Massa demonstratie in Berlijn ondanks medialeugens – De Lange Mars plus

massa-demonstratie-in-berlijn-ondanks-medialeugens-–-de-lange-mars-plus

03-08-20 09:44:00,

In de Duitse pers circuleert het bericht dat tussen de 10 en 20 duizend mensen afgelopen zaterdag 1 augustus geprotesteerd hebben, tegen 1,3 miljoen mensen volgens de organisatoren. Via de Duitse vrije pers komen we tot een ander beeld van deze nu al legendarische betoging tegen de anticorona maatregelen tijdens de Dag van de Vrijheid.

Het is de grootste vreedzame demonstratie in de geschiedenis van Berlijn. Er zouden nog meer mensen aanwezig geweest zijn maar deze zijn verhinderd door honderd kilometer file op de wegen rond de Duitse hoofdstad.

Ondanks acties van de massa media om de demonstratie in een kwaad daglicht te stellen. Tegelijkertijd zijn deze media-acties voor de bevolking weer een bewijs dat ze leugenachtig zijn.

Kijk zelf maar, naar dit 5,5 uur durende videoverslag.

Of deze indrukwekkende beelden.

De Duitse vrijheidsbeweging is al vele maanden vrijwel dagelijks actief met demo’s in tal van steden en plaatsen. Ondanks dat de vrijheidsactivisten door de Duitse media belachelijk gemaakt worden en beschuldigd van ultra rechtse sympathieën. De Duitse regering heeft blijkbaar eerder deze week nog geprobeerd via de media te suggereren dat de demo afgelast was.

Al deze inspanningen van de autoriteiten zijn tevergeefs. Op 1 augustus zien we een voorlopig hoogtepunt van de vrijheidsbeweging in Duitsland. De Duitsers weten als geen ander volk wat het is om je vrijheid te moeten inleveren. Zij zijn op dit moment de meest actieve pleitbezorgers van een leven in vrijheid in plaats van in een 1,5 meter samenleving met mondkapje en andere beperkingen.

Om 16:45 uur midden tijdens de toespraken verschaft de politie zich toegang tot het podium en verklaart de demo voor beëindigd. Daar zijn de honderdduizenden aanwezigen het niet mee eens en zij weigeren naar huis te gaan. De organisatie roept de demonstranten op niet naar dit bevel te luisteren!

De mensen roepen in spreekkoren ‘Verzet” (Widerstand) en “Wir bleiben hier”. De demo wordt dan ook tot laat in de avond voortgezet.

De Berliner Zeitung schrijft over de historische demonstratie:
“Dicht tegen elkaar aan en zonder de afstandsregels in acht te nemen staan tienduizenden op de ‘Straße des 17.

 » Lees verder

Zo jagen massa media de mensen stuipen op het lijf over corona – De Lange Mars plus

zo-jagen-massa-media-de-mensen-stuipen-op-het-lijf-over-corona-–-de-lange-mars-plus

13-04-20 10:00:00,

123r

Het is niet zo verwonderlijk dat de berichten van de main stream media, RIVM en overheid mensen panisch maken. Niet alleen het dagelijks noemen van het aantal doden door COVID-19, maar ook de berichten over het niet aankunnen van de piek met voldoende Intensive Care units bezorgen veel mensen al wekenlang angst.

DLM zet de berichten vanaf begin maart op een rijtje. Conclusie: je moet over stalen zenuwen beschikken als je je door deze berichten niet de stuipen op het lijf laat jagen. Zeker als je tot de risico-groepen behoort.

De berichten spreken elkaar vaak tegen, waardoor ze nog meer onzekerheid geven. De algemene teneur van het nieuws is echter negatief en angstbevorderend.

Lees zelf maar

10 maart 2020 wordt geopend met de vraag die de MSM zich hardop stelt: Wat als IC vol ligt?

Deze vraag zal de komende weken het nieuws van massa media en politiek beheersen. Voor de ongelovigen onder de bevolking volgt een ongekend bombardement aan onheilstijdingen over een mogelijk, maar nooit zeker, tekort aan IC bedden. Daarover zegt ook Rutte in de Kamer dat we voorbereid moeten zijn.

13 maart 2020 gaan ze verder met de suggestie dat vooral mensen onder de 50 op de IC zouden liggen.

16 maart 2020 suggereren de media dat er vooral jonge patiënten met corona op de IC zijn.

19 maart 2020 komt het verontrustende nieuws dat 500 tot 1000 patiënten op de IC verwacht worden.

20 maart 2020 verwachten ze een zware periode voor IC’s.

20 maart 2020 veel meer patiënten op de IC.

Geen houden aan

Vanaf nu lijkt er geen houden meer aan. De dreiging van IC tekort voert de boventoon van het nieuws.

21 maart 2020 kondigen ze aan dat er volgende week 1400 IC patiënten zullen zijn.

25 maart 2020 voeren ze de spanning en angst verder op, want wie nemen de ziekenhuizen niet op, als alle IC bedden vol zijn?

Vaak zijn ze ook betuttelend wanneer ze melden dat gedrag belangrijk is voor verloop van de epidemie.

 » Lees verder

Waarom de massa media zwijgen nu de wereld in brand staat –

28-10-19 11:13:00,

123r

Veel mensen spreken hun verbazing erover uit dat in deze periode van grote onrust en talloze demonstraties de massa media hierover weinig of niets berichten. Om dat te kunnen verklaren moeten we kijken op welke manier de macht in de wereld verdeeld is en hoe dit uitwerkt in de media. Anders gezegd het verhaal van media manipulatie en propaganda.

Mediastilte ondanks talloze crises binnen EU. Dat komt doordat massamedia nieuws brengen na selectie door commerciele persbureau’s en overheid. https://t.co/7J3X4U1yNi

— De Lange Mars Plus (@delangemars) October 27, 2019

Nieuws

Volgens de Amerikaanse professor in de politieke sociologie Phillips in zijn boek “Giants” zijn de media een van de zogenaamde ‘facilitators’. Dat werkt als volgt.

Het Atlantic Council, met vertegenwoordigers uit de NAVO-landen, is een club met hoog veiligheidspersoneel, investeerders  en  mensen uit het bedrijfsleven. Dit zijn de beleidsmakers. Zij huren op hun beurt grote Public Relations adviesbureaus in (de grote drie Omnicom Group, IPG en WPP) die weer samenwerken met een paar honderd kleine PR bureaus. Zij maken persberichten als ondersteuning van het uitgezette beleid voor regeringen en ministeries.

De media (waaronder de Amerikaanse grote zes: AT&T, Comcast, CBS, Disney, Fox en Viacom) sturen deze persberichten als nieuws de wereld in. Tachtig procent van de nieuwsberichten zijn op deze manier voorbereid door PR bureaus (en dus niet verzameld in onafhankelijkheid door journalisten).

Manipulatie

Volgens Phillips voeren de drie wereldspelers, de Public Relations en Propaganda bedrijven, WPP, Omnicom Group en Interpublic Group en de media giganten samen een onophoudelijke ideologische aanval op het denken van de massa.

Voortdurend moedigen zij
(1) de aanschaf van goederen en consumptie aan,
(2) verlangen naar een leven in luxe,
(3) angst voor anderen – terroristen, criminelen en anderen gebrandmerkt als bedreiging,
(4) steun aan de politiestaat,
(5) acceptatie van een permanente oorlog tegen het terrorisme,
(6) het idee dat particuliere ondernemingen een essentieel onderdeel vormen van de democratie.

Zo heeft de voortdurende “War on Terror” nodig dat deze continu onder de aandacht blijft van het publiek.

 » Lees verder

Is rebellie van de massa in een kapitalistische samenleving mogelijk?

Is rebellie van de massa in een kapitalistische samenleving mogelijk?

10-07-18 09:33:00,

Het huidige dominante systeem, of de gevestigde westerse samenleving, zou de onzichtbare dictatuur van het dwangmatige consumentisme van materiële goederen gebruiken om de oeroude idealen van het individu te vernietigen. En om hem om te vormen tot een kritiekloos, angstig en conformistisch wezen dat onvermijdelijk de gelederen versterkt van een homogene, uniforme samenleving die gemakkelijk te manipuleren is met massamanipulatietechnieken.

Zo verklaart de Duitse socioloog en filosoof Herbert Marcuse in zijn boek One-Dimensional Man (1964), dat “de basisfunctie van de media is om pseudo-behoeften te ontwikkelen voor goederen en diensten die zijn gemaakt door gigantische bedrijven die op hun beurt individuen binden aan de consumptiekar en politiek passief maken. En politieke systemen bevordert die de voedingsbodem zullen vormen voor het ziektevirus dat bekend staat als ’autos-krato’ of autocratie.

De autocratie zou een regeringsvorm zijn die wordt uitgeoefend door één persoon, een soort van endogene parasiet van andere regeringsstelsels (inclusief de zogenaamde formele democratie). Die via een door vrije verkiezingen gekozen partijvoorstel aan de macht komt en transformeert in een presidentiële leider met duidelijke totalitaire (onflexibele, centralistische en autoritaire) trekken, waarmee de kernspreuk van Lord Acton wordt bevestigd: “Macht neigt naar corruptie en absolute macht corrumpeert absoluut.”

Manipulatie publieke opinie

Edward L. Bernays, neef van Sigmund Freud en een van de pioniers in de studie van de massapsychologie, schreef in zijn boek Propaganda (1928): “De bewuste en intelligente manipulatie van de gestructureerde gewoontes en meningen van de massa’s is een belangrijk element in democratische samenlevingen. Degenen die deze verborgen mechanisme van de samenleving manipuleren, vormen een onzichtbare regering die de ware heersende macht van ons land is. We worden geregeerd, onze geest wordt gekneed, onze smaken gevormd, ideeën voorgesteld door voornamelijk mannen waar we nog nooit van hebben gehoord.”

Ook wordt de steun van alle regeringsstelsels gebaseerd op “manipulatie van de publieke opinie”, daarbij wordt gesteld dat “regeringen, of zij nu monarchistisch, constitutioneel, democratisch of communistisch zijn, afhankelijk zijn van de welwillendheid van de publieke opinie om hun inspanningen tot een goed einde te brengen en dat een regering in feite slechts regering is dankzij deze publieke instemming”. In een ander boek, Crystallizing Public Opinion, ontrafelt hij de hersenmechanismen van een groep en de invloed van propaganda als methode om hun denken te homogeniseren.

 » Lees verder