De Andere Krant Vrijheid: hoe Klein Duimpje een Reus blijkt te zijn

de-andere-krant-vrijheid:-hoe-klein-duimpje-een-reus-blijkt-te-zijn

14-05-20 06:56:00,

De Andere Krant Vrijheid

Op 5 mei – Bevrijdingsdag – vonden 500.000 exemplaren van de Vrijheids-editie van De Andere Krant hun weg naar distributiepunten in het hele land. Een spectaculaire daad van verzet tegen de lockdown en de aantasting van democratische grondrechten.

500.000. wat een ongelofelijk aantal. Chapeu voor het team dat dit voor elkaar kreeg! Toch blijft het daar niet bij. Er worden er zelfs nog bijgedrukt. Ook is er inmiddels een digitale versie beschikbaar.

Het grote succes van deze actie laat zien dat er breed in de samenleving verzet is tegen de maatregelen van de regering. Dat verzet is nog amper zichtbaar, het is wijd verspreid en het zoekt nog naar geschikte vormen, maar het is er. En het is Groot.

Onwerkelijkheid als partijlijn

Er is een idiote situatie aan het ontstaan, die me doet denken aan het sociaal-politieke klimaat in de voormalige DDR (Oost-Duitsland).

Aan de ene kant is er de officiele werkelijkheid (de partijlijn) die in werkelijkheid volkomen ON-werkelijk is, maar die zich wel gesteund weet door een enorme mediamacht, financiele macht, verklikkersmacht en uiteindelijk ook militaire macht.

En aan de andere kant de burgers die in de ware werkelijkheid leven en daar in het reine moeten zien te komen met alle onwerkelijkheid die 24/7 op hen wordt afgevuurd door media en regering. Dat lukt alleen met een tijdelijke, zelfopgelegde schizofrenie.

Voorbeeld: mondkajes. Als iets ONgezond is dan is het wel met die kapjes gaan rondlopen. Dat snapt een kind. Je ademt niet voor niets uit. Een deel van die ‘uitlaatgassen’ weer inademen is niet goed voor je gestel. Je belast je immunsysteem errmee. Maar het wordt aan de man gebracht als middel om gezond te blijven.

Na de machtsgreep komt alles op soortgelijke wijze op scherp te staan.

Op ieder levengebied treffen de werkelijkheid en ONwerkelijkheid elkaar.

Draai alles dus voortaan maar om. Als er een versoepeling wordt aangekondigd, reken dan maar dat er van een aanscherping sprake is.

Voorbeeld: groepen. In het begin van de lockdown werd er gesproken over het ontmoedigen van groepsvorming. Maar inmiddels – en, let op, hier treedt de ‘versoepeling’ in werking – wordt er aangedrongen op strengere handhaving van het samenscholingsverbod.

 » Lees verder

De Andere Krant – Vrijheid

de-andere-krant-–-vrijheid

10-05-20 05:00:00,

http://11september.eu/wp-content/uploads/2020/05/De-Andere-Krant-Vrijheid.mp4

Op 5 mei presenteren we De Andere Krant Vrijheid. Gedurende de coronacrisis is gebleken dat veel vrijheden onder druk zijn komen te staan. De maatregelen die genomen worden om de crisis te bestrijden en de plannen die er liggen staan op gespannen voet met onze onvervreemdbare mensenrechten. In De Andere Krant Vrijheid zullen de vrijheidsbeperkende maatregelen die al genomen zijn of die nog op stapel staan aan bod komen.

Lees De Andere Krant hier (PDF)

 » Lees verder

De Andere Krant – Laatste Informatie Verspreiding

de-andere-krant-–-laatste-informatie-verspreiding

02-05-20 10:44:00,

Laatste Informatie Verspreiding

Freedom

Twee weken nadat we besloten om De
Andere Krant Vrijheid te gaan maken zijn we totaal overdonderd. De
vele mooie reacties, de steun in alle vormen en vooral het legioen
aan mensen dat de vrijheid gaat verspreiden is ongekend. Het plan om
500.000 exemplaren te verspreiden gaat ons samen lukken.

We hebben veel meer reacties ontvangen
dan we aan kunnen dus we hebben ook heel veel mooie berichten en
aanbiedingen niet beantwoord, excuus daarvoor. We delen de komende
dagen de informatie over waar nog kranten verkrijgbaar zijn en hopen
dat iedereen er (met wat samenwerking wellicht) in slaagt om het
gewenste aantal kranten te bemachtigen.

We hebben 1200 reacties geregistreerd
en al deze mensen ontvangen uiterlijk zaterdag 2 mei een mail. Hierin
staat informatie over waar en wanneer de kranten opgehaald kunnen
worden. Extra kranten (voor mensen die geen reactie hebben gehad
bijvoorbeeld) kunnen meegenomen worden.

Op 5 mei willen we impact maken dus de
vraag is om zoveel mogelijk vanaf dan te verspreiden (en
tegelijkertijd gunnen we iedereen alle vrijheid om naar eigen inzicht
te handelen).

Onze doelgroep zijn die mensen die maar
blijven geloven in die gecreëerde realiteit. Waarschijnlijk kent u
ze en weet u in welke wijken de kranten nodig zijn.

Op de distributiepunten zal zoveel
mogelijk coördinatie plaatsvinden over de verdeling van steden en
buurten zodat dubbele bezorging waar mogelijk voorkomen wordt.

Naast alle aanmeldingen om te helpen
hebben zijn er ook duizenden kranten besteld en heel veel vragen /
opmerkingen en hulpaanbiedingen. Na de verspreiding worden alle
bestellingen afgehandeld en komen we bij iedereen terug.

We willen iedereen die de mogelijk
heeft gemaakt en gaat maken ontzettend bedanken.

Sander Compagner,

Namens De Andere Krant

 » Lees verder

De Andere Krant – NIEUWS over de verspreiding

de-andere-krant-–-nieuws-over-de-verspreiding

30-04-20 12:01:00,

NIEUWS over de verspreiding

Work-in-progress-1024x603

We willen iedereen ontzettend bedanken
voor de geboden hulp, morele steun en veel liefde. Minstens een half
miljoen kranten over vrijheid gaan we samen verspreiden. En dat gaat
lukken want er zijn ondertussen duizenden mensen die willen helpen.
Deze mail wordt verstuurd naar iedereen die ons op één of andere
manier helpt met deze monsterklus. Iedereen persoonlijk beantwoorden
gaat helaas niet lukken dus ik hoop iedereen via deze mail zo goed
mogelijk bij te praten.

Kranten worden vanaf vrijdag
verspreid door het land

Vanaf vrijdag worden er
distributiepunten door heel Nederland van kranten voorzien.

Iedereen die aangegeven heeft kranten
te kunnen ophalen krijgt uiterlijk zaterdag een bericht waar en
wanneer dit kan. We doen ons best om iedereen die niet in staat is om
naar een distributiepunt te gaan thuis kranten te leveren. Zodra we
weten wie er langskomt nemen we contact op.

Iedereen die aangegeven heeft te willen
helpen maar nog geen plaats / regio heeft doorgegeven kan ons mailen
op distributie@deanderekrant.nl.
We zullen je koppelen aan een distributiepunt / vervoerder zodat de
kranten bij jou komen.

Distributiepunten

We hebben al in veel regio’s
distributiepunten. We nemen zo snel mogelijk contact op met iedereen
die het aangeboden heeft. Voor sommige regio’s zoeken we nog
distributiepunten (nodig is enige ruimte en tijd om mensen kranten
mee te geven). Opgeven kan opnieuw via deze mail
distributie@deanderekrant.nl.

Hulp met transport

We hebben veel aanbiedingen binnen en
zullen iedereen de komende dagen benaderen. In verschillende regio’s
kunnen we nog wat rondbrengers gebruiken, aanmelden kan via
distributie@deanderekrant.nl.

Website

Onze website kan niet met alle browsers
/ systemen (snapt onze webmaster gelukkig) geopend worden. Het heeft
onze hoogste prio. Excuus voor het ongemak.

Donaties / vergoeding

Iedereen die wil helpen gaan we van
kranten voorzien. Mocht een donatie niet lukken is dat dus geen
probleem. Doneren kan met de info op de website
(https://deanderekrant.nl/steunons)
en anders via het rekeningnummer van KnowledgeMatters ovv De Andere
Krant Vrijheid NL03TRIO0198093675

Manier van verspreiden op 5 Mei

Aangezien 5 Mei het moment is om
mensen op hun vrijheid te wijzen (zeker nu) hopen we dat we zoveel
mogelijk mensen op 5 mei vrijheidskranten gaan bezorgen.

 » Lees verder

DE ANDERE KRANT Een Oorlog Reeds Verloren

de-andere-krant-een-oorlog-reeds-verloren

29-04-20 07:16:00,

wie vrijheid opoffert voor veiligheid,
is beiden niet waard.
Benjamin Franklin

De Andere Krant is een onafhankelijk initiatief dat een ander geluid wil brengen dan dat van de mainstream media. Waar de gevestigde namen deel zijn gaan uitmaken van het systeem en de macht zelf zorgen Sander Compagner en consorten dat er een tastbaar medium aanwezig blijft in het medialandschap waar ruimte is voor kritische vragen en perspectieven, vrij van de belangenstructuren die verstopt zitten achter de reguliere nieuwsvoorziening. Op 5 mei zal er een speciale vrijheidseditie van De Andere Krant verschijnen. De eens zo zwaarbevochten vrijheden die men geniet staan onder druk; de maatregelen omtrent het coronavirus hebben aangetoond dat de democratie en haar verworvenheden met een pennenstreek opgeheven kunnen worden. De miljarden vliegen in het rond en het is de burger die de rekening van dit nepotisme gepresenteerd krijgt, in een systeem dat zichzelf met elke beleidsmaatregel dieper in lijkt te willen graven onder een berg van regelingen om haar burgers afhankelijk te houden. De coronacrisis heeft de voorwaarden geschept om de teugels aan te kunnen halen en het is van groot belang dat men zijn rechten niet laat verkwanselen.
Nu de laatsten die nog uit eerste hand weten dat vrijheid niet vanzelfsprekend is aan het verdwijnen zijn is het thema relevanter dan ooit. Hulp is welkom bij zowel het financieren van een grote oplage als de verspreiding ervan; Sven en Sander roepen iedereen op om daarbij te helpen. Aanmelden kan via https://deanderekrant.nl/vrijheid Overige links: De Andere Krant toont ‘de andere kant’; Sven Hulleman, Sander Compagner en Eric van de Beek: https://youtu.be/SisrwLQDkng De Andere Krant; Stan van Houcke, Sander Compagner, Rein de Vries: https://youtu.be/UZahE_K3L2k Als u ons in deze turbulente tijden wilt helpen om dit te kunnen blijven doen en meer tijd en middelen te kunnen besteden aan onderzoek, interviews, reportages en andere zaken die er echt toe doen, overweegt u dan een bijdrage te leveren naar waardering én vermogen op https://eenoorlogreedsverloren.nl/ste… Volg ons op onze website https://eenoorlogreedsverloren.nl, https://facebook.com/ReedsVerloren en https://twitter.com/Reedsverloren

 » Lees verder

De Andere Krant – De Andere Krant Vrijheid

de-andere-krant-–-de-andere-krant-vrijheid

27-04-20 07:02:00,

De Andere Krant Vrijheid

Help mee en verspreid de vrijheid op 5 mei

‘Wie vrijheid opoffert voor veiligheid is het beiden niet waard’ – Benjamin Franklin

Op 5 mei presenteren we de zesde editie van De Andere Krant. 75 jaar na de bevrijding van Nederland staat onze vrijheid opnieuw onder grote druk. Als reactie op het coronavirus worden er wereldwijd vrijheidsbeperkende maatregelen genomen. Alle overheden stellen dat ze dit doen om hun burgers te beschermen. De vaste lezers van De Andere Krant weten dat er voldoende reden is om overheden en hun motivatie te wantrouwen. Een overheid die eerst de zorg afbreekt en het aantal IC-bedden halveert, geen onafhankelijk onderzoek naar de gezondheidsrisico’s van 5G wil afwachten (in tegenstelling tot andere landen) en zich in het verleden vooral als loopjongen van het grote geld heeft opgesteld, heeft wat ons betreft een geloofwaardigheidsprobleem.

Terechte maatregelen of een overreactie en met welk doel?

In De Andere Krant Vrijheid wordt het Coronavirus cijfermatig geanalyseerd. Uit de analyse en uit steeds meer commentaren komt naar voren dat de opgelegde kuur (de lockdown), veel meer slachtoffers zal eisen dan de kwaal, het virus. De overreactie vindt wereldwijd plaats en het lijkt er sterk op dat er sprake is van een bepaalde regie. In De Andere Krant wordt ingegaan op de verschillende agenda’s die in het kielzog van Corona worden uitgerold en welke actoren hierbij betrokken zijn. Auteurs die hebben bijgedragen zijn; Eric van de Beek, Stan van Houcke, Ad Broere, Frank Reusink, Sven Hulleman, Pieter Stuurman, Sonja van den Ende, Rob Vellekoop, Fred Teunissen en Frank Stadermann.

‘Never waste a good crisis’ – Winston Churchill

Help De Andere Krant de Vrijheid verspreiden

Op 5 mei gaan willen we De Andere Krant in zoveel mogelijk brievenbussen laten belanden als mogelijk. We roepen iedereen op om ons daarbij te helpen. Bevrijd uw straat, buurt, dorp of stad door op 5 mei De Andere Krant Vrijheid te verspreiden. Iedereen die ons wil helpen kan zich opgeven via deanderekrant.nl/vrijheid.

Naast hulp met verspreiden kunnen we alle financiële ondersteuning ook goed gebruiken. Op de Steun pagina van deze website staat meer informatie hoe ons te steunen.

 » Lees verder

De Andere Krant – Video Symposium ‘MH17 zoektocht naar Gerechtigheid’

de-andere-krant-–-video-symposium-‘mh17-zoektocht-naar-gerechtigheid’

17-03-20 09:00:00,

Video Symposium ‘MH17 zoektocht naar Gerechtigheid’

sympSite

Op 8 maart vond in de Lutherse kerk te Amsterdam het Symposium ‘MH17 Zoektoch naar Gerechtigheid’ plaats.

Kijk nu naar de bijdragen van Kees van der Pijl en Karel van Wolferen.Van Wolferen gaat uitvoerig in op de bewijslast en het onderzoek van het JIT terwijl Van der Pijl de wereld schets waarin dit heeft kunnen ontstaan. Met van beide heren aandacht voor het huidige medialandschap die zijn rol als controleur van de macht al lang geleden verloren heeft.

Met dank aan Cafe Weltschmerz voor de registratie.

 » Lees verder

De Andere Krant – De Andere Krant MH17

de-andere-krant-–-de-andere-krant-mh17

03-03-20 09:05:00,

De Andere Krant MH17

DAK05 social

Komende zondag tijdens het symposium ‘MH17 Zoektocht naar
gerechtigheid’ presenteren we de vijfde uitgave van De Andere Krant met
hetzelfde thema.

De meest tragische en onwaarschijnlijke
gebeurtenis waar Nederland de afgelopen jaren mee te maken heeft
gehad is zonder twijfel de aanslag op de MH17 geweest. De beelden van
wrakstukken en persoonlijke bezittingen in een Oekraïens landschap
en de groots opgezette herdenking zijn op ons collectieve netvlies
gebrand.

Direct na de aanslag leek er veel
daadkracht aanwezig te zijn om de schuldigen ter verantwoording te
roepen. Nu, bijna zes jaar later begint er een rechtszaak waarvan
weinigen ook maar enig recht verwachten. Hoe zeker velen ook van de
dadervraag overtuigd waren, van een wettig en overtuigend bewijs is
geen enkele sprake. Sterker nog, de bewijzen die wel naar buiten
komen wijzen op een totaal ander scenario dan dat wat het Nederlandse
publiek de afgelopen jaren is voorgehouden.

Alle reguliere Nederlandse media zijn
al die jaren volstrekt eensgezind in hun berichtgeving over dit
dossier. “De MH17 is door separatisten met een Boekraket uit de
lucht geschoten”. Hieraan twijfelen wordt opgevat (weggezet) als
disrespect naar nabestaanden of toch minimaal heulen met de Rus.

De Andere Krant geeft wel de andere
kant van dit dossier. In de stellige overtuiging dat een vrije
samenleving alleen kan bestaan wanneer alles onderzocht en bevraagd
kan worden. En dat er in dit dossier heel veel open vragen zijn maakt
deze krant meer dan duidelijk. We hopen dat deze krant en onze
zoektocht naar de waarheid en misschien wel gerechtigheid op uw
begrip en instemming kan rekenen.

De krant is vanaf maandag 9 september te bestellen via onze website.

 » Lees verder

De Andere Krant – Nieuws

de-andere-krant-–-nieuws

28-02-20 03:20:00,

Naast hst symposium dat De Andere Krant op 8 maart organiseert wordt er op 7 maart in Den Haag ook een bijeenkomst rondom dit thema gehouden.

Internationaal platform “Global Rights of Peaceful People” en
“Bonanza Media”, internationaal platform voor onafhankelijke
journalisten, houden een persconferentie “MH17 – In afwachting van
rechtvaardigheid” ter voorbereiding op het proces in Den Haag dat op 9
maart 2020 begint.

Het startpunt voor de discussie over dit onderwerp is de
screening van de documentaire “MH17 – Call for Justice” door Bonanza
Media. De auteurs, de Nederlandse journalist Max van der Werf en de
Russische journaliste en producent Yana Erlashova, zullen daarnaast
nieuwe en belangrijke informatie over de zaak aan het publiek
presenteren.

Datum en tijd: 7 maart 2020 14:00 uur

Adres: Gevers Deynootweg 201

2586 HZ Den Haag

Toegang: Gratis, opgeven kan via deze link

Speciale gasten:

-Kolonel van de Maleisische Leger Mr. M. Sakri bin Hussin die naar Donbass ging om de MH17 zwarte doos op te halen

-Billy Six – Duitse journalist

Internationaal platform “Global Rights for Peaceful People stelt; “Ons internationale platform toont openheid en objectiviteit in de
discussie over de MH17-tragedie, die het leven van 298 mensen heeft
geëist. We zullen vereerd zijn als u mee komt discussiëren”

 » Lees verder

De Andere Krant – Steun De Andere Krant

de-andere-krant-–-steun-de-andere-krant

23-02-20 03:33:00,

Steun De Andere Krant

In onze laatste uitgave, De Andere Krant Gezondheid, zijn we als redactie van De Andere Krant opnieuw te weinig duidelijk geweest hoe we de krant financieren. Veel lezers blijken te verwachten dat er een professionele grote organisatie onze krant (mee)financiert. De praktijk van De Andere Krant is dat we deze met minimale middelen maken waarbij we alleen voor de vormgeving en de drukkosten betalen. Alle auteurs, het kleine redactieteam en de verspreiders werken allemaal kosteloos mee. We delen een gevoel van urgentie dat het brengen van de andere kant van het nieuws bittere noodzaak is in deze tijd.

Om ons initiatief door te kunnen zetten en tot een meer structurelere uitgave te komen zijn we afhankelijk van financiële hulp. Door kranten te bestellen (zie bestellen op deze site) of boeken te kopen via onze site (zie boeken op deze site, gebruik bij Wereldboeken de kortingskode DAK) steunt u de krant. We hopen vooral dat veel lezers bereid zijn een (kleine of grote) donatie te doen aan De Andere Krant. Op een later tijdstip hopen we abonnementen aan te kunnen bieden. Namens iedereen die betrokken is bij De Andere Krant willen we u danken voor alle steun.

 » Lees verder

De Andere Krant – Symposium MH17

de-andere-krant-–-symposium-mh17

23-02-20 03:32:00,

Symposium MH17

Zoektocht naar gerechtigheid

De Andere Krant organiseert, één dag voordat het MH17-proces begint, een symposium over dit heikele onderwerp. De Nederlandse media en de politiek leggen de schuld van het neerhalen van de MH17 al vanaf dag één, bijna als vanzelfsprekend, bij Rusland.

Tijdens het symposium ontrafelen verschillende sprekers de andere kant van dit dossier, waarbij ook tijd is ingeruimd voor vragen vanuit het publiek. Voor iedereen die zich breed wil informeren over de MH17 is deze middag een uitgelezen kans.

Vragen die aan bod komen:

• Op welke bewijzen steunen de beschuldigingen aan het adres van Rusland?

• Rusten Internationale Gerechtshoven op politiek of op het recht?

• Wordt er daadwerkelijk recht gedaan aan Nederland en aan de nabestaanden?

• Hoe wordt er in Rusland aangekeken tegen dit proces?

Sprekers zijn onder andere:

Dr. Kees van der Pijl, emeritus hoogleraar Internationale Betrekkingen aan de Universiteit van Sussex. Auteur van het boek ‘MH17, Ukraine and the new Cold War’. 

Dr.Karel van Wolferen, emeritus hoogleraar Vergelijking Politieke en Economische Instituties aan de Universiteit van Amsterdam. Auteur van de internationale bestseller ‘Japan: het enigma van een stille wereldmacht’.  

Verschillende journalisten, zowel uit Nederland als uit Rusland.

Entree: €5, (tickets aan de deur)

P.S Tevens willen wij u attenderen op het evenement dat georganiseerd wordt door Global Rights of Peaceful People en Bonanza Media op 7 maart vanaf 14:00 uur aan de Gevers Deynootweg 201 te Den Haag.

 » Lees verder

(De Andere Krant) 5G – Kroon op de zorgkosten

(de-andere-krant)-5g-–-kroon-op-de-zorgkosten

06-02-20 09:07:00,

“Als je in een willekeurige trein of metro stapt, dan zit iedereen wezenloos op z’n schermpje te scrollen. Social media-posts, dag in dag uit, waar niemand iets van wil missen. Er bestaat al een term voor deze verslaving: FOMO, de afkorting van Fear Of Missing Out.”
 
De overheid, vooral Economische Zaken, D66, PvdA en VVD hebben hun werk goed gedaan om het echte leven tot iets abstracts te maken en de surrogaatversie op schermpjes tot werkelijkheid, met alle bijwerkingen van dien. Die hele smartphone-zombificering was overigens al wereldwijd gepland in april 1996. Lees maar: “…ze zijn alleen onafhankelijk als een enkele entiteit op het internet, omdat ze volledig afhankelijk zijn van het net om te functioneren. Ondanks de allure van het elektronische fake-leven, is het een gemeenschappelijke droom om “los te koppelen” en een tijdje alleen te zijn. . . maar de gedachte om de laatste info-update te missen, is te enerverend. Psychologen hebben deze neurose gecategoriseerd als ‘infolepsis’,een toestand bestaande uit een doorlopend en oncontroleerbaar verlangen naar informatie. Mensen communiceren vrijuit op het net, maar velen zijn ook isolationisten geworden, niet in staat om oog in oog te communiceren.” Bovenstaande citaat komt uit: Alternate Futures for 2025: Security Planning to Avoid Surprise, een futurologische studie in opdracht van het US Department of Defense. In deze studie rept men ook over een sterke toename van behoefte aan menselijke donororganen als gevolg
van de schadelijke werking van de straling van draadloze apparaten.
 
“De officiële norm is niet op biologische en medische feiten gebaseerd, maar op een test op een kunststof hoofd met daarin een zoutoplossing. Deze “test” staat een belasting toe van 10.000.000 μW/m², dus honderd miljoen keer hoger dan vanuit een gezondheidsstandpunt verantwoord is.”
 
Moscow signal XXL
Het is mogelijk niet voor niets dat D66 onze lichamen onteigende in hetzelfde jaar dat D66-Ollengren het laatste stukje democratie om zeep hielp. D66-politici Els Borst (erelid Gezondheidsraad) en Laurens-Jan Brinkhorst hebben UMTS er destijds met politiek, in plaats van wetenschappelijk onderbouwde brieven aan de gemeenten doorgedrukt. Een groep internationale medische wetenschappers, bij elkaar 268, hebben recent een waarschuwing naar de politiek verstuurd waarin ze nadrukkelijk oproepen 5G te stoppen. Bijzonder verontrustend is dat 5G onze zuurstofopname lijkt te verstoren en de kans op oog- en testikelkanker sterk verhoogt. Verder weet niemand wat de kruising van 5G met andere velden doet,  » Lees verder

De Andere Krant – 9/11 – ‘Alle oorlogen zijn gebaseerd op misleiding’ – Ellaster

de-andere-krant-–-9/11-–-‘alle-oorlogen-zijn-gebaseerd-op-misleiding’-–-ellaster

01-06-19 12:52:00,

Ditmaal De Andere Krant – 911 waarin zowel de gebeurtenissen van de dag zelf als de impact van 9/11 op onze huidige wereld uitgebreid aan bod komen. Wat U gaat vinden in de krant is een schets van de meest gangbare en geaccepteerde theorieën die (buiten het zicht van de reguliere media) over 9/11 de ronde doen. We onderzoeken de vraag wat er wel of niet gebeurd is of kan zijn op 9/11.

Het onderzoek zoals dat naar 9/11 gedaan is, wordt geanalyseerd en de vele onvolkomenheden worden toegelicht. De conclusie dat er meer aan de hand is dan een groep moslimfanatici aan het werk impliceert dat er ook andere betrokkenen en andere daders zijn. In meerdere artikelen gaat het over deze mogelijke daders en betrokkenen. Verschillende auteurs bespreken de rol (en verantwoordelijkheid) van de wegkijkende media.

We besteden veel aandacht aan de impact die 9/11 op onze wereld heeft en de oorlogen die alleen dankzij 9/11 gevoerd konden worden. De ondertitel van de krant is niet voor niets een citaat van Sun Tzu die stelt dat alle oorlog gebaseerd is op misleiding. Op de laatste twee pagina’s bespreken we de psychologie achter 9/11 en hebben we het over wat een mens te stellen heeft als hij geconfronteerd wordt met leugens van deze proportie. Zoals gebruikelijk is de achterpagina een boekenpagina waarin we achterliggende literatuur en ditmaal ook video’s over het voetlicht brengen.

Meegewerkt aan deze krant hebben De Stichting 11 September en vele gerenommeerde wetenschappers en onderzoekers zoals Kees van der Pijl, Coen Vermeeren, Daniele Ganser, Piers Robinson, Kevin Ryan, Frank Ho en anderen.

Ben je benieuwd naar mijn persoonlijke ervaring met 9/11? Op mijn Patreon-pagina kun je mijn verhaal lezen. Berichten zijn beschikbaar voor Patreon-steunleden vanaf € 2,05 per maand.

E*

Distributie van de krant

Vanaf 1 juni is de krant middels onze website te bestellen (http://deanderekrant.nl/doemee). Komende zaterdag beginnen we de verspreiding in Amsterdam. Het team van De Andere Krant is vanaf 11:00 uur aanwezig op de Noordermarkt te Amsterdam om de eerste kranten uit te delen. Iedereen die al een krantje wil bemachtigen, ons wil helpen om de krant te verspreiden of simpelweg kennis wil maken met de makers van de krant is welkom.

 » Lees verder

Italiaanse krant over een ‘schokkende analyse van inhoudsstoffen vaccins’ – Stichting Vaccin Vrij

italiaanse-krant-over-een-8216schokkende-analyse-van-inhoudsstoffen-vaccins8217-8211-stichting-vaccin-vrij

03-01-19 01:35:00,

screenshot Il TempoWat zit er precies in een vaccin? Wie onderzoekt of wat de fabrikant op de bijsluiter zet dat er in een vaccin zit ook daadwerkelijk in het vaccin zit? Of dat klopt, of er niet ook nog andere stoffen in zitten, en of er geen antigenen ontbreken? In een tijd waarin vele ouders hun vaccinatiekeuze niet langer willen baseren op blind vertrouwen, komt het onderzoek van Corvelva als geroepen. En voor iedereen als een shock! Eindelijk is er door een laboratorium onderzocht wat er precies ingespoten wordt in onze kinderen. En dat blijkt volgens dit onderzoek af te wijken van hetgeen er op de bijsluiter staat.

Als de onderzoeksresultaten van Corvelva correct zijn is deze informatie een bom onder het toch al tanende vertrouwen in het Rijksvaccinatieprogrammas. Het zou betekenen dat wantrouwen noodzakelijk is, evenals onze roep om onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek.

Het onderstaande artikel verscheen op 23 December 2018 in ‘Il Tempo’, een grote Italiaanse krant. Wij hebben het integraal voor u vertaald. Moge het u aan het denken zetten over uw vaccinatiekeuze nu het nog kan.

 

 

IL TEMPO – Analisi choc su due lotti vaccini
SCHOKKENDE ANALYSE VAN TWEE PARTIJEN VACCINS

 
Il Tempo: “Na maanden van telkens opnieuw testen en controleren, worden nu de resultaten bekend gemaakt van een onderzoek mede gefinancierd door de Italiaanse beroepsvereniging van biologen: het rubellavirus werd niet gevonden in het vaccin dat daartegen moest beschermen en in het andere vaccin vond men menselijk DNA en herbiciden (red.onkruidverdelger).

 
Het idee kwam oorspronkelijk van de vorige parlementaire commissie inzake verarmd uranium. Het is een feit dat de vele sterfgevallen en ziektes binnen ons leger verband hielden met de omstandigheden waaronder het leger opereerde. Maar er was nog een andere gemene deler: om deel te kunnen nemen aan de vredesmissie in Afghanistan of Libanon of Irak of waar dan ook, kregen de troepen een hoog aantal vaccins toegediend. Vincenzo D’Anna, de huidige voorzitter van de Italiaanse beroepsvereniging van biologen, was op dat moment parlementslid en vroeg zich af of die vaccinaties misschien de oorzaak van de gezondheidsproblemen konden zijn. (meer info zie blogpost: ‘Onderzoekscommissie bevestigt vaccinatieschade bij Italiaanse militairen’)

 

Twijfel is een uitstekende houding voor iemand die wetenschap bedrijft.  » Lees verder