Meer landen willen migratiepact niet tekenen – Geotrendlines

meer-landen-willen-migratiepact-niet-tekenen-8211-geotrendlines

22-11-18 04:16:00,

Steeds meer landen weigeren hun handtekening te zetten onder het migratiepact dat in december ondertekend zal worden in Marrakesh. De Verenigde Staten maakten eind vorig jaar al bekend dat ze de verklaring niet zullen ondertekenen, omdat de regering vreest voor ondermijning van haar soevereiniteit met betrekking tot het migratiebeleid.

Daarna bleef het een lange tijd stil, maar een paar weken geleden voegden verschillende Europese landen zich bij het besluit van de Verenigde Staten. Ook Polen, Tsjechië, Hongarije en Oostenrijk maakten bekend dat ze geen handtekenen onder de verklaring van Marrakesh zullen zetten.

Naarmate de einddatum dichterbij komt en een aantal landen openlijk haar standpunt tegen het migratiepact heeft uitgesproken beginnen meer landen zich te verzetten tegen het migratiepact. In de afgelopen dagen besloten ook Estland, Bulgarije, Australië, Israël en Zwitserland dat ze de verklaring niet gaan ondertekenen. We hebben de bezwaren uit de verschillende landen op een rij gezet.

Weerstand tegen migratiepact groeit

De landen die de verklaring niet willen ondertekenen noemen een aantal bezwaren. De regering van Australië is van mening dat het document geen duidelijk onderscheid maakt tussen legale en illegale migratie en noemt dit problematisch met betrekking tot het aanbieden van sociale voorzieningen.

Polen wil de verklaring niet ondertekenen, omdat de regering van mening is dat de verklaring onvoldoende garantie geeft dat landen in de toekomst zelf kunnen blijven beslissen welke migranten ze wel of niet toelaten. Ook vindt de Poolse regering dat de tekst van het migratiepact onvoldoende onderscheid maakt tussen legale en illegale migratie.

Zwitserland was in oktober nog van plan het migratiepact te tekenen, maar zegt nu af voor de bijeenkomst in Marrakesh in december. De regering staat nog wel achter de inhoud van de verklaring, maar wil deze eerst eerst voorleggen aan het parlement.

De regering van Estland zal de verklaring van Marrakesh niet ondertekenen, omdat er geen consensus over bestaat binnen de regeringscoalitie. Vorige week heeft de regering geprobeerd tot overeenstemming te komen, maar dat is niet gelukt. De sociaaldemocraten steunen het migratiepact, terwijl de conservatieven het document niet willen tekenen.

Deze week besloot ook Israël de verklaring niet te ondertekenen. President Benjamin Netanyahu heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken opdracht gegeven om geen handtekening te zetten onder het document,

 » Lees verder

Europese Landen veroordelen situatie Zee van Azov en verkiezingen in Donbass

europese-landen-veroordelen-situatie-zee-van-azov-en-verkiezingen-in-donbass

03-11-18 07:36:00,

Het Europees Parlement heeft een resolutie aangenomen waarin het de EU oproept om Rusland strengere sancties op te leggen indien de situatie in de Zee van Azov verslechtert. Daar bovenop hebben een aantal Europese landen Rusland opgeroepen om de verkiezingen van 11 november in Donbass tegen te houden.

In de resolutie van het Europees Parlement wordt het handelen van Rusland in de Zee van Azov veroordeeld. Het Europees Parlement stelt dat de inspecties die Rusland in de Zee van Azov uitvoert in strijd zijn met VN-Zeerechtverdrag.

“Hoewel de situatie in de Zee van Azov werd aangekaart in het bilateraal verdrag van 2003 tussen Oekraïne en Rusland, die deze gebieden als interne wateren van de twee staten oormerkt en beide partijen de mogelijkheid geeft om verdachte schepen te inspecteren, garanderen de overeenkomst van 2003 en het VN-Zeerechtverdrag vrijheid van navigatie.”

Het EP wijst er verder op dat de brug in Kertsj tussen de Krim en (de rest van) Rusland illegaal gebouwd zou zijn en dat door de brug 20% van de schepen niet meer door zou kunnen varen. Eveneens stelt het dat de brug ecologische schade teweegbrengt. De resolutie waarschuwt verder voor het risico dat Rusland gasvelden in de Zee van Azov in kan nemen. De resolutie veroordeelt verder ook het ongerelateerde bloedbad op een school in Kertsj.

Blijf op de hoogte van nieuws, opinie en achtergronden: Volg Novini!

Situatie in Zee van Azov

In maart van dit jaar heeft Oekraïne een vissersboot, de Nord, vastgezet. De vissersboot had haar thuishaven in de door Rusland gecontroleerde Krim. Ondanks dat Oekraïne geen controle meer uitoefent over de Krim, beschouwt Kiev het schiereiland nog altijd als haar eigen grondgebied en wil zodoende nog altijd bepalen wie er wel en wie niet mag komen. Het reizen naar de Krim (net als naar Donbass overigens) via Russisch territorium geldt volgens de Oekraïense wet als ‘illegaal de Oekraïense grens oversteken’. Dit heeft al tot veel bijzondere situaties geleid, waaronder dat een Russische zangeres die in de Krim heeft opgetreden de toegang tot Oekraïne werd geweigerd om daar deel te nemen aan het Eurovisiesongfestival in Oekraïne in 2017. Een dergelijk verbod om de Krim of de Donbass via Russisch territorium binnen te reizen is daarmee ook een verkapte sanctie tegen deze gebieden.

 » Lees verder

Waar Europese landen in uitblinken (vergeleken met de VS) – De Lange Mars Plus

Waar Europese landen in uitblinken (vergeleken met de VS) – De Lange Mars Plus

09-09-18 07:30:00,

Oslo, foto 123rf

Michael Moore bezoekt Europa en ontdekt zaken waarop bepaalde Europese landen met recht trots kunnen zijn, niet zozeer op economisch vlak maar juist op het gebied van medemenselijkheid en geluk. Het is verbazingwekkend hoeveel positieve zaken zich afspelen net over onze grens. DLM volgt Moore op zijn tocht.

In Italië spreekt de Amerikaan Michael Moore met hen over vakantie. Tot zijn verbazing hebben Italianen niet alleen zo’n zeven weken vakantie, maar wordt dit ook nog doorbetaald door hun werkgevers. Zelfs krijgen zij betaald voor een in zijn ogen ‘denkbeeldige’ dertiende maand. Dan wordt het de Amerikaan even te veel. Hij snapt niet dat werkgevers dit willen betalen. Zelfs vraagt hij zich af hoe deze bedrijven zich dit kunnen permitteren.

Bijvoorbeeld het kledingbedrijf Lardini, waarvan de eigenaren het heel normaal vinden hun werknemers vakantiegeld te betalen. Zij zien dit als recht van de werknemers en vinden dit ook in het belang van de werkgevers als de medewerkers uitgerust op het werk verschijnen. Moore:”Italianen leven 4 jaar langer dan de gemiddelde Amerikaan.”

Michael Moore legt uit dat sociale zekerheid in de VS een vies woord is. In Amerika krijg je geen doorbetaalde vakantie. Misschien als je een goede vakbond hebt, ten hoogste twee weken per jaar. Hij kent niemand met vier weken doorbetaalde vakantie. Desondanks behoort Italië tot de meest productieve landen ter wereld.

Heel toepasselijk onderzoekt Michael verder op zijn reis de keuken in Frankrijk. Hij bezoekt een van de fijnste keukens en komt tot zijn verbazing in een schoolkantine van een openbare basisschool. Eens per maand vergadert de schoolkok met het schoolbestuur en een diëtist om het dagelijkse menu te bespreken. Kinderen moeten uitgebalanceerd en verantwoord leren eten, zegt de loco-burgemeester.

Eten is niet het proppen van voedsel, maar zestig minuten waarin je leert beschaafd voeding tot je te nemen en van gezond voedsel te genieten.

Moore kan op het schoolterrein geen frisdrankautomaat vinden. Hij toont de verbouwereerde kok wat Amerikaanse kinderen op school te eten krijgen. De kok haalt hiervoor zijn neus op en zegt dat dit geen voeding is.

De Amerikaanse presentator kan niet begrijpen waarvan de Fransen deze vorstelijke schoollunches naast gratis gezondheidszorg en bijna gratis kinderopvang kunnen betalen.

 » Lees verder

Kwik uit geïndustrialiseerde landen vervuilt de Noordpool – en dat gebeurt zo

Kwik uit geïndustrialiseerde landen vervuilt de Noordpool – en dat gebeurt zo

19-12-17 04:15:00,

Wetenschappers weten al langer dat er op de Noordpool vervuilend kwik terug te vinden is. Alleen wisten ze niet helemaal precies hoe die stof daar terechtkomt. Hoe kan zo’n afgelegen en schijnbaar ongerept stuk natuur aangetast zijn met dit giftige metaal, vraagt aardwetenschapper Daniel Obrist van de universiteit van Massachusetts zich af.

Ik ben nog maar recent terug van een twee jaar durend onderzoeksproject in Alaska waar ik samen met collega’s van de universiteiten van Colorado, Toulouse, de Sorbonne in Parijs en het Gas Technology Institute in Illinois onderzoek heb gedaan naar de aanwezigheid van kwik in het noordpoolgebied.

Onze bevindingen tonen aan dat gasvormig kwik, uitgestoten door de verbranding van kolen, mijnbouw en andere industriële processen in de geïndustrialiseerde wereld, tot duizenden kilometers verderop kan worden teruggevonden.

In de Arctische gebieden wordt het gas in de bodem van de toendra afgezet en vandaar stroomt het uiteindelijk naar de oceaan, waardoor het dierenrijk en de mensen in de regio worden bedreigd.

De wereld rond

Kleinschalige, ambachtelijke goudwinning en kolengestookte elektriciteitscentrales zijn wereldwijd de voornaamste bronnen van kwikemissie.

De uitstoot van kwik kan verschillende vormen aannemen. Kwik in oxidatietoestand wordt veelal weggespoeld uit de atmosfeer door de regen, dicht bij de emissiebron. Gasvormig kwik blijft echter veel langer in de atmosfeer en kan op die manier de wereld rondreizen.

In het noordpoolgebied zijn er hoge niveaus van kwikvervuiling aangetroffen in witte dolfijnen, ijsberen, zeehonden, vissen, zeearenden en andere vogels. Dit betekent dat ook mensen getroffen zijn, met name de Inuit, de lokale bevolking die grotendeels afhankelijk is van de jacht en de visvangst. Wie lange tijd wordt blootgesteld aan kwik heeft meer kans op neurologische aandoeningen en hart- en vaatziekten.

Van de atmosfeer tot in de grond

Wetenschappers proberen al meer dan twintig jaar te achterhalen hoe kwik van de geïndustrialiseerde landen uiteindelijk op de Noordpool terecht komt. Uit onze studie blijkt dat gasvormig kwik de dominante vorm is van het type van kwik dat wordt aangetroffen in het Arctisch gebied. Nochtans focusten wetenschappers zich tot nu toe vooral op de geoxideerde variant maar wij berekenden dat 70 procent van het aangetroffen kwik gasvormig, en dus via de atmosfeer is terechtgekomen in de ondergrond van de toendra. Dit atmosferische kwik wordt door de bladeren van planten opgenomen,

 » Lees verder