Levensgevaarlijke trend: overheid bepaalt wat goed is voor gezondheid – De Lange Mars Plus

levensgevaarlijke-trend:-overheid-bepaalt-wat-goed-is-voor-gezondheid-–-de-lange-mars-plus

15-09-19 07:54:00,

Huisje aan de kust (foto R. Vellekoop)

Steeds meer overheden stellen vaccinaties verplicht (binnen EU 20 van de 28 landen). Ook heeft de EU voor de lidstaten bepaald dat 5G ingevoerd moet worden zonder met gezondheidsaspecten rekening te houden. In toenemende mate beslist de overheid wat goed is voor de gezondheid van de burgers. Gezondheid wordt meer en meer een overheidszaak in plaats van een privé kwestie.

De burgers klagen en verzetten zich even, maar leggen daarna hun lot gelaten in de handen van de overheden, die ‘het beste met ons voorhebben’ of ‘het wel beter zullen weten’. Eigenlijk op dezelfde manier waarop destijds plastics in productie is genomen die nu ons leefklimaat vernietigt, of zonder schromen asbestproducten zijn geaccepteerd.

De overheid suggereert dat de gezondheid van de burgers niet in het gedrang komt of zegt deze juist te bevorderen, maar steeds beschadigen zij deze met hun dwaze beslissingen, zonder dat de verantwoordelijken later gestraft worden.


5G

De EU heeft de beslissing genomen om 5G in te voeren waarbij Nederland verplicht is om het 5e generatie mobiele netwerk te (laten) installeren.

Eind 2018 heeft het EU parlement en de Raad een Richtlijn (EU) 2018/1972  goedgekeurd tot vaststelling van het Europees wetboek voor elektronische communicatie. De Nederlandse burger heeft geen enkele inbreng.

  • Op 3 juli 2018 heeft de overheid het Actieplan Digitale Connectiviteit gepubliceerd, waarin staat dat de overheid koploper wil worden in de installatie van 5G.
  • Daarop heeft de overheid op 16 juli 2019 een concept wetsvoorstel gepubliceerd waarin staat dat gemeenten verplicht zijn mee te werken aan de uitrol van 5G, met andere woorden ook de gemeenteraad wordt volledig gepasseerd.
  • Als voorbereiding op de bespreking van het wetsvoorstel in de Kamer is er een zogenaamde internetconsultatie. Na sluiting van de consultatie is het voorstel een wet.
  • Uitrol zal in eerste instantie plaatsvinden via de aanwezige 4G zenders. Gestart wordt met een relatief lage frequentie tot 2600 Megaherz.
  • De veilingen van de frequenties start eind 2019 en begin 2020 en eind 2021/ begin 2022.

 » Lees verder