Die Kunst des Krieges. Das US-Establishment hinter dem Gipfel von Helsinki | Global Research – Centre for Research on Globalization

Die Kunst des Krieges. Das US-Establishment hinter dem Gipfel von Helsinki | Global Research – Centre for Research on Globalization

19-07-18 06:20:00,

“Wir haben Diskussionen über alles, vom Handel bis zum Militär, von Raketen, über Atomtechnik bis hin zu China” erklärte Präsident Trump bei der Eröffnung des Gipfels von Helsinki. “Die Zeit ist gekommen, um im Detail über unsere bilateralen Beziehungen und die internationalen neuralgischen Punkte zu sprechen”, unterstrich Putin.

Aber nicht nur die beiden Präsidenten entscheiden über die Art der künftigen Beziehungen zwischen den Vereinigten Staaten und Russland.

Es ist kein Zufall, dass, gerade als der Präsident der Vereinigten Staaten im Begriff war, den russischen zu treffen, Sonderermittler Robert Mueller III Anklage gegen 12 Russen wegen Manipulation der Präsidentschaftswahlen in den USA erhoben hat, die in die digitalen Netze der Demokratischen Partei eingedrungen sein sollen, um die Kandidatin Hillary Clinton zu schädigen. Die Zwölf, die beschuldigt werden, Agenten des russischen Geheimdienstes Gru zu sein, werden offiziell “die Verschwörer” genannt und wegen “Verschwörung zur Begehung einer Straftat gegen die Vereinigten Staaten” angeklagt.

Gleichzeitig sagte Daniel Coats, Direktor des Nationalen Geheimdienstes und erster Geheimdienstberater des Präsidenten, über Russland: “Es ist ihre Absicht, unsere Grundwerte zu untergraben, die Demokratie zu untergraben”. Dann schlug er Alarm wegen der “Bedrohung durch Cyberangriffe, die sich an einem kritischen Punkt befindet”, ähnlich wie vor dem 11. September, nicht nur aus Russland, “dem aggressivsten ausländischen Agenten”, sondern auch aus China und dem Iran.

Gleichzeitig gaben britische “Ermittler” in London bekannt, dass der russische Geheimdienst Gru, der die Präsidentschaftswahlen in den Vereinigten Staaten sabotiert hat, derselbe ist, der in England einen ehemaligen russischen Agenten, Sergej Skripal, und seine Tochter vergiftet hat, die unerklärlicherweise ein extrem tödliches Gas überlebt haben.

Die politische Absicht dieser “Untersuchungen” ist klar: zu behaupten, dass der Kopf der “Verschwörer” der russische Präsident Putin ist, mit dem Präsident Trump trotz der großen parteiübergreifenden Opposition in den USA am Verhandlungstisch gesessen hat.

Nach der Anklage gegen die “Verschwörer” hatten die Demokraten Trump aufgefordert, das Treffen mit Putin abzusagen. Auch wenn es ihnen nicht gelungen ist, bleibt ihr Druck auf die Verhandlungen zwischen den USA und Russland stark. Was Putin von Trump zu bekommen versucht, ist einfach und kompliziert zugleich: die Spannungen zwischen den beiden Ländern zu lockern. Zu diesem Zweck schlug er Trump eine gemeinsame Untersuchung der “Verschwörung” vor, die dieser akzeptierte.

Es ist nicht bekannt, wie sich die Verhandlungen über die Kernfragen entwickeln werden: den Status der Krim,

 » Lees verder

Kunst over georganiseerd geweld; Stan van Houcke, Paul Koeleman en Hans van der Leeuw

Kunst over georganiseerd geweld; Stan van Houcke, Paul Koeleman en Hans van der Leeuw

02-07-18 09:11:00,

Tentoonstelling Arti Amicitiae 23 juni – 22 juli 2018

In zijn onvolprezen boek De Zaak 40/61 typeerde Harry Mulisch de moderniteit als volgt:

Eichmann is definitief geschiedenis geworden. Waar praat ik nog over? Mensen bedreigen mensen met een vernietiging, waarnaast de jodenmoord een bagatel zal worden, een herinnering uit de goede oude tijd. En geen Amerikaan of Rus die, komt het bevel, zal weigeren de bommen in het zachte vlees van hele volkeren te werpen — zo min als Eichmann weigerde. Wat hebben wij eigenlijk over Eichmann te beweren? Wij, die zelfs de ongeborenen bedreigen: en die oorlog tegen ons nageslacht is al (sinds Hiroshima) zestien jaar aan de gang! Maar zoiets heet geen ‘oorlog’ meer, dat heet een vervloeking. Hier vervloekt de mens zichzelf, zijn eigen kindskinderen, hieruit spreekt een haat zo fundamenteel, dat wij wel moeten vrezen, de mens nog altijd overschat te hebben.

Zoals elke oorlog het gevolg is van voorafgaande oorlogen was de Tweede Wereldoorlog het resultaat van de Eerste Wereldoorlog. Om deze continuïteit te benadrukken exposeren tot en met 23 juli 2018 de Amsterdamse beeldend kunstenaars Paul Koeleman en Hans van der Leeuw, in Arti et Amicitiae hun beelden van The Great War en de Broken Faces die deze eerste industriële slachtpartij creëerde, en waarvan de politiek niets leerde.

Net zo min als het Westen iets leerde van de genocidale politiek tegenover de Indianen of de Congolezen, of de Indiërs. Niet voor niets concludeerde de Zweedse journalist Sven Lindqvist dat

Auschwitz de moderne industriële toepassing [was] van een uitroeiingspolitiek waarop de Europese overheersing van de wereld […] lang heeft gesteund.

Auschwitz was niet uniek, Hiroshima ook niet. Lindqvist:

toen hetgeen was gebeurd in het hart der duisternis werd herhaald in het hart van Europa, herkende niemand het. Niemand wilde toegeven wat iedereen wist. Overal in de wereld waar kennis wordt onderdrukt, kennis die als ze bekend zou worden gemaakt ons beeld van de wereld aan gruzelementen zou slaan en ons zou dwingen om onszelf ter discussie te stellen — daar wordt overal het Hart der Duisternis opgevoerd. U weet dat al. Net als ik. Het is geen kennis die ons ontbreekt.

 » Lees verder

Kunst als dragende factor van vernieuwend leven..!

Kunst als dragende factor van vernieuwend leven..!

14-01-18 05:05:00,


x
x
Kunst als dragende factor voor vernieuwend leven

 2018 © Arend Zeevat | deze versie WantToKnow.nl/be

x

Arend Zeevat

Politieke dominantie. In onze tijd worden vele mensen emotioneel en rationeel voornamelijk bepaald door wat er op verschillende niveaus in de politiek en in de buitenwereld in het algemeen gebeurd. Die invloed heeft een verstarrend effect op het eigen innerlijk leven. We hebben echter allemaal een keuze ten aanzien van of we dit willen laten gebeuren! Laat dat vooral heel erg duidelijk zijn. In een tijd waarin het innerlijk leven voor velen bepaald wordt door de buitenwereld, wordt het steeds moeilijker om te ervaren wat de eigen authentieke binnenwereld te vertellen heeft en wat het belang daarvan is.

Waar het in feite om gaat is, dat wij iets van onze eenzame binnenwereld willen herkennen in de buitenwereld. Men kan die op een voedende manier herkennen in verschillende cultureel/kunstzinnige uitingen van kunstenaars, voor zover die nog een bezielde authenticiteit bezitten. Voor de één is dat de beeldende kunst, voor een ander literatuur en poëzie, voor weer een ander is het muziek, theater of een andere kunstuiting.

In mijn beleving zijn de verschillende kunstuitingen de dragende kracht voor de menselijke ziel om in eerste instantie de eigen authentieke scheppingsdrang te kunnen vormgeven. De ware kunstenaar laat middels zijn/haar kunstuitingen zien/horen/lezen/voelen wat zijn/haar ziel beweegt. Die authentieke zielsbewegingen zijn een uiting van hoe de kunstenaar de eigen menselijkheid en de verhouding tot de wereld ervaart.

Daarmee zijn die uitingen een dragende kracht voor iedere cultuur. Het is de gevoelsmatige vormgeving van de bedding waar het scheppende leven zich als een rivier stromend in kan tonen. Kunst kan de mens op een diep zielsmatig niveau raken.Authentieke kunst kan een cultuur inspireren en vernieuwen.

Kijk bijvoorbeeld maar eens naar hoe de kunstenaars in de tijd van de Italiaanse Renaissance (HIER) de gehele Europese cultuur hebben beïnvloed. Of naar de schrijvers, dichters en componisten uit de tijd van de Duitse Romantiek (HIER, HIER, HIER en HIER).

Voeding voor de ziel
Daarnaast kan ware kunst een inspirerende voeding zijn voor de individuele mensenziel, om zichzelf in de authentieke kunstuitingen van een ander mens te kunnen herkennen.

 » Lees verder