Uiteindelijk krijgt iedereen een corona, een krans van Licht – Transitieweb

uiteindelijk-krijgt-iedereen-een-corona,-een-krans-van-licht-–-transitieweb

19-04-20 04:53:00,

Wat betekent het woord corona? Letterlijk een krans van Licht rondom de Zon of rondom het hoofd of het lichaam van Heiligen. Je ziet zo’n krans tegenwoordig steeds vaker rondom volwassenen en kinderen die op aarde zijn om te helpen in de overgang naar een hoger bewustzijn.

Mother of perpetual help - corona

Zij zeggen allemaal: ”Luister naar de stem van je hart. Je hart is de vertaler van de wensen van je ziel. Je hart weet!”

De boodschappen die uit het hart komen zijn altijd opbouwend en duidelijk. Andere mensen herkennen deze feilloos. Zij resoneren er onmiddellijk mee.

Coronische evolutie

De ontwikkeling van de mensheid naar steeds meer Lichtbewustzijn noem ik de coronische evolutie.

Aan het begin daarvan kun je het menselijke bewustzijn vergelijken met een atoom.

Dit is het stadium waarin het individu zijn eigen egocentrische leven leidt, dus redelijk narcistisch van aard is. Hij is geheel op zijn eigen (ik) evolutie ingesteld en op de uitwerking en ontwikkeling van de contacten die hij of zij aangaat. En is alleen vanuit eigen belang naar buiten gericht.

Deze zelfzuchtige en egocentrische staat van zijn schenkt weinig tot geen aandacht aan het welzijn van de groep, de omgeving, de Aarde, kortom aan al het leven op Aarde. Deze mensen kennen weinig compassie en mededogen. Zij hebben hun blik ingesteld op macht en verrijking.

Oneindig bewustzijn

Naarmate het bewustzijn zich verruimt en ontwikkelt gaan onze atomen en cellen via de corona, de krans van Licht, steeds meer Licht aantrekken. Het individu gaat reageren op het leven buiten zichzelf. Het gaat grotere energievormen aantrekken en zo worden al deze atomen elektronisch, radioactief alsook magnetisch van aard.

Deze individuen gaan anderen beïnvloeden en zo worden we groepsbewust. Van ik naar wij. Zij verlaten het Ik Ben stadium en gaan het Ik Ben Dat stadium aan, via zelfkennis, groeiend bewustzijn en reflectie.

Deze atomen beginnen te ervaren dat er een groter doel ligt en dat zij deel uitmaken van een groter collectief bewustzijn… een multi dimensionaal bewustzijn… Oneindig Bewustzijn.

Iedereen geraakt

Vanaf het moment dat dit gekend wordt, gaan de elektronen zich meer en meer inzetten voor het welzijn van het collectieve groepsbewustzijn,

 » Lees verder

Matjesfabrikant krijgt megaboete voor misleiden en bedriegen van duizenden patiënten

16-03-20 11:42:00,

Eén van de grootste matjesfabrikanten is in een Amerikaanse strafzaak veroordeeld tot een megaboete: 344 miljoen dollar. Johnson & Johnson verzweeg doelbewust ernstige complicaties die de kunststof bekkenbodemmatjes kunnen veroorzaken en bedreef misleidende marketing om artsen over de streep te trekken om deze matjes te gebruiken bij hun patiënten. Wat betekent deze uitspraak voor de slachtoffers in Nederland?

‘Dit is de eerste keer dat een rechtbank na de vaststelling van feiten heeft bepaald dat Johnson & Johnson zich schuldig heeft gemaakt aan onwettige en misleidende praktijken. Vrouwen zijn misleid en bedrogen. Hun lichaam is geschonden en voorgoed beschadigd. Hun leven en gezondheid zijn verwoest.’ Dit zei Xavier Becerra, openbaar aanklager in Californië na de uitspraak van de rechter afgelopen januari.

Johnson & Johnson werd veroordeeld tot een boete van 344 miljoen dollar omdat het de risico’s kende van de kunststof bekkenbodemmatjes, waaronder pijn, infecties en urologische problemen, maar die doelbewust voor artsen en patiënten verzweeg. In een 128 pagina’s tellende beslissing zei de rechter dat het bedrijf misbruik van vertrouwen had gemaakt door ‘artsen de mogelijkheid te ontnemen hun patiënten goed te adviseren’ over de risico’s van het implantaat. ‘Dit misbruik van vertrouwen is extra onthutsend aangezien het een implantaat betreft dat niet meer verwijderd kan worden, terwijl de complicaties worden verdoezeld,’ aldus de rechter. 

Twee maanden eerder, in november 2019, leed Johnson & Johnson een gevoelige nederlaag in Australië. Een aantal vrouwen was daar een zaak begonnen tegen de mesh-maker, en uiteindelijk voegden zich bijna duizend gedupeerde vrouwen. De Australische rechter oordeelde dat de matjes ernstige bijwerkingen hebben en amper helpen; ze zijn nooit degelijk getest; wetenschappelijk bewijs voor het nut van deze toepassing ontbrak.

Medewerkers van Johnson & Johnson bedreven misleidende marketing om artsen aan hun producten te verbinden, concludeerde de rechtbank in Amerika. Een gynaecoloog verklaarde FTM al eerder over de agressieve marketing: ‘De fabrikanten probeerden artsen allerlei workshops aan te smeren: ze demonstreerden het matje om hun verkoopcijfers op een hoger plan te tillen.’

‘Artsen hebben grote steken laten vallen. In hun spreekkamers zagen ze patiënten die er slecht aan toe waren. Desondanks zijn ze de matjes blijven gebruiken’

FTM ontdekte dat topartsen in academische ziekenhuizen geregeld gecontracteerd worden door fabrikanten van medische hulpmiddelen.

 » Lees verder

Syrië–Turkije krijgt nul op het rekwest

syrie–turkije-krijgt-nul-op-het-rekwest

10-03-20 10:32:00,

Nadat hij al Moskou had bezocht en er de deur in zijn gezicht gesmeten kreeg trok onze Turkse president-bedreiger Recep Erdogan naar Brussel bij de NAVO en de EU voor het lobbyen naar steun voor zijn oorlogspolitiek tegen Syrië. En ook hier sloeg men de deur zonder veel zoete woordjes in zijn gezicht.

Uiteraard stelden Charles Michel, Voorzitter van de Europese Raad, en Jens Stoltenberg, de Noorse secretaris-generaal van de NAVO, dat allemaal in omzwachtelde termen maar telkenmale was het over de ganse lijn negatief. Geen nieuwe steun van de NAVO. De toon tegen Erdogan was zelfs nog harder dan de eerdere verklaring van de NAVO over de zaak.

Het Turkse leger verloor bij haar operatie Spring Shield tegen Syrië officieel 60 soldaten waaronder deze man. Een erg gevoelig thema bij de Turkse bevolking. Wat Erdogan en zijn AKP natuurlijk goed beseffen. Van het beloofde terugdringen van het Syrische leger was er bovendien ook geen enkele sprake. Wel uitte Erdogan gisteren nieuwe bedreigingen tegen Syrië. Ze komen blijkbaar met het dozijn.

En bij de EU was het diezelfde toont. We moeten nog eens bekijken maar er zijn wat betreft de Turkse relaties met de EU wel een aantal ‘problemen’. Erdogan vertrok dan ook zonder de klassieke protocollaire geplogenheden en een gezamenlijke tekst huiswaarts.

Het gebrul van Erdogan en het schandelijk misbruik van die vluchtelingen maakte niet de minste indruk bij de EU. Een zoveelste poging van de Turkse regering voor steun raakte nergens. En dus is er geen alternatief dan nog maar eens bij Poetin op de tee/koffie te gaan.

Want in Washington is het ook al njet/no. Waar is zijn eis aan de VS gebleven om zijn islamitische opposant Fethullah Gülen uit te leveren? Je hoort er hem niet meer over piepen.

En een heel slecht teken aan de wand: Een journalist van de VRT had het gisteren over het ‘Turkse regime’. En dat is een titel welke alleen voorzien is voor de ergste vijanden van de NAVO. Het begin van het verder uitdeinen van de mediacampagne in onze media? De Turkse ambassade in Brussel zal het zeker gehoord hebben.

En ondertussen registreerde men al de eerste schermutselingen in de Syrische provincie Idlib. En niet verrassend was de Chinees-Oeigoerse Turkestan Islamic Party de eerste om te klagen.

 » Lees verder

Natuurgeneeskunde krijgt eerherstel..!

natuurgeneeskunde-krijgt-eerherstel.!

26-01-20 05:12:00,

 


X
Natuurgeneeskunde krijgt eerherstel..!

2020 © WantToKnow.nl/be

x

Wat de farmaceutische industrie voornamelijk doet. De natuur kopiëren, dan deze uitvinding patenteren en er dan heel veel geld voor vragen. Probeer dan wettelijk de originele kruiden te laten verbieden en je bent monopolist..!

Natuurgeneeskunde bestaat al zolang de mens bestaat. De mens is een onderdeel van ‘de natuur’ en heeft zodoende altijd van planten, mineralen en dieren gebruik gemaakt om te overleven in tijden van ziekte en gezondheid. Wij hebben de gekke uitdrukking, als we bijvoorbeeld even gaan wandelen, die luidt als ‘We gaan even de natuur in’… Alsof je je als mens kunt onttrekken van ‘de natuur’. Eigenlijk zegt dit voorbeeld al genoeg om te beseffen, hoezeer de mens onderdeel is van het Aarde-veld, waarin ook de flora en fauna van deze Aarde samen-leeft.

In vorige eeuwen waren artsen vaak te ver weg om de kleine afgelegen dorpen op het platteland op tijd te kunnen bereiken. Hulp was soms dagenlang onderweg. Dat was een van de voornaamste, vanzelfsprekende oorzaken, dat mensen bij wijze, kundige dorpsgenoten te rade gingen bij gezondheidsproblemen. Dorpsvrouwen hielpen elkaar tijdens bevallingen, het verzorgen van zieke kinderen en ouderen. De aldus opgedane kennis, inzichten en verbinding met ‘de natuurlijke bronnen’ werd van generatie op generatie doorgegeven.

Zo werd in essentie de kunst van het genezen verkregen..
Volksgeneeskunde, geneeskunst vanuit natuurlijke kennis, werd toegepast door het volk zelf. Het is dus altijd onderdeel geweest van het dagelijks leven.Maar waarom dan die uiterst negatieve benadering vaak van deze wijze van genezen. Waarom dient alles ‘ineens’ wetenschappelijk onderbouwd te worden. Waarom is ieder mens ook ineens gelijk gesteld aan een ander mens, terwijl we allemaal, niet alleen spiritueel, verschillende mensen zijn, qua lichamelijke constitutie..

Het jaar is 2015 en enkele artsen maken dit wereldnieuws bekend.. (klik voor artikel hier op de site)

Wat voor krankzinnige gedachte zit hier achter..? Wist je dat enkele jaren geleden de ‘heren medici’ erachter kwamen dat een vrouw een ánder hart heeft dan een man..? Tja, lijkt nogal logisch zou je zeggen, want beide lichamen zijn ook verschillend. Nou voor de medische wetenschap was het een grote verrassing.. Hoe is het mogelijk vragen we ons dan af, dat je dit soort ESSSENTIËLE zaken niet dóór hebt,

 » Lees verder

Syrië–Al Qaeda krijgt klappen

syrie–al-qaeda-krijgt-klappen

19-08-19 07:28:00,

Het Syrische regeringsleger is deze ochtend langs de westelijke en noordwestelijke zijde de stad Khan Sheikhoun in de provincie Idlib binnengetrokken. Hayat Tahrir al Sham, De Syrische tak van al Qaeda die de stad bezet dreigt hier een enorme nederlaag te lijden. Haar grootste sinds de val van het door hen bezette oostelijke deel van de stad Aleppo eind 2016. De eerste verdedigingslinie ten westen van Khan Sheikhoun zou al gevallen zijn.

Nederlaag dreigt

Met in vredestijd ongeveer 35.000 inwoners is dit qua inwonersaantal de vierde grootste stad van deze provincie. Het vormt de toegang vanuit het zuiden tot Idlib en ligt aan de autostrade MI die loopt van Damascus naar de stad Aleppo, het industriële hart van het land.

Hier dreigt een enorme nederlaag niet alleen omwille van de stad Khan Sheikhoun maar omdat meer omdat zuidwaarts het gebied tussen de door Hayat Tahrir al Sham gecontroleerde steden Taminah, Morek en Kafr Zita geheel omsingeld dreigt te worden. Alleen via de hoogte van Tal al Terri loopt er dan nog een verbindingsweg vanuit het noorden naar die steden. En het Syrische leger zit er op amper een kilometer afstand vandaan.

Khan Sheikhoun - 1 - 17 augustus 2019 - Militaire situatie . - Detailkaartjpg

De steden Kafr Zita, Morek en al Lataminah liggen nog in de provincie Hama. Sinds begin deze maand is het Syrische leger hier beginnen oprukken. Het eerder gesloten staakt-het-vuren werkte zoals te verwachten niet. Bovendien waren Hayat Tahrir al Sham en enkele andere terreurgroepen van dit akkoord uitgesloten. En die bezetten ongeveer drie kwart van de provincie Idlib. Dat akkoord kon dus nooit werken. Hier is goed te zien waarom de controle over Tal al Terri zo belangrijk is. Het was vorige week kort in handen gevallen van het leger. De M5 is de dikke gele lijn.

Opmerkelijk is dat het Syrisch leger niet heeft gewacht op een omsingeling van dit gebied en nu al in de aanval gaat. Wat riskant lijkt. Duidelijk is dat Hayat Tahrir al Sham en de andere hen geallieerde groepen salafisten niet in staat blijken om die pletwals van het leger te stoppen. Alle tegenaanvallen werden tot heden met serieuze verliezen steeds gestopt. Alleen bij de hoogte van Tal al Terri weet men het leger nog te weerstaan. Maar voor hoelang?

Illusies maken

Duidelijk is dat het Syrische leger de meerdere is van die salafistische terreurgroepen.

 » Lees verder

Georgieva krijgt leiding IMF als troostpleister

georgieva-krijgt-leiding-imf-als-troostpleister

09-08-19 08:15:00,

De Franse president heeft weer zijn zin gekregen. Eerder loodste hij al een voor hem gunstige verdeling van de topposities binnen de EU (Von der Leyen, Michel, Lagarde) door Europese Raad en Parlement. Maar nu wist hij ook in de nominatie voor Lagardes opvolger bij het Internationaal Monetair Fonds zijn zin door te zetten. De EU nomineerde niet de Nederlander Jeroen Dijsselbloem, zoals de Duitse regering wilde, maar de Bulgaarse Kristalina Georgieva. 

Macron wilde beslist dat iemand uit Oost-Europa het IMF zou gaan leiden. Het is een soort goedmakertje voor het feit dat politici uit het oosten van de EU in de verdeling van de topposities van de EU werden overgeslagen.

Georgieva werd eerder genoemd als voorzitter Europese Commissie

Kristalina Georgieva is sinds 2017 directeur van de Wereldbank en was eerder dit jaar enkele maanden interim-voorzitter. Eerder werd ze genoemd als mogelijk voorzitter van de Europese Commissie. Maar die post ging uiteindelijk naar Ursula von der Leyen.

Blijf op de hoogte van nieuws, opinie en achtergronden: Volg Novini!

Ook Buitenlandbeleid EU en leiding VN gingen aan haar voorbij

Het was niet de eerste keer dat Georgieva gepasseerd werd. In 2014 was ze in de running als mogelijke Hoge Vertegenwoordiger voor het Buitenlandbeleid van de EU. Maar die post ging uiteindelijk naar de Italiaanse Mogherini. En in 2016 verloor ze de race om de positie van secretaris-generaal van de Verenigde Naties. Want dat werd Ban Ki-moon. Tijdens die race was er nog veel te doen over de vraag of Georgieva niet in haar werktijd voor de Europese Commissie campagne aan het voeren was.

Leiding IMF als troostpleister

De leiding van het IMF zou voor de in Sofia opgeleide en aan de elite-universiteiten van Yale en Harvard docerende econome met ander woorden een troostpleister zijn. Bovendien voldoet ze strikt genomen niet eens aan alle voorwaarden. Komende dinsdag wordt ze namelijk 66. Voor de positie van IMF-directeur geldt echter dat je er formeel niet na je 65e aan mag beginnen. Het is echter sinds de conferentie van Bretton Woods een ongeschreven regel dat de Wereldbank een Amerikaanse directeur heeft en het IMF een Europese.

 » Lees verder

Regering en EU krijgt nieuwe taak: service apparaat voor de burgers – De Lange Mars Plus

regering-en-eu-krijgt-nieuwe-taak-service-apparaat-voor-de-burgers-8211-de-lange-mars-plus

14-04-19 09:55:00,

De verkiezingen van het Europese Parlement op 23 mei is onze eerste gelegenheid om politici en hun ambtenarenapparaat duidelijk te maken dat zij zijn vergeten dat zij de burgers moeten dienen. De les die de Franse Gele Hesjes iedere zaterdag uitdragen komt blijkbaar niet aan. Daarom doe ik in dit artikel een poging het nog eens duidelijk te maken.

We leven in een verwarrende wereld en in een periode met veel verwarring. Het vreemde verschijnsel doet zich voor dat de burger zich in allerlei bochten moet wringen, zijn vrijheden en rechten moet inleveren en buitensporige belastingen moet betalen om politici en ambtenaren te plezieren. Zo niet dan volgt straf of boete.

Het is dus niet de regering en zijn apparaat dat dienstbaar is aan de burgers, maar de burgers die de regering moeten gehoorzamen. En juist dat is de wereld op zijn kop.

In een samenleving die democratisch heet te zijn, is het volk de baas. Maar we zien iets heel anders. De instellingen zoals de regering, het ambtenarenapparaat, de EU en de VN zijn onze bazen geworden en beheersen onze levens.

Het gaat steeds verder in naam van de veiligheid. Zelfs onze privacy zijn we volledig kwijt geraakt. Die ligt open en bloot op de harde schijf van Google, Facebook en de overheid. We zijn allemaal gestript tot en met onze onderbroek. De overheid mag zich verschuilen en zijn uniform aanhouden, wij moeten alles uittrekken.

In de loop van de tijd zijn we met zijn allen in een schitterend sprookje gaan geloven, dat voortdurend door media en politici als een reclameboodschap herhaald wordt: het volk heeft de macht en de overheid regeert in naam van het volk. Prachtig.

We worden echter iedere paar jaar met onze neus op de feiten gedrukt. Met veel ophef en retoriek kondigen politici aan wat wij allemaal van hen mogen verwachten in ruil voor onze stem. En wanneer het dan zover is, raakt onze volksvertegenwoordiger het spoor volledig kwijt. Hij of zij doet dan juist de dingen die hij of zij niet beloofd heeft. De macht die hij denkt gekregen te hebben wordt hem te veel.

 » Lees verder

Merkel krijgt kiesdrempel niet voor verkiezingen Europees Parlement ingevoerd

Merkel krijgt kiesdrempel niet voor verkiezingen Europees Parlement ingevoerd

09-06-18 11:24:00,

Ze zijn de Duitse regering een doorn in het oog, kleine politieke partijen. In federale en deelstaatverkiezingen in Duitsland worden deze tegen gegaan met een verhoogde kiesdrempel van vijf procent. Voorafgaand aan de verkiezingen voor het Europees Parlement in 2014, werd deze drempel voor die verkiezingen echter door de rechter opgeheven.

Blijf op de hoogte van nieuws, opinie en achtergronden: Volg Novini!

De Duitse regering vatte vervolgens het plan op om door middel van een Europese afspraak met een omweg alsnog een kiesdrempel ingevoerd te krijgen, met omzeiling van de Duitse rechter en daarmee te voorkomen dat de splinterpartijtjes bij de verkiezingen in 2019 opnieuw vertegenwoordigd zijn in het Europees Parlement.

Inmiddels is het echter te laat om de plannen nog voor de verkiezingen voor het Europees Parlement in mei 2019 te realiseren, aangezien de Europese Unie de regel hanteert dat het kiesrecht in de twaalf maanden voorafgaand aan verkiezingen niet gewijzigd mag worden.

Partij
Ideologie
Aandeel

Freie Wähler
burgerlijk
1,46%

Piratenpartei
gegevensbescherming
1,45%

Mensch Umwelt Tierschutz
dierenrechten
1,25%

Nationaldemokratische Partei Deutschlands
nationalistisch
1,03%

Familienpartei Deutschlands
gezinsbeleid
0,69%

Ökologisch Demokratische Partei
groen-conservatief
0,64%

Die PARTEI
satire
0,63%

Omdat het met 96 zetels een van de grootste delegaties in het Europees Parlement heeft, zou zelfs een relatief lage Europees afgesproken kiesdrempel voor Duitsland een wezenlijk verschil maken, terwijl het voor kleinere lidstaten, die sowieso al een hogere natuurlijke kiesdrempel hebben, minder verschil zou maken.

In de verkiezingen van 2014 kregen zeven vertegenwoordigers van kleine Duitse partijen een zetel in het Europees Parlement toebedeeld op grond van 0,63 à 1,46 procent van de stemmen. Er waren evengoed ook nog elf partijen die onder deze natuurlijke kiesdrempel eindigden.

 

 » Lees verder