America’s Frontline Doctors: COVID-gevaccineerden kunnen spike-eiwitten ‘afgeven’, waardoor ongevaccineerden schade op kunnen lopen

19-06-21 07:48:00,

“Aangezien deze experimentele vaccins ‘spike-eiwitten’ creëren – kunnen gevaccineerde personen deze deeltjes “shedden” (uitscheiden) waardoor naaste contacten eraan blootgesteld worden. Hierdoor zou bij hen en ook bij kinderen ziekte kunnen ontstaan.” Dit is een van de conclusies van een recent rapport van America’s Frontline Doctors (AFLDS). Het onderstaande artikel beschrijft de belangrijkste conclusies van het rapport; het verscheen eerder bij LifeSiteNews.

America’s Frontline Doctors: COVID-gevaccineerden kunnen spike-eiwitten ‘afgeven’, waardoor ongevaccineerden schade op kunnen lopen

 
In een recente publicatie getiteld: Identifying post-vaccination complications & their causes: an analysis of Covid-19 patient data’ waarschuwen America’s Frontline Doctors (AFLDS) ervoor dat spike-eiwitten die gecreëerd worden door de “experimentele COVID-19 gentherapie”, bijgenaamd “vaccins” het vermogen hebben om:

1. de “bloed-hersenbarrière” te passeren en neurologische schade te veroorzaken,
2. te worden “afgestoten” door de gevaccineerde personen, wat ziekte veroorzaakt bij niet-gevaccineerde kinderen en volwassenen,
3. onregelmatige vaginale bloedingen te veroorzaken bij vrouwen.

Het document heeft als doel om “aanvullende informatie te verstrekken aan bezorgde burgers, gezondheidsdeskundigen en beleidsmakers”. Deze informatie gaat over bijwerkingen en andere problemen na de vaccinatie met één van de drie experimentele COVID-19 vaccins die momenteel worden toegediend onder EUA (emergency use authorization), die is verstrekt door de U.S. Food and Drug Administration (FDA).

De non-profitorganisatie wees op de duizenden bijwerkingen die verband houden met deze “vaccins” en die zijn vastgelegd door het ‘Vaccine Adverse Event Reporting System‘ (VAERS) van de Centers for Disease Control and Prevention’s (CDC). “Toch hebben deze complicaties slechts een fractie van de aandacht gekregen die is besteed aan J&J’s bloedstollings-controverse,” zeggen de verbijsterde artsen van AFLDS. “Waarom?”

 

Na bestudering van deze data presenteert AFLDS een aantal belangrijke categorieën van grote zorg die nog niet publiekelijk zijn geadresseerd door de FDA of de CDC. Zij beweren dat het falen van deze regelgevers om deze en andere ‘bekende onbekendheden‘ te onderzoeken nalatigheid van fundamenteel medisch onderzoek is.

Zij splitsen hun categorieën uit zoals hieronder aangegeven:

 
Ten eerste bestaat er grote vrees voor de wijdverspreide toepassing van deze nieuwe vaccins, omdat zij gebruik maken van een nieuwe technologie en zonder volledige goedkeuring van de FDA slechts neerkomen op een experiment.

 » Lees verder

Kunnen COVID-19 vaccins je lichaam magnetiseren? – Frontnieuws

18-06-21 05:36:00,

U heeft dit twijfelachtige fenomeen online gezien. Gevaccineerde mensen plaatsen een metalen voorwerp zoals een sleutel of een lepel op de zijkant van hun schouder waar hun COVID-19-vaccin werd ingespoten, en het voorwerp blijft als door magnetische aantrekkingskracht plakken. Een vooraanstaande anti-vaccin arts beweert zelfs dat COVID-19 vaccins “mensen magnetiseren” en is in nieuwsberichten belachelijk gemaakt, schrijft Bill Sardi.

De vaccinindustrie en artsengroepen ontkennen ten stelligste dat er metalen ingrediënten zijn in een van de COVID-19-vaccins die zijn goedgekeurd voor gebruik in noodgevallen. Hoewel geen enkel bestanddeel van een vaccin of zijn hulpstoffen (inactieve ingrediënten in sporenhoeveelheden) metalen op productbijsluiters vermeldt, worden er zeker sporen van metalen onder de toegestane niveaus aangetroffen in bijna alle geneesmiddelen, inclusief vaccins.

Maar toch zijn er deze boeiende video-posts op het internet van mensen die magnetisme demonstreren over de deltaspier in hun schouder waar een naald werd ingebracht om het COVID-19 vaccin toe te dienen.

Dit trok zoveel belangstelling op internet dat het Centers For Disease Control een publieke verklaring afgaf dat vaccins niemand magnetisch maken.

Natuurlijk zijn de nieuwsmedia er snel bij om mensen die dit beweren te demoniseren, en laten ze graag zien dat het faalt wanneer mensen proberen het te demonstreren, en ze zichzelf voor de gek lijken te houden.

Maar in deze tijd van nepnieuws, hoe weet iemand dat de persoon die dit niet kan aantonen geen acteur is en dat deze mislukking een opzet was?

Wat onverklaard blijft, is dat dit een oude goocheltruc is. Een glad voorwerp dat tegen een zeer gladde huid wordt geplaatst, verbindt zich door een verschijnsel dat Van der Waals krachten heet. Dit menselijk magnetisme wordt online verklaard, en zelfs plastic, zolang het glad is, kleeft aan de huid in een schijnbare trotsering van de zwaartekracht.

Plotseling zat er een kern van waarheid in

Ik was klaar om dit verhaal af te wijzen toen ik, met wat meer speurwerk, een studie vond dat in 2017 in The Pharmaceutical Journal was gepubliceerd over metaalverontreinigingen in vaccins. De auteurs van het rapport zeggen dat het metaal er niet zou moeten zijn. In feite waren onderzoekers verbijsterd door het onbedoelde bestaan ​​van metalen in vaccins.

Roestvrij staal, ijzer, wolfraam, lood, aluminium en andere zware metalen werden in vaccins aangetroffen,

 » Lees verder

Kunnen experimentele mRNA-vaccins fungeren als biowapens en Coronavirus spike-eiwitten overdragen op de ongevaccineerden? – Frontnieuws

07-05-21 01:55:00, Wikimedia Commons (CC0) Nadat Pfizer dierproeven voor hun nieuwe mRNA-Coronavirusvaccin had overgeslagen, begonnen zij verschillende doses lichaamsvreemd mRNA te gebruiken om op menselijke proefobjecten te experimenteren. Dit lichaamsvreemde mRNA van het vaccin stopt het aangeboren transcriptieproces in menselijke cellen en geeft nieuwe instructies voor eiwitsynthese, waardoor de aangeboren genetische expressie van het lichaamseigen DNA in feite wordt overschreven.

Het lichaamsvreemde mRNA van het vaccin stopt de natuurlijke eiwitsynthese in menselijke cellen, waardoor cellen worden geblokkeerd de aminozuursequenties te produceren die zij normaliter bouwen voor de eiwitten die in het lichaam nodig zijn. Het lichaamsvreemde mRNA van het vaccin omzeilt de aangeboren intelligentie van het menselijk lichaam en instrueert de ribosomen van de cellen om in plaats daarvan spike-eiwitten (eigenschappen van het bio-wapen van het Coronavirus) te produceren, bericht naturalnews.com.

In de door Pfizer verstrekte documenten over de opzet van de studie waarschuwen de wetenschappers voor “beroepsmatige blootstelling” van de gevaccineerden in een controleperiode van 24 uur. Wat zou kunnen worden overgedragen door de gevaccineerden, als beroepsmatige blootstelling een punt van zorg is? Waarom heeft Pfizer deze beperkte gegevens over beroepsmatige blootstelling gescheiden gehouden van de klinische studie?

Pfizer-documenten waarschuwen voor mogelijke bijwerkingen door beroepsmatige blootstelling aan de gevaccineerden

Volgens Pfizer’s eigen documenten over de opzet van de studie, waren wetenschappers bezorgd over “beroepsmatige blootstelling” aan de recent gevaccineerde proefpersonen. Onder sectie “8.3.5.3. Occupational Exposure” waarschuwt Pfizer dat verzorgers en naaste contacten van de pas gevaccineerden blootgesteld zouden kunnen worden aan de spike-eiwitten die worden vertaald en gesynthetiseerd in de cellen van de gevaccineerden. Tijdens de klinische tests instrueerde Pfizer de onderzoekers om te controleren op ernstige bijwerkingen bij de gevaccineerden en bij de ongevaccineerden die aan de gevaccineerden werden blootgesteld. Wat houdt “beroepsmatige blootstelling” in? De mRNA-vaccins geven geen levende virussen af, dus wat wordt er precies overgedragen van de gevaccineerden op de niet-gevaccineerden?

“Wanneer dergelijke blootstellingen plaatsvinden, moet de onderzoeker deze binnen 24 uur nadat hij zich ervan bewust is geworden, melden bij Pfizer Safety, ongeacht of er al dan niet een bijbehorend secundair ongewenst voorval is”. Pfizer zei echter dat de informatie geen betrekking heeft op de deelnemer die betrokken is bij de studie, dus het kan “gescheiden worden gehouden van de studie”.

 » Lees verder

Zou het kunnen zijn dat álles is gelogen? – CommonSenseTV

12-04-21 07:14:00, Alles is gelogen Todo es mentira It’s all lies

Het Corman-Droste document vormt de basis van alle corona ellende waarin we verkeren. Dit is een officieel document dat door een aantal virologen en producenten van pcr tests is opgesteld waarin aanbevolen wordt om een pcr test te gebruiken voor iets waarvoor de test niet bedoeld is. In dit document zijn de specificaties van de pcr test in vastgelegd om het sars-cov-2 virus te kunnen aantonen. Althans, zo wordt beweerd.

Er zijn vele bizarre details te vermelden over deze pcr test en hoe ze tot stand is gekomen. Maar één van de meest bizarre details is wel dat tijdens de indiening van deze paper bij Eurosurveillance op 23 januari 2020 (jawel, u leest het goed, nog vóór de pandemie) en de goedkeuring op 24 januari 2020 (jawel, u leest het wederom goed) beschreven stond dat het ‘virus’ dat met deze pcr test zou moeten worden aangetoond, niet is gevonden.

Het virus was er niet, maar de test om het virus te detecteren was er wel.

Beetje vreemd toch?

Zie hier de twee opmerkelijkste zinnen in de ‘Corman Droste paper’:

We report here on the establishment and validation of a diagnostic workflow for 2019-nCoV screening and specific confirmation, designed in absence of available virus isolates or original patient specimens.

(We rapporteren hier over het opzetten en valideren van een diagnostische workflow voor 2019-nCoV-screening en specifieke bevestiging, ontworpen in afwezigheid van beschikbare virusisolaten of originele patiëntspecimens)

Before public release of virus sequences from cases of 2019-nCoV, we relied on social media reports announcing detection of a SARS-like virus. We thus assumed that a SARS-related CoV is involved in the outbreak.

(Voordat virussequenties uit gevallen van 2019-nCoV openbaar werden gemaakt, vertrouwden we op rapporten van sociale media waarin de detectie van een SARS-achtig virus werd aangekondigd. We gingen er dus van uit dat een SARS-gerelateerde CoV bij de uitbraak betrokken is)

Laat de absurditeit hiervan een even op u inwerken. Ze hebben een diagnostiek bedacht voor een virus dat ze niet hebben kunnen vinden maar ze hebben het gebaseerd op de verhalen die ze op social media tegenkwamen.

 » Lees verder

Kunnen mRNA-vaccins het DNA permanent veranderen? Recente wetenschap suggereert dat ze dat kunnen – Frontnieuws

09-04-21 03:03:00,

Onderzoek naar SARS-CoV-2 RNA door wetenschappers van Harvard en MIT heeft implicaties voor de manier waarop mRNA-vaccins het genomische DNA permanent zouden kunnen veranderen, volgens Doug Corrigan, Ph.D., een biochemicus en moleculair bioloog die zegt dat meer onderzoek nodig is.

In het afgelopen jaar is het Amerikanen vrijwel onmogelijk ontgaan dat de media vaccins tot het dominante Covid-narratief hebben gemaakt, zelfs voordat er doden vielen als gevolg van het Coronavirus, bericht The Defender.

De media-aandacht heeft vooral de publiciteit voor messenger RNA-vaccins (mRNA) gestimuleerd, die al tientallen jaren worden ontwikkeld maar nooit zijn goedgekeurd voor menselijk gebruik, en heeft de experimentele technologie dichter bij de eindstreep van de regelgeving gebracht.

Onder normale omstandigheden maakt het lichaam mRNA aan (“transcriberen”) uit het DNA in de kern van een cel. Het mRNA verlaat vervolgens de celkern en gaat naar het cytoplasma, waar het instructies geeft over welke eiwitten moeten worden gemaakt.

Ter vergelijking: mRNA-vaccins sturen hun chemisch gesynthetiseerde mRNA-lading (gebundeld met instructies voor het maken van spike-eiwitten) rechtstreeks het cytoplasma in.

Volgens de Centers for Disease Control and Prevention (CDC) en de meeste mRNA-vaccinwetenschappers houdt het daar dan op – mRNA-vaccins hebben geen enkele invloed op of wisselwerking met ons DNA”, aldus de CDC. Het CDC beweert ten eerste dat het mRNA de celkern (waar het DNA zich bevindt) niet kan binnendringen, en ten tweede dat de cel – in de stijl van Mission Impossible – “zich van het mRNA ontdoet kort nadat het klaar is met de instructies”.

Een voorpublicatie van december over SARS-CoV-2, door wetenschappers van Harvard en het Massachusetts Institute of Technology (MIT), leverde bevindingen op over het wilde Coronavirus die vragen oproepen over hoe viraal RNA werkt.

De wetenschappers voerden de analyse uit omdat zij verbaasd waren over het feit dat er een respectabel aantal mensen zijn die positief testen op Covid-19 door PCR lang nadat de infectie voorbij is”.

Hun belangrijkste bevindingen waren als volgt: SARS-CoV-2 RNA’s “kunnen omgekeerd getranscribeerd worden in menselijke cellen”, “deze DNA-sequenties kunnen geïntegreerd worden in het celgenoom en vervolgens getranscribeerd worden” (een fenomeen dat “retro-integratie” wordt genoemd”) – en er zijn levensvatbare cellulaire paden om te verklaren hoe dit gebeurt.

 » Lees verder