Krijgen we een zombi-wereld door alle kunstmatige elektromagnetische velden?

22-12-20 05:01:00,

Typisch zombiegedrag is dat iemand vreemd denkt (of niet denkt) en vreemd gedrag vertoont. Net of het wezen ontbreekt en de essentie van het bestaan niet (meer) wordt gevoeld of doorleefd. Wezenloosheid of apathie kan voorkomen bij psychische stoornissen zoals depressies. Maar dat hoeft niet per se. Er kunnen ook omstandigheden zijn waardoor er een bepaalde doffe berusting ontstaat en als zelfbescherming de normen en waarden niet meer “gelden”. Een totaal gebrek aan gevoel, aan empathie en een situatie waar iemand de wereld in totale wanorde of verwarring beleeft.

Onverklaarbaar en vreemd gedrag vertonen mensen wereldwijd. Niet iedereen maar het worden er langzaam steeds meer. Steeds meer onbegrijpelijke handelingen en acties van mensen. Het journaal geeft elke dag weer hoe mensen een kort lontje hebben. Verklaar liever waaróm mensen zo prikkelbaar, onrustig, ontvlambaar en a-sociaal gedrag vertonen. Waarom de mensen zombie gedrag vertonen met een verdwaasd en wezenloos blik in de ogen.

Overspoel de mensen niet met het cornona-nieuws maar geef de échte oorzaak van de zogenaamde belangrijke uitrol van 5G,die tijdens de eerste lockdown in 2020 zo stiekem is uitgerold. De vijfde generatie van draadloze mobiele technieken. Een techniek met een hoog gehalte aan kunstmatige elektromagnetische velden (technische EMV door mensenhanden gemaakt). Hoger dan de vorige generaties voor de mobiele technieken (2G, 3G en 4G).

Een voorbeeld van vreemd gedrag uit de eigen omgeving is de ervaring van mijn zus in week 48 (donderdag26 november). Vanaf 1 december 2020 werd, om verspreiding van het corona-virus, het dragen van een mondkapje in Nederland verplicht voor iedereen vanaf 13 jaar. Dit met uitzondering van mensen die vanwege hun beperking of blijvende ziekte niet in staat zijn een mondkapje te dragen, op te zetten of die daarvan ernstig ontregeld raken door bijvoorbeeld een longziekte (astma). De mogelijkheid is dan om:
-een kaartje te dragen waarmee je je beroept op vrijstelling;
-een faceshield (spatscherm) te dragen.

26 november 2020, een vreemde ervaring
Ik verbaas me elke keer, als ik in de winkel ben over het mondkapjesgedrag van heel veel mensen. Omdat ik astma heb en bij het dragen van een mondkapje beroerd en benauwd wordt, draag ik een faceshield. Ja, ik pas me aan ondanks dat ik het nut er niet van inzie.

 » Lees verder

Chinezen krijgen eigen QR-codes in strijd tegen coronavirus

18-02-20 08:45:00,

17 februari 2020

13:36

Alle Chinese burgers moeten een eigen QR-code krijgen op hun smartphone, meent de Chinese overheid. Zo wil het land burgers beter in de gaten houden, om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. De Chinese overheid werkt voor de QR-codes samen met techreuzen Alibaba en Tencent.

De betaalapp Alipay, die in China veel wordt gebruikt, heeft een proefversie gelanceerd in de miljoenenstad Hangzhou, schrijft persbureau Reuters. Inwoners van Hangzhou moeten een onlineformulier invullen. Daarop moeten ze hun paspoortnummer zetten, of ze onlangs buiten Hangzhou zijn geweest en of ze bepaalde symptomen hebben. Vervolgens ontvangen ze op hun telefoon een code.

Rood, geel of groen

Mensen met een rode QR-code hebben de grootste kans om ziek te zijn. Ze moeten 14 dagen afgezonderd blijven en regelmatig van zich laten horen via de chatapp DingTalk. Die app is net als Alipay van het concern Alibaba. Inwoners met een gele QR-code moeten zeven dagen binnenblijven. Wie een groene QR-code krijgt, mag vrij rondreizen.

Scannen op stations en in supermarkt

De QR-codes worden gescand op stations en op doorgaande wegen. Sommige inwoners zeggen tegen Reuters dat ze zelfs hun QR-code moesten laten zien voordat ze boodschappen mochten doen.

Alipay werkt met de Chinese staat samen om het systeem in het hele land te gebruiken.

Tencent

Concurrent Tencent ontwikkelt in samenwerking met de Chinese overheid een vergelijkbaar systeem. Die wordt al getest in de stad Shenzhen en wordt binnenkort ingezet in de hele Guangdong-provincie. Tencent is de maker van de populaire chatdienst WeChat.  

Miniatuurvoorbeeld

Lees ook

Dit mondkapje moet gezichtsherkenning op je telefoon laten werken

Miniatuurvoorbeeld

Lees ook

Bestrijden coronavirus: kunstmatige intelligentie kan helpen

Miniatuurvoorbeeld

Lees ook

AI-software Baidu herkent mensen zonder mondkapjes

 » Lees verder

Elke dag krijgen 11.000 kinderen astma door verkeer

11-04-19 09:16:00,

Jaarlijks ontwikkelen vier miljoen kinderen wereldwijd astma als een gevolg van de luchtvervuiling die wordt veroorzaakt door personenwagens en vrachtverkeer. Dat zijn 11.000 kinderen per dag, zegt een ophefmakende studie in The Lancet.

Volgens de onderzoekers blijkt uit de studie dat luchtvervuiling veroorzaakt door uitlaatgassen van dieselauto’s en vrachtverkeer de grote boosdoener is. Drie vierde van de nieuwe astmagevallen bij kinderen tussen 0 en 18 jaar, zou op die manier rechtstreeks te wijten zijn aan het verkeer.

De meeste gevallen van astma werden opgetekend op plaatsen waar het pollutieniveau zelfs lager is dan wat de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) voorschrijft. De vervuilde lucht zou met andere woorden nog schadelijker zijn dan gedacht.

Stikstofdioxide

Wereldwijd schatten de onderzoekers dat het jaarlijks gaat om vier miljoen nieuwe ontwikkelingen. Ze linken de astma met name aan de uitstoot van stikstofdioxide (NO2), een gas dat in de atmosfeer terecht komt na verbrandingsprocessen zoals die in de motor van een auto.

De top 3 van de steden waar astma het vaakst gelinkt wordt aan de blootstelling aan NO2 zijn Lima (Peru), Shanghai (China) en Bogota (Colombia). Naar schatting 92 procent van de kinderen met astma door te hoge concentraties NO2, is te vinden in gebieden waar de jaarlijks gemiddelde NO2-concentratie lager is dan de WHO-richtlijn van 21 delen per miljard.

België in top 10

Het land met het meeste kinderen met astma als een gevolg van de verkeerspollutie is Zuid-Korea. Hier zou een derde van alle nieuwe astmapatiënten gelinkt kunnen worden aan de luchtvervuiling. De top 10 wordt vervolledigd door zes landen in het Midden-Oosten, waaronder Saoedi-Arabië, en verder Japan en België.

Door de hoge bevolkingsaantallen en de hoge mate van luchtvervuiling zijn de top drie van landen met de hoogste totaalcijfers van kinderen die elk jaar astma krijgen China (760.000), India (350.000) en de Verenigde Staten (240.000).

In een reactie op het ophefmakende onderzoek stelt Penny Woods van de British Lung Foundation in de krant The Guardian dat we er altijd van overtuigd waren dat de grootste bedreiging van het verkeer voor kinderen het risico op een accident was. “Nu zien we dat er een even groot dodelijk risico is door kinderen vervuilde lucht te laten inademen. We hebben enorme inspanningen gedaan om het aantal verkeersongelukken te verminderen,

 » Lees verder