Het grote marchanderen met de Taliban | Uitpers

het-grote-marchanderen-met-de-taliban-uitpers

13-02-19 07:35:00,

“Grote naties voeren geen eindeloze oorlogen.” Op dinsdag 6 februari verdedigde president Donald Trump, in zijn State of the Union voor het Amerikaanse Congres zijn beleid voor militaire terugtrekking uit Syrië en Afghanistan. Hij herinnerde daarvoor aan de kosten van die oorlogen.“Ongeveer 7000 dode Amerikaanse helden”, “52.000 gewonden”, “7 biljoen dollar uitgegeven”. Maat ook aan wat hij het succes noemde, “vrijwel het hele (door de Islamitische Staat in Irak en Syrië gecontroleerde) gebied bevrijd.” Over de doden en gewonden onder de burgerbevolking of de vernielingen repte hij met geen woord. Trump concludeerde dat het “tijd is om onze dappere strijders uit Syrië te verwelkomen.

Over Afghanistan zei hij dat hij “de onderhandelingen versnelde om een tot een politiek akkoord te komen.” Daarmee verwees hij naar de verschillende gespreksrondes die de VS en de Taliban de afgelopen maanden hebben gehouden. De Amerikanen willen immers tot een overeenstemming met de Taliban over vredesbesprekingen komen. Zonder het met zoveel woorden te zeggen geven de VS daarmee toe dat ze die zeventienjarige oorlog verloren hebben. De meest recente besprekingen werden op 29 december in Doha, Qatar, gehouden. Aan de ene kant van de tafel zat zijn speciale gezant Zalmay Khalilzad, aan de andere kant enkele vertegenwoordigers van de beweging van de koranstudenten. Er kwam een ontwerpakkoord uit de bus dat voorziet in de terugtrekking van buitenlandse troepen terwijl de Taliban zich in ruil zullen inzetten om te voorkomen dat ‘jihadistische groepen met een transnationale roeping’ vanuit Afghanistan zouden opereren.

Feit is dat een voorlopig akkoord nog geen echt akkoord is, laat staan een overeenkomst voor een vredesproces. Een eerste probleem is dat de Afghaanse regering op geen enkele manier bij deze onderhandelingen betrokken is. De Taliban weigeren categoriek met de regering te praten omdat ze die de facto niet als legitiem erkent. Als het ooit tot een echte overeenkomst komt, zal die echter ook wel moeten voorgelegd worden aan de regering.

Het tweede probleem is het isolationisme dat het hele internationale beleid van Donald Trump kenmerkt. Voorlopig krijgt hij wel de steun van de Saoediërs en de Pakistanen maar multilateralisme beschouwt hij als een verspilling van tijd.

 » Lees verder