Medicinale cannabis vs opiaten als pijnbestrijder

09-04-19 01:34:00,

Chronische pijn tiranniseert veel Belgische levens. Het artseninstrumentarium om de veelvoorkomende kwaal op een gepaste manier te lijf te gaan, is veelal ontoereikend.

Hoewel wetenschappelijk onderzoek maar beperkte bewijzen levert[1] waaruit blijkt dat opioïden goede chronische pijnbestrijders zijn, worden opioïden in de artsenpraktijk bij een groot aantal gevallen ingezet. Maar dat wil niet zeggen dat de pijnklacht verdwijnt.

Bovendien brengen de gebruikte medicijnen verschillende belemmerende nevenwerkingen met zich mee. Opioïden bemoeilijken de ademhaling, leiden tot orgaantoxiciteit, zorgen voor constipatie, transformeren de zieke in een zombie en kluisteren deze aan zijn zetel of bed. Het mag duidelijk zijn dat veel mensen omwille van deze belastende neveneffecten hun levenskwaliteit, samen met hun toekomstbeeld, ingrijpend negatief zien veranderen. Vaak zijn depressieve en/of angstige klachten het resultaat.

Efficiëntere pijnstillers

Uit deze patstelling volgt dat onderzoekers en artsen op zoek blijven naar efficiëntere pijnstillers met een beter neveneffectenprofiel. En waarlijk het middel blijkt te bestaan! Tenminste, volgens wetenschappers leverde onderzoek overtuigend bewijs[2] om dit te stellen. Eureka, denkt u wellicht, verspreidt de Blijde Boodschap. Maar zo simpel blijkt het dan ook weer niet te zijn. De impasse is betreurenswaardig, totaal absurd en leidt tot vele frustraties bij menig patiënt!

Het is namelijk zo dat het lot bepaalt of iemand al dan niet het pijn verminderend middel ter zijne beschikking krijgt of niet. Vergis u niet, kandidaat pijnlijders hoeven zich niet bij één of andere obscure of officiële instantie op een lijst te zetten, waarna een onschuldig algoritme de gelukkigen die het middel mogen proberen uitkiest. Mocht u denken dat een dergelijke handelswijze een onmenselijke houding ten aanzien van de pijnpatiënten zou zijn, zal men u wellicht met uw empatisch vermogen feliciteren. Doch de werkelijkheid is minstens even cru! Het is namelijk zo dat het wettelijk kader van een geografisch gebied bepaalt of de chronisch zieke het middel al dan niet mag gebruiken.

Medicinale cannabis

Het middel, in België nog steeds verboden, is medicinale cannabis (MC). Ons wettelijk kader verbant MC naar het verdomhoekje van de illegaliteit waardoor Belgische pijnlijders er niet over kunnen beschikken. Maar in een snelgroeiend aantal andere landen kan MC, met goede resultaten, als pijnbestrijder ingezet worden. Zo zijn er in de VS reeds 34, van de 50, staten die MC gelegaliseerd hebben en waarbij chronische pijn de meest voorkomende indicatie is waarvoor artsen MC aanbevelen.

 » Lees verder

Pano-reportage over medicinale cannabis toont belang democratisch spreekrecht gebruikers

12-03-19 01:24:00,

Wie de kwestie medicinale cannabis (MC) kent, weet dat hieromtrent anno 2019 een democratisch debat niet evident is. Integendeel! Patiënten die MC gebruiken blijven dikwijls liever onbekend uit vrees voor mogelijke juridische of andere represailles. Uit schrik stoten ze hun spreekrecht af. Samen met hun bijdrage verdwijnt het democratische debat hierdoor. De Pano-reportage over medicinale cannabis bracht MC voor het eerst in vele huiskamers binnen.

In het Klassieke Athene had het volk, dat aan het politieke leven geacht werd deel te nemen, een gelijkspreekrecht (isegoria). Het betekende in de praktijk dat de voorzitter van de Ekklesia (volksparlement) een bijeenkomst begon door de aanwezigen uit te nodigen om dit spreekrecht te doen gelden. Later besprak men de aangehaalde kwestie en beoordeelde men de geuite opinies op hun merites. Een dergelijk debat, waarbij iedereen zijn bemerkingen kan uiten, is een essentieel element voor een democratische samenleving en bepaalt mede haar ontwikkeling.

Wie de kwestie medicinale cannabis (MC) kent, weet dat hieromtrent anno 2019 een democratisch debat niet evident is. Integendeel! Patiënten die MC gebruiken blijven dikwijls liever onbekend uit vrees voor mogelijke juridische of andere represailles. Uit schrik stoten ze hun spreekrecht af. Samen met hun bijdrage verdwijnt het democratische debat hierdoor.

De Pano-reportage[1] van Daniel Demoustier bracht MC voor het eerst in vele huiskamers binnen. Hij liet zien hoe hij, terwijl hij aan kanker leed, zijn heil niet alleen in de reguliere medicijnen zocht. De reporter vertelde hoe MC hem de lijdensweg van chemotherapie hielp door spartelen. Hoewel hij er, volgens eigen zeggen, geen bewijs voor kan leveren, zou het hem zelfs niet verbazen mocht MC meegeholpen hebben bij het bestrijden van zijn kanker. 

Naast zijn eigen verhaal, liet de reporter eveneens verschillende andere patiënten aan het woord. Hiermee volbracht hij een essentiële taak van de media in een democratische samenleving. Namelijk het spreekrecht van het volk garanderen. Ook van hen die de maatschappelijke realiteit, zoals medicinale cannabisgebruikers, grotendeels uitsluit.

De patiënten verklaarden voor de camera zonder blikken of blozen dat MC hen bij pijn ten gevolge van kanker (Tristan), of bij psoriasis artritis (Thomas) of bij spasticiteit bij MS (Johan) hielp. Hiermee gaven ze de kijker een glimp van wat MC voor vele mensen kan doen, en in de praktijk daadwerkelijk doet. Zoals Pieter Van Reeth,

 » Lees verder

Medicinale cannabis, geen druppel op een hete plaat

07-01-19 03:12:00,

Bij bepaalde aandoeningen heeft medicinale cannabis een bewezen effect, benadrukt Patrick Dewals. En nog beter nieuws: je hebt er geen groot farmaceutisch bedrijf voor nodig.

CD&V-Kamerlid Els Van Hoof wil het medicinaal gebruik van cannabis(olie) uitbreiden (DS 27 december). Dat verblijdt me, maar er komen meteen heel wat andere vragen bij me op.

Wie medicinale cannabis niet kent, zal ervan opkijken dat het eerste wetenschappelijke artikel dat de therapeutische effecten van CBD (cannabidiol) bij epilepsie aantoont, al dateert van 1980. Ondertussen zijn er legio onderzoeken die aantonen dat medicinale cannabis bij veel andere indicaties een hulpmiddel, of medicijn, kan zijn.

In de Verenigde Staten is medicinale cannabis ondertussen in 33 staten legaal. In 2016 werd de National Academies of Sciences, Engineering and Medicine (NASEM) door verschillende overheids- en onafhankelijke organisaties benaderd om een stand van zaken te maken over de efficiëntie van medicinale cannabis. Hun onderzoek balde het NASEM samen in het rapport The health effects of cannabis and cannabinoids. Het leverde een schema op met vier verschillende graden van al dan niet bewezen effectiviteit van het product bij diverse aandoeningen.

Bij chronische pijn, nausea en braken als neveneffect bij chemotherapie en spasticiteit bij MS is er overtuigend of wezenlijk bewijs. Bij slaapproblemen is er matig bewijs. Om eetlust op te wekken en bij gewichtstoename, posttraumatische stressstoornis, angst en het Gilles de la Tourette-syndroom is er beperkt bewijs. Bij kanker, epilepsie, neurodegeneratieve aandoeningen, prikkelbare-darmsyndroom en verslaving is er geen of te weinig bewijs. 

Pijnpatiënten

In 2016 stond epilepsie nog in categorie 4, maar de Amerikaanse autoriteiten keurden eind 2018 Epidiolex goed, een medicijn op basis van CBD voor de behandeling van epilepsie, geproduceerd door GW Pharmaceuticals (GWP). Dat bedrijf, ook de producent van Sativex, kondigde aan dat Epidiolex een epilepsiepatiënt 32.500 dollar per jaar zal kosten. Toch zijn vele epilepsiepatiënten in de praktijk even goed geholpen met zelf, of door een mantelzorger, of een ‘cannabis social club’, gekweekte planten, en dito gemaakte CBD-olie. Deze productiemethode is voor hen en voor de samenleving veel kostenefficiënter.

Weten ze bij CD&V dat medicinale cannabis bij vele andere indicaties dan epilepsie en ALS een hulpmiddel is? Weten ze dat België 200.000 chronische patiënten telt van wie 30 procent therapieresistent zijn? Zowat 60.000 personen lijden chronisch en zijn niet geholpen met de gewone opiatenbehandeling.

 » Lees verder