Het Centraal Planbureau berekende eind vorig jaar in haar middellange termijnraming dat tussen 2021 en 2025 – de regeerperiode van een nieuw kabinet – de zorgkosten zullen toenemen van €84 tot €100 miljard, een reële stijging van 2.7% per jaar. Door de sterk stijgende zorgkosten zal er in de komende jaren – gemiddeld genomen – geen ruimte zijn voor koopkrachtverbetering voor burgers.

De groei van de Nederlandse economie zal volledig worden besteed aan extra collectieve uitgaven, zoals die aan de zorg. Hiermee is het dilemma voor een komend kabinet: kiezen we voor zorg of voor koopkrachtverbetering? Is het acceptabel en te verkopen dat burgers er zelf niet op vooruit gaan, maar alle ruimte voor koopkrachtverbetering wordt gebruikt om de groei van de zorguitgaven mee te betalen? Zorg die vooral door anderen wordt gebruikt.

Hoe solidair is de gezonde Nederlander?

Zijn gezonde Nederlanders zo solidair met mensen die zorg gebruiken dat ze bereid zijn jarenlang van koopkrachtverbetering af te zien? Of zal een nieuw kabinet de groei van de zorgkosten moeten beperken om ruimte te houden voor koopkrachtverbetering?

Op dit moment zijn politieke partijen druk bezig met het opstellen van hun verkiezingsprogramma’s. In de aanloop naar de verkiezingen worden we overstelpt met plannen voor de toekomst van de zorg. Naast die van de politieke partijen in hun verkiezingsprogramma’s komt het ministerie van VWS na de zomer met een contourennota voor hervorming van de zorg.

Het ministerie van Financiën publiceerde enkele weken geleden haar brede maatschappelijke heroverweging zorg met – niet verrassend voor het ministerie van Financiën – vooral veel bezuinigingsplannen. En de Sociaal Economische Raad kwam met een rapport ‘Zorg voor de Toekomst’ dat vooral opviel doordat er niets nieuws in stond: de SER is altijd heel goed in het kopiëren van ideeën van anderen en vervolgens doen alsof ze deze zelf heeft bedacht.

De zorgplannen van de politieke partijen

Het Centraal Planbureau publiceerde vorige week ‘Zorgkeuzes in Kaart’ met een doorrekening van de voorstellen in de zorgparagrafen van de verschillende verkiezingsprogramma’s. De voorstellen zijn geanonimiseerd. We weten dus niet welke partij overweegt om een bepaald voorstel in zijn verkiezingsprogramma op te nemen.

Hoewel, soms is dat niet moeilijk te raden.

 » Lees verder

Koopkracht is belangrijker dan de planeet

15-03-19 12:54:00,

Vijfhonderd dagen na de presentatie van ‘het groenste kabinet ooit’ is het tijd om de klimaatpijn eerlijker te verdelen. Daartoe presenteerde Rutte vijf maatregelen, waarmee hij zich opwerpt als beschermer van hardwerkend Nederland tegen ‘linkse klimaatgekkies’. Enige scepsis is op zijn plaats, vindt Ewald Engelen.

Op het oog is het een meesterzet van Rutte. Het Centraal Planbureau en het Planbureau voor de Leefomgeving concluderen dat de ruim zeshonderd voorstellen uit het klimaatakkoord onvoldoende zijn om halvering van de CO2-uitstoot in 2030 te halen. Bovendien legt men de kosten onevenredig bij de armste huishoudens.  En daar kwam Rutte met aanvullende maatregelen die de koopkracht van huishoudens moesten ontzien.

Exact een week voor verkiezingen, door de oppositie al op voorhand tot klimaatverkiezingen uitgeroepen. Die dreigen vooral te gaan over de extra energiebelasting van ruim 300 euro per jaar en over de al te vriendelijke fiscale behandeling van grootvervuilers: huishoudens en industrie draaien ieder voor de helft van de kosten op, terwijl burgers maar voor 20 procent van de uitstoot verantwoordelijk zijn en de industrie de overige 80 procent uitbraakt. Olie op het vuur van electoraal ongenoegen. De vier coalitiepartijen kunnen dat missen als kiespijn: ze staan in de peilingen op zwaar verlies.

Dus wat doet Mark Rutte, meester in politieke marketing? Hij geeft drie uur later een persconferentie waarin hij vijf maatregelen aankondigt die vrijwel allemaal bedoeld zijn om de ongelijke koopkrachteffecten te compenseren. Zo betalen burgers per jaar ongeveer 75 euro minder energiebelasting, krijgt de industrie een CO2-belasting opgelegd die naar duurzame investeringen gaat, komt er een einde aan de omgekeerde solidariteit van de Tesla-subsidie en is er extra geld voor een markt in tweedehands elektrische auto’s voor minder draagkrachtigen. De resterende maatregelen betreffen de landbouw, die een extra reductietaak krijgt. Er wordt minder ingezet op CO2-opslag om de uitstoot te beperken en meer op een echte transitie naar duurzaamheid.

Klimaatstrijd is klassenstrijd. Dat heeft Rutte donders goed begrepen

De commentaren sloegen vooral aan op de eerste drie maatregelen. In een tijd van steeds luidruchtigere klimaatscepsis en demonstrerende gele hesjes in Frankrijk en België is klimaatstrijd immers klassenstrijd geworden. Dat heeft Rutte donders goed in de smiezen. De doorrekeningen van de planbureaus waar het kabinet al maanden eerder over was ingeseind gaven hem plotseling de gelegenheid zich voor het front van de natie te presenteren als de beschermer van de hardwerkende Nederlander tegen de ‘klimaatgekkies’ van links én tegen de machinaties van het grootbedrijf die er tijdens de onderhandelingen aan de klimaattafels bijzonder goed uit zijn gekomen.

 » Lees verder

Waar blijft die koopkracht? – Geotrendlines

11-01-19 08:23:00,

Afgelopen september maakte het kabinet bekend dat bijna iedereen er dit jaar op vooruit zou gaan. De gemiddelde koopkracht zou dit jaar met 1,5% gaan toenemen. Ook stelde de regering miljarden extra ter beschikking voor investeringen in defensie, onderwijs en infrastructuur. Alleen maar goed nieuws zou je denken, maar de realiteit stemt somber.

Het kabinet heeft in haar prognose rekening gehouden met de stijging van het lage btw-tarief. Boodschappen worden duurder, net als andere basisvoorzieningen als de kapper, de fietsenmaker en het openbaar vervoer. Maar waar het kabinet niet op gerekend heeft zijn alle extra lastenverhogingen die ons te wachten staan.

Hogere energierekening

Sinds de presentatie van de begroting in september is duidelijk geworden dat de energierekening dit jaar fors omhoog zal gaan. De overheid wil een zogeheten energietransitie afdwingen en doet dat door burgers via de portemonnee te straffen. Met name de belasting op gas gaat flink omhoog, omdat we allemaal over moeten stappen op een elektrische auto, zonnepanelen en een warmtepomp. Heeft u toevallig geld liggen, dan kunt u rekenen op riante belastingvoordelen op dit soort investeringen. Heeft u dat geld niet, dan heeft u pech.

Het klimaatakkoord verplicht huiseigenaren vanaf 2030 om te investeren in het ‘verduurzamen’ van hun woning. Afhankelijk van de ouderdom van uw huis betekent dat investeringen die kunnen oplopen tot enkele tienduizenden euro’s. Om deze investeringen te kunnen doen moet u wellicht meer geld lenen, waardoor uw toekomstige koopkracht afneemt.

Sommige partijen willen de rekening voor het verduurzamen van de economie bij de industrie leggen, omdat die de meeste vervuiling voor hun rekening nemen. Een kortzichtige gedachte, omdat die bedrijven de kosten voor bijvoorbeeld het verminderen van de CO2-uitstoot zullen doorberekenen aan de consument die hun producten koopt. Ook is het mogelijk dat bedrijven hun productie verplaatsen naar andere landen, waar de belastingdruk lager is. Daarmee gaat werkgelegenheid verloren en ook dat is niet goed voor de economie.

Hogere gemeentelijke belastingen

Deze week werd bekend dat de gemeentelijke lasten dit jaar flink zullen stijgen. Gemeentes moeten meer doen aan recycling van afval en daarom wordt het duurder om afval te verwerken. Op zichzelf is het niet verkeerd om aan recycling en afvalscheiding te doen, maar het betekent wel dat huishoudens dit jaar meer geld kwijt zijn aan gemeentelijke belastingen.

 » Lees verder