Toezichthouder maakt gehakt van rapport over marktwerking deurwaarders

15-01-20 09:36:00,

De marktwerking voor deurwaarders leidt tot misstanden, waarvan mensen met schulden de dupe zijn. Toch adviseerde een overheidscommissie minister Sander Dekker van Rechtsbescherming om vast te houden aan het bestaande systeem. De toezichthouder op de deurwaarders, Bureau Financieel Toezicht, levert harde kritiek op dit advies en komt tot een tegenovergestelde conclusie. ‘De marktwerking heeft inherent perverse prikkels.’

Gerechtsdeurwaarders zijn niet alleen ambtenaren maar ook ondernemers. Ze maken vrije tariefafspraken met hun opdrachtgevers voor het innen van schulden. Maar de marktwerking is ‘doorgeslagen’, zegt de beroepsgroep zelf, met kwalijke gevolgen voor mensen in het rood. Die zien hun schulden mede dankzij agressieve deurwaarders alleen maar toenemen – een groot maatschappelijk probleem dat het kabinet zegt op te willen lossen.      

Maar de Commissie herijking tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders (ook wel commissie Oskam genoemd) concludeerde deze zomer dat er ‘geen aanknopingspunten’ zijn om marktwerking ter discussie te stellen. 

Het Bureau Financieel Toezicht (BFT), toezichthouder op deurwaarders, levert ongebruikelijk harde kritiek op het rapport. Dat blijkt uit een brief aan het ministerie van Justitie van afgelopen herfst, die Follow the Money in handen kreeg met een beroep op de Wet openbaarheid bestuur. Daarin staat: ‘Dit huidige stelsel kent een voortdurende inherente spanning tussen de vaste tarieven die aan de schuldenaar in rekening worden gebracht en de variabele vergoeding die met de opdrachtgever wordt overeengekomen. Een dergelijk hybride stelsel van marktwerking heeft inherent perverse prikkels.’ 

Minister Sander Dekker van Rechtsbescherming (VVD) heeft nog niet gereageerd op de uitlatingen van het BFT. 

Marijke Kaptein, directeur van het BFT, legt aan Follow the Money uit dat het voor de deurwaarder gunstig is om veel kosten te maken ten koste van de schuldenaar, die dat op geen enkele manier kan beïnvloeden. De opdrachtgever heeft wél invloed op wat de deurwaarder doet, zegt Kaptein. ‘Wanneer je dat onder ogen ziet, valt te verwachten dat de deurwaarder – bij twijfel – geneigd is te doen wat voor de opdrachtgever gunstig is. De deurwaarder is immers altijd wel in enige mate afhankelijk van de opdrachtgever. Dat is de perverse prikkel.’  

Het BFT heeft haar zorgen gedeeld met de commissie, zo blijkt uit de brief: ‘Het BFT is van mening dat, mede in het licht van de kabinetsaanpak van de schuldenproblematiek,

 » Lees verder

Vaccinatie maakt van mazelen een levensgevaarlijke aandoening

vaccinatie-maakt-van-mazelen-een-levensgevaarlijke-aandoening

15-11-19 11:01:00,

In de media verschijnen angstige verhalen over de mazelen die onze kinderen zouden bedreigen. Deze verhalen gaan gepaard met een roep om verplichte vaccinatie. Hagen Jonker, arts voor homeopathie en orthomoleculaire geneeskunde (niet praktiserend) vertelt waarom dit een onzalig idee is.

Voor de introductie van de vaccinatie tegen mazelen was er een natuurlijke kudde- immuniteit tegen de ziekte. Daardoor is in de loop van de 20ste eeuw de mortaliteit door mazelen zeer sterk afgenomen. Volgens sommige bronnen zelfs met 99,96%.

De roep om vaccinatie komt dus op een moment waarop mazelen een volstrekt onschuldige kinderziekte is geworden. Onderstaande grafiek van de Office for National Statistics in Engeland toont dit duidelijk aan.

Je ziet hier dat in Engeland en Wales het aantal dodelijke gevallen in de loop van een eeuw van enkele honderden naar praktisch nul is gegaan.

In ons land is de situatie identiek. Zie de grafiek hieronder over de sterfgevallen aan mazelen van 1905 tot 2017 (Bron: CBS, Doodsoorzakenstatistiek).Doodsoorzaak mazelen 1905-2017

Vaccineren heeft dan ook niets met de volksgezondheid uitstaande. De beweegredenen erachter zullen economisch van aard zijn (Big Farma).

Immuniteit verstoord

Door de introductie van de vaccinatie wordt de natuurlijke kudde-immuniteit verstoord en wel om de volgende redenen:

1) Na vaccinatie ontwikkelen kinderen geen levenslange immuniteit en worden zij op volwassen en oudere leeftijd vatbaar voor de ziekte.

2) Tegen mazelen gevaccineerde moeders geven geen goede immuniteit door aan hun kinderen (via de placenta en borstvoeding). Daardoor worden kinderen in het eerste levensjaar kwetsbaar voor het oplopen van mazelen.

Door deze verschuiving van het optreden van mazelen tijdens de kinderleeftijd naar het optreden van mazelen gedurende het eerste levensjaar, de volwassenheid en op oudere leeftijd is mazelen veranderd van een onschuldige ziekte in een gevaarlijk ziekte die zelfs dodelijk kan verlopen.

Gevaar van mutaties

Er ligt echter nog een tweede gevaar op de loer ligt. Het mazelenvirus is heel goed in staat om zich aan veranderende omstandigheden aan te passen. Daardoor kan het muteren (veranderen) in een virus dat ongevoelig is voor de anti-lichamen die worden opgewekt door het vaccin, waardoor het vaccin zijn werkzaamheid verliest.

Door het muteren van het mazelenvirus kan dit bovendien mogelijk veel agressiever en dodelijker zijn dan het oorspronkelijke virus.

 » Lees verder

EHS-er maakt bezwaar tegen WMO-besluit, Hoorzitting op 20 augustus – Stralingsbewust Zuid-Kennemerland

ehs-er-maakt-bezwaar-tegen-wmo-besluit,-hoorzitting-op-20-augustus-–-stralingsbewust-zuid-kennemerland

16-08-19 09:58:00,

Aanstaande dinsdag 20 augustus vindt er om 20.15 uur een Hoorzitting plaats bij gemeente Goirle. De WMO-aanvraag van EHS-er Antonia Holthuizen is wel gehonoreerd, maar zij heeft besloten toch bezwaar aan te tekenen omdat zij geen erkenning heeft gekregen dat er een mogelijk verband is tussen haar gezondheidsklachten en de elektromagnetische velden in haar woonomgeving.

Je kunt Antonia ondersteunen door als toehoorder aanwezig te zijn bij deze Hoorzitting. Deze kwestie is uiteraard ook gelijk in het belang van alle EHS-ers! Onderstaand haar verhaal.

WMO-traject

Na juridisch advies en een gesprek met de burgemeester over een bijgeplaatste zendmast in de kerktoren, kreeg ik (een EHS-er uit Goirle) begin 2018 uiteindelijk toch een WMO-traject aangeboden. Dit hield in dat ik bij positief advies eventueel verhuiskosten zou kunnen ontvangen, dan wel een vergoeding van de kosten om het huis stralingsarm te maken. Met enige scepsis ben ik hier aan begonnen.

De afdeling WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) in Goirle werkt met Adviesbureau Treve. Treve stuurde een medisch adviseur bij mij langs voor een huisbezoek. Een paar maanden later ontving ik een negatief concept-advies. Hierop heb ik een scherpe reactie geschreven. Toch vond Treve het niet nodig om haar concept-advies te wijzigen. Wel wilde Treve mijn reactie bij het adviesrapport voegen en dit zo naar de opdrachtgever, de gemeente Goirle, sturen. Ik stemde hiermee in. Onderstaand het besluit van de gemeente Goirle.

Besluit

“Uit het medisch advies dat wij hebben opgevraagd blijkt dat er in de huidige stand van de medische wetenschap geen duidelijke oorzaak van de klachten vast te stellen is. Wij sluiten ons aan bij de strekking van het onafhankelijk medisch advies. Het advies is zorgvuldig tot stand gekomen. Het medisch advies vindt u bij deze brief. Op basis daarvan zouden wij uw aanvraag kunnen afwijzen, omdat het niet zeker is dat de door u aangevraagde voorziening een bijdrage zal leveren aan uw zelfredzaamheid en participatie.”

“Wij hebben uw reactie op het concept medisch advies ontvangen. Wij hebben met toepassing van de ‘hardheidsclausule’ besloten om u toch tegemoet te komen door aan u een PGB (persoonsgebonden budget) te verstrekken voor verhuis- en inrichtingskosten. Hiermee kunt u uw woonsituatie naar eigen inzicht verbeteren. Verstrekking van PGB gebeurt op basis van het overleggen van facturen.”

Beperkingen en belemmeringen formuleren

Bij navraag had ik deze positieve uitkomst vooral te danken aan mijn schriftelijke reactie op het negatieve medisch advies van Treve.

 » Lees verder

Trump maakt bezoek aan Israël door Omar en Tlaib tot ‘hot issue’ – DocP

trump-maakt-bezoek-aan-israel-door-omar-en-tlaib-tot-‘hot-issue’-–-docp

12-08-19 08:20:00,

Israël moet de twee pro-BDS afgevaardigden in het Amerikaanse Congres de toegang tot Israël weigeren, vindt Trump. De president maakt de boycot (BDS) tot ‘hot issue’ in de aanloop tot de presidentsverkiezingen.

Israël loopt op eieren

Ilhan Omar uit Minnesota en Rashida Tlaib uit Michigan zullen in principe (de datum is nog niet definitief) op 18 augustus in Israël arriveren. De Israëlische anti-boycot wet geeft de minister van Binnenlandse Zaken de opdracht om mensen die zich uitspreken voor BDS tegen te houden als zij Israël binnen willen komen. De Israëlische regering heeft onlangs verklaard dat in dit geval niet te zullen doen “uit respect voor het Amerikaanse Congres”. Met dat respect viel het tot nu toe wel mee. Misschien vreesde men te veel publiciteit. Temeer omdat president Trump onlangs Omar en Tlaib samen met twee andere gekleurde afgevaardigden heeft uitgenodigd “terug te gaan waar zij vandaan komen” als het ze in de VS niet bevalt. De zalen met Trump-achterban reageerden net zo enthousiast als indertijd de aanhangers van Geert Wilders (“minder, minder, minder”). Dat leidde tot veel publiciteit en een golf van afkeuring in fatsoenlijk Amerika, vooral onder Democraten.

Trump: laat Israël ze tegenhouden!

Volgens recente berichten uit Washington wil de president dat Israël de twee toch tegenhoudt. Waarom? De reden is waarschijnlijk niet dat de president het belang van Israël wil dienen, maar dat hij vooral zijn eigen verkiezingscampagne op het oog heeft. Zijn tegenstander de Democratische Partij (DP), begint namelijk een beetje verdeeld te raken over de Israël. En hoewel Omar en Tlaib nog maar een kleine minderheid vertegenwoordigen binnen de top van de DP wil Trump de Democraten het imago opplakken van een door anti-Israëlische activisten geïnfiltreerde partij. Veel publiciteit rond het bezoek van 18 augustus is misschien niet in het belang van Israël maar wel in het belang van deze president.

De redactie

Foto: Rashida Tlaib (li.) en Ilhan Omar

 » Lees verder

Google Maps maakt van Palestijnse steden spooksteden – DocP

google-maps-maakt-van-palestijnse-steden-spooksteden-–-docp

05-06-19 03:47:00,

Wie kolonisten in een illegale nederzetting wil bezoeken heeft geen probleem: Google Maps. Maar voor Palestijnen heeft Google iets spookachtigs. Op de plek waar in werkelijkheid het beruchte Qalandia Checkpoint ligt, zien wij alleen een paar onschuldige rotondes en een winkel voor auto onderdelen. De Westelijke Jordaanoever is door onze vertrouwde Amerikaanse zoekmachine namelijk etnisch gezuiverd. Maar dan grondig: vrijwel alle sporen van Palestijns leven bestaan niet in de wereld volgens Google Maps.

Geen weg naar Jericho

Als wij al een Palestijnse stad op de kaart zien – Jericho bijvoorbeeld – dan begint daar meteen het probleem zodra wij de route van, pak weg, Jeruzalem naar deze beroemde en iconische stad op het scherm willen hebben. Hoewel de afstand slechts ruim een uur met de auto is, kan de grootste zoekmachine van de wereld geen route vinden: “can’t find a way there”. De meeste Joodse Israëli’s zullen daar geen probleem mee hebben want in Jericho “woont niemand”. Zij zullen zoeken naar de vlak bij Jericho gelegen nederzetting Beit HaArava waar familie en vrienden wonen. Google vindt meteen drie routes; kiezen maar!

Is dit een incidenteel foutje van Google? Nee, als je waar dan ook op de ‘Westbank’ van de ene grote stad naar de andere wil – van Bethlehem naar Hebron of Jericho, enzovoort – dan verschijnt de mededeling, “Sorry, we could not calculate driving directions from…” Mondoweiss heeft deze hulpvaardigheid van Google bij de etnische zuivering Palestina vergeleken met de beroemde roman ‘1984’ van George Orwell. Daarin zorgt de dictator ervoor dat alle feiten uit de werkelijkheid worden aangepast aan de van bovenaf opgelegde waarheid. Zie ook verder de uitstekende reportage op Mondoweiss, ‘Palestinian cities are ghost towns between settlements, on Google Maps’.

De redactie

Afbeelding: de verdwijning van Qalandia, volgens Google Maps

 » Lees verder

Unilever maakt gehakt van de Vegetarische Slager

unilever-maakt-gehakt-van-de-vegetarische-slager

31-01-19 10:08:00,

Unilever betaalt 30 miljoen euro om de Vegetarische Slager over te nemen. Een perfecte win-win-situatie, zou je denken: via Unilever kunnen de diervrije burgers en kipstuckjes wereldwijd mainstream worden. Maar columnist Herman Lelieveldt vraagt zich af: hoe oprecht zijn de intenties van de levensmiddelengigant?

Voor de verstokte vleeseter moet januari een ware lijdensweg geweest zijn. Halverwege de maand publiceerde een commissie van het gezaghebbende tijdschrift de Lancet het zoveelste rapport over de toekomst van ons voedsel, met als belangrijkste boodschap dat Europeanen en Noord-Amerikanen drastisch minder vlees moeten eten. De Telegraaf vertaalde dat naar een voor de gemiddelde Nederlander mismoedige twee gehaktballen per week. Een dag later zag de krant de vleestax al ‘boven ons bord hangen’.

Vleestax of niet, de trend naar minder vlees lijkt onomkeerbaar. The Economist heeft 2019 al tot jaar van de veganisten gedoopt en het februarinummer van magazine Linda. bestempelde het eten van vlees ‘als het nieuwe roken’. Voor de producenten van vleesvervangers lijken de gouden tijden nu echt aangebroken. En voor Unilever natuurlijk: het bedrijf nam net voor de jaarwisseling de Vegetarische Slager over voor een bedrag van naar verluidt 30 miljoen euro

Ik ben me nu al een maand het hoofd aan het breken over de vraag of we nu wel of niet blij moeten zijn met die overname. Ik was een van die mensen die eind 2015 meededen met de obligatielening van dit bedrijf, zodat ze een fabriek in Breda konden neerzetten om hun productie drastisch op te schalen en de vleesvervangers nog beter te maken. Want hoe goed de producten ook zijn: voor de gemiddelde consument blijft prijs één van de belangrijkste keuzecriteria, naast gemak en smaak. Vleesvervangers zullen pas echt doorbreken als ze écht vlees op al deze drie vlakken weten te verslaan.

Dat de Vegetarische Slager zijn fabriek financierde met crowdfunding paste helemaal bij het dwarse, innovatieve, eigenzinnige imago van dit bedrijf. Niet naar de bank, maar de consument vragen om zelf een belang te nemen in een bedrijf dat de verstokte vleeseter wil laten zien dat hun meat successors misschien wel beter smaken dan het origineel.

Het is een wonder dat dit soort kleine jongens een voet aan de grond weten te krijgen

Voor mij is het bedrijf dan ook het spreekwoordelijke Greenpeace-bootje dat de olietankers van Nestlé,

 » Lees verder

De nano luchtvervuiling maakt ons dommer en CO2 is niet het probleem (2) – De Lange Mars Plus

de-nano-luchtvervuiling-maakt-ons-dommer-en-co2-is-niet-het-probleem-2-8211-de-lange-mars-plus

12-01-19 08:05:00,

Bijdrage van Dick van Nieuwkoop*

In drie delen legt Dick van Nieuwkoop uit welke desastreuze werking fijnstof en ultrafijnstof op onze gezondheid en die van de aarde heeft en komt hij met een oplossing voor een van de grootste rampen van de mensheid die zich aan het voltrekken is. Het eerste deel gaat over het meten van ultrafijnstof en de trucs die gebruikt worden om de waarheid te verhullen. In dit tweede deel worden de gevolgen van nano luchtvervuiling uit de doeken gedaan. In deel drie volgt een mogelijke oplossing.

Bacteriën versus nanofijnstof (Business model Big Pharma)

In de negentiger jaren werd ik ziek van luchtvervuiling. Door mijn experimenten met luchtfiltering ontdekte ik dat de oorzaak NIET fijnstof of bacteriën, maar het nanofijnstof van verkeer en industrie was, waar ik zo ziek van werd. Die ultrafijnstof deeltjes bleken dezelfde afmetingen te hebben als virussen. Virussen hebben afmetingen van ongeveer 20 nanometer.

Bij verder onderzoek werd mij duidelijk dat nano deeltjes ook hetzelfde gedrag vertonen als virussen. Vergelijk nanodeeltjes met duizenden kikkervisjes in een bak met water die door elkaar krioelen. Nanodeeltjes bewegen zich op dezelfde manier, maar met veel meer kracht (zie brownian motion later in dit artikel). Als je naar medicijnen kijkt, dan zie je altijd dat die medicijnen erop gericht zijn om bacteriën te doden.

Ik wist dat ik niet ziek was van bacteriën, maar van chemicaliën en nanodeeltjes. Van kinds af aan ben ik een zware eczeem patiënt. Toen ik las dat onze huid vol zit met miljarden bacteriën, begreep ik dat het ultrafijnstof die bacteriën doodt. Toen ik begreep dat ecosystemen afhankelijk zijn van bacteriën en schimmels, begon ik te begrijpen dat wat er met mijn huid gebeurde, zich in de volledige natuur voltrekt.

Bacteriën helpen namelijk wonden genezen en dat afval in het menselijk lichaam wordt verwerkt. Doordat de medische wetenschap bacteriën aanwijst als de oorzaak van ziekten en de chemicaliën en nanodeeltjes negeren als oorzaak, hebben ze een fantastisch business model gecreëerd.

Als je de reparatieploeg van het lichaam, de bacteriën dus, vernietigt met medicatie, dan lijkt het alsof de ziekte weggaat. De klachten zijn even weg.

 » Lees verder

Diplomaat maakt gehakt van beweringen Bellingcat over MH17

Diplomaat maakt gehakt van beweringen Bellingcat over MH17

07-08-18 06:11:00,

Diplomaat maakt gehakt van beweringen Bellingcat over MH17. Deze open brief schreef hij aan de Washington Post

Diplomaat maakt gehakt van beweringen Bellingcat over MH17. Deze open brief schreef hij aan de Washington Post
in Buitenland 6 augustus 2018 17:004 Reacties 1,908 Bekeken

De Russische diplomaat Dmitri Poljanskij heeft in een open brief fel uitgehaald naar de Washington Post. Hij stelt dat de krant zijn uitspraken in een artikel over vlucht MH17 in een zeer dubieuze context heeft geplaatst.
In het artikel wordt gesteld dat de ‘waarheid aan de winnende hand is’ in de strijd tegen ‘Russische desinformatie’.
De krant zet de diplomaat tegenover de social media-onderzoekers van Bellingcat, die verbonden zijn aan de door de NAVO gesteunde Atlantic Council.
Niet gebruikt
Na de crash van vlucht MH17 wezen Kiev en het Westen gelijk met de beschuldigende vinger richting Rusland.
Oprichter van Bellingcat Eliot Higgins claimde op basis van YouTube-filmpjes en berichten op social media dat een Russische Buk-installatie in het gebied aanwezig was op het moment van de crash.
Hoewel Rusland veel informatie en materiaal heeft aangeleverd aan het onderzoeksteam, is dit niet gebruikt voor het officiële onderzoek, aldus Poljanskij.
Moskou verstrekte zelfs geheime informatie over Buk-raketten, voegde hij toe. Er werden ook ooggetuigenverslagen overgedragen.
Extreem bizar
De VS heeft tot nu toe geweigerd satellietbeelden aan te leveren omdat die volgens de Amerikanen ‘geheim zijn’.
Hoewel op de ruwe radarbeelden geen raket is te zien in de omgeving van het toestel, claimden de Nederlandse onderzoekers dat de radar zo’n klein object mogelijk niet heeft opgepikt.
Het hoofd van de Russische luchtvaartautoriteit Rosaviatsia zei eerder al dat de radar Buk-raketten met gemak oppikt.
“Het gebruiken van social media-accounts als bewijs bij welk onderzoek dan ook is extreem bizar en twijfelachtig,” schreef Poljanskij. “Des te meer omdat deze onderzoekers niet onpartijdig zijn.”
Zielige leugens
Hij merkte op dat er veel social media-onderzoekers op internet actief zijn die in tegenstelling tot Bellingcat beweren dat Oekraïne het vliegtuig heeft neergehaald.
“Waarom worden zij genegeerd?” vroeg hij zich af.
En als je vraagtekens zet bij de conclusies van Bellingcat, wordt je gelijk aangevallen, aldus de diplomaat.
“Ze hebben geen argumenten behalve beledigingen en zielige leugens,” klonk het.
“Wat me nog het meest zorgen baart is dat de waarheid na vier jaar onderzoek nog lang niet boven tafel is,” besloot hij.
https://www.ninefornews.nl/diplomaat-gehakt-bellingcat-mh17/

 » Lees verder