Brieven aan de redactie over “Terugval in systeemconcurrentie d.w.z. terugval in de Koude Oorlog” en “De escalatie van het conflict tussen West en Oost draait op volle toeren – buitensporig en onverantwoordelijk”

01-12-21 01: 12: 00, Albrecht Müller heeft in twee bijdragen zijn bezorgdheid geuit over een mogelijke oorlog tussen West en Oost. Hier zijn essentiële verklaringen over het buitenlands en veiligheidsbeleid van het regeerakkoord geanalyseerd en van... Lees meer...