Macedonië blijft diep verdeeld over nieuwe naam

Macedonië blijft diep verdeeld over nieuwe naam

01-10-18 08:48:00,

Het referendum dat zondag in Macedonië gehouden werd over een nieuwe naam voor het land haalde bij lange na niet de benodigde opkomst van 50 procent van de kiesgerechtigden. De tegenstanders van de verandering bleven massaal thuis. Daarmee is het referendum niet geldig.

Premier Zoran Zaev had de gevoelige kwestie van de naamsverandering met hete referendum willen forceren, omdat hij in het parlement niet de benodigde twee derde meerderheid heeft om de grondwet te wijzigen. Zaev kwam met de Griekse regering overeen om zijn land Noord-Macedonië te noemen. Griekenland blokkeert namelijk de toetreding van Macedonië tot de Europese Unie en de NAVO, omdat de naam van het land gezien kan worden als een aanspraak op de gelijknamige Griekse provincie.

Zaevs sociaaldemocraten en zijn etnisch-Albanese bondgenoten willen tegen elke prijs toetreden tot de NAVO en de EU. In de afgelopen maanden bezochten diverse Europese en Noord-Amerikaanse functionarissen het land om de bevolking aan te moedigen voor te stemmen en voerden de sociaaldemocraten samen met organisaties uit het netwerk van George Soros intensief campagne.

Blijf op de hoogte van nieuws, opinie en achtergronden: Volg Novini!

Het heeft ertoe geleid dat er weliswaar een substantieel deel van de bevolking, zo’n 36% is komen stemmen in het referendum en dat die overwegend voor gestemd hebben. Niet omdat ze nou zo enthousiast zijn over de nieuwe naam ‘Noord-Macedonië’ – die trouwens zoveel mogelijk vermeden werd in de ja-campagne, maar vooral omdat ze hopen op deze manier de toetreding tot de EU te bespoedigen, waarvan ze welvaartsgroei verwachten.

Een en ander verandert echter niets aan de politieke verhoudingen in het land. De conservatieve VMRO-DPMNE is met 51 van de 120 zetels nog altijd de grootste partij van het land en mordicus tegen de naamsverandering. Als Zaev zijn grondwetswijzigingen door wil voeren zal hij tenminste een deel van de afgevaardigden van VMRO-DPMNE daarin mee moeten krijgen. Afgezien van onoorbare wijzen van beïnvloeding, lijkt dit onwaarschijnlijk.

Zaev dreigt de oppositie dan ook met vervroegde parlementsverkiezingen als ze niet instemmen met zijn grondwetswijzigingen. Voor de conservatieve oppositie, die van 2006 tot 2016 regeerde, zijn nieuwe verkiezingen een kans om zich electoraal te hernemen.

Overigens ligt de kwestie aan de Griekse kant al even verdeeld. Zo is regeringspartij Syriza voor het akkoord over de nieuwe naam voor Macedonië,

 » Lees verder

Macedonië, what’s in a name? | Uitpers

Macedonië, what’s in a name? | Uitpers

28-09-18 05:31:00,

De kiezers van de “Voormalige Joegoslavische republiek Macedonië” kunnen zich zondag uitspreken over een nieuwe naam: Noord-Macedonië. Daarmee zou een zeer gevoelig geschilpunt met buurstaat Griekenland kunnen worden opgelost en kan deze staat makkelijker toetreden tot de EU en de Navo. Maar aan beide zijden van de grens ontwapenen de tegenstanders niet. Opgelet, de strijd om “Macedonië’ was het voorspel van de Eerste Wereldoorlog.

“Zelfmoord”

President Gjorge Ivanov, een reactionaire nationalist, riep de burgers vanuit de Algemene Vergadering van de VN op niet te gaan stemmen. Hij vindt de geplande naamsverandering een “historische zelfmoord”. De Macedonische nationalisten, die regeerden tot aan de verkiezingen van 2016, zouden het akkoord met Athene over die benaming nooit aanvaard hebben. President Ivanov hoopt met zijn oproep te bekomen dat minder dan de helft van de kiezers gaat stemmen, zodat er geen bindende uitslag is.

Misschien worden die nationalisten wel geholpen door de onverschilligheid van de etnische Albanezen, ongeveer een kwart van de bevolking. Het maakt hen immers weinig uit of ze in de “Voormalige republiek van Joegoslavië” dan wel in Noord-Macedonië wonen, sommige Albanezen zouden liefst burgers van een Groot-Albanië zijn. Maar in Skopje regeren de sociaaldemocraten van premier Zoran Zajev wel met de Albanese partijen die er belang bij hebben dat de regering haar slag thuis haalt.

In Griekenland krijgen de nationalistische tegenstanders van die naamsverandering met gemak honderdduizenden betogers op straat. Ook voor premier Alexis Tsipras staat er met dat referendum veel op het spel.

Bemoeienissen

Op de voor- en achtergrond spelen ook de EU, de VS en Rusland mee. Eerstgenoemden voerden campagne voor de naam “Noord-Macedonië” om zo dat land aan de EU en aan de Navo te klinken, de Duitse kanselier Angela Merkel ging persoonlijk naar Skopje voor die campagne. Rusland steunde daarentegen de rechtse nationalisten tot grote woede van Athene.

 » Lees verder

Bevolking Macedonië sterk verdeeld over nieuwe naam

Bevolking Macedonië sterk verdeeld over nieuwe naam

10-08-18 07:24:00,

De bevolking van Macedonië is sterk verdeeld over de nieuwe naam die de regering uit heeft onderhandeld met Griekenland, om zo de weg vrij te maken om in de toekomst toe te kunnen treden tot de Europese Unie en de NAVO.

Uit een recente peiling komt naar voren dat 41,5 procent voor zou willen stemmen in het referendum over de kwestie, terwijl 35,1 procent reeds besloten heeft tegen te stemmen. Wanneer de resultaten echter op het niveau van de etnische bevolkingsgroepen bekeken wordt, komt een ander beeld naar voren. Van de etnische Albanezen, die ruim een kwart van de bevolking uitmaken is maar liefst 88 procent voor, terwijl van de etnische Macedoniërs slechts 27,4 procent voor is en een relatieve meerderheid van 45,2 procent tegen.

De peiling wijst verder uit dat zo’n 19,8 procent van de bevolking van plan is deel te nemen aan een boycot van het referendum. Aangezien alleen tegenstanders hiertoe opgeroepen, mag aangenomen worden dat dit tegenstemmers zouden zijn.

Ook laat de peiling zien dat slechts 20 procent op de hoogte is van de formulering van de referendumvraag. Dat is van belang, omdat juist die formulering gevoelig ligt bij de conservatieve oppositie. De referendumvraag is namelijk niet strikt neutraal en zakelijk geformuleerd, maar laat na de nieuwe naam, ‘Republiek Noord-Macedonië’, te noemen en verwijst daarentegen wel naar een eventuele toetreding tot NAVO en EU, waardoor de kwestie vertroebeld wordt, zoals de oppositie met recht stelt.

 » Lees verder

Macedonië houdt referendum over nieuwe naam zonder die te noemen

31-07-18 02:30:00,

Het Macedonische parlement heeft besloten op 30 september aanstaande een referendum te houden over het akkoord met Griekenland over een nieuwe naam voor het land. Tot onvrede van de oppositie noemt de referendumvraag de nieuwe naam echter niet, maar verwijst alleen naar de beweegredenen voor het akkoord.

67 van de 120 leden van het Macedonische parlement stemden voor het voorstel om de kiezers op 30 september 2018 de volgende vraag voor te leggen: “Steunt u EU- en NAVO-lidmaatschap door het akkoord tussen de Republiek Macedonië en de Republiek Griekenland te steunen?” Het voorstel werd gesteund door alle afgevaardigden van de regerende sociaaldemocraten (SDSM) en de diverse etnisch-Albanese partijen.

De conservatieve oppositiepartij VMRO-DPMNE verliet voor de stemming echter de zaal uit protest tegen de manipulatief geformuleerde vraag. De naam-kwestie zelf wordt in de vraag immers niet genoemd, maar er wordt alleen impliciet naar verwezen door het akkoord met Griekenland te noemen. Verder is de vraag niet zo bondig en zakelijk mogelijk geformuleerd, maar wordt begonnen met een onderliggend motief voor de voorstanders van een akkoord met Griekenland, namelijk om zo de toetreding tot de EU en de NAVO mogelijk te maken. Griekenland had blokkeerde dit namelijk vanwege het geschil over de naam.

In het akkoord zijn Griekenland en Macedonië onder andere overeengekomen dat de naam van Macedonië gewijzigd wordt in Noord-Macedonië. De SDSM heeft er echter voor gekozen om niet de voor de hand liggende vraag ‘Steunt u de wijziging van de naam Republiek Macedonië in Republiek Noord-Macedonië?’ aan de bevolking voor te leggen, maar vermijdt het noemen van de gevoelige nieuwe naam, die het eigenlijke onderwerp van het referendum is, volledig.

 » Lees verder

Macedonië biedt les voor leden Europese Volkspartij

Macedonië biedt les voor leden Europese Volkspartij

25-01-18 09:20:00,

De opstelling van de Europese Volkspartij inzake het geschil tussen Griekenland en Macedonië over de naam van die laatste bevat een belangrijke les voor lidpartijen van die pan-Europese partij.

De leider van de Europese Volkspartij (EPP), de Fransman Joseph Daul liet zich eerder deze week positief uit over de onderhandelingen die momenteel plaatsvinden tussen vertegenwoordigers van de Griekse en Macedonische regeringen over een oplossing voor het geschil tussen de beide landen over de naam van Macedonië.

Blijf op de hoogte van nieuws, opinie en achtergronden: Volg Novini!

Macedonië noemt zichzelf sinds het opbreken van Joegoslavië Macedonië, maar Griekenland ziet dit als een aanspraak op haar grondgebied, de regio rond Thessaloniki, en toeëigening van zijn culturele erfgoed, Alexander de Grote en wat dies meer zij. Een voorlopige oplossing die destijds getroffen is, is dat het land zich nu in sommige gevallen de Voormalig-Joegoslavische Republiek Macedonië noemt, of FYROM in de Engelse afkorting. Griekenland blokkeert echter de toetreding van Macedonië tot de NAVO en de Europese Unie zolang het geschil over de naam van het land niet is opgelost en Macedonië intussen in sommige gevallen wèl de naam Macedonië gebruikt.

Het gesprek over het naamgeschil bevond zich lange tijd in een patstelling doordat de conservatieve regering in Skopje niet toe wilde geven. Inmiddels is er echter met de nodige hulp van het Soros-netwerk een regering van sociaaldemocraten en etnische Albanezen aan de macht gekomen in Macedonië. Deze regering heeft de gesprekken heropend, die van Griekse zijde door bewindslieden van de linkse Syriza gevoerd worden.

Saillant detail is nu dat EPP-leider Daul zich positief uitlaat over deze onderhandelingen, terwijl de EPP-lidpartijen in zowel Griekenland als Macedonië, respectievelijk Nea Dimokratia en VMRO-DPMNE, er zeer sceptisch tegenover staan. Nea Dimokratia nam onlangs nog deel aan een grootschalige demonstratie in Thessaloniki hierover.

Voor lidpartijen van de Europese Volkspartij ligt hier een belangrijke les. De opstelling van Daul maakt eens te meer duidelijk dat de standpunten van deze pan-Europese partij niet in de eerste plaats bepaald worden door de de standpunten of belangen van de nationale lidpartijen, maar dat die standpunten of belangen als het er op aankomt overtroefd worden door een overstijgende geopolitieke agenda. De EPP is er niet om de lidpartijen te dienen, maar de lidpartijen moeten zich opofferen voor de agenda van hogerhand.

 » Lees verder