Kritiek VN op anti-BDS motie Duits parlement. – DocP

kritiek-vn-op-anti-bds-motie-duits-parlement.-–-docp

16-01-20 12:04:00,

Speciale rapporteurs van de VN waarschuwden de Duitse regering in oktober dat de vrijheid van meningsuiting in gevaar komt. Berlijn vond nog geen tijd voor een antwoord. Op 17 mei vorig jaar nam een grote meerderheid in de Duitse Bondsdag een motie aan die twee dingen bij elkaar veegt: het ‘krachtdadig weerstaan van de BDS Beweging en het bestrijden van antisemitisme’. Voor de motie stemden alle ‘mainstream’-partijen, CDU/CSU, SPD, de liberalen (FDP) en de Groenen. Op 18 oktober 2019, ontving de Duitse regering een brief van de VN-rapporteurs onder wie Michael Lynk, de Speciale Rapporteur voor de situatie van de mensenrechten in de Palestijnse gebieden die zijn bezet sinds 1967. De brief bevat een heldere analyse van het gevaar voor de vrijheid van meningsuiting en vrijheid van vergadering en vereniging.

Duitse regering zwijgt

De VN-rapporteurs hebben hun brief vorige maand openbaar gemaakt nadat zij tevergeefs hebben gewacht op een antwoord van de Duitse regering. De motie van de Bondsdag is niet bindend maar heeft inmiddels al wel geleid tot aanvallen op de vrijheid van artiesten, journalisten en andere vooraanstaande figuren.

Ook Groenen kruipen tegen anti-BDS aan

De website Electronic Intifada schenkt al maanden terecht aandacht aan deze kwestie, die des te verontrustender is omdat ook een partij als de Groenen hierin meeloopt. Bovenstaand artikel is gebaseerd op een artikel dat gisteren verscheen op Electronic Intifada en waaraan werd meegewerkt door de Nederlandse publiciste Adri Nieuwhof.

De redactie

Foto: aankondiging actie tegen motie Bondsdag

 » Lees verder

Verdacht van kritiek op Israël: directeur Joods Museum Berlijn treedt af – DocP

verdacht-van-kritiek-op-israel:-directeur-joods-museum-berlijn-treedt-af-–-docp

17-06-19 10:16:00,

Peter Schäfer is afgetreden als directeur van het Joods Museum in Berlijn. Duitse ‘CIDI’ misbruikt BDS-hetze. Politici bevriezen van angst voor de Israëllobby.

Op 6 juni had het museum op zijn twitter account onder de hashtag #mustread een link geplaatst naar de oproep van 240 Israëlische en joodse academici. Daarin wordt de Duitse Bondsdag verweten zich met zijn “BDS = antisemitisch” politiek te laten misbruiken door de Israëlische regering en de lobbyorganisatie Zentralrat der Juden in Deutschland. Deze Zentralrat had de 75-jarige professor Schäfer, een internationaal erkend expert in de geschiedenis van het vroege christendom en jodendom, al langer in het vizier. Ook premier Netanyahu van Israël heeft recent in een brief aan bondskanselier Merkel gepleit voor maatregelen tegen het museum. Zie ook onze site hier en hier.

Politiek muisstil

Te verwachten valt dat het vertrek van Schäfer het begin zal zijn van een verdere ‘schoonmaak’ binnen het museum. De voorlichtingsfunctionaris was afgelopen week al ontslagen. Opvallend is dat de Duitse politiek muisstil is over de gang van zaken, hoewel het vertrek van een museumdirecteur na intense druk die op hem is uitgeoefend toch veel te maken heeft met de vrijheid van meningsuiting. Een centraal beleidsdoel van Schäfer was om het museum tot een ‘plaats van discussie’ te maken. Het Joods Museum in Berlijn is een door de overheid gefinancierde instelling en de Minister van Cultuur heeft er een belangrijke toezichthoudende functie.

De redactie

Foto: Prof. Peter Schäfer

 » Lees verder

Journalist met kritiek op VS opgepakt in Engeland in afwachting van uitlevering – De Lange Mars Plus

journalist-met-kritiek-op-vs-opgepakt-in-engeland-in-afwachting-van-uitlevering-8211-de-lange-mars-plus

11-04-19 08:57:00,

Vandaag is een journalist opgepakt die al 7 jaar onderdak had in de Londense ambassade van Ecuador. De VS heeft verklaard dat dit gebeurd is als gevolg van het uitleveringsverdrag dat het Verenigd Koninkrijk heeft met de VS. De journalist wordt verdacht van ‘samenzwering door computer inbraak met een paswoord op een geclassificeerde Amerikaanse computer’. Welke niet-Amerikaanse journalist durft nu nog met kritische artikelen over de VS te komen? De wereld is vandaag weer een stuk minder vrij geworden.

Een commissie van de Verenigde Naties verklaarde in februari 2016 dat Assange onterecht van zijn vrijheid beroofd werd en dat het Verenigd Koninkrijk hem onmiddellijk zijn vrijheid moest teruggeven. Engeland ontkende echter dat er sprake van vrijheidsberoving was, omdat Assange vrijwillig in de ambassade van Ecuador zat.

Julian Assange is de oprichter van Wikileaks. Hij wordt ervan beschuldigd in maart 2010 betrokken te zijn geweest bij een ‘samenzwering’ met Chelsea Manning. Hij zou Manning geholpen hebben toegang te krijgen tot Amerikaanse legercomputers. Chelsea gebruikte de computers om geclassificeerde  gegevens naar Wikileaks te versturen. Volgens de VS heeft Assange (die toen al in de ambassade in Londen verbleef) Manning ‘actief aangemoedigd’. Hij loopt het risico 5 jaar gevangenisstraf te krijgen volgens deze Amerikaanse aanklacht.

Tussen januari 2010 en mei 2010 zou Manning volgens de Amerikanen vier databases hebben gedownload. Hierin zaten 90.000 rapporten over Afghanistan, 400.000 over Irak, 800 over Guantanamo Bay en 250.000 overige berichten. Deze documenten waren ‘geheim’. Wikileaks maakte deze openbaar via de website Wikileaks.org.

Zweden verklaart in mei 2017 dat het Julian Assange niet langer vervolgen. Engeland zal hem arresteren als hij de ambassade van Ecuador verlaat.
Het Zweedse Openbaar Ministerie meldt dat alle mogelijkheden tot onderzoek zijn uitgeput. Om de zaak te kunnen voortzetten moet Assange hiervoor beschikbaar zijn en dat is hij niet door zijn verblijf in de ambassade. Als hij zich op een latere datum beschikbaar stelt zal het mogelijk zijn het onderzoek te hervatten. Assange zat in de ambassade van Ecuador nadat hij in Engeland een rechtszaak verloren had tegen zijn uitlevering aan Zweden in 2012.

 » Lees verder

Kritiek op migratie wordt vanaf 10 december in Nederland een strafbaar feit – Lang Leve Europa!

01-12-18 10:27:00,

Zoals onlangs besproken, is Rutte zeer hard van plan op 10 december zijn handtekening onder het Marrakesh Immigratiepact te zetten zoals opgesteld door de globalistische organisatie de Verenigde Naties. Dat maakt vanaf dan migratie een mensenrecht voor ieder die daar interesse in heeft. Jij krijgt na 10 december geen inspraak meer over migratie naar Nederland, elke migratie is dan welkom.

Iedereen die wil heeft dan een mensenrecht zich Nederlander te noemen, in Nederland een onderkomen (gratis woning, op jouw kosten) en uitkering (gratis geld, op jouw kosten) te eisen inclusief alle zorgstaat voorrechten die autochtone Nederlanders met moeite hebben opgebouwd en gespaard.

Het onderscheid tussen oorlogsvluchtelingen en economische gelukszoekers verdwijnt vanaf 10 december. Kritiek hierop, kritiek op migratie of kritiek op migranten, wordt vanaf 10 december een strafbaar feit. De Nederlandse overheid verplicht zichzelf tot het uitdelen van boetes bij kritiek op migratie. Kritiek op dit gestoorde beleid wordt een strafbaar feit.

Het VN Migratiepact is werkelijk gestoord

Nederland kan na 10 december dus geen enkele migrant meer weigeren, en kritiek op migratie kan dan beboet gaan worden – of beter: het migratiepact verplicht opleggen van boetes bij kritiek op migratie en migranten. Kritiek op migratie wordt letterlijk een strafbaar feit. Dit geldt ook voor nieuwsmedia, die mogen geen kritiek op migranten of migratie meer afdrukken. En ook economische migranten krijgen dan als mensenrecht toegang tot de Nederlandse zorgstaat. Nederland kan en gaat daarna dus geen enkele migrant meer weigeren.

Elke buitenlander met een Nederlandse wens krijgt per direct dezelfde rechten als Nederlanders die in Nederland geboren zijn. En aanvullend, migranten krijgen aanvullende toezeggingen, uitkeringen, rechten, subsidies, bescherming, etc, die niet gelden voor Nederlanders.

En de Nederlandse overheid (VVD, CDA, D66, CU) geeft ook het recht op inspraak op migratie weg. Na 10 december bepaalt de Verenigde Naties voortaan voor Nederland over migratie en toegang tot Nederland. Nederland geeft zijn grens weg. En Nederland zonder zeggenschap over haar grens is uiteraard geen Nederland meer. Soevereiniteit staat of valt bij het handhaven van grenzen. Er wordt dus weer meer soevereiniteit overgedragen, aan ongekozen VN politici, en ons resteerde uiteraard al niet veel meer om weg te geven. Nu dus ons laatste restje inspraak over onze eigen grens.

Nu houdt de overheid uiteraard vol met ‘maar niet bindend’.

 » Lees verder

Kritiek op het Israëlische bezettingsleger is geen antisemitisme

Kritiek op het Israëlische bezettingsleger is geen antisemitisme

22-10-18 06:37:00,

De Israëlische pers probeert rond een opiniestuk op deze website een antisemitisme-rel te creëren. Een ‘bezorgd burger’ heeft in België klacht neergelegd tegen de auteur en Antwerps politicus André Gantman eist zijn ontslag bij de vakbond, nog voor er een uitspraak is. In werkelijkheid gaat het hier over een nauwelijks verhulde poging om de boycot-Israël-campagne verdacht te maken.

Op 30 augustus 2018 publiceerde Robrecht Vanderbeeken, algemeen secretaris ACOD-Cultuur het opiniestuk ‘Syndicale strijd voor Palestijnse mensenrechten’  op deze website. Daarin lichtte hij toe waarom vakbonden zich aansluiten bij de BDS-campagne (Boycot-Divest-Sanction) tegen de misdaden van het Israëlisch bezettingsleger in Palestina, tegen de kolonisatie van de bezette gebieden en tegen de apartheid in Israël. Het gaat hier niet over een eigen artikel van de redactie, maar over een ingezonden bijdrage. De redactie van DeWereldMorgen.be heeft wel de volledige verantwoordelijkheid voor het publiceren van deze opinie.Open riool in Wadi Gaza, met Gaza’s enige elektriciteitscentrale op de achtergrond (CC)

Anderhalve maand later, op 18 oktober, diende volgens de pro-zionistische website Joods Actueel een ‘bezorgd burger’ een klacht in voor antisemitisme tegen auteur Robrecht Vanderbeeken. De Antwerpse politicus André Gantman (N-VA) reageerde prompt met een eis tot zijn ontslag, nog voor over deze klacht een oordeel werd geveld. 

Waar gaat het over?

In het opiniestuk somt Vanderbeeken de misdaden op van het Israëlisch bezettingsleger. De klager ontkent de hierin opgesomde misdaden niet maar neemt aanstoot aan één zinsnede in de tweede alinea van het artikel. Die eindigt met ‘kinderen gekidnapt en vermoord voor hun organen …’ Dit laatste zou volgens de klager een uiting van antisemitisme zijn.

De redactie heeft naar aanleiding van deze klacht vastgesteld dat deze zin zo geformuleerd een rechtstreeks causaal verband suggereert tussen het kidnappen en vermoorden van kinderen door het Israëlisch bezettingsleger en het verwijderen van hun organen voor transplantaties. Er zijn echter geen bewijzen dat het Israëlisch bezettingsleger met voorbedachten rade dergelijke moorden zou plegen, met orgaantransplantatie als doelstelling.

De redactie heeft daarom in samenspraak met de auteur beslist deze zinsnede uit het artikel te verwijderen. Echter, en daar gaat het hier echt over, of deze beschuldiging terecht was of niet doet niet ter zake, ze is uitsluitend gericht tegen het Israëlisch bezettingsleger,

 » Lees verder

Activist met kritiek op politiegeweld laat zich niet intimideren – De Lange Mars Plus

Activist met kritiek op politiegeweld laat zich niet intimideren – De Lange Mars Plus

08-07-18 06:48:00,

Dhjana is aangeklaagd en voorlopig vrijgesproken in verband met haar kritiek op politie-optreden twee jaar geleden. Desondanks houdt zij nauwgezet nog steeds het Nederlandse politiegeweld bij, zoals iedere burger die zijn vrijheden koestert, zou moeten doen. Ze schrijft op haar website:”Ik zal mijn mond niet houden. Nu niet, in de toekomst ook niet. Dus begin ik een nieuwe serie artikelen in de categorie ‘wangedrag politie‘, waarin ik zal bijhouden waar de politie zich allemaal aan te buiten gaat.”

Dhjana vindt dat ze verwikkeld is in een politiek proces, waarmee Justitie hoopt te bereiken dat zij niet alleen gestraft wordt voor een internetartikel,

maar ook dat zij daardoor haar kritiek op politiegeweld voor zich zal houden.

In de zogenaamde zaak Poke-a-Cop is zij aangeklaagd voor opruiing en bedreiging met misdrijf tegen het leven c.q. zware mishandeling, maar op 3 mei wordt zij door de rechtbank Rotterdam vrijgesproken op beide punten. Op de valreep gaat het Openbaar Ministerie echter in hoger beroep. De zittingsdatum hiervan kan nog wel 12 maanden duren. Dus deze onverkwikkelijke zaak tegen een burger die enkel het handelen van de politie kritisch volgt is voorlopig nog niet voorbij.

Aanleiding

DLM doet verslag, dat zes politieagenten op 16 december 2016 de woning binnenvallen van schrijfster en blogger Dhjana. Zij wordt gearresteerd en 24 uur opgesloten omdat zij in een artikel het geweld van de politie bekritiseert. Dit gebeurt niet in Ankara of Istanboel of Washington DC, maar in Nederland. De politie neemt haar computer en de laptop van haar zoon in beslag.

Zij voeren haar af naar Rotterdam met de aanklacht: opruiing en bedreiging.

Dhjana heeft een artikel geschreven waarin ze, met een vette knipoog, een nieuw spelletje met bijbehorende app aankondigt: Poke-a-Cop Go, een parodie op het overbekende Pokemon. Met de app kan je poppetjes van agenten met stenen bekogelen. Natuurlijk bestaat deze app niet, zoals in het stuk te lezen staat. Zij wil het politiegeweld aan de kaak stellen met een satire. Het stuk is daarom voorzien van een reeks foto’s, van echte agenten, leden van arrestatieteams en dergelijke,

 » Lees verder