Levensverwachting gerelateerd aan de oversterfte tijdens griepseizoen – Viruswaarheid

levensverwachting-gerelateerd-aan-de-oversterfte-tijdens-griepseizoen-–-viruswaarheid

05-10-20 07:02:00,

Er is in Nederland een stijging van de levensverwachting. Was de levensverwachting in 1950 nog 71,4 jaar, was dit in 2000 al 78,1 jaar en in 2019 zelfs 82,1 jaar. Wat zijn oorzaken dat de levensverwachting toeneemt. Dit heeft te maken met verbeterde hygiëne en geneeskunde. Ook is de welvaart toegenomen en roken er minder mensen.

Als de levensverwachting toeneemt betekent dit eigenlijk dat er naar verhouding tot de bevolking minder mensen sterven per jaar dan je zou verwachten op basis van de leeftijdsopbouw en de huidige levensverwachting. Als de levensverwachting in een jaar afneemt betekent dat er in dat jaar in verhouding tot de bevolking meer mensen gestorven zijn dan je zou verwachten op basis van de leeftijdsopbouw en de huidige levensverwachting.

Leeftijdsopbouw

Leeftijdsopbouw is de samenstelling van de bevolking naar leeftijd en geslacht.

Als er in een bevolking voornamelijk jonge mensen zijn zullen er bij een hoge levensverwachting weinig mensen overlijden. Als er veel oude mensen zijn zullen ondanks een hoge levensverwachting veel mensen overlijden als je dit relateert naar het bevolkingsaantal.

Vergrijzende bevolking

Nederland is de laatste jaren steeds meer aan het vergrijzen. Er zijn in verhouding tot de jongeren vrij veel ouderen. Dit heeft te maken met de hogere levensverwachting en ook met het feit dat er na de 2e wereldoorlog (na 1945) een zogenaamde babyboom was. De babyboomers zijn ondertussen in de 70 en beginnen ook op leeftijd te raken. Gemiddeld worden er nu minder kinderen geboren dan vlak na de 2e wereldoorlog. 

De toename van de leeftijdsopbouw kan je mooi zien in onderstaande bevolkingspiramides van 1995, 2010 en 2020.  

In onderstaande tabel is de toename te zien van de berekende levensverwachting tussen 2010 en 2018. 

Wat zegt deze tabel ons

De gemiddelde toename van de levensverwachting per jaar is 0,12 jaar (tussen 2010-2018).

Dus in een normale rechte lijn zou er ieder jaar 0,12 jaar bijkomen. Zoals je kan zien heeft de toename een wat meer grillig verloop en is er soms ook een afname.

Bij een grotere toename van de berekende levensverwachting dan 0,12 jaar heb je minder sterfte in dat jaar dan je op basis van deze tabel zou verwachten (dan wordt er wel vanuit gegaan dat de leeftijdsverhouding van de sterfgevallen per jaar vergelijkbaar gebleven is). 

 » Lees verder