Schokkend: er lopen geen onderzoeken naar gezondheidseffecten 5G(4) – De Lange Mars Plus

schokkend-er-lopen-geen-onderzoeken-naar-gezondheidseffecten-5g4-8211-de-lange-mars-plus

15-02-19 08:20:00,

123rf

Tijdens een hearing van de senaatscommissie over 5G in februari blijkt dat de uitrol van 5G plaatsvindt zonder dat de gezondheids- en veiligheidsaspecten onderzocht zijn. Tot deze vernietigende conclusie komt senator Blumenthal na een gesprek met vertegenwoordigers uit de bedrijfstak.

Tijdens een vergadering van de senaatscommissie handel, wetenschap en transport over de toekomst van de 5G draadloze technologie en de invloed op het Amerikaanse volk en de economie heeft senator Blumenthal zijn zorgen geuit vanwege het gebrek aan enig wetenschappelijk onderzoek en data over de potentiële gezondheidsgevaren van de technologie. (zie video van Blumenthals verklaring en gesprek met vertegenwoordigers van de bedrijfstak

In december 2018 sturen Blumenthal en Anna G. Eshoo een brief aan FCC Commissielid Brendan Carr voor antwoorden over mogelijke gezondheidsrisico’s van de nieuwe 5G draadloze technologie. Tijdens de vergadering verwijt Blumenthal Carr dat deze hem geen antwoorden heeft gegeven.

Tijdens de vergadering vraagt Blumenthal hen of zij onderzoek hebben gedaan naar de veiligheid van 5G technologie en het potentiële verband tussen radiofrequentie en kanker. De vertegenwoordigers antwoorden dat zij dat niet hebben gedaan.

Blumenthal: “Mijn vraag voor jullie is: Hoeveel geld heeft de bedrijfstak gestopt in aanvullend onafhankelijk onderzoek – ik benadruk onafhankelijk – onderzoek? Is dit onafhankelijke onderzoek aan de gang? Is het klaar? Waar kunnen de klanten het bekijken? En we praten over onderzoek naar de biologische gevolgen van deze  nieuwe technologie.”

Aan het einde van het gesprek concludeert Blumenthal, “Dus er is werkelijk geen onderzoek aan de gang.  We varen hier blind, wat betreft de gezondheid en de veiligheid.”

In november 2018 publiceert het National Toxicology Program de resultaten van het langste en duurste onderzoek over mobiele telefoons en kanker. Deze onderzoeken vinden “enig bewijs” van een relatie met kanker tenminste in mannelijke ratten. Dit onderzoek gaat alleen over de risico’s die horen bij 2G en 3G mobiele telefoons. De nieuwste 5G draadloze techniek gebruikt veel meer nieuwe antennes en zenders die worden samengebundeld dichter bij de grond en dichter bij woningen en scholen.

Nederland & België

Het lijkt dat providers in 2020 in Nederland en België 5G willen gaan aanbieden.

 » Lees verder

Verboden op het gras te lopen

verboden-op-het-gras-te-lopen

04-12-18 04:18:00,

Frankrijk is in de ban van de massa-protesten van de ‘gele hesjes’. De directe aanleiding: een verhoging van de accijnzen op brandstof. Maar de ware oorzaak van deze acties ligt dieper, betoogt Ewald Engelen.

Het riekt weer eens naar revolutie in de straten van Parijs. Nu al drie weekenden achtereen hebben de zogenaamde ‘gele hesjes’ met hun duizenden de Champs-Élysées onveilig gemaakt. Commentatoren spreken van uitzonderlijk gewelddadige demonstraties en berichten van doelbewuste beschadigingen aan Franse iconen als de Arc de Triomphe, dat symbool van Franse grootsheid en het lijden van de Eerste Wereldoorlog. Minstens zo opmerkelijk is dat de demonstranten het vooral gemunt leken te hebben op de wijken waar de elite woont. Het waren de Audi’s, Mercedessen en BMW’s van de rijken die smeulend de beelden vulden van de journaals van zaterdag en zondag.

De directe aanleiding voor de demonstraties was de verhoging van de accijnzen op diesel en benzine door de regering Macron. Reden voor veel commentatoren om de demonstratie weg te zetten als een doodordinair belastingoproer, vergelijkbaar met het Poujadisme van de jaren vijftig.

Wat mij betreft is dat te makkelijk. De stemmen die uit de schaarse interviews met demonstranten die in de Nederlandse en Britse media opduiken, leren dat het verzet voortkomt uit veel diepere bronnen van onvrede en bezorgdheid, die zowel economisch als politiek van aard zijn. 

Net als in Nederland is de bancaire crisis van 2008, veroorzaakt door onoordeelkundige blootstellingen aan de Amerikaanse huizenmarkt, in Frankrijk ‘opgelost’ door de balans van de staat als buffer te gebruiken. De kosten die daarmee waren gemoeid, zijn in de jaren erna in de vorm van hogere lasten en slechtere diensten afgewenteld op de burger.

De burger mag voor de kosten opdraaien, terwijl het grootbedrijf wordt ontzien

In Frankrijk gebeurde dit weliswaar in een veel trager tempo dan in Nederland. Dat verklaart de Franse begrotingstekorten en het Nederlandse begrotingsoverschot, alsmede de relatief betere inkomenspositie van Franse huishoudens: op de ranglijst van rijkste Europese landen prijkt Frankrijk met een besteedbaar inkomen van 20.038 euro per persoon per jaar op de dertiende plaats en Nederland met een bedrag van 18.823 euro per persoon per jaar op een schamele vijftiende plaats.

En net als in Nederland is de afwentelingspolitiek sinds de crisis in hoge mate regressief geweest: het zijn de armen en kwetsbaren (huurders,

 » Lees verder

Koffieboeren lopen risico op kanker door pesticiden

Koffieboeren lopen risico op kanker door pesticiden

23-08-18 11:53:00,

In sommige gebieden van de Dominicaanse Republiek gebruikt meer dan 80 procent van de koffieboeren geen bescherming tegen pesticiden. Daardoor lopen ze een groot gezondheidsrisico, stellen onderzoekers van de Medische Universiteit van Wenen.

In stalen uit de mond van 38 koffieboeren die regelmatig pesticiden gebruiken, vond een team van onderzoekers van de Medische Universiteit van Wenen chemicaliën die genetische mutaties en kanker kunnen veroorzaken. De stoffen kunnen met name de rol van enzymen die bij DNA-replicatie betrokken zijn veranderen.

Glyfosaat 

De meeste onderzochte boeren gebruiken producten zoals glyfosaat, die eerdere epidemiologische studies in verband brachten met een verhoogd risico op non-Hodgkinlymfoom en leukemie.

Op 10 augustus veroordeelde een jury in San Francisco (Verenigde Staten) Monsanto tot het betalen van bijna 290 miljoen dollar aan een voormalige tuinier; die voerde aan non-Hodgkinlymfoom te hebben opgelopen na jarenlang gebruik van een herbicide van deze multinational dat glyfosaat bevat.

Kanker

“Onze resultaten laten op indrukwekkende wijze zien dat blootstelling aan een mengsel van chemische stoffen gevolgen kan hebben voor de gezondheid op lange termijn”, stelt de studie in het tijdschrift Environmental Research and Public Health. “Het geeft aan dat gebruikers van pesticiden een verhoogd risico op het ontwikkelen van kanker lopen.” 

Een van de auteurs, Hanns Moshammer, zegt dat de bevindingen geen verrassing waren voor hem. Het is belangrijk om meer aandacht te geven aan dit risico, zegt hij. “Voor zover ik weet, is het feit dat pesticiden bijdragen tot kanker niet erg goed ingeburgerd.”

De referenties naar de relatie tussen pesticiden in de koffieteelt en kanker door het Internationaal Agentschap voor Kankeronderzoek (IARC) zijn voornamelijk gebaseerd op experimentele studies in cellen en dieren.

Veiligheidsmaatregelen op het werk

De erkenning van dit probleem kan ertoe leiden dat er meer aandacht wordt besteed aan de naleving van veiligheidsmaatregelen op het werk, zegt hij.

“Wij worden geconfronteerd met het probleem dat veldstudies in minder ontwikkelde gebieden schaars zijn en niet erg makkelijk zijn om uit te voeren: er is geen elektriciteit, er is geen koelkast, dus is er geen mogelijkheid om bloedstalen op te slaan. 

“Er vinden ook geen systematische registraties plaats, dus is er geen mogelijkheid om een grote groep mensen te bestuderen of case- en control studies uit te voeren. Daarom hebben we besloten om een ​​marker voor vroege celschade te analyseren op basis van makkelijk toegankelijk materiaal.”

Mondslijmvlies

Aangezien 90 procent van de kankers hun oorsprong vinden in het epitheel,

 » Lees verder